НАРОДНА ОСВІТА6. Кишковопорожнинні

Автор: admin от 4-02-2017, 11:20, переглянуло: 1882

Пригадайте, які вакуолі називають травними. Яким організмам вони притаманні? Які особливості будови губок?

ЯКІ ХАРАКТЕРНІ РИСИ КИШКОВОПОРОЖНИННИХ? На відміну від губок, кишковопорожнинні - це справжні багатоклітинні тварини, клітини яких утворюють тканини.

Категорія: Біологія

 


5. Поняття про класифікацію тварин

Автор: admin от 4-02-2017, 11:20, переглянуло: 4228

Пригадайте, що вивчає систематика рослин. Які систематичні одиниці використовують у систематиці рослин?

Ви вже знаєте, що тварин вивчає наука зоологія. Вчені-зоологи досліджують будову, процеси життєдіяльності, поширення, різноманітність тварин тощо.

Категорія: Біологія

 


4. Органи та системи органів тварин

Автор: admin от 4-02-2017, 11:19, переглянуло: 4227

Пригадайте, які процеси життєдіяльності властиві організмам. Які органи є у вищих рослин?

Орган — це частина організму, що розташована в певному місці й характеризується притаманними лише їй особливостями будови та виконуваними функціями.

Категорія: Біологія

 


3. Тканини тварин

Автор: admin от 4-02-2017, 11:18, переглянуло: 3608

Пригадайте, які рослини належать до вищих. Які типи тканин властиві рослинам? Які їхні функції? Які рухи притаманні рослинам?

Категорія: Біологія

 


2. Основні відмінності тварин від рослин і грибів. Особливості живлення тварин

Автор: admin от 4-02-2017, 11:17, переглянуло: 6544

Пригадайте будову клітини. Які ознаки притаманні представникам рослин і грибів? Які організми відносять до прокаріотів та еукаріотів? Який тип живлення називають автотрофним і гетеротрофним? Які рухи притаманні рослинам?

Категорія: Біологія

 


1. Тварина - живий організм

Автор: admin от 4-02-2017, 11:17, переглянуло: 2680

Що вивчає наука зоологія? У яких середовищах мешкають тварини?

Чим тварини відрізняються від рослин і грибів? Які тканини, органи та системи органів є в багатоклітинних тварин?

Яка роль тварин у природі та житті людини?

Категорія: Біологія

 


Учебник Биология 7 класс Запорожец, Черевань, Воронцова скачать, читать онлайн

Автор: admin от 14-11-2016, 08:41, переглянуло: 9749

 Год издания: 2015

 Издательство:

 Авторы: Н. В. Запорожец, И. И. Черевань, И. А. Воронцова


Учебник Биология 7 класс Запорожец

Категорія: Біологія, Підручники, книги, Підручники 7 клас

 


Ученые-биологи Украины

Автор: admin от 14-11-2016, 08:31, переглянуло: 7971

Богомолец Александр Александрович. Академик, основоположник отечественной школы патофизиологии, автор многочисленных трудов по эндокринологии, нарушениям обмена веществ, иммунитету и аллергии, рака, старения организма и т. д. Разработал методику консервации крови, создал учение о взаимодействии опухолей и организма.

Категорія: Біологія

 


Словарь биологических терминов за 7 класс

Автор: admin от 14-11-2016, 08:30, переглянуло: 5432

Абиотические экологические факторы — условия неживой природы (например, температура, давление).

Автотрофы — организмы, синтезирующие органические вещества из неорганических в своем теле.

Акклиматизация — приспособление организмов к новым биоценозам.

Категорія: Біологія

 


Основы охраны природы. Природоохранные территории. Красная книга Украины

Автор: admin от 14-11-2016, 08:30, переглянуло: 1773

Ситуация на нашей планете сложилась таким образом, что охрана природы — это не только акт гуманизма по отношению к другим биологическим видам, это — условие выживания человека как биологического вида.

Категорія: Біологія