НАРОДНА ОСВІТА36. Нервова система, її значення і розвиток у різних тварин

Автор: admin от 4-02-2017, 11:43, переглянуло: 6048

Пригадайте, що таке нейрон. Які функції нервової системи?

Категорія: Біологія

 


35. Покриви тіла тварин

Автор: admin от 4-02-2017, 11:42, переглянуло: 9217

Пригадайте, що таке шкірно-м’язовий мішок. Які є типи епітеліальної тканини? Які функції імунної системи?

До захисних пристосувань, які запобігають проникненню хвороботворних мікроорганізмів усередину тіла тварини, належать її покриви, які відмежовують тіло від навколишнього середовища.

Категорія: Біологія

 


34. Опорно-рухова система хребетних тварин

Автор: admin от 4-02-2017, 11:42, переглянуло: 14033

Усім хребетним тваринам притаманний внутрішній скелет, що виконує захисну функцію і слугує місцем прикріплення м’язів.

Категорія: Біологія

 


33. Опора і рух. Види скелета і способи пересування безхребетних тварин

Автор: admin от 4-02-2017, 11:41, переглянуло: 8603

Пригадайте, що таке шкірно-м’язовий мішок. Які особливості будови м’язової тканини?

Категорія: Біологія

 


32. Виділення та його значення для організму

Автор: admin от 4-02-2017, 11:40, переглянуло: 2341

Пригадайте, що таке обмін речовин. Що таке газообмін? Які функції жирового тіла членистоногих?

Під час обміну речовин, тобто внаслідок тих хімічних реакцій, які відбуваються в організмі, у клітинах тіла тварин утворюються кінцеві продукти.

Категорія: Біологія

 


31. Кров, її основні функції. Транспорт речовин у тварин

Автор: admin от 4-02-2017, 11:39, переглянуло: 4284

Пригадайте тканини внутрішнього середовища. Яка їхня роль у тваринному організмі?

У багатоклітинних тварин виникає потреба в транспорті та розподілі по організму кисню, поживних та інших речовин, а також транспорті до органів виділення кінцевих продуктів обміну речовин.

Категорія: Біологія

 


30. Дихання та газообмін у тварин

Автор: admin от 4-02-2017, 11:38, переглянуло: 5530

Пригадайте, який процес називають диханням. Яке його біологічне значення? Які функції мітохондрій у клітині?

ЯКЕ БІОЛОГІЧНЕ ЗНАЧЕННЯ ПРОЦЕСІВ ГАЗООБМІНУ? Суть газообміну полягає в надходженні із зовнішнього середовища кисню (02) і виділенні в довкілля певної суміші газів, зокрема вуглекислого (С02).

Категорія: Біологія

 


29. Різноманітність травних систем

Автор: admin от 4-02-2017, 11:38, переглянуло: 8830

Пригадайте, як відбуваються процеси живлення у губок. Яких тварин відносять до безхребетних, а яких - до хребетних? Що таке хеліцери?

Процеси розкладання сполук їжі на їхні складові називають травленням.

Категорія: Біологія

 


28. Особливості обміну речовин гетеротрофного організму. Живлення і травлення

Автор: admin от 4-02-2017, 11:37, переглянуло: 4808

Пригадайте, які організми називають автотрофами і гетеротрофами. Який спосіб живлення називають паразитичним і сапротрофним?

Будь-якому організму потрібна енергія для того, щоб забезпечувати процеси його життєдіяльності.

Категорія: Біологія

 


27. Різноманітність ссавців: примати

Автор: admin от 4-02-2017, 11:36, переглянуло: 2135

Пригадайте особливості будови хребетних тварин.

ЯКИХ ССАВЦІВ ВІДНОСЯТЬ ДО ПРИМАТІВ? Примати - група ссавців, до якої належить і людина. Спільною ознакою приматів є рухливі п’ятипалі кінцівки хапального типу.

Категорія: Біологія