Народна Освіта » Технології ( Трудове навчання ) » Виготовлення виробу з фанери або ДВП

НАРОДНА ОСВІТА

Виготовлення виробу з фанери або ДВП

Тема: Виготовлення виробу з фанери або ДВП

Опорні понятта: деталь, складальна одиниця, розмічання заготовки, технологічний процес, технологічна документація, технологічна карта.

Знаючи властивості таких конструкційних матеріалів, як фанер та ДВП, правила розмічання заготовок із них, а також прийоми пиляння лобзиком, можна скористатися цим, щоб самостійно зробити якусь корисну й цікаву річ. Як правильно діяти, беручись до виконання певного виробничого проекту?

Припустимо, що перед вами поставлено певне завдання, наприклад, виготовити настінну рамочку для відривного календаря за кількома зразками конструкції такого виробу.

Передусім треба визначити, буде наш виріб являти собою єдину деталь, чи буде складальною одиницею.

Деталь — виріб, виготовлений з однорідного матеріалу без складальних операцій.

Складальна одиниця — виріб, що складається з декількох деталей, з’єднаних і зібраних у єдине ціле.

Припустимо, що майбутній виріб є єдиною деталлю, кресленик якої показано на малюнку 54. Розмітку заготовки можна виконати за трьома рівнями складності.

I    рівень — усі обриси деталі виконуються за заздале-гіть підготовленим шаблоном.

II    рівень— інструментами для розмічання окреслюють тільки нижню частину деталі, а верхній складний контур розмічають за шаблоном.

III    рівень — усю деталь розмічають шляхом перенесення розмірів з використанням креслярських інструментів.

Кожен з учнів може зважити свої сили та обрати рівень складності процесу розмічання. Розмічання за допомогою креслярських інструментів дає найточніший результат, при цьому не використовують шаблони. На малюнку 55 показано послідовність такого розмічання.

На першому етапі, використовуючи базову рівну сторону, за допомогою столярного кутника та олівця роз-мічають прямий кут щодо базового ребра заготовки. На другому етапі, користуючись косинцем та лінійкою, проводимо осьову лінію майбутнього виробу та лінію, що визначає його загалвну ширину. Натретвому етапі проводимо ряд горизонталвних ліній, які в перетині з

осьовою та вертикалями, проведеними на 48 мм вправо' та вліво від неї, дадуть центри кіл для викреслювання складного криволінійного контуру верхньої частини рамки. Обриси отворів отримуємо за допомогою креслярського циркуля (центральний отвір водночас слугувати ме для кріп л е н ня р ам о ч ки н а ст ін у). Н а ч ет в е рт о му етапі роомічаемо місця пропилів для кріплення календаря до рамочки (за його розмірами, які на малюнку 54 позначені знаком «?»). На цьому розмічальні операції завершено.

Процес розмічання було виконано в кілька етапів, подібно до цього на окремі етапи можна поділити і процес виготовлення виробу, який називатимемо технологічним процесом.

Технологічний процес — частина виробничого процесу, що складається із послідовних дій, результатом яких є зміна стану заготовки (їїформи, об’єму, шорсткості поверхні тощо).

Згідно з цим означенням складовими технологічного процесу, зокрема, є операції обробки заготовки інструментами, збирання виробу, його оздоблення тощо.

У § 8 ви ознайомилися з правилами виконання графічних документів, згідно з ними виконано кресленик на малюнку 54. Технологічний процес так само регламентується спеціальними документами.

Технологічна документація — графічні та текстові документи, котрі визначають технологічний процес виготовлення виробу.

Основною формою технологічної документації є технологічна карта* у якій можуть бути вказані: кресленик виробу (деталі), послідовність робіт, ескіз, що ілюструє певні моменти виконання операції, інструменти та пристосування тощо. У таблиці 2 наведено приклад навчальної технологічної карти «Виготовлення рамки для настінного календаря».

Таблиця 2

Навчальна технологічна карта «Виготовлення рамки для настінного календаря»

Послідовність

робіт

Ескіз

Інструменти та пристосування

1. Перевірити отриману від учителя заготовку на наявність дефектів поверхні та відповідній і ь її розмірів

 

Лінійка, олівець, столярний кутник

2. Розмітити заготовку рамки (дивись малюнок)

Лінійка, кутник, креслярський циркуль

3. Проколювання шилом отворів у елементах внутрішнього контуру та для випилювання пазів кріплення календаря

Гранчасте шило, підкладна дошка

4. Випилювання лобзиком елементів внутрішнього контуру та пазів для кріплення календаря.

Лобзик, лобзикові пилочки, підставка дня випилювання, плоскогубці.

5. Випилювання л о бзи к ом ел е М Є Н'І в зовнішнього контуру.

Лобзик, лобзикові пилочки, підставка для випилювання, плоскогубці.

Отже, у разі виконання всіх рекомендацій навчальної технологічної карти ви отримаєте майже готову деталь, котра потребує виконання оздоблю вал ьниих робіт, із я ки м и ознай ом и м о ся згодо м.

Запитання та завдання І

1.    Що називають технологічним процесом?

2.    З якими технологічними процесами ви вже знайомі?

3.    За яким видом технологічної документації виготовляють деталь?

4.    Розробити технологічну послідовність виготовлення деталі, кресленик якої вам запропонував учитель.

Цікаво знати |

Термін «технологічний» латинського походження і в перекладі означає «майстерність». Терміни «документ» та «форма» — також латинського походження і в перекладі означають відповідно <доказ, свідоцтво»та «вид, образ, зовнішність».

 

 

Це матеріал із підручника Трудове Навчання для хлопців 5 клас В.К. Сидоренко, Д.В. Лебедєв, А.М. Гедзик, В.В, Юрженко

Автор: admin от 20-11-2013, 22:10, Переглядів: 5389