Народна Освіта » Технології ( Трудове навчання ) » Організація уроків трудового навчання

НАРОДНА ОСВІТА

Організація уроків трудового навчання

Організація уроків трудового навчання

Опорні поняття: кабінет, майстерня, робоче місце, умови праці, організація, робоча зона, робоча поза, робочий одяг, безпека праці.

Уроки трудового навчання для учнів 5—9 класів проводяться в шкільних майстернях або кабінетах. У кабінеті, призначеному для обробки деревини, розташовані спеціальні столи-верстаки, за якими учні працюють. Під працею в цьому разі розуміють діяльність учня з виготовлення якогось корисного виробу. Кожний учень працює на закріпленому за ним робочому місці.

Робоче місце — це ділянка, пристосована для виконання навчально-трудових завдань, де розміщуються учень, який виконує завдання, обладнання та інструменти, матеріали, готова продукція.

Основним обладнанням робочого місця у шкільних майстернях з обробки деревини є столярний верстак або робочий стіл для розміщення інструменту та виконання певних трудових операцій (мал, 3).

Працювати на робочому місці можнатільки в спеціальному робочому одязі (халат, комбінезон, фартух), довге волосся має бути в крит е бе per о м або кос и нко ю.

 

Робочі верстаки, тумбочки, столи мають відповідати зростові учня, щоб він міг вільно сідати і вставати, приймати зручну для рсботи позу. Для цього або змінюють висоту верстака (стола), або ставлять під ноги підставку. На малюнку 4 ліворуч показано, як

можна перевірити відповідність висоти верстака зростові. Якщо сгати без нахилу боком поряд з верстаком і опустити на нього випрямлену руку, то в разі нормальної висоти верстака долоня має вільно і повністю лежати на його поверхні.

Залежно від характеру завдання роботу можна виконувати в різних робочих позах: стоячи (пиляння, свердління; мал. 4) або сидячи (креслення, розмічання, оздоблення; мал. 5).

Розміщувати всі інструменти і предмети на робочому місці обов'язково треба відповідно до правил безпеки праці, проте зручно, бо це дає змогу економити робочий час. Оскільки практичні завдання бувають різними, то організація робочого місця повинна відповідати особливостям цих завдань. Чим простіша операція і менше потрібно інструментів для її виконання, тим розміщення їх повинно бути простішим.

Заготовки та інструменти на робочому місці розміщують у межах робочої золи. У цій зоні працюючий може вільно здійснювати будь-які рухи, пов'язані з виконанням трудового процесу.

Робоча зона, або робочий простір, визначається граничними положеннями кистей рук під час виконання трудових операцій. На малюнку 4 ліворуч показано, як контролювати межі робочої зони стоячи, а на малюнку 5 — сидячи. Інструменти постійного користування, що застосовуються в роботі частіше, розміщують ближче до себе, на одному й тому самому місці (праворуч або ліворуч, залежно від того, якою рукою їх беруть).

Під час виконання різних операцій і трудових дій треба бути обережними, щоб не одержати ушкодження й не завдати шкоди іншим учням або устаткуванню. Для цього треба суворо дотримуватись правил внутрішнього розпорядку та безпеки праці. У різних навчальних майстернях і кабінетах ці правила мають свої особливості. Наведемо найбільш загальні з них.

Загальні правила внутрішнього розпорядку

та безпеки праці

1.    Займати та залишати робоче місце можна тільки з дозволу вчителя. Виконувати тільки ті види робіт, які доручає вчитель.

2.    Мати при собі щоденник, зошит, гумку, лінійку, олівець та ручку.

3.    Працювати треба в спецодязі, правильно надягненому (підбирати волосся, заправляти рукави, кінці косинки).

4.    Перед роботою треба перевірити стан робочого місця та наявність і справність інструменту. При виявленні несправних інструментів треба повідомити про це вчителю.

5.    Не класти на робоче місце непотрібний інструмент й матеріали. Робочі інструменти на столярному верстаку або робочому столі класти треба ріжучою частиною від себе і так, щоб ними було зручно користуватися.

6.    Не класти важкі предмети на край верстака або робочого стола. Стежити за тим, щоб ріжучі частини інструментів не виступали за край верстака.

7.    Працювати тільки на справному обладнанні і тільки справним та гостро заточеним інструментом, у разі

виявлення неполадок одразу повідомити вчителю, не намагатись усунути несправність самому.

8.    Не розмовляти і не відволікайтися під час роботи, контролювати її виконання, не заважати працювати іншим.

9.    Обережно й дбайливо поводитися з інструментом й матеріалами, використовувати їх тільки за призначенням.

10.    Не крутити без потреби ручки й важелі верстатів і верстаків, не вмикати без дозволу вчителя електричні прилади та устаткування.

11.    Суворо дотримуватися встановлених для кожного виду робіт правил безпеки. Ошурки змітати щіткою, не можна їх здмухувати або змітати руками.

12.    У разі нездужання чи отримання травми негайно повідомити про це вчителя.

13.    Після роботи очистити інструменти і покласти їх у відведені для цього місця, прибрати робоче місце, почистити спецодяг, вимити руки.

Перед початком роботи на спеціальному обладнанні обов'язково проводиться інструктаж із дотримання правил безпеки праці.

Запитання та завдання

1.    Що називають робочим місцем?

2.    Які ти знаєш робочі пози?

3.    Чим визначається робоча зона, або робочий простір?

4.    Яктреба розкладати інструмент і матеріали підчас роботи?

5.    Чому треба дотримуватись правил безпеки праці?

Додаткова інформація

Трудове навчання в інших країнах. Люди всіх країн світу розуміють важливість залучення дітей та молоді до праці, виховання в них працьовитості, поваги до трудової діяльності. У далекому минулому трудові вміння і навички освоювалися дітьми та молоддю в сім’ї під час спільної праці з дорослими. Сучасна праця стає все більш складною, заснованою на новітній техніці та наукових методах. Вона

вимагає від молоді високого рівня загальної освіти та професійної підготовки. У всьому світі в загальноосвітніх школах є уроки трудового навчання для дітей і підлітків.

У початковій школі розвинених країн трудове навчання тісно пов’язане з художньою діяльністю дітей. Вони вишивають і в’яжуть, виготовляють подарунки близьким, готують декорації і костюми для вистав у школі, працюють з різними матеріалами та інструментами. У дітей виробляють працьовитість, старанність, навички культури праці. Дітей, які мають схильності до техніки, заохочують до конструювання, побудови різних моделей.

У молодших класах середньої школи трудове навчання — обов’язковий предмет у більшості країн. У західних країнах хлопчики займаються в шкільних майстернях столярною та слюсарною справою, електротехнікою, ремонтом побутових приладів. Вони виготовляють різні речі для школи і для себе. Дівчатка займаються домоводством (кулінарія, шиття, догляд за дитиною та хворими, косметика).

Цікаво знати

*    Термін «продукція» походить від латинського слова «виробляти».

*    Термін «верстак» походить від німецького слова, котре в перекладі означає «майстерня».

*    Термін «зона» в перекладі з грецької означає «пояс, простір».

 

 

Це матеріал із підручника Трудове Навчання для хлопців 5 клас В.К. Сидоренко, Д.В. Лебедєв, А.М. Гедзик, В.В, Юрженко

Автор: admin от 20-11-2013, 20:58, Переглядів: 7412