Народна Освіта » Технології ( Трудове навчання ) » § 14. Технологія з’єднання деталей цвяхами

НАРОДНА ОСВІТА

§ 14. Технологія з’єднання деталей цвяхами

1.    Які підготовчі технологічні операції потрібно виконати для з’єднання деталей склеюванням?

2.    Які інші види з’єднань, крім склеювання, тобі відомі? У чому їх сутність?

3.    Наведи приклади відомих тобі з’єднань та поясни їх спільні та відмінні ознаки.

Для з’єднання дерев’яних деталей у конструкцію застосовують з’єднання за допомогою цвяхів. Промисловість випускає різні види цвяхів. Спільним для них є їхня будова (мал. 107).

Разом з цим цвяхи відрізняються між собою формою головки, довжиною та діаметром стержня, призначенням, матеріалом, з якого виготовлено цвях, тощо (мал. 108).

Великого поширення набули цвяхи з плоскою головкою (мал. 109).

Залежно від цих параметрів цвяхи використовують для з’єднання товстих і тонких деталей у конструкцію, для скління

Мал. 108. Види столярних цвяхів: а - з плоскою головкою; б - з конічною головкою; в - зі сферичною головкою; г - з випуклою декоративною головкою; д - спіральний

Мал. 109. Види столярних цвяхів з плоскою головкою

вікон, кріплення тканинних, гумових, металевих та інших конструкційних елементів з деревними елементами конструкції тощо. Для роботи з фанерою та ДВП застосовують тонкі цвяхи.

Основні інструменти, що використовуються для з’єднання деталей за допомогою цвяхів, - столярний молоток, кліщі, інструменти для витягування цвяхів (мал. 110).

При з’єднанні деталей слід пам’ятати, що з’єднують завжди тоншу деталь з товщою. Відповідно до розмірів заготовок підбирають довжину і діаметр цвяхів. Довжина цвяха, який не проходить наскрізь, повинна бути в 2.4 рази більшою за товщину тоншої деталі, а його діаметр - у 10 разів менший від її товщини.

Забивають цвях на відстані не менше 10 мм від крайки деталі, інакше вона може розколотися. Якщо цвях необхідно забити ближче ніж 10 мм від крайки, у деталі свердлять отвір, діаметр якого менший за діаметр цвяха на 0,5 мм.

При забиванні цвяха молоток тримають за ручку на відстані 20.30 мм від її кінця (мал. 111) і наносять удар по центру голов-

ки цвяха. Цвях при цьому утримують за стержень біля головки (мал. 112).

Напрямок удару повинен збігатися з віссю цвяха, інакше він зігнеться (мал. 113).

Цвях починають забивати несильними ударами молотка, а коли він увійде в заготовку приблизно на третину довжини стержня, - силу удару збільшують.

Щоб заглибити головку цвяха в деревину, використовують також спеціальні циліндричні пристрої (мал. 114).

Для з’єднання деталей з фанери місця забивання цвяхів наколюють шилом (мал. 115).

Якщо з’єднуються деталі з наскрізним проходженням цвяха, його довжина повинна бути на третину довшою за товщину з’єднуваних деталей. Для цього використовують цвях з плоскою або конічною головкою. Частину цвяха, що вийшла наскрізь, загинають упоперек волокон (мал. 116).

Якщо напрямок забивання цвяха змістився або він зігнувся, його слід видалити. Таку технологічну операцію виконують кліщами або молотком чи спеціальним інструментом із прорізом. Щоб не пошкодити виріб під час видалення цвяха, під ці інструменти підкладають шматок деревини або фанери (мал. 117).

При виконанні з’єднань за допомогою цвяхів необхідно дотримуватися таких правил безпечної праці:

1.    На робочому місці повинні знаходитися лише ті інструменти і матеріали, що необхідні для роботи.

2.    Можна використовувати лише справні інструменти. Бойок молотка не повинен мати сколів, тріщин, інших нерівностей, а ручка повинна бути міцно закріплена в його корпусі за допомогою клина (мал. 118).

3.    Цвяхи повинні бути розміщені в коробках, а інструменти -в укладках.

4.    При забиванні цвяха його слід тримати під головкою двома пальцями.

5.    На початку забивання цвяха удари молотком повинні виконуватися з незначним зусиллям, а потім - з більшим.

6.    Якщо послабилося кріплення бойка молотка на ручці, його необхідно насаджувати ударами в протилежний бік ручки (мал. 119).

Мал. 119. Насаджування бойка молотка: а - правильне; б - неправильне

1.    Яка особливість з’єднання деталей у конструкцію за допомогою цвяхів?

2.    Як дібрати цвях для з’єднання деталей з деревини?

3.    Як правильно утримувати молоток при забиванні цвяхів?

4.    Як правильно видалити цвях із заготовки?

5.    Яких правил безпеки слід дотримуватися при з’єднанні деталей цвяхами?

Тестові завдання

1.    Кінець ручки молотка повинен виглядати з руки на

А 5...10 мм    В 15...20 мм

Б 10.15 мм    Г 20.30 мм

2.    Цвях у заготовку забивають на відстані від крайки не менше ніж

А 5 мм Б 10 мм

В 15 мм Г 20 мм

3.    При витягуванні цвяха під кліщі підкладають шматок деревини, щоб

А цвях не зігнувся

Б підняти кліщі над поверхнею заготовки В не псувати поверхні заготовки Г було зручніше працювати

4.    Довжина цвяха повинна бути більшою за товщину деталі, що прибивають, в

А 1,5.2 рази Б 2.4 рази В 5.6 разів Г 10 разів

5.    Діаметр цвяха повинен бути меншим від товщини деталі в

А 10 разів Б 2.4 рази В 5.6 разів Г 7 разів

Автор: admin от 10-11-2013, 17:34, Переглядів: 6171