Народна Освіта » Технології ( Трудове навчання ) » § 3. Види деревних конструкційних матеріалів

НАРОДНА ОСВІТА

§ 3. Види деревних конструкційних матеріалів

1.    Пригадай, який матеріал називають конструкційним.

2.    З якої сировини виготовляють папір, картон?

3.    Назви конструкційні матеріали, які використовують для виробництва автомобілів, літаків, спорудження будинків, виготовлення домашніх меблів. Де виготовляються зазначені матеріали та яку сировину для цього використовують?

Розвиток сучасної техніки і технологій залежить від виробництва та використання різноманітних конструкційних матеріалів: деревини, металу, пластичних мас, скла тощо.

Великого поширення набуло використання деревини. Вироби з неї застосовують практично в усіх сферах нашого життя. Із цього матеріалу виготовляють папір, картон, штучний шовк, пластмасу, меблі, елементи будівель, музичні інструменти й сувеніри та багато інших потрібних речей.

Усі деревні породи поділяють на дві групи: хвойні та листяні (мал. 13).

Хвойні породи мають листя у формі голок. До них належать: ялина, сосна, кедр, модрина, ялиця тощо. Листяними породами є вільха, липа, дуб, бук, граб та інші (мал. 14). Дерева використовують для виготовлення конструкційних деревних матеріалів.

Деревні матеріали легко піддаються обробці різними різальними інструментами: пилками, ножами, долотами, свердлами, напилками та іншими. Елементи конструкцій з деревинних матеріалів надійно і міцно з’єднуються цвяхами, шурупами, а також склеюванням.

Дерева - найвищі з усіх рослин, хоча є серед них і карлики, до кількох сантиметрів заввишки (мал. 15).

Кожне дерево складається з трьох частин: кореня, стовбура і крони (мал. 16).

Корінь вбирає з ґрунту вологу та розчинені в ній поживні речовини і проводить їх до стовбура.

Стовбур - це основна частина дерева. Він проводить воду з розчиненими в ній поживними речовинами від кореня до гілок і листя.

Крона - верхня частина дерева, яка складається з гілок і листя. Листя дерев вбирає вуглекислий газ, а виділяє кисень, тому ліси називають «легенями планети». Вони покращують стан навколишнього середовища, очищаючи повітря і воду, сприяють розвитку рослинного і тваринного світу - усього живого на Землі.

Охорона природи - важливий обов’язок кожної людини. В Україні охорона природних ресурсів стала одним з найголовніших завдань, а такі рідкісні дерева, як модрина польська, сосна кедрова, сосна крейдяна, дуб австрійський, береза дніпровська та інші, занесені до Червоної книги України, охороняються законом і заборонені для промислового використання.

У нашій країні є лісгоспи - спеціалізовані лісові господарства, у яких проводиться вирощування дерев для промислової переробки й виробництва деревних матеріалів. Вони вирощують різні породи дерев на величезних територіях. Через певний час, коли дерево досягне промислового віку, тобто буде мати певну висоту і діаметр стовбура, здійснюють його заготівлю. При цьому лісові господарства дбають і про відновлення лісових насаджень - на місцях спиляних дерев висаджують нові молоді дерева.

У лісових господарствах дерева спочатку спилюють (мал. 17, а). Далі очищені від гілок стовбури, які називають хлистами, переміщують до місця відвантаження. Цей процес називають трелюванням. Для трелювання використовують спеціальні трелювальні трактори (мал. 17, б). Потім деревину завантажують і транспортують на спеціальну естакаду, де хлисти розпилюють на частини - колоди. Цей процес називають розкряжуванням (мал. 18).

Колоди називають діловою деревиною, а вершину хлиста (де багато сучків) - дров’яною (мал. 19).

Для отримання деревних матеріалів ділову деревину розрізають уздовж стовбура на спеціальних машинах - пилорамах (мал. 20).

Підприємства, які здійснюють обробку деревини, називаються деревообробними. На них переробляють також відходи деревини: тирсу, кору, гілки, коріння. З них виготовляють різні матеріали: клей, штучний шовк, папір, картон, деревні плити тощо.

У результаті розпилювання ділової деревини утворюються різноманітні деревні пиломатеріали (мал. 21).

З пиломатеріалів виготовляють різноманітні вироби. Проте, щоб виріб був надійним у користуванні, мав привабливий зов-

нішній вигляд та низку інших якісних ознак, необхідно знати і враховувати під час його виготовлення особливості будови деревини. Її вивчають за трьома розрізами стовбура: поперечним (торцевим), радіальним і тангенціальним (мал. 22).

За поперечним розрізом стовбура та кількістю кілець, які видно на ньому, можна визначити, скільки років дереву, чи швидко воно росло, як змінювалася за час його росту погода тощо (мал. 23). На поперечному розрізі спостерігається чергування світлих і темних кілець.

Розріз деревини вздовж стовбура через серцевину називають радіальним. На ньому видно поздовжні смуги, що утворилися в результаті росту дерева.

Розрізавши стовбур на деякій відстані від серцевини, одержують тангенціальний розріз. На ньому можна побачити характерний для кожного дерева малюнок певного кольору, який називають текстурою (мал. 24). Вона залежить від особливостей будови кожної породи деревини і напрямку розрізу стовбура.

Про інші властивості деревних матеріалів ти дізнаєшся з наступних параграфів підручника.

ЛАБОРАТОРНО-ПРАКТИЧНА РОБОТА № 3 Ознайомлення з текстурою деревних матеріалів

Обладнання і матеріали: столярний верстак, зразки різних порід деревини, лупа, набір кольорових олівців, лінійка, крейда.

Послідовність виконання роботи

1.    Розглянь зразки різних порід деревини.

2.    Познач кожен зразок крейдою.

3.    Порівняй текстуру кожного зразка деревини з текстурою різних порід деревини, зображених на малюнку 24 підручника.

4.    Поясни, у чому схожість та відмінність зразків (розміщення й ширина річних кілець, колір деревини, запах, інші ознаки).

5.    За вищезазначеними властивостями та малюнком відповідної текстури, зображеним у підручнику, визнач породу деревини.

6.    Заповни таблицю за таким зразком:

№ зразка

Група деревини

Порода деревини

     
     

листяна порода, хвойна порода, корінь, стовбур, крона, ділова деревина, дров’яна деревина, промисловий вік, хлист, колода, розкряжування, текстура.

Брус - обпиляна чотиригранна колода.

Властивість, ознака - особливість, характерна для чого-небудь. Наприклад, запах, колір, звукопровідність тощо.

Пилорама - пристрій з електромотором, призначений для розпилювання колод на пиломатеріали.

Поживні речовини - розчинені у воді речовини, які живлять рослину.

Порода дерева - сукупність певних ознак, властивостей, якими характеризується дерево.

Природні ресурси - запаси чого-небудь у природі, які можна використати в разі потреби.

Червона книга України - книга, у якій записані рослини і тварини, що охороняються державою і заборонені для промислового використання.

1.    Які породи деревини відносять до хвойних? До листяних?

2.    Які деревні матеріали виготовляють на деревообробних підприємствах?

3.    Що називають текстурою деревини?

4.    Яка будова дерева?

5.    Які види пиломатеріалів ти знаєш?

6.    Схарактеризуй роль лісу в житті людини.

7.    Як впливають зелені насадження на покращення навколишнього природного середовища?

8 . Які дерева твого регіону занесено до Червоної книги України?

3.    Що виготовляють з колод?

А столи

Б пиломатеріали В стільці

4.    До листяних порід належать

А клен    В осика

Б ялина    Г сосна

5.    Як називається природний рисунок на обробленій поверхні деревини?

А структура    В текстура

Б поздовжні смуги    Г заболонь

Автор: admin от 10-11-2013, 17:17, Переглядів: 7415