Народна Освіта » Технології ( Трудове навчання ) » § 2. Організація робочого місця

НАРОДНА ОСВІТА

§ 2. Організація робочого місця

1.    Згадай, від чого залежить якість виконаних робіт.

2.    Яке обладнання шкільної майстерні призначене для обробки різних матеріалів та виготовлення корисних речей?

У приміщенні шкільної майстерні встановлено обладнання, призначене для виконання певного виду робіт. Кожне з них розміщено на визначеній площі, зручній і безпечній для роботи.

Робоче місце - це ділянка майстерні з необхідним обладнанням, інструментами та матеріалами, на якій виконуються практичні роботи. Основне обладнання робочого місця - верстак із встановленими на ньому лещатами або затискними пристроями. Для обробки деревини в майстерні встановлюють столярні верстаки, для обробки металів - слюсарні, а для обробки різного виду матеріалів - комбіновані (мал. 4).

Для кріплення деталей на столярному верстаку застосовують клинок і гребінку. Гребінка з металевим упором виставляється перед оброблюваною заготовкою, а клинок - позаду (мал. 5).

Робоче місце в шкільній майстерні, на якому ти будеш виконувати різноманітні роботи, має бути обладнане тільки необхідними для роботи інструментами і пристосуваннями. Для зручності користування інструментами та їх зберігання використовують різноманітні укладки (мал. 6).

Результати праці, її продуктивність, якість виконаних робіт, а також витрата фізичних зусиль працюючого великою мірою залежать від конструкції, розмірів і висоти верстаків. Вони повинні відповідати зросту працюючого, щоб він міг вільно вставати й сідати, вибирати зручне для роботи положення тощо.

Відповідність висоти столярного або комбінованого верстака для обробки деревних матеріалів зросту учня визначають так: потрібно стати біля верстака, покласти на його кришку руку долонею вниз. Якщо долоня випрямленої руки щільно торкається поверхні верстака без нахилу тулуба, то його висота відповідає зросту працюючого (мал. 7).

Якщо ця вимога не виконується, слід відрегулювати висоту верстака.

Обладнуючи робоче місце столярним верстаком, його укомплектовують дерев’яною ростовою підставкою (мал. 8). Завдяки їй верстак можна підлаштовувати під зріст кожного учня. У комбінованих верстаках таке регулювання здійснюється переміщенням кришки верстака вгору або вниз із наступною фіксацією в потрібному положенні.

Висока продуктивність праці за найменшої втоми працюючого досягається правильною організацією

робочого місця, спланованим режимом праці й відпочинку та дотриманням правил безпечної праці.

Під правильною, раціональною організацією робочого місця розуміють таке його утримання, коли всі інструменти, пристосування, матеріали розміщено в зручних для користування місцях, які називаються робочими зонами.

Робоча зона - це простір, у межах якого при зручному положенні частин тіла (тулуба, рук, ніг, голови) можна дістати потрібний інструмент або матеріал.

На робочому місці розміщують лише ті інструменти, які необхідні для виконання конкретної роботи. Інструмент, який беруть правою рукою, розміщують праворуч, той, що беруть лівою, - ліворуч; який беруть частіше, розміщують ближче до себе, а той, що використовують рідше, - далі.

Усі рухи на робочому місці виконують у межах досяжності рук.

Цю зону називають максимальною зоною досяжності на робочому місці. У горизонтальній площині її враховують під час роботи сидячи (мал. 9), а у вертикальній - при роботі стоячи (мал. 10).

Для того щоб отримувати задоволення від праці, економно витрачати матеріали, берегти обладнання та запобігати забрудненню навколишнього середовища, а також попередити отримання травм, необхідно знати правила безпеки праці, особистої гігієни й санітарії та неухильно дотримуватися їх. Ось ці правила:

1.    Приходити на заняття в майстерні потрібно за кілька хвилин до дзвоника. Заходити до майстерні слід організовано, з дозволу вчителя.

2.    Потрібно додержуватися порядку та чистоти на робочому місці.

3.    Слід обережно і дбайливо поводитися з інструментами та матеріалами, використовувати їх тільки за призначенням.

4.    Не можна вмикати електричні прилади та обладнання без дозволу вчителя.

Перед початком роботи

1. Одягти робочий одяг (халат або фартух з нарукавниками, берет чи косинку (мал. 11).

2.    Уважно оглянути робоче місце. Упорядкувати його, прибрати всі сторонні предмети.

3.    Дібрати необхідний інструмент. Розмістити його так, щоб під час роботи уникати зайвих рухів.

4.    Перевірити, щоб усі інструменти (напилки, викрутки, шила тощо) були оснащені ручками з металевими кільцями, які оберігають їх від розколювання, і не мали тріщин, задирок, косих

і збитих бойків, а бічні сторони - гострих ребер. Столярні молотки, киянки мають бути надійно закріплені на ручках.

5. Перевірити наявність потрібного інструменту та обладнання, а також пристроїв і засобів індивідуального захисту (захисних окулярів, рукавиць, захисних екранів тощо).

Під час роботи

1.    Користуватися тільки справним інструментом.

2.    Утримувати в чистоті й порядку робоче місце.

3.    Для перенесення робочого інструменту користуватися укладками. Не переносити інструмент у кишенях.

4.    Стежити, щоб світло на робочому місці падало з лівого боку або спереду.

5.    Виконуючи роботи сидячи, слід сидіти прямо, на всій поверхні стільця, на відстані 10...15 см від краю верстака (мал. 12). Відстань від очей до виробу, що виготовляється, повинна бути 30.35 см. Неправильна робоча поза псує поставу, спричинює швидку втомлюваність і шкодить роботі органів травлення.

6.    Не працювати поблизу рухомих частин верстатного обладнання і механізмів.

7.    Перевіряти надійність закріплення оброблюваної деталі.

8.    Не відволікатися від роботи, не заважати працювати іншим.

9.    Додержуватися технологічної дисципліни під час виконання завдань. При цьому оберігати обладнання та інструменти від пошкоджень.

10.    Строго дотримуватися правил безпечної праці.

Після роботи

1.    Прибрати робоче місце.

2.    Інструменти покласти у відведені для них місця.

3.    Здати робоче місце черговому.

4.    Про всі недоліки (несправності), виявлені в інструментах та обладнанні, повідомити вчителя.

5.    Здати вчителеві на перевірку готові вироби (деталі).

6.    Помити руки. Привести себе та одяг у порядок.

Запам’ятай! Порядок на робочому місці - необхідна умова

продуктивної праці.

ЛАБОРАТОРНО-ПРАКТИЧНА РОБОТА № 2

Ознайомлення з будовою столярного або комбінованого верстака і налаштування його для роботи

Обладнання і матеріали: верстак столярний або комбінований, заготовка з деревини завдовжки 200...300 мм, гребінка, клинок.

Послідовність виконання роботи

1.    Підійди до верстака, ознайомся з його будовою.

2.    Займи робоче положення.

3.    Визнач відповідність висоти верстака твоєму зросту. За потреби встанови необхідну висоту за допомогою регулювальних гвинтів (для комбінованих верстаків) або влаштування ростової підставки (для столярних верстаків).

4.    Закріпи заготовку за допомогою затискного пристрою та перевір надійність її кріплення (для комбінованого верстака).

5.    Обладнуючи майстерні столярним верстаком, закріпи заготовку переднім затискним пристроєм та перевір надійність її кріплення.

6.    Поклади заготовку на кришку столярного верстака, визнач місця кріплення гребінки та клинка, установи їх та закріпи заготовку за допомогою задньої затискної коробки.

7.    Перевір надійність кріплення заготовки.

8.    Розслаб гвинти, зніми заготовку.

9.    Закрути гвинти обох затискних пристроїв таким чином, щоб вільний зазор становив 5.10 мм.

праця, корисна річ, правила внутрішнього розпорядку, правила безпечної праці, виробнича санітарія, особиста гігієна, робоче місце, продуктивність праці, робоча зона, максимальна зона.

Безпека праці - умови праці, за яких ніщо не загрожує здоров’ю людини.

Верстак - устаткування для кріплення заготовок при їх обробці ручним способом.

Гніздо - наскрізний отвір квадратної форми для кріплення клинків.

Гребінка - дерев’яний брусок із закріпленою на ньому металевою пластиною.

Затискач - пристрій для міцного затискання деталі, що обробляється.

Клинок - дерев’яний брусок для утримання заготовки у верстаку під час її обробки.

Лещата - слюсарний пристрій для затискування оброблюваної деталі.

Обладнання - сукупність механізмів, пристроїв, інструментів для виготовлення виробу.

Продукція - сукупність продуктів, що випускає підприємство.

1.    Що називають організацією праці?

2.    Як встановити висоту верстака відповідно до зросту того, хто працює?

3.    Як розміщують інструмент на робочому місці?

4.    Яких правил безпеки необхідно дотримуватися під час роботи в шкільних майстернях?

Тестові завдання

1.    Робоче місце - це...

А стілець, на якому сидить учень Б верстак, на якому учень працює В ділянка майстерні з необхідним обладнанням Г майстерня з усім наявним обладнанням

2.    Які верстаки призначено для обробки деревних матеріалів?

А столярні Б слюсарні В комбіновані

3.    Який елемент комбінованого верстака призначений для кріплення заготовок з деревини?

А лещата Б затискач В будь-який з них Г обидва

4. Які деталі столярного верстака виконують роль упорів для затискання оброблюваних матеріалів у горизонтальному положенні?

А затискний гвинт 2 Б квадратні гнізда 4 В задній затискач 6 Г верстатний клинок 7 Д гребінка 8 Е лоток 5 Є підверстатник 1 Ж верстатна кришка 3

5. У якому місці столярного верстака (див. мал. вище) зберігають допоміжний інструмент?

А у підверстатнику Б у лотку В на кришці Г у затискачах Д у гніздах

Автор: admin от 10-11-2013, 17:15, Переглядів: 5145