Народна Освіта » Художня культура » Подія 8. Серце космічного корабля

НАРОДНА ОСВІТА

Подія 8. Серце космічного корабля

Сьогодні важливий день. Ти побачиш «серце» космічного корабля — його бортовий комп’ютер.

Він надзвичайно потужний і має незвичну як для комп’ютера форму кулі. Вона білого кольору; освітлюється променем світла, що ш;е більше підкреслює її значимість та красу ідеальної форми. Обов’язково треба її намалювати. Але як передати на папері об’єм кулі? Для цього вивчимо закони поєднання світла і тіні, опануємо прийомами штрихування.

Скарбничка мистецької мудрості

Для того щоб передати в малюнку відчуття тривимірності простору, художники, крім законів перспективи, також використовують закони світлотіні. Адже саме поєднання світла і тіні створює враження матеріальності зображуваного об’єкта, дозволяє надати предмету щільності та передати на площині аркуша його форму та об’єм.

Розподіл світла і тіні по формі предмета відбувається закономірно. На характер світлотіні впливає освітленість, яка залежить від: сили джерела світла (яскраве воно чи слабке); відстані між предметом і художником; відстані між джерелом світла і предметом.

(    Мистецтво    планети Земля

Поєднання світла і тіні створює основні градації світлотіні:

•    Світло — найбільш освітлена частина поверхні предмета.

•    Відблиск — найсвітліше і найяскравіше місце на ділянках вигину або зламу форми круглих предметів, поверхня яких блискуча.

•    Напівтінь — частина поверхні предмета, розташована під кутом до джерела світла, займає проміжне положення між світлом

і тінню.

•    Тінь — неосвітлена частина предмета.

•    Рефлекс — віддзеркалення світла від навколишніх об’єктів на тіньовій частині у вигляді світлової плями з розмитими краями.

•    Тінь від предмета — тінь, яка з’явилась на поверхні внаслідок загородження її від світла іншим предметом.

Роздивися градації світлотіні на кулі.

За допомогою світлотіні можна передавати характер поверхні зображуваного предмета — його фактуру. Так, наприклад, для створення ілюзії блискучої поверхні можна нанести на неї відблиск.

Освітленість посилюється з наближенням предмета до джерела світла, а з віддаленням — слабшає. Тому світлотінь на предметах, ш;о розташовані на передньому плані (ближче до світла), зображається контрастніше, ніж на дальньому.

Роздивись розташування світлотіні на кулі залежно від місцезнаходження джерела світла.

Світлотінь використовують як один із засобів, ш;о впливають на виразність художнього твору.

Найкраш;е передається світлотінь у тональному рисунку.

 

Космічні    фантазії

Роздивись картини на фантастичні сюжети, де куля є центром композиції.

Спробуй виконати штрихування різними способами.

Штрихи мають повторювати форму предметів.

На круглі предмети намагайся наносити дугоподібні штрихи, ш;об підкреслити форму кулі.

 

Практичне завдання

Створи графічну композицію «Бортовий комп’ютер — «серце» космічного корабля». Зобрази комп’ютеру формі кулі. Передай об’єм за допомогою світлотіні. Застосуй штрихування графітним олівцем.

 

Поради

Розмісти кулю в центрі композиції (не обов’язково в центрі аркуша). Виконай кілька попередніх ескізів. Зобрази необхідне предметне оточення. Обери одне джерело освітлення. Відповідно до нього розташуй світлотінь на усіх предметах. Найбільш яскравою і контрастною вона має бути на кулі, адже саме вона є центром композиції. Штрихи накладай так, щрб виявити форму предметів.

 

Словник-путівник

Світлотінь — виявлення освітлених і тіньових місць на формі, яке сприяє зоровому сприйманню пластики та об’ємності предмета; градації тону від світлого до темного.

Тональний рисунок — рисунок, у якому за допомогою ліній і світлотіні передано пластичну форму предмета, його фактуру, розташування у просторі, освітлення, тон.

Тональні співвідношення — співвідношення між різними за світлотою предметами або їх частинами.

Штрих — лінія, що виконується одним рухом; короткі лінії проведе ні підряд в одному чи різних напрямках.

 

Запитання і завдання

1.    Що впливає на розподіл світла і тіні на поверхні предмета?

2.    Назви і покажи на прикладі основні градації світлотіні.

З *. Самостійна пошукова робота.

Знайди репродукції графічнихтворів, виконаних штрихуванням. Проаналізуй, якхарактер штрихування допомагає передати фактуру поверхні зображуваних предметів.

 

(з підручника О. Калініченко, Л. Масол Образотворче Мистецтво)

Автор: admin от 6-11-2013, 00:52, Переглядів: 5535