Народна Освіта » Художня культура » Подія 5. Інтер’єр зорельота

НАРОДНА ОСВІТА

Подія 5. Інтер’єр зорельота

Скарбничка мистецької мудрості

Зображення внутрішнього простору приміщень — його інтер’єрів — популярний жанр графіки і живопису. Саме в зображеннях інтер’єрі в художники залишили нам детальні свідчення про моду, побут, посуд, меблі різнихчасів, а також дали яскраві уявлення про захоплення їхніх господарів.

   Мистецтво планети Земля

Так реалістично малювати інтер’єри художникам допомагають закони перспективи. Згідно з ними візуально здається, що предмети у просторі зменшують свій розмір з віддаленням до лінії горизонту — умовної лінії, що знаходиться на рівні очей та слугує основою для перспективної побудови. Для побудови інтер’єру доцільно застосувати лінійну перспективу.

Часто інтер’єр зображають фронтально — коли видно три стіни приміщення. Тоді фронтальна стіна розміщена посередині, паралельно лінії горизонту.

Ракурс (вигляд) інтер’єру залежить від зміни розміщення горизонту. Тому спочатку художники обирають точку зору на приміщення, визначають лінію горизонту та знаходять на ній точку сходження перспективних ліній. Бокові стіни та лінії, що їх позначають, віддаляючись до лінії горизонту, «сходяться» в цій точці. Коли «каркас» побудований, розпочинається перспективна побудова вікон, дверей, інших деталей інтер’єру. Все, що знаходиться паралельно стінам, підлозі, стелі, також спрямовано в точку сходження. У фронтальній перспективі вертикальні й горизонтальні лінії свій напрямок не змінюють.

Придивись, як змінюється вигляд інтер’єру залежно від розміщення точки сходження — посередині чи збоку.

 

Космічні    фантазії

Лінія також відіграє значну роль у виявленні перспективної побудови. На передньому плані вона жирна, насичена, а з віддаленням стає тоншою, світлішою. Штрих змінюється так само.

Роздивися різні варіанти зображення інтер’єру зорельота.

Практичне завдання_J

Графітними або кольоровими олівцями намалюй інтер’єр зорельота.

Поради    J

Намалюй інтер’єр у фронтальному положенні. Наміть лінію горизонту та познач на ній точку сходження. Спочатку проведи до неї лінії, що обмежують стіни, стелю і підлогу. Потім так само наміть двері, вікна, світильники на стелі, рисунок підлоги. Поступово деталізуй зображення. Використовуй різну товщину лінії для виявлення перспективних скорочень. Щоб передати розташування світла і тіні на поверхнях, застосуй штрихування.

Слов ни к-путівник

Інтер’єр — внутрішній вигляд приміщення.

Перспектива —далечінь; видиме скорочення розмірів предметів, що віддаляються від нас; система способів зображення предметного світу на площині відповідно до закономірностеїй зорового сприйняття людиною різних предметів.

Лінійна перспектива - спосіб зображення предметів на площині з урахуванням уявної з мі ни їхньої величини, зумовленої віддаленням цих предметів від точки спостереження.

Точка сходження — уявна точка на лінії горизонту, в якій сходяться при побудові малюнка всі паралельні лінії, що йдуть углиб.

Ракурс — вигляд різних предметів, фігур, форм з певної точки зору в перспективі.

Запитання і завдання

1.    Визнач фронтальний і кутовий інтер’єри.

2.    Назви основні етапи побудови лінійної перспективи.

З *. Самостійна пошукова робота.

Поміркуй, чи доцільно змінити інтер’єр вашої класної кімнати. Якщо так, обґрунтуй свою думку та запропонуй ескіз класному керівнику.

Г Художній проект для допитливих

Разом з однокласниками порадьтеся, як можна покращити інтер’єр шкільноїїдальні. Чи варто при цьому змінювати розташування столів, а може взагалі змінити їх форму?

 

(з підручника О. Калініченко, Л. Масол Образотворче Мистецтво)

Автор: admin от 6-11-2013, 00:43, Переглядів: 6864