Народна Освіта » Художня культура » Подія 4. Портрет посланців Землі

НАРОДНА ОСВІТА

Подія 4. Портрет посланців Землі

Мистецтво планети Земля

Роздивися групові портрети. Подумай, якими засобами художники показали професійну спільність або родинний зв’язок персонажів картин.

 

Розглянь фотографії космонавтів перед стартом.

Допомагає художнику правильно зобразити постаті людей на картинах дотримання відповідних пропорцій — співвідношень частин фігури між собою та із зростом людини. Так само, із дотриманням відповідних пропорцій, зображаються транспортні засоби, механізми та архітектурні споруди: узгоджуються між собою розміри коліс, кузова, кабіни тош;о.

Розглянь і порівняй розміри і пропорції людей та механізмів.

г    Космічні    фантазії

Велике значення в зображенні різноманітних архітектурних споруд, технічних пристроїв, обладнання, транспорту має дотримання масштабності — відповідності зображуваних об’єктів розмірам, зокрема зросту людини. Адже, наприклад, саме намальована поруч із літаком постать льотчика дає нам уявлення про розміри зображеного літального апарата.

Із джерела народноїтворчості

На Україні перші парадні портрети — «парсуни», на яких зображувалися реальні історичні постаті, почали писати в XVII ст. І хоча завданням художника було прославити особу, засвідчити її знатне походження, він намагався передати у портреті характер і вдачу людини.

Практичне завдання_)

Кольоровими олівцями або фломастерами намалюй груповий портрет екіпажу космічного корабля перед стартом.

Поради    

Якщо захочеш зобразити людей на фоні зорельота, намалюй таку його частину, щоб ста в очевидним його розмір. Космонавтів розмісти на передньому плані. Спробуй передати різнуфактуру по верхонь кос міч ного корабля, одягу космонавтів тощо. За потреби застосуй колаж.

Роздивись варіанти симетричної та асиметричної композиції групових портретів.

Словник-путівник

Пропорції— закономірні співвідношення розмірів частин форми між собою та в цілому. Розрізняють архітектурні пропорції і пропорції, які використовують для зображення людського тіла й обличчя.

Масштабність — співрозмірність фігури людини з навколишнім середовищем.

Колаж — технічний прийом в образотворчому мистецтві, що передбачає створення живописних чи графічних творів шляхом наклеювання на певну основу предметів і матеріалів, відмінних від неї за кольором та фактурою. Колаж може домальовуватися будь-якими матеріалами.

Фактура — характер поверхні мистецького твору, що впливає на його сприйняття.

Г    Запитання    і    завдання

1.    Які з поданих портретів тобі найбільше сподобались і чому?

2.    Що є центром композиції в портреті та як він виділяється?

З *. Самостійна пошукова робота.

Склади архів сімей них фотографій.

Г Художній проект для допитливих

За бажанням розроби макет (вигляд) газетної сторінки з повідомленням про старт космічної експедиції. Для цього застосуй техніку колажу. Придумай назву статті. Вклей свій малюнок та шрифтову композицію із заголовком на справжню газету, у якій тобі хотілося б розмістити свій репортаж із місця події, та груповий портрет космонавтів. Незабудь підписатися якхудожник-кореспондент.

 

(з підручника О. Калініченко, Л. Масол Образотворче Мистецтво)

Автор: admin от 6-11-2013, 00:40, посмотрело: 3498