Народна Освіта » Історія України » Знайомі незнайомці або історія в символах і знаках

НАРОДНА ОСВІТА

Знайомі незнайомці або історія в символах і знаках

 

На уроці навчитеся

1. Пояснювати, у чому полягає роль монет, гербів та печаток у пізнанні минулого.

2. Розповідати про походження тризуба.

Що зображено на фотографіях? Який знак прикрашає будівлю? Що вказує на особливе значення цієї будівлі? Які знаєте державні символи? Який герб України? Де зображують цей символ? Чому?

У чому цінність гербів та печаток для історії?

На монетах, прапорах, сторінках книжок, картинах, зброї, а інколи й на посуді та інших речах трапляються особливі умовні зображення. Часом такі зображення химерні й складні: леви, що спираються на міські мури, орли з розпростаними крилами й гострими пазурами, дракони та змії, шаблі, списи, лілії та троянди, ключі та брами.

Малий державний герб України.

Тризуб на цеглині Десятинної церкви в Києві. Кінець 10 ст.

Золота монета великого київського князя Володимира Святославовича. Кінець 10 ст.

А часом вони дуже прості. Наприклад, звичайні багатокутники з лініями та хрестами. Такі зображення називають гербами, а науку, що їх досліджує, - геральдикою. Упродовж століть складалися правила, за якими створювали герби. Так, приміром, обов’язковим елементом герба, що визначає його форму, є щит. За формою щита дослідники з’ясовують місце створення герба, його вік. У геральдиці застосовують лише певні кольори - червоний, синій, зелений, чорний, які мають символічне значення.

Сьогодні герб - один із символів, який має кожна держава. Державні герби зображують, окрім грошових знаків, ще на прапорах, печатках, офіційних документах. Основним елементом сучасного герба України є тризуб, історія якого сягає глибокої давнини. Дослідники вбачають у ньому подобу сокола, якоря, лука й стріл, шолома, сокири чи рибальського знаряддя, верхівку хлібного колоса або символ трьох природних стихій -повітря, води й землі.

Тризуб зображено на монетах кінця 10 ст. великого київського князя Володимира Святославовича. Як символ влади князя цей знак був поширений на наших землях протягом кількох століть.

Що означає основний елемент сучасного герба України?

Роздивіться зображення князівського знака Володимира Святославовича на монеті та цеглині. Зробіть висновки про витоки української національної символіки.

Чи вмієте вправно малювати тризуб? Порівняйте свій малюнок з малюнками однокласників. У кого вийшло найкраще?

Як знак князівського роду, тризуб широко використовувався на печатках, якими скріплювали міжнародні договори. Цінність печаток для історика полягає в тому, що вони допомагають установити час, місце походження та справжність документів. Написи на печатках є найточнішим джерелом у визначенні посад, титулів, імен історичних діячів, назв територій, установ.

Археологам пощастило знайти печатку князя Ярослава Мудрого - сина Володимира Святославовича - з його зображенням.

За козацької доби чи не на кожній печатці Війська Запорізького можна було побачити козацький герб - постать козака з мушкетом та шаблею. Найдавніший відбиток печатки дійшов до нас від 1595 р. Упродовж усього існування козацтва цей символ залишався незмінним. Його бачимо не тільки на печатках, а й на прапорах, портретах, іконах, сторінках рукописних і друкованих книжок. Свої герби мали також гетьмани - керманичі козацької України.

Зображення герба Війська Запорізького на прапорі сотні Лубенського полку. Середина 18 ст.

Про що розповідають монети та що таке нумізматика?

монети херсонеса

Щедрим джерелом у вивченні минулого є монети. Їх часто оздоблювали портретами володарів, сценами свят, зображеннями деталей побуту, героїв легенд і міфів. Зображення й написи на монетах допомагають установити дати подій, території давніх держав, хто був їхнім володарем, хто з ким торгував, який одяг носили в давнину. Стають у пригоді монети й дослідникам історії містобудування. Крім того, стародавні монети - це вишукані й рідкісні витвори мистецтва.

Монети досліджує наука нумізматика. Найчастіше давні монети потрапляють до рук нумізматів від археологів - з монетних скарбів. Скарбом уважають будь-яку кількість монет - від кількох до десятків тисяч. Проте для історика неоціненним джерелом є кожна монета, яку пощастило «прочитати», тобто розшифрувати й витлумачити.

Карбування монет з давніх-давен було ознакою могутності держави й провадилося за певними правилами. Шматочок срібла клали на ковадло та били молотком з рельєфним малюнком або написом на ньому. Згодом монети почали карбувати в спеціальних майстернях - монетарнях.

Найдавніші монети, знайдені на наших теренах, виготовляли греки, які переселилися на узбережжя Чорного моря дві з половиною тисячі років тому. Грецькі переселенці заклали тут свої міста - Тіру, Ольвію, Пантикапей, Керкінітіду, Херсонес тощо. У кожному грецькому місті карбували власну монету.

1. Як нумізматика пов’язана з археологією? 2. Сформулюйте за змістом тексту 3 - 5 запитань, по черзі дайте відповіді на них.

Уявіть себе володарем казкової країни. Намалюйте монету своєї держави, придумайте їй назву, прокоментуйте зображення.

Роздивіться зображення давніх монет. Поясніть, у чому цінність кожної монети як історичного джерела. Обміняйтеся думками з цього приводу з однокласниками за сусідньою партою.

1. Виберіть слова, які можна використати в розповіді про монети та герби:

1. Лінія часу. 2. Дата. 3. Гривня. 4. Тризуб. 5. Скарб. 6. Літочислення.

7. Вік.

2. Поясніть, що спільного мають монети, герби та печатки. Чим відрізняються? Чому всі вони важливі для відтворення минулого?

3. Що дізналися про походження основного елемента сучасного герба України?

4. Сьогодні свою печатку має кожна установа: є вона і у вашій школі. Запропонуйте малюнок та текст, доречні на печатці вашого класу.

Що нового довідалися з теми уроку? Про що хотіли б дізнатися більше? Як ви гадаєте, чому колекціонування монет є поширеним хобі? Що потрібно знати, щоб мати авторитет поміж колекціонерів? Чи будь-хто може мати власний герб?

Якими грошима користувалися наші предки?

Історія грошей сягає сивої давнини. Звісно, гроші не завжди мали вигляд монет. Колись за гроші правили пайрізпомапітпіші речі. Поділіться припущеннями, які. Наші предки з цією метою використовували хутра звірів, насамперед куниці та білки.

Коли торгівля стала жвавішою та різноманітнішою, люди почали користуватися зручнішими металевими грішми. У наших пращурів від середини 11 ст. побутували злитки зі срібла певної ваги та форми, так звані гривні. Саме ці гроші дали назву сучасній українській грошовій одиниці. Сучасні гривні, ясна річ, відрізняються за формою від давніх, набувши вигляду узвичаєних у світі паперових грошей. Що ж до давніх гривень, то вони не були однаковими в різних містах. Так, у Києві їх робили пласкими, шестикутними. Вартість гривень визначали за їхньою вагою.

Були в ужитку в наших пращурів і монети як іноземного виробництва, так і власного. Перші наші монети, як ви вже дізналися, почав карбувати в кінці 10 ст. великий київський князь Володимир Великий. Археологи знайшли Володимирові монети зі срібла (срібляники) та із золота (златники). На монетах Володимира з одного боку зображено Ісуса Христа, а з іншого - самого князя, який сидить на троні, тримаючи царські відзнаки. Зображення доповнює напис: «Володимир на столі» або «Володимир на столі, а се його срібло». На деяких монетах, як ви вже знаєте, зображено родовий знак князя -тризуб.

1. Що дізналися про історію грошей на наших землях? 2. Порівняйте портрети князів: Володимира Святославовича - на златнику, його сина Ярослава Мудрого - на печатці. Яка деталь зовнішності привертає увагу на цих портретах? Про що, на вашу думку, це свідчить?

 

Це матеріал із підручника Вступ до історії України 5 клас В.С. Власов

Категорія: Історія України

Автор: admin от 17-10-2013, 17:42, Переглядів: 8638