Народна Освіта » Історія України » Його величність час, або що таке хронологія

НАРОДНА ОСВІТА

Його величність час, або що таке хронологія

На уроці навчитеся

1. Пояснювати, що таке хронологія та яке значення вона має для істориків.

2. Креслити лінію часу та позначати на ній дати, співвідносити рік зі століттям.

3. Застосовувати правила розв’язування хронологічних задач.

Роздивіться фотографії. Що святкують люди, зображені на них? Що означає це свято? Чи святкуєте його ви? Поміркуйте, яку з фотографій зроблено раніше. Як ви гадаєте, чи завжди роки лічили так, як нині? Чому ви так думаєте?

Як історики встановлюють час події та що таке хронологія?

Досліджуючи минувшину, вчені-історики раз по раз відповідають на запитання: коли сталася та чи інша подія. Визначати точний час певної події, тобто її дату, допомагає хронологія -наука, що вивчає способи обчислення часу.

Не завжди час обчислювали так, як нині. Найдавнішими одиницями виміру часу є доба (день і ніч разом), тиждень, місяць, рік. Люди почали їх застосовувати, спостерігаючи за явищами природи, рухом Сонця, Місяця, зірок. Та осягнути й правильно зрозуміти складні явища природи було важко. Тому за давнини в різних народів рік міг тривати від 300 до 400 днів і починатися будь-якої пори року або й узагалі з приводу якоїсь події (повені річки, заснування міста тощо).

Лічба років від певної події називається літочисленням. 300 - 400 років тому в Україні поступово узвичаїлася лічба років від народження (Різдва) Ісуса Христа, життя якого поклало початок однієї з найбільших світовий релігій - християнства.

Час від першого року до теперішніх днів називають нашою ерою, або від Різдва Христового. Кожні сто років називають століттям, або віком. Тисяча років - це тисячоліття.

Щоб уявити плин часу, намалюймо пряму лінію. На ній позначмо один за одним різні роки. Праворуч розташуймо рік, у якому ми живемо, ліворуч - попередні роки або століття.

Перше століття нашої ери починається в 1-му році й закінчується в 100-му році. Відповідно друге століття починається в 101-му році, а закінчується в 200-му році. Отже, початкові роки століть - це 101, 201, 301 ... 1901, а роки з нулями (100, 200, 300, 2000) - це останні роки століть.

Щоб засвоїти, як визначати початок та кінець різних століть, скористайтеся таблицею:

1100 рр.

801900 рр.

901 -1000 рр.

1001 -1100 рр.

1101 -1200 рр.

1201 -1300 рр.

1901 -2000 рр.

1 ст.

9 ст.

10 ст.

11 ст.

12 ст.

13 ст.

20 ст.

Сформулюйте запитання до кожного абзацу тексту, вислухайте відповіді один одного.

На лінії часу позначено періоди історії України. Роздивіться подані нижче ілюстрації та дайте відповіді на запитання. 1. Які історичні джерела використовували творці поданих картин для реконструкції минулого? 2. Де, на вашу думку, слід розташувати ілюстрації на лінії часу? 3. З яким періодом історії України співвідноситься кожна ілюстрація? Поділіться своїми висновками з класом. 4. Поміркуйте, чи відрізнялося життя людей у різні часи.

 

 

Як розв’язувати хронологічні задачі?

На уроках історії в 5-му класі ви навчитеся розв’язувати хронологічні задачі. Щоб правильно виконувати такі завдання, дотримуйтеся певної послідовності, а саме:

1.    Накресліть лінію часу - пряму лінію, переділену рисочками на рівні відрізки, що позначають певну кількість років.

2.    На початку лінії поставте більшу та чіткішу риску - початок відліку, а наприкінці стрілочку, що символізує рух часу.

3.    Для орієнтації в часі поставте рік, у якому живемо.

4.    Якщо для розв’язку хронологічної задачі вам не потрібно позначати однакові проміжки часу (століття або тисячоліття), то перервіть лінію пунктиром.

5.    На лінії часу запишіть умову вказаного завдання (роки).

6.    Поряд з лінією виконайте обчислення та запишіть стислу відповідь на завдання.

1. Перекажіть один одному, яких дій слід дотримуватися, щоб розв’язати хронологічну задачу. Чи схожі ці задачі на ті, які ви розв’язуєте на уроках математики? Чим? А чим відрізняються? 2. Оберіть один з поданих нижче різновидів задач та уважно прочитайте коментар до розв’язку. 3. Спробуйте розв’язати задачу самостійно. 4. Перевірте записи один в одного, звірте з підручником.

■ Задачі на встановлення віддаленості події від сьогодення.

(Скільки років тому відбулася подія, якщо відома її дата?)

Обчисліть, скільки минуло років від запровадження християнства як державної релігії 988 р. до сьогодення.

■ Задачі на встановлення віддаленості однієї події від іншої.

(Скільки минуло років від однієї події до іншої? На скільки років одна подія відбулася раніше за іншу?)

Обчисліть, скільки минуло років від початку володарювання княгині Ольги (945 р.) до її подорожі до візантійської столиці в 957 р.

■ Задачі на встановлення дати події за її віддаленістю від сьогодення. якому році відбулася подія, якщо відомо, що від неї минуло ... років?)

У 1989 році урочисто святкували 500-річчя виникнення українського козацтва. Якого року сягає перша згадка про козаків у писемних джерелах?

■ Задачі на встановлення дати події за її віддаленістю від іншої події. якому році відбулася подія, якщо відомо, що це сталося після вказаної події за певну кількість років?)

Успенський собор Києво-Печерської лаври було збудовано на 27-й рік від заснування монастиря в 1051 р. Обчисліть, коли його було збудовано.

1. Що таке хронологія? Складіть словничок із 6 - 7 нових слів про історію та хронологію, усно витлумачте їх. 2. Накресліть лінію часу, позначте на ній рік свого народження та рік, коли пішли до школи. Скільки вам буде років, коли закінчуватимете школу? Позначте той рік на лінії часу. 3. Накресліть лінію часу, позначте потрібні дати та розв’яжіть хронологічну задачу.

Видатна українська поетеса Леся Українка (Лариса Петрівна Косач) народилася в 1871 р. У якому році відзначатимуть 150-річчя від дня ї'і народження?

4. Прочитайте прислів’я та крилаті вислови. Про які ознаки часу в них ідеться? Оберіть один з висловів та поясніть, як його розумієте.

• Час, як вода, - все вперед біжить.

• На все свій час.

• Згаяного часу і конем не доженеш.

• Час все гоїть.

• Роки більше знають, ніж книжки.

У який період історії України ви хотіли б потрапити, подорожуючи машиною часу? Чому?

1. Знайдіть у родинному фотоальбомі фотографії, зняті 5, 10, 20, 50 років тому. Чи є вони історичними джерелами? Як відібрані вами знімки свідчать про життя людей за тих часів? Які відмінності від сьогодення привернули вашу увагу? 2. Виберіть власні фотографії з різних періодів життя. Розташуйте їх послідовно — одну за одною, відповідно до того, що було раніше, а що пізніше. Спробуйте пояснити на цьому прикладі, що означає хронологічна послідовність подій.

 

Це матеріал із підручника Вступ до історії України 5 клас В.С. Власов

Категорія: Історія України

Автор: admin от 17-10-2013, 02:03, Переглядів: 25337