Народна Освіта » Природознавство » Астрономія — наука, що вивчає Всесвіт. Загальна будова Сонячної системи. Всесвіт та його складові. Тестові завдання до розділу Всесвіт

НАРОДНА ОСВІТА

Астрономія — наука, що вивчає Всесвіт. Загальна будова Сонячної системи. Всесвіт та його складові. Тестові завдання до розділу Всесвіт

Загальна будова Сонячної системи

Вивчення параграфа допоможе вам:

•    зрозуміти, що Сонце е центром Сонячної системи:

•    описувати будову Сонячної системи:

•    пояснювати різницю в тривалості року на різних планетах.

Із попередніх параграфів ви дізналися, що навколо Сонця обертається вісім великих планет разом із супутниками і безліч малих небесних тіл (астероїдів, комет, метеороХців). Це відбувається тому, що маса Сонця більша у 750 разів за загальну масу всіх тіл, що обертаються навколо нього. Маючи таку масу. Сонце наче «величезний магніт >> створює силу притягання, якої достатньо.

щоб утримати всі небесні тіла біля себе. Розміри Сонячної системи визначаються так званою сферою впливу Сонця» де його притягання переважав притягання сусідніх зір.

Сонце та сукупність небесних тіл, що обертаються навколо нього, називаються Сонячною системою.

Склад Сонячноїсистеми. До складу Сонячної системи входять вісім планет: Меркурій» Венера» Земля» Марс» Юпітер» Сатурн» Уран» Нептун із супутниками» сотні тисяч астероїдів» комети та метеороХци (мал. 68). Природні супутники планет — це тіла Сонячної системи» які обертаються навколо планет на зразок того» як планети обертаються навколо Сонця. Якщо в Меркурія і Вене-ри супутників немае» то в Сатурна їх кілька десятків. У Землі природний супутник один — Місяць. Більш детальну інформацію про нього ви одержите в наступному розділі.

Як рухаються планети в Сонячній системі. Всі планети рухаються навколо Сонця по лініях» які називаються орбітами (мал. 68). Орбіти всіх планет за формою подібні і нагадують витягнуті кола» які за своєю довжиною різні.

Час» протягом якого планета здійснює повний оберт навколо Сонця» називають роком. Як уже зазначалось» на Землі рік триває 366» 25 діб.

Зверніть увагу» що земний рік — число не ціле. Тому за 4 роки <сна-бігає» один день. Через це кожного четвертого року в календарі

заявляється 29 лютого. Рік тривалістю 366 діб називають високосним.

Тривалість року на планетах залежить від їхньої відстані до Сонця. Він тим довший» чим далі від Сонця розташована планета.

Сонце не тільки нагріває» а й освітлює планети та їх супутники. Ви вже знаете» що вони світять відбитим від їх поверхні сонячним світлом. Деякі з планет (Марс» Венера» Юпітер) ми можемо бачити на зоряному небі неозброєним оком.

Станьте дослідниками природи

Продовжіть спостереження за зоряним небом. Перед заходом Сонця знайдіть на небі Венеру — перше небесне тіло, яке на ньому з'являється увечері. Визначте ії положення відносно нерухомих тіл, якими можуть бути різні будівлі, насадження, припарковані автомобілі тощо.

Через 1-2 години після першого спостереження знову розшукайте Венеру на небі. Зверніть увагу на яскравість, з якою світиться ця планета, тепер зробіть висновки, чи змінилось іі'положення на зоряному небі щодо нерухомого земного тіла. Опишіть побачене в зошиті.

Перевірка знань

1.    Опишіть будову Сонячної системи.

2.    ВІД чого залежить тривалість року на різних планетах Сонячної системи?

3.    Чим зумовлена тривалість доби на планетах Сонячної системи?

4.    Що вам відомо про природні супутники планет?

5.    Зробіть у зошиті схематичний малюнок будови Сонячної системи в довільній формі. Підпишіть зображені небесні тіла. Відстані від Сонця до планет (округлені до сотень мільйонів кілометрів) наведен о в таблиці.

Таблиця 5

Назва планети

Відстань від Сонця (млн км)

Меркурій

50

Венера

100

Земля

150

Марс

200

Юпітер

800

Сатурн

1400

Уран

2850

Нептун

4500

6. На папері в клітинку зобразіть відстані від Сонця до планету зменшеному вигляд. Одну клітинку умови о прийміть за5 мпн км.Усі позначення робіть по один бік від умовного зображення Сонця. Щоб зобразити відстані до всіх планет, доведеться склеїти 2-3 аркуші.

Всесвіт та його складові

Вивчення параграфа допоможе вам:

•    пояснювати, що таке Всесвіт:

•    наводити приклади небесних тіл, що складають Всесвіт;

•    оцінювати розміри Всесвіту:

•    характеризувати місце людини у Всесвіті, оцінювати значення Всесвіту.

Під Всесвітом розуміють нескінченну кількість небесних тіл та їх систем» що рухаються і розвиваються у безмежному просторі. Тобто» це весь світ» що нас оточує.

Зоряні системи — галактики. Небесні тіла у Всесвіті під дією сил притягання об’єднуються в системи. Прикладом такої системи є Сонячна система. Вонавходить до складу ще більшої системи — Галактики» яка налічує понад 100 мільярдів зір і має назву — Молочний Шлях.

Для зручності астрономи домовилися» що» маючи на увазі нашу Галактику» слово <сГалактика» писатимуть з великої літери» а всі інші — з малої.

Галактика — величезна зоряна система, яка обертається.

Наша Галактика під час <ссвоеї подорожі» у Всесвіті зустрілася з двома маленькими галактиками та притягнула їх до себе. Вони мають назву Магелланові Хмари. Влітку їх можна побачити неозброєним оком лише у Південній півкулі Землі. Вперше їх спостерігала експедиція Фернана Магеллана під час кругосвітньої подорожі. Ось чому вони мають таку назву. Вчені прогнозують» що через мільярд років ці галактики остаточно притягнуться» розчиняться в межах нашої Галактики.

У Північній півкулі ми можемо побачити галактику Туманність Андромеди. Вона більша за нашу і знаходиться на відстані 2 мільйонів світлових років від нас.

Світловий рік — це шлях, який долає світло за один рік.

З краю галактик менше зір» як у їх середині. Зорі також надзвичайно різноманітні. Іноді вони утворюють систему подвійних зір» кожна з яких обертається навколо іншої.

Існує багато галактик різноманітних формі розмірів. Третинавсіх відомих галактик має форму спіралі

з яскравою центральною частиною (мал. 69). Друга третина галактик має форму еліпса (мал. 70). Інші відомі галактики не мають певної і конкретної форми» а подібні до хмар із зір.

Галактики в просторі створюють складні системи. Маленькі галактики часто бувають супутниками більших. Великі галактики часто зустрічаються парами або групами.

Дослідження Всесвіту. Коли людина почала розмірковувати про Всесвіт» у неї одразу виникли питання про його будову і походження.

За допомогою сучасних приладів для вивчення Всесвіту (мал. 71) вдалося побачити і сфотографувати велику кількість галактик. Проводячи спостереження за галактиками» вчені з'ясували» що відстань до них настільки велика» що світло навіть від найближчих із них приходить до нас за сотні або тисячі років. Усі небесні тіла у Всесвіті перебувають у стані безперервного руху і змін. Небесні тіла» так само як і фізичні тіла на Землі» виникають (з'являються)

і зникають у результаті природного розвитку.

Із розвитком космічної техніки стало можливим вивчення небесних тіл поза земною атмосферою за допомогою супутників» орбітальних і міжпланетних станцій. Особливість таких досліджень у тому» що прилади для дослідження Всесвіту винесено за межі земної атмосфери (мал. 71» б). Атмосфера не чинить перешкод» і це полегшуе ведення спостережень і підвищує чіткість зображень.

Як бачите. Всесвіт різноманітний і цікавий, з величезною кількістю загадок. Той із вас, хто обере професію астронома, буде їх розгадувати, робити відкриття, пізнавати красу, велич 1 могутність Всесвіту.

Скарбничка знань

Гіпотеза виникнення Всесвіту. ЗвіДШ ВЗЯВСЯ Всесвіт? Це питання турбує людинузпочатку ц іанування і турбуватиме завжди. Вчені припускають, що все існуюче виникло в результаті Великого Вибуху близько 15 мільярдів років тому. Під час вибуху спочатку утворилися частинки світла, а потім yd інші частинки (мал. 72). Із цих первинних частинок сформувалися зорі, планети, галактики. Після Великого Вибуху Всесвіт постійно розширюється.

Перевірка знань

1.    Що розуміють ПІД Всесвітом?

2.    Коли І ЯК виник Всесвіт?

3.    Як людина досліджує Всесвіт?

4.    Чи має Всесвіт початок і кінець?

5.    Складіть І запишіть у зошит розповідь про досягнення людини в дослідженні Всесвіту.

6.    Розробіть міні-проект «Космос далекий І близький».

Астрономія — наука, що вивчає Всесвіт

Вивчення параграфа допоможе вам;

♦    дізнатися, що вивчає астрономія, коли розпочалися перші астрономічні дослідження;

♦    називати найвідоміших астрономів та дослідників космосу;

♦    ознайомитися з методами і засобами астрономічних досліджень;

♦    виявляти своє ставлення до вивчення Всесвіту для потреб людини.

Астрономія є однією І5 стародавніх наук. У перекладі з грецької мови астрономія означає: «астро» — зоря і «номос» — закон. Цим словом стародавні греки називали науку про будову і розвиток небесних тілі Всесвіту. Виникла вона з практичних поіреб ЛЮДИНИ. За положенням зір первісні хлібороби визначали настання пір року. Кочові племена та мореплавці за зорями і Сонцем орієн-т^гвалися ПІД час пересування, на основі видимих рухів Сонця і Місяця були створені календарі.

Розвиток астрономічних досліджень. Перпп астрономічні записи, знайдені в давньоєгипетсиких гробницях, були зроблені за 4 тис. років до напшх днів, а ще за 5 тис. років єгипетські жерці запоявою на небі зорі Сіріус визначали час розливу річки Ніл. Китайські астрономи 4 тис. років тому, вивчивши рухи Сонця і Місяця, передбачали сонячні і місячні затемнення. Результати астрономічних спостережень передавались від покоління до покоління. Використавши ці спостереження, давньогрецький учений Елавдій Птолемей створив модель світу з нерухомою Землею в центрі (мал. 73). Такий по-гляд на Всесвіт проіснував майже 1500 років» Але в XVI ст. польський астроном МиколаКонеряик запропонував іншу модель — із Сонцем у центрі, нею ми користуємось і сьогодні (мал. 74).

Видатний астроном Галілео Галілей за допомогою власноруч збудованого телескопа зробив багато астрономічних відкриттів на підтвердження моделі Всесвіту Коперника.

Значного розвитку астрономія досягла і в Україні. У 1821 р. у м. Миколаєві для обслуговування Чорноморського флоту було створено астрономічну обсерваторію-лабораторію» в якій проводились астрономічні дослідження.

 

На початку XX ст. роботи фізика-теоретика Альберта Ейк-иітейяау американського астронома Едвіяа Габбла остаточно підтвердили модель Миколи Коперника.

На відміну від стародавніх астрономів» ми знаємо» що» окрім зір» у Всесвіті існує багато різних небесних тіл та їх систем. Тому і поняття астрономії як науки сьогодні суттєво змінилось.

Астрономія — наука про рух, будову і розвиток небесних тіл і і'х систем.

Прилади для дослідження Всесвіту. Давні дослідники зоряного неба спостерігали за Всесвітом» використовуючи прості прилади: гномон» квадрант» астролябію (мал. 76). Ці прилади давали змогу визначити положення світил на небесній сфері.

Після того» як у 1609 р. Галілео Галілей уперше поглянув на небо в телескоп (мал. 76)» можливості астрономічних спостережень зросли у багато разів. Цей рік вважається початком нової ери в астрономії — ери телескопічних досліджень.

Тепер виготовлено потужні телескопи (мал. 77)» що працюють як у наземних обсерваторіях» такі на космічних орбітальних та міжпланетних станціях.

4 жовтня 1967 р. почалась ера космонавтики — новий етап у дослідженні Всесвіту. В цей день у космос було запущено перший штучний супутник Землі» у створенні якого брали участь українські вчені» інженери та робітники. Слово космос» прийшло до нас із Давньої Греції і в перекладі означає порядок». Ним греки характеризували Всесвіт як чітку організовану систему. Останнім часом під космосом розуміють навколоземне та міжпланетне середовище» яке знаходиться за межами атмосфери Землі.

Назавжди в історію освоєння космосу ввійшли імена росіянина Костянтина Ціолковського» українців Юрія Кондратюка» Сергія Корольова. Вони доклали багато зусиль» щоб мрія людства про космічні польоти здійснилася.

Ера космонавтики. 12 квітня 1961 р. вся планета почула радісну звістку про те» що людина вперше побувала в космосі. За 108 хв росіянин Юрій Гаг арія облетів земну кулю зі швидкістю 8 км/с (її називають першою космічною швидкістю) і приземлився у визначеному районі. Цей день увійшов в історію людстваяк День космонавтики.

Успішним було і подальше освоєння космосу, у 1962 р. українець Пав-/10 Поповия здійснив перший у світі груповий політ (разом з Андріяном Ніколаевим) на космічному кораблі "Восток-4". У 1965 р. росіянин Олексій Леоное першим вийшов у відкритий космос, а в 1969 р. американець Ніл Армстронг ступив на поверхню Місяця і взяв проби місячного ґрунту, які дали змогу з'ясувати, що умов для існування живих організмів на Місяці немає.

 

Тепер стало можливим тривале перебування спеїдально підготовлених людей (їх називають космонавтами) в космосі. Космонавти можуть працювати на орбітальних станціях по кілька місяців і здійснювати надзвичайно важливі дослідження. Перший космонавт незалежної України Леонід Каденюк у 1997 р. 16 діб працював на такій станції разом із американськими космонавтами.

Освоєння космосу збагачує науку новими знаннями про небесні тіла.

Скарбничка знань

5 серпня 2011 р. за допомогою ракети-носія «Атлас-5» здійснено успішний запуск американської автоматичної міжпланетної станції «Юнона» (мал. 78). Цей космічний апарат летить до Юпітера — найбільшої планети Сонячної системи.

Джерелом енергії станції служать три сонячні батареї. Зауважимо, що «Юнона» — перший космічний апарат на сонячних батареях, призначений для польоту до істотно віддаленої від Сонця планети.

 

«Юнона» летітиме до Юпітера приблизно п'ять земних років. За програмою польоту влітку 2016 р. автоматична міжпланетна станція (АМС) вийде на видовжену полярну орбіту навколо Юпітера. Найбільше зближення «Юнони» з цією планетою-гігантом під час руху на такій орбіті становитиме приблизно 5 ООО км.

Перевірка знань

1.    Що вивчає наука астрономія?

2.    Коли виникла астрономія?

3.    Як астрономи давнини уявляли собі Всесвіт?

4.    Коли почалась нова ера в астрономії?

5.    Запишіть у зошит при клали небесних тіл, що становлять Всесвіт.

6.    Користуючись довідковими виданнями та інтернет-ресурсами, відшукайте прізвища космонавтів — вихідців з України за походженням. Ознайомтеся з іх внеском у дослідження Всесвіту. Результати пошукової роботи презентуйте на уроці.

Тестові завдання до розділу Всесвіт

1. Установіть відповідність між назвами ліній і точок і на глобусі та небесній сфері.

1 глобус    

2 небесна сфера    

 

А зеніт

Б Південний полюс світу

В Північний полюс світу

Г вісь світу

Ґ меридіан

Д екватор

2.    Укажі ть назву групи зі р із найвищою температурою.

А блакитні   

Б білі    

В червоні

Г жовті

3.    До якого типу зір належить Сонце?

А карлик   

Б гігант    

В надгігант

Г нейтронна зоря

4.    Хмари міжзоряного газу і пилу називають:

А кометами   

Б галактиками    

В туманностями

Г астероїдами

5.    Полярна зірка вказує на:

А схід   

Б північ    

В захід

Г південь

6.    Виберіть твердження щодо впливу Сонця на Землю.

А Освітлює Землю

Б Утримує Землю на орбіті

В Зігріває Землю

Г Усі відповід правильні

7.    Укажіть перелік, укладений із назв лише планет групи гігантів.

А Юпітер, Сатурн, Уран і Нептун

Б Венера, Нептун і Земля

В Меркурій, Венера, Земля і Марс

Г Сатурн, Місяць і Уран

8.    Між якими планетами існує пояс астероїдів?

А Меркурія і Марса   

Б Юпітера і Вен ери    

В Марса і Юпітера

Г Меркурія і Венери

9.    Небесні тіла, що досягли поверхні Землі, мають назву:

А астероїди

Б метеори    

В метеорити

Г комети

10. Небесні тіла: Меркурій, Венера, Земля, Марс, Юпітер, Сатурн, Уран, Нептун — це:

А галактики

Б планети

В туманності

Г сузір'я

11. Зміна пір року відбувається тому, що:

А у Землі е природний супутник Місяць

Б Земля віддалена від Сонця на 150 млн. км

В Земля рухається навколо Сонця

Г Сонце рухається навколо своєї осі

12. День і ніч бувають тому, що:

А Земля далеко розташована від Сонця

Б Місяць частково закриває Сонце

В Земля обертається навколо своєї осі

Г між Сонцем і Землею існують ще дві планети

13.    Наша Галактика — це:

А сузір'я

Б усі видимі на небі зорі

В велике зоряне скупчення, до якого входить Сонце

Г Сонячна система

14.    Як називаеться наша Галактика?

А Велика Ведмедиця

Б пояс астероїде

В Молочний Шлях

Г туманність Андромеди

15.    Установіть послідовність виникнення Всесвіту.

А розширення Всесвіту

Б утворення частинок світла

В Великий Вибух

Г утворення небеснихтіл

16.    Укажіть науку, що досліджує небесні тіла.

А біологія

Б фізика

В астрономія

Г географія

17.    Першим космонавтом незалежної України є:

А Леонід Каденюк

Б Юрій Гагарін

В Ніл Армстронг

Г Олексій Леонов

 

Це  матеріал з підручника Природознавство 5 клас О.Г. Ярошенко, В.М. Бойко

Категорія: Природознавство

Автор: admin от 11-10-2013, 21:27, Переглядів: 42751