Народна Освіта » Природознавство » Джерела знань про природу

НАРОДНА ОСВІТА

Джерела знань про природу

Вивчення параграфа допоможе вам:

•    ознайомитися з різноманітними довідковими виданнями з природничих наук;

•    знаходити необхідну інформацію і використовувати для виконання навчальних завдань.

Різноманітність джерел інформації. Наполеглива праця вчених по дослідженню природи має неабиякі успіхи. Кожний учений використовує здобутки своїх попередників. Дізнатися про них йому допомагають різноманітні довідкові видання: енциклопедії» словники» довідники» визначники рослин» тварин» атласи тощо. Справжньою скарбницею тіл живої і неживої природи е природничі музеї.

Нині за потреби будь-хто» утому числі ви та ваші однокласники» можете ознайомитися з науковими досягненнями. Для цього потрібно звернутися до паперових довідкових видань чи Інтернету.

На уроках природознавства в б класі під час власних досліджень природи вам необхідно виробити вміння працювати з різними джерелами інформації.

Як працювати з енциклопедіями та словниками.

Перш ніж здійснювати пошук інформації для виконання навчального завдання» необхідно ознайомитися із загальним змістом видання. Потрібно з’ясувати» які воно містить розділи чи теми» у якій послідовності розташовано матеріал» де шукати інформацію» що вас зацікавила.

Роботу варто супроводжувати записами головного в зошиті чи на окремих аркушах. Слід записати все» про що необхідно буде розказати (чи продемонструвати)» презентуючи своє повідомлення. Між сторінками довідкового видання можна залишати паперові чи з іншого матеріалу закладки» але в жодному разі не слід робити ніяких поміток» навіть олівцем.

Звертайте увагу на природничі наукові терміни (назви наукових понять чи явищ). Бажано мати окремий зошит для їх запису і тлумачення.

Інтернет як джерело природничих знань. S винайденням комп'ютера значно розширилися можливості пошуку інформації. Нині для отримання необхідних природничих знань користуються послугами всесвітньої комп'ютерної мережі Інтернет. За її допомогою можна за лічені хвилини здобути будь-яку інформацію — текстову» відео» звукову» картографічну.

Станьте дослідниками природи

Практичне заняття

Ознайомлення з довідковими виданнями різних типів з при родни чих наук Завдання 1. Ознайомтеся із змістом різних довідкових видань: енциклопедії, довідника, атласу. Прочитайте, хто причетний до їх створення. Знайдть стислий опис видання, розміщений на першій сторінці.

Завдання 2. Знайдіть у цих довідкових виданнях тлумачення запропонованого вчителем терміна, відомості про тіло чи явище природи, його властивості. Запишіть знайдену інформацію в зошитта обговоріть у групі.

Перевірка знань

1.    Які існують джерела природничих знань?

2.    Скористайтеся доступними вамдовідсовими виданнями та Інтернетом і доберіть інформацію про те, як різні природничі науки досліджують воду. Презентуйте це в класі.

 

Це  матеріал з підручника Природознавство 5 клас О.Г. Ярошенко, В.М. Бойко

Категорія: Природознавство

Автор: admin от 11-10-2013, 17:40, Переглядів: 21266