Народна Освіта » Хімія » Фізичні властивості речовин

НАРОДНА ОСВІТА

Фізичні властивості речовин

Усе пізнається через порівняння.

Опрацювавши матеріал параграфа, ви зможете

• визначати, описувати, порівнювати фізичні властивості речовин.

У кожної речовини є унікальний набір властивостей - характеристик, за якими її можна розпізнати та відрізнити від інших речовин. За властивостями можна також встановлювати подібність між речовинами.

Фізичні властивості речовини спостерігають чи вимірюють без зміни її хімічного складу. Ідеться про колір, запах, температури плавлення та кипіння, в’язкість, густину, твердість, розчинність тощо.

Про які фізичні властивості харчової соди ви дізналися з попереднього параграфа? Чи збігаються ці відомості з вашим життєвим досвідом?

Порівняймо фізичні властивості деяких речовин. За звичайних умов (про них уже йшлося на с. 30) вода - прозора безбарвна рідина, мідний купорос - сині кристали (рис. 6.1).

Рис. 6.1. 1. «Вода! Ти не маєш ні смаку, ні запаху, тебе не опишеш...» (Антуан де Сент-Екзюпері. Планета людей). Чи згодні ви із цим твердженням? 2. Мідний купорос. «Під припухлими віями блищали сині, як мідний купорос, очі». (Григорій Тютюнник. Вир). Яку властивість мідного купоросу автор використав як порівняння?

Однакові за розміром кубики, виготовлені з різних металів, мають різну масу. Це зумовлено тим, що густина металів різна (рис. 6.2).

Ковкість, пластичність, здатність проводити електричний струм і тепло, притягуватися магнітом тощо також є фізичними властивостями (рис. 6.3).

Поміркуйте:

чому на суднах, де багато сталевих деталей, не використовують магнітні компаси;

які з перелічених фізичних властивостей міді використовують для виготовлення дроту;

яка властивість кухонної солі зумовила найпоширеніше її застосування.

Рис. 6.3. 1. Залізо притягується магнітом. 2. Мідь - м’який пластичний метал золотаво-рожевого кольору. 3. Кухонна сіль є в кожній оселі.

Опрацьовуючи попередній параграф, ви пересвідчилися, що спостереження та експеримент є важливими методами наукового пізнання. Застосуйте їх під час виконання лабораторного досліду.

ЛАБОРАТОРНИЙ ДОСЛІД 1 Ознайомлення з фізичними властивостями речовин.

Опис спостережень. Формулювання висновків

Вам видано штатив з пробірками і скляними паличками, промивалку з водою; сталеві1 скріпки або дротинки, шматочки алюмінію, смужки поліетилену, крохмаль, подрібнені на порошок крейду, лимонну кислоту, цукор, кухонну сіль.

Пригадайте прийоми поводження з лабораторним обладнанням, посудом і нагрівними приладами (див. § 3).

Завдання. Дослідіть, опишіть і порівняйте фізичні властивості двох речовин: а) заліза і цукру; б) крейди й лимонної кислоти; в) алюмінію і поліетилену; г) кухонної солі й крохмалю2. В описі зазначте агрегатний стан речовин за звичайних умов.

Результати спостережень запишіть до таблиці за таким зразком:

1 Головний складник сталі - залізо.

2 Не виключено, що ваш учитель вибере інші речовини для дослідження, а також (за наявності приладів) запропонує перевірити, чи проводять досліджувані речовини електричний струм.

Зробіть висновок, чим подібні та чим відрізняються досліджувані речовини.

Як відмінності у фізичних властивостях речовин використовують для відокремлення їх одна від одної, ви дізнаєтеся з наступного параграфа.

ПРО ГОЛОВНЕ

У кожної речовини є унікальний набір властивостей.

Фізичні властивості речовини спостерігають чи вимірюють без зміни її хімічного складу.

Фізичні властивості речовин зумовлюють їхнє застосування.

Перевірте себе

1. Що називають властивостями речовини?

2. Які властивості речовини є фізичними?

3. Які фізичні властивості речовини ви знаєте?

4. Чим зумовлено застосування речовин?

5. Які наукові методи пізнання ви використали під час лабораторного досліду?

Застосуйте свої знання й уміння

Творча майстерня

 

6. На рисунку 6.4 зображено два циліндри, виточені з міді та алюмінію. Чому терези зрівноважені, хоча об’єм мідного циліндра чи не вдвічі менший за об’єм алюмінієвого?

7. Чому алюміній використовують у літакобудуванні?

8. Для чого в повсякденному житті використовують оцтову й лимонну кислоту, кухонну сіль, цукор, ванілін? Які властивості зумовили таке їхнє застосування?

9. Чому електричні дроти виготовляють з міді або алюмінію, а їхню оболонку - з поліетилену?

10. Для чого під час виготовлення паперу до нього добавляють крейду? Яка властивість крейди зумовила таке її застосування?

11. Використайте додаткові джерела інформації, щоб доповнити опис фізичних властивостей речовин, які ви досліджували на уроці.

12. Створіть презентацію «Фізичні властивості речовин... Які вони?».

13. Підготуйте для однокласників повідомлення «Із префіксом най-.» про властивості речовин, як-от: найсолодша, найміцніша тощо.

Дізнайтеся більше про фізичні властивості речовин (с. 176).

 

Це матеріал з підручника Хімія 7 клас Лашевська

 

Категорія: Хімія

Автор: admin от 12-02-2017, 11:32, Переглядів: 3218