Народна Освіта » Інформатика » Розділ 4. Табличний процесор

НАРОДНА ОСВІТА

Розділ 4. Табличний процесор

4.1. ЕЛЕКТРОННІ ТАБЛИЦІ. ТАБЛИЧНИЙ ПРОЦЕСОР MICROSOFT OFFICE EXCEL 2007

1. Де вам траплялися дані, що подані у вигляді таблиці? Наведіть приклади таблиць.

2. Які ви знаєте об’єкти вікна текстового процесора Word 2007? Поясніть призначення кожного з них.

3. Які засоби використовуються для навігації в текстовому процесорі Word 2007?

ТАБЛИЦІ. ЕЛЕКТРОННІ ТАБЛИЦІ

У своїй діяльності та повсякденному житті люди часто використовують таблиці з метою впорядкування та наочного подання різноманітних даних. Наприклад, розклад уроків за днями тижня, розклад руху пасажирських потягів, нарахування заробітної платні співробітникам та інше (мал. 4.1).

Розклад уроків 7-А класу

РОЗКЛАД РУХУ ПАСАЖИРСЬКИХ ПОТЯГІВ ВІД СТАНЦІЇ ЗАПОРІЖЖЯ-І ДО СТАНЦІЇ КИЇВ-ПАСАЖИРСЬКИЙ

 

Таблйця (лат. tabula - дошка) -структурована сукупність даних, розміщених по рядках і стовпцях.

 

Як ви бачите на прикладах, у таблицях відображаються відомості про деякі об’єкти та значення їх властивостей.

Складається таблиця зі стовпців і рядків, на перетині яких містяться клітинки. Кожний рядок - це опис одного з об’єктів за всіма властивостями. Кожний стовпець - це опис однієї властивості для всіх об’єктів, він зазвичай має назву, що відображає назву цієї властивості. У клітинці вказується значення властивості. У них можуть розміщуватися текст, числа, малюнки, формули і навіть інші таблиці.

Важливою особливістю правильно складеної таблиці є структурованість даних, тобто дані в одному стовпці повинні бути однотипними. Наприклад, прізвища співробітників, час відправлення потягів, назви уроків у середу тощо.

Створити таблиці можна в різних електронних документах: у текстовому документі, у мультимедійній презентації, у графічному зображенні тощо. Для цього у відповідних програмах існують спеціальні засоби.

Однак дуже часто виникає потреба не тільки компактно і впорядковано розмістити відомості про якісь об’єкти, а й виконати певні обчислення за даними цих таблиць. Наприклад, розрахувати час перебування потягу в дорозі, визначити середній бал успішності учня, обчислити заробітну платню робітників за рік тощо. Тобто в таблицю потрібно внести не тільки дані, а й формули для розрахунків. І таких формул в одній таблиці може бути багато.

Для створення таких таблиць призначені спеціальні програми -табличні процесори, а документи, створені в цих програмах, називають електронними таблицями.

Особливістю електронних таблиць та їх основною перевагою є те, що у формулах для виконання розрахунків можна використовувати дані з різних клітинок таблиці. Якщо змінити дані в клітинках, то за формулами автоматично виконаються обчислення з новими даними і результат буде змінено.

ТАБЛИЧНИЙ ПРОЦЕСОР І ЙОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

Табличний процесор - це прикладна програма, яка призначена для опрацювання даних, поданих в електронних таблицях.

Основні можливості табличного процесора:

уведення даних у клітинки електронних таблиць, їх редагування та форматування;

обчислення за формулами та з використанням вбудованих функцій; побудова діаграм і графіків за даними, що містяться в клітинках електронних таблиць;

друкування електронних таблиць, діаграм і графіків; робота з файлами (відкриття, збереження, перегляд тощо)

та інше.

У наш час табличні процесори є одним з ефективних засобів опрацювання числових даних. Наприклад, використовуючи їх, бухгалтер може швидко нарахувати заробітну платню, інженер-проектувальник -розрахувати міцність конструкції, фізик - опрацювати дані експерименту, менеджер - вести облік товарів у магазині, учитель - вести облік успішності учнів в електронному журналі тощо. У повсякденному житті табличні процесори є корисними для ведення обліку сімейних доходів і витрат, проведення розрахунків за комунальні послуги, кредити та інше. Можна використовувати табличні процесори і в навчальній діяльності: для розв’язування математичних задач, опрацювання результатів досліджень, практичних і лабораторних робіт з хімії та фізики тощо.

Серед сучасних табличних процесорів можна назвати такі: Microsoft Office Excel, SuperCalc, LibreOffice Calc, GNumeric з пакета GNOME Office тощо. Існують табличні процесори і для мобільних пристроїв (телефонів, планшетів), зокрема SpreadCE.

Ми з вами вивчатимемо один з найпопулярніших табличних процесорів Microsoft Office Excel 2007 (англ. excel - переважати, перевершувати). Надалі програму будемо називати скорочено - Excel 2007.

 

Чи знаєте ви, що...

Перший табличний процесор, який одержав назву VisiCalc (англ. Visible Calculator - наочний калькулятор), створили 1979 року студент Гарвардського університету (США) Ден Бріклін і його товариш - програміст Боб Френк-стон (мал. 4.2). Його було розроблено для комп’ютера Apple II.

Перша версія табличного процесора Excel з'явилася 1985 року для комп’ютера Apple. Його розробники - американські програмісти Дуг Кландер і Філіп Флоренце.

ВІКНО ТАБЛИЧНОГО ПРОЦЕСОРА EXCEL 2007

Табличний процесор Excel 2007 можна запустити, використавши ярлик програми Excel 2007 ї, який може бути розміщений у меню Пуск,

на Робочому столі, на панелі Швидкий запуск або в іншому місці.

Після запуску табличного процесора відкриваються два вікна (мал. 4.3): вікно табличного процесора Excel 2007 і вікно електронної книги (сукупність кількох електронних таблиць, які розміщено на окремих аркушах).

Вікно табличного процесора Excel 2007, як і вікно текстового процесора Word 2007, має кнопку Office (1), Панель швидкого доступу (2), Рядок заголовка (3) з іменем електронної книги, Стрічку (4), кнопки керування вікном табличного процесора (5), кнопки і повзунок для змінення масштабу перегляду поточного аркуша (6), кнопки для вибору режимів перегляду аркуша (7), Рядок стану (10).

На Стрічці для опрацювання даних в електронних таблицях розміщено різні елементи керування, які згруповано по вкладках і групах. Під Стрічкою містяться нові для вас елементи вікна табличного процесора Excel 2007: Рядок формул (8), у якому відображаються дані поточної клітинки; поле Ім’я (9), що відображає ім’я поточної клітинки електронної таблиці.

Вікно електронної книги має такі елементи (мал. 4.4): кнопку Виділити все (1); стовпець номерів рядків (2); рядок номерів стовпців (3); електронну таблицю (4); поточну клітинку з табличним курсором (5); діаграму на аркуші електронної таблиці (6); вертикальну смугу прокручування (7); горизонтальну смугу прокручування (8); кнопку створення нового аркуша (9); рядок ярликів аркушів (10); кнопки прокручування ярликів аркушів (11).

На відміну від текстового процесора Word 2007, у якому не існує окремого вікна документа, в Excel 2007 вікно електронної книги можна згорнути, розгорнути на весь екран або закрити, незалежно від вікна табличного процесора.

ОБ’ЄКТИ ТАБЛИЧНОГО ПРОЦЕСОРА EXCEL 2007 ТА ЇХ ВЛАСТИВОСТІ

Основним об’єктом опрацювання табличного процесора є електронна книга, яка за замовчуванням має ім’я Книгаї. Користувач може змінити ім’я книги під час її збереження у файлі. За замовчуванням книга складається з трьох аркушів з іменами Аркуші, Аркуш2, АркушЗ (див. мал. 4.4), які вказуються на ярликах аркушів.

На кожному аркуші електронної книги розміщено електронну таблицю.

 

Електронна таблиця складається зі стовпців і рядків, на перетині яких утворюються клітинки. Електронна таблиця табличного процесора Excel 2007 містить 1 048 576 рядків (номери від 1 до 1 048 576), 16 384 стовпці (за замовчуванням номери складаються з літер англійського алфавіту: А, В, С, ..., Z, АА, АВ, ..., ZZ, AAA, ААВ, ..., XFD) та 17 179 869 184 клітинки.

Кожна клітинка електронної таблиці має адресу. Адреса клітинки складається з номера стовпця та номера рядка, на перетині яких вона розташована, наприклад А1, СЗ, D17, АА26. Завжди одна з клітинок електронної таблиці є поточною. Її адреса відображається в полі Ім’я. На малюнку 4.5 такою є клітинка С5. Її виділено табличним курсором у вигляді чорної рамки, а номер рядка і номер стовпця поточної клітинки виділяються іншим кольором.

Сукупність клітинок аркуша електронної таблиці утворює діапазон клітинок. Діапазон клітинок, як і окрема клітинка, має адресу. Адреса діапазону клітинок задається адресами двох клітинок, розміщених у його протилежних кутах, що розділені двокрапкою. Наприклад, на малюнку 4.6 зафарбовано такі діапазони клітинок АЗ:А7 (синій колір), В11:Е11 (червоний колір), C2:G9 (зелений колір).

 

Рядок і стовпець також є діапазонами. Наприклад, адресою діапазону клітинок, до якого входять усі клітинки десятого рядка, є 10:10, а адресою діапазону клітинок, до якого входять усі клітинки стовпця В, є В:В. Відповідно 6:8 - адреса діапазону клітинок, що включає всі клітинки рядків з номерами 6, 7, 8, а Н: Ь - адреса діапазону клітинок, до якого входять усі клітинки стовпців Н, І, J, К, І..

У клітинках електронної таблиці можуть зберігатися числа, тексти та формули. На аркуші, крім електронної таблиці, можуть розміщуватися й інші об’єкти: діаграми, малюнки тощо. Деякі аркуші можуть містити тільки діаграми, без електронних таблиць. Такі аркуші за замовчуванням мають імена Діаграмаї, Діаграма2 тощо.

У таблиці 4.1 наведено перелік основних об’єктів табличного процесора та їх властивості.

Таблиця 4.1

Об’єкти табличного процесора та їх властивості

 

Об’єкт

Властивості об’єкта

Електронна

книга

Ім’я, кількість аркушів, порядок розміщення аркушів, наявність окремих аркушів з діаграмами та інше

Аркуш

Ім’я, кількість розміщених об’єктів та їх вид, колір ярлика та інше

Електронна

таблиця

Загальна кількість рядків, стовпців і клітинок; кількість рядків, стовпців і клітинок, що містять дані, та інше

Рядок

Номер, висота, кількість заповнених даними клітинок та інше

Стовпець

Номер, ширина, кількість заповнених даними клітинок та інше

Клітинка

Адреса, вміст, тип даних у клітинці, межі, заливка та інше

Діапазон

клітинок

Адреса, ім’я, кількість клітинок та інше

Для тих, хто хоче знати більше

 

Стовпці електронної таблиці можуть також нумеруватися натуральними числами від 1 до 16 384. У цьому разі адреси клітинок записуються так: R1C1, R5C2, R17C4, R27C26 тощо, де після літери R (англ. Row - рядок) вказується номер рядка, а після С (англ. Column - стовпець) - номер стовпця. Тобто адресу R5C2 потрібно розуміти так: рядок п’ятий, стовпець другий. Для змінення способу нумерації стовпців потрібно виконати Office => Параметри Excel => Формули і встановити позначку прапорця Стиль посилань R1C1.

 

ВІДКРИВАННЯ, ПЕРЕГЛЯД І ЗБЕРЕЖЕННЯ ЕЛЕКТРОННОЇ КНИГИ

Операції створення нової книги, відкриття раніше створеної книги, збереження книги здійснюються в Excel 2007 аналогічно до цих самих операцій у програмах Word 2007 і PowerPoint 2007.

Стандартним типом файлу в Excel 2007 є тип Книга Excel, а стандартним розширенням імені файлу є xlsx (значок

 

Хоча можна зберегти

 

книгу й у файлі іншого типу.

Для перегляду вмісту всієї таблиці чи діаграми, якщо вони не вміщуються у вікні, можна використати смуги прокручування. Для перегляду іншого аркуша слід вибрати його ярлик вказівником миші.

Щоб перемістити табличний курсор у потрібну клітинку електронної таблиці, тобто зробити клітинку поточною, можна:

• вибрати потрібну клітинку вказівником миші;

• перемістити табличний курсор у потрібну клітинку, використавши клавіші керування курсором (аналогічно до роботи в Word 2007).

 

Працюємо з комп’ютером

 

2. Роздивіться вікно програми і знайдіть основні елементи вікна програми, які подано на малюнку 4.3. Виберіть по черзі різні вкладки Стрічки. Ознайомтеся з переліком елементів керування на цих вкладках та їх призначенням, використовуючи підказки, які з’являються після наведення вказівника на елемент керування.

 

 

3. Закрийте вікно програми вибором кнопки Закрити

4. Відкрийте файл електронної книги вправа 4.1.х1зх, який міститься в папці Розділ 4\Пункт 4.1.

5. Виберіть ярлик Аркуші за допомогою миші. Роздивіться електронну таблицю. Знайдіть елементи вікна електронної книги, наведені на малюнку 4.4.

6. Установіть поточною клітинку В4, вибравши її вказівником миші.

7. Опрацюйте переміщення курсора по таблиці, використовуючи клаві-

ші

 

Зверніть увагу на зміну даних у полі Ім’я та в

Рядку формул. У яких клітинках уведено текст? У яких клітинках уведено числа? У яких клітинках уведено формули? Запишіть у зошит приклади адрес відповідних клітинок.

8. Установіть поточною клітинку С4. Уведіть з клавіатури число 132. Зверніть увагу на зміни у клітинці С7 і на діаграмі. Поясніть, чому це сталося.

9. Уведіть у клітинки С5 і С6 відповідно числа 100 і 2. Простежте за змінами у клітинці С7 і на діаграмі.

10. Виберіть ярлик Аркуш2. Перегляньте електронну таблицю, використовуючи смуги прокручування. У яких клітинках уведено текст? У яких клітинках уведено числа? У яких клітинках уведено формули? Запишіть у зошит приклади адрес відповідних клітинок.

11. Змініть дані в деяких клітинках стовпців С і Б. Простежте за змінами результатів обчислень у стовпці Е і на діаграмі.

12. Установіть різні масштаби перегляду аркуша, використовуючи кнопки та повзунок у Рядку стану.

13. Збережіть електронну книгу у вашій папці у файлі з тим самим іменем.

14. Збережіть електронну книгу в папці Мої документи у файлі з іменем таблиця 4.1.хІ8х.

15. Закрийте вікно програми.

Найважливіше в цьому пункті

Електронна таблиця - таблиця в електронній книзі, клітинки якої містять структуровані по рядках і стовпцях дані про об’єкти. Для створення і опрацювання електронних таблиць використовують табличні процесори. До основних можливостей цих програм належать обчислення за введеними формулами та побудова діаграм за наведеними даними.

Основними об’єктами табличного процесора Excel 2007 є електронна книга, аркуш, електронна таблиця, рядок, стовпець, клітинка, діапазон клітинок.

Кожна клітинка електронної таблиці має адресу, що складається з номера стовпця та номера рядка, на перетині яких вона розміщена. Сукупність клітинок аркуша електронної таблиці утворює діапазон клітинок. Адреса діапазону клітинок задається адресами двох клітинок, розміщених у його протилежних кутах, що розділені двокрапкою.

У клітинках електронної таблиці можуть зберігатися числа, тексти та формули, а також інші об’єкти: діаграми, малюнки тощо.

) Дайте відповіді на запитання

Що таке табличний процесор? Які можливості він має?

Що таке електронна таблиця? Із чого вона складається?

, Які переваги у використанні електронних таблиць порівняно з паперовими?

У яких сферах діяльності людини зручно використовувати електронні таблиці?

Які типи даних можуть міститися в клітинках електронної таблиці? Які об’єкти табличного процесора Excel 2007 ви знаєте? Які їх властивості?

Які імена за замовчуванням мають аркуші книги з електронними таблицями; з діаграмами?

Із чого складається адреса клітинки? Наведіть кілька прикладів. Що таке діапазон клітинок? Як задати його адресу?

Що таке табличний курсор? Який він має вигляд?

Виконайте завдання

, Наведіть приклади таблиць, які ви використовували в навчальній діяльності; у повсякденному житті.

Опишіть призначення об’єктів вікна табличного процесора Excel 2007. , Опишіть призначення об’єктів вікна електронної книги табличного процесора Excel 2007.

. Складіть алгоритм збереження електронної книги у файлі.

, Визначте, скільки клітинок містять такі діапазони: а) АЗ:А7; б) В11:Е11; в) C2:G9; г) Е5; д) 2:2.

. Відкрийте вказаний учителем файл (наприклад, Розділ 4\Пункт 4.1\зразок 4.1.xlsx). Прогляньте електронну таблицю на аркуші Аркуші. Заповніть таблицю.

Змініть дані в одній з клітинок із числовими даними. Які зміни відбулися після цього в таблиці? Закрийте вікно програми.

. Відкрийте вказаний учителем файл (наприклад, Розділ 4\Пункт 4.1\зразок 4.1.х1вх). З’ясуйте призначення наведених сполучень клавіш для переміщення курсора в електронній книзі:

Відкрийте вказаний учителем файл (наприклад, Розділ 4\Пункт 4.1\ зразок 4.1.xlsx). Перейдіть у віконний режим для вікна електронної книги, вибравши на Стрічці кнопку Відновити після розгортання

З’ясуйте, які зміни відбулися у відображенні вікна. Переведіть вікно електронної книги в повноекранний режим, вибравши в Рядку заголовка вікна кнопку Розгорнути . Закрийте вікно програми.

Запустіть табличний процесор Excel 2007. Відкрийте Довідку (її викликають так само, як і в текстовому процесорі Word). Знайдіть відомості про призначення звичайного та посторінкового режимів перегляду книги. Скопіюйте ці повідомлення в документ Word. Збережіть документ у власній папці у файлі з іменем завдання 4.1.9.docx. Апробуйте використання цих режимів перегляду на практиці. Перегляньте підручник з географії для 7-го класу. Запропонуйте, які таблиці із цього підручника зручно виконати в табличному процесорі. Поясніть чому.

Перегляньте підручники з математики та фізики для 7-го класу. Запропонуйте 2-3 завдання із цих підручників, які зручно виконати в табличному процесорі. Запишіть у зошит відповідні таблиці.

4.2. УВЕДЕННЯ ТА РЕДАГУВАННЯ ДАНИХ В EXCEL 2007

1. Яке призначення клавіш Delete і Backspace у текстовому процесорі Word 2007?

2. Чим відрізняються операції копіювання та переміщення фрагментів тексту? Як їх виконати в текстовому процесорі Word 2007?

3. Для чого і як використовується Буфер обміну Office?

УВЕДЕННЯ ТЕКСТОВИХ І ЧИСЛОВИХ ДАНИХ

Як уже зазначалося, у клітинки електронної таблиці можна вводити числа, тексти і формули. Уведені дані відображаються і в поточній клітинці, і в Рядку формул.

Для того щоб увести потрібні дані в клітинку, її треба зробити поточною (розмістити в ній табличний курсор), увести відповідні дані та натиснути клавішу Enter. Зауважимо, що перед початком уведення текстовий курсор у клітинці відсутній, він з’являється після введення першого символа.

Наступною поточною клітинкою після натиснення Enter за замовчуванням стане сусідня клітинка знизу. Якщо наступною клітинкою для введення повинна бути не нижня клітинка, то потрібно замість клавіші Enter натиснути відповідну клавішу керування курсором або вибрати іншу клітинку вказівником миші.

Уводити дані можна також у Рядок формул. Для цього спочатку потрібно зробити необхідну клітинку поточною, установити текстовий курсор

у Рядок формул і ввести дані. Завершити введення потрібно натисненням клавіші Enter або вибором іншої клітинки.

Якщо під час уведення даних натиснути клавішу Esc або вибрати кноп-

ку Скасувати

 

яка з’являється ліворуч від Рядка формул, то введення

даних буде скасовано.

Під час уведення числових даних слід дотримуватися таких правил: уводячи від’ємні числа, потрібно перед числом уводити знак - (мінус) або брати число в круглі дужки, наприклад -4 або (4); для відокремлення цілої та дробової частин десяткового дробу за замовчуванням використовується кома, наприклад 48,35; для позначення відсотків після числа потрібно вводити символ %, наприклад 22 %;

звичайні дроби потрібно вводити, обов’язково вказуючи цілу частину та відділяючи її від дообової частини пропуском. Наприклад, число

 

Такі дані Excel 2007 перетворює у відповід

ні десяткові дроби (наприклад, 5,75), які й відображаються в Рядку формул, а в клітинці відображаються введені дробові числа;

• позначення одиниць вимірювання після чисел не вводяться, за винятком стандартних позначень грошових одиниць (€, $, £ та інші), наприклад 4345 €.

Текстові дані вводяться за тими самими правилами, що й у Word 2007. Але Excel 2007 надає додаткові можливості для автоматизації введення текстів. Програма запам’ятовує текстові дані, уведені в попередні клітинки поточного стовпця. І під час уведення перших літер таких самих даних у наступні клітинки цього стовпця програма автоматично пропонує їх повний текст. За згоди потрібно натиснути Enter, інакше слід продовжувати введення потрібного тексту.

НЕКОРЕКТНЕ ВІДОБРАЖЕННЯ ВВЕДЕНИХ ДАНИХ І ЙОГО УСУНЕННЯ

Уведені в клітинки електронної таблиці дані іноді можуть відображатися некоректно. Наприклад, якщо ширина стовпця таблиці замала для відображення введеного числа, то в клітинці замість числа буде відображено ##### (мал. 4.7).

Якщо в клітинці не вміщаються введені текстові дані, то текст накладається на сусідню клітинку (мал. 4.8). Але це тільки візуальне сприйняття, насправді весь текст міститься тільки в одній клітинці.

 

Для виправлення таких ситуацій потрібно збільшити ширину стовпця, де містяться введені дані. Для цього слід двічі клацнути на межі стовпця в Рядку імен стовпців (мал. 4.9), і його ширина збільшиться до потрібного розміру, тобто відбудеться автодобір ширини стовпця. Або межу можна перетягнути праворуч на потрібну ширину стовпця.

 

 

РЕДАГУВАННЯ ДАНИХ У КЛІТИНКАХ

Редагування даних можна проводити безпосередньо в клітинці або в полі Рядка формул.

Для редагування даних безпосередньо в клітинці потрібно двічі клацнути на цій клітинці або натиснути клавішу F2, а для редагування даних у Рядку формул потрібно спочатку вибрати клітинку, а потім - довільне місце в Рядку формул. Далі слід відредагувати дані способами, які ви знаєте. Після завершення потрібно натиснути клавішу Enter.

Якщо в клітинку потрібно ввести інші дані, то можна зробити її поточною і, не видаляючи в ній даних, уводити нові. Попередні дані буде замінено на нові.

У табличному процесорі Excel 2007, яків текстовому процесорі Word 2007, є можливість скасувати або повернути до ста останніх кроків уведення або редагування даних, використовуючи кнопки Скасувати

 

 

і Повернути

 

на Панелі швидкого доступу або сполучення клавіш Ctrl + Z і Ctrl + Y.

ВИДІЛЕННЯ ОБ’ЄКТІВ ЕЛЕКТРОННОЇ ТАБЛИЦІ

Як і в текстовому процесорі Word 2007, для виконання операцій над кількома об’єктами електронної таблиці одночасно потрібно виділити ці об’єкти. Різні способи виділення об’єктів електронної таблиці наведено в таблиці 4.2.

 

Виділення об’єктів електронної таблиці

 

Таблиця 4.2

Об’єкт

Способи виділення

Клітинка

Вибрати клітинку

Стовпець (рядок)

Вибрати номер стовпця (рядка)

Діапазон

клітинок

I спосіб. Виділити перший об’єкт діапазону, натиснути клавішу Shift і, утримуючи її, виділити останню клітинку діапазону.

II спосіб. Виділити перший об’єкт діапазону, натиснути ліву кнопку миші і, утримуючи її, перемістити вказівник до останньої клітинки діапазону

Усі клітинки аркуша

I спосіб. Вибрати кнопку Виділити все.

II спосіб. Натиснути сполучення клавіш Ctrl + А

 

Ще один спосіб виділення діапазону клітинок - увести адресу діапазону в поле Ім’я, наприклад B2:D4. Зверніть увагу, що клітинка, з якої почалося виділення діапазону, на відміну від інших, не виділяється кольором. Вважається, що саме вона є поточною клітинкою (мал. 4.10).

 

Щоб зняти виділення діапазону, потрібно вибрати довільну клітинку або натиснути одну з клавіш керування курсором.

Перевагою виділення числового діапазону в Excel 2007 є автоматичне відображення в Рядку стану середнього арифметичного виділених чисел, кількості клітинок з даними, мінімального значення і суми чисел діапазону (див. мал. 4.10).

КОПІЮВАННЯ, ПЕРЕМІЩЕННЯ ТА ВИДАЛЕННЯ ДАНИХ

 

Для видалення даних потрібно виділити відповідні клітинки та натиснути клавішу Delete. Можна також виконати

Операції копіювання та переміщення даних з клітинки або діапазону клітинок електронної таблиці в табличному процесорі Excel 2007 здійснюються аналогічно до цих самих операцій у текстовому процесорі Word 2007.

Наприклад, уміст виділеної клітинки або виділеного діапазону клітинок копіюється до Буфера обміну (команди Копіювати, Вирізати), і звідти його можна вставити в інше місце електронної таблиці (команда Вставити). Перед вставленням потрібно виділити об’єкти, до яких буде вставлено дані з Буфера обміну.

Уміст клітинки можна вставити в клітинку та в діапазон, при цьому всі клітинки діапазону будуть заповнені однаковим значенням. Уміст виділеного діапазону можна вставити в діапазон такого самого розміру. Для цього достатньо вказати першу клітинку діапазону для вставлення.

 

Звертаємо вашу увагу, що під час виконання команди Вирізати в Excel 2007 видалення вмісту клітинок з попереднього місця відбувається тільки після того, як їх буде вставлено в інше місце. А в Word 2007 виділений об’єкт видаляється з тексту одразу після виконання команди Вирізати. Об’єкти, дані з яких видаляються, у книзі обводять-ся пунктирною рамкою.

КОПІЮВАННЯ ДАНИХ З ВИКОРИСТАННЯМ МАРКЕРА ЗАПОВНЕННЯ

Під час заповнення таблиці інколи виникає потреба ввести дані, що повторюються або мають певну закономірність. Наприклад, номери за порядком учнів класу або номер класу для всіх учнів цього класу тощо (мал. 4.11). Для введення таких списків даних зручно

копіювати дані з використанням маркера заповнення - маленького чорного квадрата в правому нижньому куті табличного курсора.

Для введення послідовності текстових даних у діапазон клітинок (мал. 4.12) потрібно:

1. Увести в першу клітинку діапазону перший елемент списку.

2. Зробити цю клітинку поточною.

3. Навести вказівник на маркер заповнення (при цьому вказівник виглядатиме як чорний хрестик +).

4. Натиснути ліву кнопку миші та, утримуючи її натиснутою, виділити потрібний діапазон.

5. Відпустити ліву кнопку миші.

Для введення послідовності чисел (мал. 4.13) потрібно:

1. Увести в дві сусідні клітинки перші два елементи списку.

2. Виділити ці клітинки.

3. Заповнити потрібний діапазон клітинок, використовуючи маркер заповнення.

При цьому за першими двома елементами списку обчислюється різниця між елементами та, враховуючи її, його наступні елементи.

ВСТАВЛЕННЯ ТА ВИДАЛЕННЯ РЯДКІВ (СТОВПЦІВ) ЕЛЕКТРОННОЇ ТАБЛИЦІ

 

Інколи виникає потреба вставити до таблиці або видалити стовпці чи рядки. Для цього потрібно виділити стовпці (рядки), перед якими необхідно вставити нові, і виконати

Додати стовпці (рядки) до аркуша.

Після вставлення до таблиці нових об’єктів інші автоматично зсуваються праворуч або вниз і перенумеровуються. При цьому з кінця таблиці видаляється стільки стовпців або рядків, скільки вставлено нових, якщо ці останні не містять даних. Якщо ж вони містять дані, то вставлення нових об’єктів буде неможливим.

Звертаємо вашу увагу, якщо виділити один стовпець (рядок), то перед ним уставиться один новий стовпець (рядок), а якщо виділити кілька стовпців (рядків) поспіль, то перед ними вставиться така сама кількість стовпців (рядків).

 

 

Видалення стовпців і рядків відбувається аналогічно до вставлення. Для здійснення цих операцій потрібно виконати

Працюємо з комп’ютером


3. Виберіть Аркуш2. Уведіть у клітинки таблиці дані за наведеним зразком (мал. 4.15).

Вказівка: дані у стовпці А та Р увести автозаповненням.

4. Виберіть АркушЗ. Уведіть у клітинки таблиці дані за наведеним зразком (мал. 4.16).

Вказівка: дані у стовпець В увести автозаповненням.

5. Збережіть електронну книгу у вашій папці у файлі з іменем вправа

4.2.1.ХІВХ.

6. Очистіть на Аркушії дані діапазону СЗ:Е7 і видаліть рядок 6.

7. Змініть на Аркуші2 дані в діапазоні ВЗ:РЗ на дані про себе. Додайте перед стовпцем С стовпець Школа. Заповніть клітинки даними на власний розсуд.

8. Відредагуйте дані на АркушіЗ за наведеним зразком (мал. 4.17), використовуючи операції копіювання та переміщення.

9. Виділіть по черзі наведені діапазони клітинок і проаналізуйте повідомлення в Рядку стану:

а) Аркуші діапазони - АЗ:А7, С:С, С:Е;

б) Аркуш2 діапазони - ВЗ:В7, СЗ:Е7, 5:7;

в) АркушЗ діапазони - В:В, 4:4, А:Е.

10. Збережіть електронну книгу у вашій папці у файлі з іменем вправа

4.2.2.ХІВХ.

11. Закрийте вікно програми.

Найважливіше в цьому пункті

У клітинки електронної таблиці можна вводити числа, тексти і формули. Введені дані відображаються і в поточній клітинці, і в Рядку формул. Під час уведення даних потрібно дотримуватися певних правил.

Дані в клітинках можна редагувати (змінювати, видаляти, копіювати, переміщувати). Якщо якусь операцію потрібно виконати над кількома об’єктами електронної таблиці, то їх потрібно виділити. Після цього можна здійснювати копіювання, переміщення, видалення, використовуючи елементи керування групи Буфера обміну, команди контекстного меню тощо.

і Дайте відповіді на запитання

Як увести дані безпосередньо в клітинку? Як увести дані в клітинку, використовуючи Рядок формул?

Яких правил потрібно дотримуватися під час уведення числових даних?

Які можливості надає табличний процесор Excel 2007 для введення числових і текстових даних?

Що означає поява в клітинці таких символів #####? Як виправити таку ситуацію?

Які ви знаєте способи редагування даних у клітинці?

Як виділити клітинку; стовпець; рядок; діапазон клітинок; усі клітинки електронної таблиці?

Що можна побачити в Рядку стану, якщо виділено діапазон клітинок із числовими даними; з текстовими даними?

Як скопіювати дані з використанням Буфера обміну?

Як видалити дані з клітинок електронної таблиці?

Як видалити, скопіювати чи перемістити рядки таблиці?

Виконайте завдання

Запустіть табличний процесор Excel 2007. Виділіть такі об’єкти електронної таблиці:

а) клітинки - F99, К12, В17, С22;

б) стовпці - D, Е, І, К;

в) рядки - 6, 12, 5, 22;

г) діапазони стовпців - A:D, C:G, AD:AF;

д) діапазони рядків - 3:7, 4:11, 137:154;

е) діапазони клітинок - D20:J28, D36:D24, Е34:К34, В20:В38. Запустіть табличний процесор Excel 2007. Уведіть дані за наведеним зразком (мал. 4.18). Під час уведення даних у стовпці A, D, Е використовуйте автозаповнення. Збережіть книгу у файлі з іменем завдання 4.2.2.xlsx у власній папці.

. Запустіть табличний процесор Excel 2007. Уведіть дані за наведеним зразком (мал. 4.19). Збережіть книгу у файлі з іменем завдання

4.2.3.xlsx у власній папці.

Відкрийте вказаний учителем файл (наприклад, Розділ 4\Пункт 4.2\зразок 4.2.х1вх). Змініть дані на Аркуші у діапазоні А5:В8 на власні. Простежте за змінами у стовпці С. Видаліть останній стовпець. Уставте перший рядок і додайте назву таблиці. Збережіть книгу у файлі з іменем завдання 4.2.4.х1вх у власній папці. Відкрийте вказаний учителем файл (наприклад, Розділ 4\Пункт 4.2\зразок 4.2.х1зх). Скопіюйте дані на Аркуш2 так:

а) з клітинки А2 у клітинку А4;

б) з клітинки ВЗ у клітинку В6;

в) з клітинки С2 у діапазон клітинок СЗ:С6;

г) з діапазону клітинок Е2:Е5 у клітинки діапазону І4:К7;

д) з діапазону клітинок С2:Е5 у клітинки діапазону Е8:011. Збережіть книгу у файлі з іменем завдання 4.2.5.х1вх у власній папці. Відкрийте вказаний учителем файл (наприклад, Розділ 4\Пункт 4.2\зразок 4.2.х1вх). Перемістіть дані на АркушЗ так:

а) з клітинки А2 у клітинку А6;

б) з клітинки ВЗ у клітинку В9;

в) з діапазону клітинок С2:Е5 у клітинки діапазону І5:К8;

г) з діапазону клітинок С2:Е5 у клітинки діапазону Е10:Є13. Збережіть книгу у файлі з іменем завдання 4.2.6.х1вх у власній папці.

, Знайдіть в Інтернеті відомості та створіть таблицю про океани Землі за наведеним зразком (мал. 4.20). Збережіть книгу у файлі з іменем завдання 4.2.7.х1зх у власній папці. Використовуючи відомості в Рядку стану, визначте та запишіть у зошит середню площу поверхні та середню глибину зазначених океанів.

Знайдіть в Інтернеті відомості та створіть таблицю про п’ять країн Європи за наведеним зразком (мал. 4.21). Збережіть книгу у файлі з іменем завдання 4.2.8.х1вх у власній папці. Використовуючи відомості в Рядку стану, визначте та запишіть у зошит загальну площу та загальну кількість населення зазначених країн.

4.3. ФОРМАТУВАННЯ ОБ’ЄКТІВ ЕЛЕКТРОННОЇ ТАБЛИЦІ

1. Що таке формат? У чому полягає операція форматування об’єктів?

2. Які властивості символів і абзаців ви знаєте? Яких значень вони можуть набувати?

3. Які засоби для форматування символів та абзаців існують у текстовому процесорі Word 2007?

ФОРМАТУВАННЯ КЛІТИНОК

Ви вже знаєте, що в електронних таблицях можна використовувати дані різних типів: числа, тексти, формули. Подання чисел і текстів у клітинках електронної таблиці може бути різним. Наприклад, на малюнку 4.22 наведено подання одного й того самого числа та однієї й тієї самої дати в різних форматах.

Числові дані можна подати в кількох форматах. Формат Числовий (клітинка В4) використовується для подання числа у вигляді десяткового дробу із заданою кількістю десяткових розрядів, до якої буде округлено число. У цьому форматі також можна встановити розділювач розрядів у вигляді пропуску.

У форматі Грошовий (клітинка В5) до числа додається позначення грошових одиниць (грн, €, $, £ тощо). Розділення розрядів установлюється автоматично.

У форматі Відсотковий (клітинка В6) дані подаються у вигляді числа, яке отримане множенням вмісту клітинки на 100, зі знаком % у кінці.

У форматі Дробовий (клітинка В7) дробова частина числа подається у вигляді звичайного дробу, який найменше відрізняється від даного десяткового дробу.

Формат Текстовий використовують для подання числових даних у клітинках як текст (клітинка В8). Наприклад, цей формат зручно використовувати для запису номерів мобільних телефонів, які є послідовністю цифр і виглядають як число, але над ними не виконують ніяких математичних дій.

Також для числових даних можна встановити формат Дата, який буває кількох видів. Наприклад, довгий і короткий формат (мал. 4.22, б).

Звертаємо вашу увагу, що зміна формату подання даних не змінює дані в пам’яті комп’ютера, а лише визначає певний їх вигляд у клітинці. Реальне значення даних можна побачити в Рядку формул, зробивши відповідну клітинку поточною (на мал. 4.22, а клітинка В7).

Для тих, хто хоче знати більше

Усі дати в Excel зберігаються як натуральні числа. Відлік часу починається з 01.01.1900, і цій даті відповідає число 1. Кожній наступній даті відповідає наступне натуральне число. Таке подання дат дає змогу виконувати обчислення з датами. Так, кількість днів між двома датами визначається різницею чисел, що відповідають цим датам. Наприклад, різниця 01.09.2015 - 01.01.2015 = 42 248-42 005 = 243 (мал. 4.23). Для визначення числа, яке відповідає деякій даті, потрібно встановити для клітинки з датою числовий формат.

Установлення формату числових даних для поточної клітинки або для виділеного діапазону клітинок здійснюється з використанням елементів керування групи Число на вкладці Основне (мал. 4.24).

Мал. 4.24. Елементи керування групи Число

1. Список для вибору формату даних з наведеного переліку

2. Відкритий список форматів

3. Кнопка відкриття діалогового вікна Формат клітинок вкладки Число

4. Кнопка для зменшення розрядності чисел (кількості десяткових знаків)

5. Кнопка для збільшення розрядності чисел (кількості десяткових знаків)

6. Кнопка для встановлення числового формату з розділювачем розрядів

7. Кнопка для встановлення відсоткового формату

8. Кнопка для встановлення фінансового (грошового) формату

 

Для текстових і числових даних у клітинках можна встановлювати шрифт символів, їх розмір, накреслення, колір тощо (мал. 4.25). Цей вид форматування здійснюється аналогічно до форматування символів у текстовому процесорі Word 2007, використовуючи елементи керування групи Шрифт вкладки Основне.

Використовуючи елементи керування групи Шрифт, можна вибрати

 

колір заливки клітинок

 

 

і встановити значення властивостей меж

 

 

- колір ліній, їх товщину, стиль тощо

За замовчуванням дані в текстовому форматі вирівнюються в клітинці ліворуч, в усіх інших форматах - праворуч. Для змінення цих значень можна використати елементи керування групи Вирівнювання вкладки Основне (мал. 4.26).

Наприклад, вибором кнопки Орієнтація

можна змінити спосіб розміщення тексту в клітинці: під кутом, вертикально тощо. На малюнку 4.27 наведено список кнопки Орієнтація та приклади розміщення тексту в клітинці.

тиметься в кілька рядків, умішуючись у задану ширину стовпця (мал. 4.28).

 

Інколи потрібно кілька сусідніх клітинок об’єднати в одну (мал. 4.29, клітинки С2, Б2, Е2). У таку об’єднану клітинку, наприклад, можна ввести текст заголовка таблиці або кількох стовпців. Для цього клітинки потрібно виділити та вибрати на Стрічці кнопку Об’єднати і розмістити в

центрі

 

За вибору кнопки Перенесення тексту

текст у клітинці відобража-

 

 

Після такого об’єднання всі ці

клітинки розглядатимуться як одна клітинка, адресою якої є адреса верхньої лівої з них (клітинка С2 на прикладі). Дані, які містилися в клітинках до об’єднання, крім верхньої лівої, буде втрачено. Тому доцільно клітинки спочатку об’єднати, а потім уводити дані. Відмінити об’єднання клітинок можна повторним вибором кнопки 7 (див. мал. 4.26).

 

ФОРМАТУВАННЯ ЕЛЕКТРОННОЇ ТАБЛИЦІ

 

Електронна таблиця як об’єкт табличного процесора має такі властивості: ширина стовпців, висота рядків, стилі таблиці, відображення стовпців і рядків тощо. Для встановлення значень цих властивостей використовують список кнопки Формат (мал. 4.30), який відкривається такою послідовністю команд

 

Розглянемо деякі з них.

Якщо ширина стовпця чи висота рядка замалі для відображення даних, то змінити ширину стовпця чи висоту рядка можна так:

перетягнути в рядку номерів стовпців праву межу стовпця або виділеного діапазону стовпців вліво або вправо;

перетягнути у стовпці номерів рядків нижню межу рядка або виділеного діапазону рядків уверх чи вниз;

двічі клацнути в рядку номерів стовпців на правій межі стовпця -автодобір ширини стовпця;

двічі клацнути у стовпці номерів рядків на нижній межі рядка -автодобір висоти рядка.

Для відновлення відображен

 

Якщо заповнена частина таблиці досить велика й деякі стовпці (рядки) тимчасово не потрібні для роботи, то їх можна приховати, виділивши їх і виконавши

 

ня прихованих стовпців (рядків) потрібно виділити стовпці (рядки), між якими розміщено приховані, і виконати

Для швидкого форматування таблиць та окремих діапазонів клітинок табличний процесор Excel 2007 має певний стандартний набір стилів. Для застосування стилю потрібно виділити діапазон клітинок, виконати Осно-

 

і вибрати один зі стилів списку.

Мал. 4.31. Приклад таблиці з малюнка 4.25, відформатованої з використанням стилю

 

Для очищення всіх установлених форматів, тобто для повернення до формату за замовчуванням, слід виділити потрібні клітинки та виконати

Працюємо з комп’ютером

 

2. Установіть такий формат для тексту клітинки Bl: Calibri, 18 пт, напівжирний, зелений.

3. Установіть для діапазону клітинок B2:F2 такий формат тексту: Times New Roman, 14 пт, курсив, чорний, колір заливки рожевий, вирівнювання по центру.

4. Установіть для діапазону клітинок B2:F2 перенесення тексту в клітинках, вибравши на стрічці кнопку Перенесення тексту _J-.

5. Змініть ширину стовпців і висоту рядка згідно зі зразком, перетягнувши мишею відповідні межі рядка і стовпців.

6. Установіть для діапазону клітинок B3:F11 такий формат тексту: Times New Roman, 14 пт, чорний, колір заливки блідо-блакитний.

7. Установіть в діапазоні клітинок B3:F11 такий формат подання даних:

а) стовпець В - текстовий;

б) стовпець С - числовий з двома десятковими розрядами;

в) стовпець D - числовий з одним десятковим розрядом;

г) стовпець Е - числовий з трьома десятковими розрядами;

д) стовпець F - числовий без десяткових розрядів.

Для цього потрібно виділити відповідний стовпець і в групі Число на Стрічці вибрати відповідну кнопку.

8. Установіть для діапазону B3:F11 тонкі внутрішні межі клітинок і товсту зовнішню межу. Для цього потрібно виділити зазначений діапазон, відкрити список кнопки Межі та вибрати спочатку команду Всі межі, а потім - Товста зовнішня межа.

9. Збережіть книгу у файлі з іменем вправа 4.3.xlsx у вашій папці.

Найважливіше в цьому пункті

Одні й ті самі дані можна подати в різних форматах. Для числових даних використовують такі формати: грошовий, відсотковий, текстовий, дробовий, а також формат дати. Змінення формату не змінює дані в пам’яті комп’ютера, а лише встановлює певний вигляд їх подання в клітинці.

Форматування чисел і тексту в клітинках передбачає встановлення шрифту символів, їх розміру, накреслення, кольору, формату. Форматування клітинок — це встановлення кольору заливки та меж клітинок, способу вирівнювання та орієнтації тексту в клітинках, об’єднання клітинок тощо.

Під час форматування електронної таблиці можна приховувати рядки та стовпці, встановлювати ширину стовпців і висоту рядків, вибирати стиль таблиці тощо.

Усі операції з форматування об’єктів електронної таблиці здійснюються елементами керування груп Шрифт, Число, Вирівнювання, Стилі, Клітинки вкладки Основне на Стрічці.

Дайте відповіді на запитання

У яких форматах можна подати числові дані?

Які формати даних потрібно встановити для таких даних: зріст учня, дата народження учня, прізвище учня, домашній номер телефону учня, вартість квитка на потяг, відсоток хлопців від загальної кількості учнів класу?

Значення яких властивостей можна встановити для символів у клітинках? Які засоби для цього існують?

Значення яких властивостей можна встановити для клітинок електронної таблиці? Які засоби для цього існують?

Які операції з форматування таблиці можна виконати? Які засоби для цього існують?

У яких випадках потрібно змінювати ширину стовпців і висоту рядків?

Для чого призначено приховування рядків або стовпців? Як виконати ці дії? Як відобразити приховані об’єкти?

Як об’єднати кілька клітинок в одну? Для чого це використовують? Для чого потрібно виконувати форматування об’єктів електронної таблиці?

Виконайте завдання

, Відкрийте файл завдання 4.2.7.х1зх з вашої папки, створений на попередньому уроці (або файл Розділ 4\Пункт 4.3\зразок 4.3.1.х1зх). Відформатуйте таблицю за наведеним зразком (мал. 4.33). Для даних стовпця В установіть числовий формат з розділювачами, для стовпця С - числовий формат з двома десятковими розрядами. Збережіть книгу у файлі з іменем завдання 4.3.1.хІ5х у вашій папці.

. Відкрийте файл завдання 4.2.2.х1вх з вашої папки, створений на попередньому уроці (або файл Розділ 4\Пункт 4.3\зразок 4.3.2.х1вх). Відформатуйте таблицю за наведеним зразком (мал. 4.34). Для даних у стовпцях установіть такі формати подання: стовпці А та С - числовий без десяткових знаків, інші стовпці - текстовий формат. Збережіть книгу у файлі з іменем завдання 4.3.2.х1вх у вашій папці.

Відкрийте вказаний учителем файл (наприклад, Розділ 4\Пункт 4.3\зразок 4.3.3.х1вх). Установіть на аркуші Аркуші такі формати числових даних:

а) у стовпці А - числовий з двома десятковими розрядами·,

б) у стовпці В - грошовий з двома десятковими розрядами та знаком євро після числа·,

в) у стовпці С - довгий формат дати·,

г) у стовпці Б - відсотковий;

д) у стовпці Е - текстовий.

Збережіть книгу у файлі з іменем завдання 4.3.3.х1вх у вашій папці. Відкрийте файл вправа 4.2.2.х1зх з вашої папки, створений на попередньому уроці (або файл Розділ 4\Пункт 4.3\зразок 4.3.4.х1зх). Відформатуйте таблиці на аркушах з використанням стилів. Збережіть книгу у файлі з іменем завдання 4.3.4.х1вх у вашій папці.

. Складіть алгоритм збільшення розрядності чисел у стовпці С деякої електронної таблиці.

. Складіть алгоритм змінення орієнтації тексту в клітинках діапазону В2:Е2 під кутом 45 градусів.

Відформатуйте всі раніше створені вами електронні таблиці на власний розсуд. Збережіть їх у власній папці з тими самими іменами.

. З’ясуйте за допомогою Довідки, як можна встановити в клітинці різний формат символів. Випробуйте на практиці. Запишіть у зошит алгоритм виконання таких дій.

ПРАКТИЧНА РОБОТА № б

«Уведення, редагування та форматування даних у середовищі табличного процесора» 35

2. Створіть на аркуші Аркуші електронну таблицю за наведеним зразком (мал. 4.35).

3. Збережіть книгу у файлі з іменем практична б.хівх у вашій папці.

4.4. ВИКОНАННЯ ОБЧИСЛЕНЬ У ТАБЛИЧНОМУ ПРОЦЕСОРІ EXCEL 2007

1. Яке основне призначення табличних процесорів?

2. Чим визначається порядок обчислень в арифметичному виразі?

3. Які засоби для копіювання даних можна використати в Excel 2007?

ФОРМУЛИ В EXCEL 2007

Як уже зазначалося, у клітинки електронної таблиці, крім чисел і текстів, можна вводити формули.

Формула - це вираз, який задає операції над даними в клітинках електронної таблиці та порядок їх виконання. Починається формула зі знака = і може містити числа, тексти, посилання на клітинки і діапазони клітинок, знаки математичних дій (оператори), дужки та імена функцій.

Уведення формул аналогічне до введення текстів. Під час уведення формул потрібно дотримуватися таких правил:

для позначення математичних дій використовуються такі оператори:

у формулах в Excel не можна пропускати оператор множення, як іноді записують в зошиті з математики;

пріоритет операцій збігається з порядком виконання операцій, прийнятим у математиці, за окремими винятками;

операція знаходження протилежного числа в Excel 2007 має вищий пріоритет, ніж операція піднесення до степеня. Тому в Excel 2007 значення за формулою =-5"2 дорівнює 25, а не -25, як у математиці.

у формулі =2-5Л2 знак - {мінус) означає не знаходження протилежного числа, а віднімання, пріоритет якого нижчий, ніж в операції піднесення до степеня, тому значення цього виразу дорівнює, як і в математиці, 2 - 25 = -23;

для обчислення відсотків від числа потрібно виконати множення числа на ці відсотки, увівши у формулу після кількості відсотків знак %. Наприклад, формула обчислення 25% від числа 134 виглядатиме так: =134*25%;

для змінення порядку виконання дій використовують круглі дужки. Наприклад, =(12+13)*8, =2Д4-3), =1000/(34*17)+5; формулу потрібно записувати у вигляді рядка символів (так званий лінійний запис виразу). Наприклад, якщо в клітина тпеба ввести

то вона

 

формулу для обчислення значення виразу

виглядатиме так:

 

 

За замовчуванням після введення формули в клітинці відображається результат обчислення за цією формулою, а сама формула відображається в Рядку формул, якщо зробити цю клітинку поточною. Тобто якщо в клітинку С2 (мал. 4.36) ввести формулу =(25+67)/2, то як результат у цій клітинці відобразиться число 46, а в Рядку формул, якщо зробити клітинку С2 поточною, відобразиться введена формула.

Під час уведення формул у клітинках електронної таблиці можуть з’являтися повідомлення про помилки (табл. 4.3).

Деякі повідомлення про помилки та причини їх появи

Таблиця 4.3

Повідомлення

Причина помилки

Спроба поділити на нуль

У формулі для математичних обчислень міститься посилання на клітинку, вмістом якої є текст

Не існує клітинок, посилання на які використовуються у формулі

Відсутні дані для обчислень

ПОСИЛАННЯ НА КЛІТИНКИ У ФОРМУЛАХ

Як уже зазначалося, у формулах можна використовувати посилання на клітинки. Наприклад, у клітинці БЗ (мал. 4.37, а) для обчислення вартості одного з видів товару введено формулу =ВЗ*СЗ (кількість зошитів * ціна одного зошита), а в клітинці В6 (мал. 4.37, б) для обчислення загальної кількості товару введено формулу =ВЗ+В4+В5 (кількість зошитів + кількість олівців + кількість ластиків). У цих формулах посиланням на клітинки є їх адреси.

Якщо в клітинці ВЗ замість числа 20 увести число 100 (мал. 4.38), то в клітинці ВЗ результат буде переобчислено і відобразиться нове значення вартості зошитів - 915 грн, тобто 9,15 грн * 100 од. А в клітинці В6 відобразиться нове значення - 115, тобто нове значення загальної кількості товарів (100 + 10 + 5). Тобто якщо у формулах використовуються посилання на клітинки, то під час змінення даних у цих клітинках відбувається автоматичне переобчислення значень за всіма формулами, які містять такі посилання.

Для обчислення за цими формулами будуть використані числа, які містяться в зазначених клітинках. Тобто під час обчислення вартості зошитів число 20 буде помножене на число 9,15, і в клітинку БЗ буде записано число 183,00. Аналогічно для обчислення загальної кількості товарів матимемо 20 + 10 + 5, і в клітинку В6 буде записано число 35.

Так, якщо у формулі використовуються посилання на клітинки, то під час обчислення за такою формулою використовуються дані із зазначених клітинок.

 

 

 

Використання у формулах не самих числових значень, а посилань на клітинки має ряд переваг. На малюнках 4.39 і 4.40 зображено дві таблиці для обчислення ПДВ (податок на додану вартість), який платить державі будь-яке підприємство, що отримує прибутки. Нині в Україні розмір цього податку становить 20 %.

У таблиці на малюнку 4.39 використовуються формули для обчислення ПДВ із зазначенням конкретної ціни товару: від конкретної ціни кожного товару обчислюється 20 %. А в таблиці на малюнку 4.40 використовують-

 

ся формули для обчислення ПДВ з посиланнями на клітинки із цінами товарів. Відповідні формули, що містяться в клітинках ТУ7 кожної таблиці, відображаються в Рядках формул. Як бачимо, результати обчислень в обох таблицях однакові.

Однак, змінивши ціни на товари в першій таблиці, потрібно буде внести зміни в клітинки двох стовпців (Ціна і ПДВ), а в другій таблиці - лише одного (Ціна), оскільки у стовпці ПДВ переобчислення виконаються автоматично. А якщо таблиця велика, то економія часу виявиться досить суттєвою.

Якщо передбачити, що може змінитися також і відсоток податку, тоді доцільно виділити для ставки ПДВ окрему клітинку (наприклад, С2) і використовувати у формулах посилання на цю клітинку, а не конкретне значення ставки ПДВ - 20 % (мал. 4.41).

Щоб уникнути помилок під час уведення у формулу посилань на клітинки, потрібні клітинки можна вибирати вказівником. При цьому посилання у формулі та межі відповідних клітинок виділятимуться певним кольором, що зручно для контролю правильності введення формул (мал. 4.42). Уведення формули завершується натисненням клавіші Enter або вибором кнопки Ввід у Рядку формул. Після введення формули кольорове виділення зникає.

ІМЕНА КЛІТИНОК

Клітинці або діапазону клітинок можна надати ім’я, наприклад Курс_ євро. Перевага використання імен полягає в тому, що їх легше запам’ятовувати і простіше використовувати у формулах. В імені клітинки не можна використовувати пропуски, воно не може розпочинатися із цифри, не може збігатися з адресами клітинок. Ім’я клітинки розповсюджується на аркуш або всю електронну книгу - це називають областю застосування імені клітинки, яка задається під час створення імені. В одній області застосування не може бути клітинок з однаковими іменами.

Надати клітинці або діапазону клітинок ім’я можна так: виділити клітинку або діапазон, увести її ім’я в поле Ім’я і натиснути Enter (при цьому областю застосування імені буде вся книга).

Якщо клітинка або діапазон клітинок має ім’я і якщо їх зробити поточними, то в полі Ім’я будуть відображатися не адреси клітинок, а їх імена. Для одержання списку всіх імен клітинок, а також даних про область застосування кожного імені можна виконати Формули => Визначені імена => Диспетчер імен.

Для виділення клітинки чи діапазону, які мають імена, потрібно в поле Ім’я ввести ім’я об’єкта.

Ім’я клітинки можна використовувати в формулах. Наприклад, якщо в клітинку з іменем Доход увести число 3500, у клітинку з іменем Витрати - число 2000, а в клітинку Е5 увести формулу =Доход-Витрати, то в останній клітинці відображатиметься число 1500.

КОПІЮВАННЯ ТА ПЕРЕМІЩЕННЯ ФОРМУЛ.

ПОНЯТТЯ ПРО МОДИФІКАЦІЮ ФОРМУЛ

Уміст клітинок з формулами можна копіювати та переміщувати, як і вміст будь-яких інших клітинок, використовуючи елементи керування Стрічки, команди контекстного меню, сполучення клавіш, а також автозаповнення.

Наприклад, для того щоб обчислити вартість покупки зошитів, олівців і ластиків (мал. 4.38), можна скопіювати формулу з клітинки ВЗ у клітинки В4 і Б5. Виконаємо це за допомогою автозаповнення:

1. Зробимо поточною клітинку БЗ, у якій міститься формула для копіювання.

2. Наведемо вказівник на маркер заповнення.

3. Виділимо діапазон клітинок Б4:Б5.

У клітинки діапазону Б4:Б5 скопіюються формули, за якими буде виконано обчислення, і в клітинках відобразяться результати.

При цьому, як бачимо на малюнку 4.43, у формулах автоматично змінилися адреси клітинок і формули набули вигляду =В4*С4 та =В5*С5.

Якщо у формулі містяться адреси клітинок, то під час копіювання у формулі відбувається автоматична зміна адрес клітинок - модифікація формули.

Пояснимо, як саме відбулася модифікація. Копіювання проходило з клітинки БЗ у клітинку Б4, різниця між номерами рядків цих двох клітинок дорівнює 4-3 = 1. Тому у скопійованій формулі всі номери рядків у посиланнях на клітинки збільшилися на 1.

Аналогічно під час копіювання формули з БЗ у клітинку Б5 різниця між номерами рядків становила 2, тому й у скопійованій формулі номери рядків у посиланнях збільшилися на 2.

Скопіюємо тепер формулу з клітинки В6 у клітинку Б6, скориставшись Буфером обміну. Як бачимо, і ця формула модифікувалася (див. мал. 4.43). В адресі клітинки Б6 номер стовпця на 2 більший, ніж номер стовпця клітинки В6, тому всі номери стовпців у формулі, що копіюється, збільшилися саме на два номери, і формула з =ВЗ+В4+В5 автоматично змінилася на =03+04+05.

Отже, під час копіювання формул відбувається їх модифікація за таким правилом: номери стовпців (рядків) в адресах клітинок змінюються на різницю номерів кінцевого і початкового стовпців (рядків).

У ході копіювання можуть виникнути помилки, аналогічні до тих, які трапляються під час уведення даних (див. табл. 4.3).

Звертаємо вашу увагу:

Імена клітинок під час копіювання не модифікуються.

Під час переміщення формули не модифікуються.

Працюємо з комп’ютером

1. Запустіть табличний процесор Excel 2007.

2. Відкрийте вказаний учителем файл (наприклад, Розділ 4\Пункт 4.4\ вправа 4.4.xlsx).

3. Уведіть на аркуші Аркуші у клітинку ЕЗ формулу для обчислення загальної довжини шляху, який пройшов перший турист за всі дні змагань (мал. 4.44).

4. Скопіюйте формулу з клітинки ЕЗ з використанням маркера заповнення в діапазон клітинок Е4:Е7. Для цього зробіть клітинку ЕЗ поточною, наведіть вказівник на маркер заповнення та виділіть потрібний діапазон клітинок.

5. Запишіть у клітинку В8 формулу для обчислення загальної довжини шляху, який пройшли всі туристи за перший день змагань.

6. Скопіюйте формулу з клітинки В8 з використанням маркера заповнення в діапазон клітинок С8:Е8.

7. Уведіть на аркуші Аркуш2 у клітинку 03 формулу для обчислення кількості юнаків у ЗОШ № 1, а в клітинку ЕЗ - кількості дівчат (мал. 4.45).

8. Скопіюйте формули з діапазону клітинок БЗ:ЕЗ з використанням маркера заповнення в діапазон клітинок Б4:Е7. Для цього виділіть діапазон клітинок ВЗ:ЕЗ, наведіть вказівник на маркер заповнення та виділіть діапазон клітинок Б4:Е7.

9. Уведіть у клітинку В8 формулу для обчислення загальної кількості учнів у всіх школах міста.

10. Скопіюйте формулу з клітинки В8 у діапазон клітинок Б8:Е8 з використанням Буфера обміну. Для цього зробіть клітинку В8 поточною, виберіть на Стрічці кнопку Копіювати, виділіть діапазон клітинок Б8:Е8 і виберіть на Стрічці кнопку Вставити.

11. Надайте на аркуші АркушЗ клітинці АЗ ім’я Долар, а клітинці А6 -ім’я Євро. Для цього зробіть поточною відповідну клітинку та введіть її ім’я в поле імені клітинки (мал. 4.46).

12. Уведіть у клітинку 03 формулу для переведення ціни товару в гривнях у долари з використанням у формулі імені клітинки Долар, а в клітинку ЕЗ - формулу для переведення ціни товару в евро.

13. Скопіюйте формули з клітинок БЗ і ЕЗ у клітинки стовпців Б та Е.

14. Збережіть книгу у файлі з тим самим іменем у вашій папці.

Найважливіше в цьому пункті

У клітинки електронної таблиці, крім чисел і текстів, можна вводити формули. Формула в Excel 2007 - це вираз, який задає операції над даними в клітинках електронної таблиці та порядок їх виконання. Починається формула зі знака = і може містити числа, тексти, посилання на клітинки та діапазони клітинок, знаки математичних дій (оператори), дужки та імена функцій.

Якщо у формулі використовуються посилання на клітинки, то під час обчислення за такою формулою використовуються дані з указаних клітинок, під час змінення даних відбувається автоматичне переобчислення значень за всіма формулами, які містять такі посилання.

Уміст клітинок з формулами можна копіювати та переміщувати, використовуючи елементи керування Стрічки, команди контекстного меню, сполучення клавіш, маркер заповнення.

Якщо у формулі містяться посилання на клітинки, то під час копіювання у формулі відбувається автоматичне змінення адрес клітинок - модифікація формули: номери стовпців (рядків) в адресах змінюються на різницю номерів кінцевого і початкового стовпців (рядків). Під час переміщення формули не модифікуються.

Клітинкам можна надати ім’я, яке потім можна використовувати у формулах. Під час копіювання таких формул ім’я клітинки не модифікується.

Дайте відповіді на запитання

Що таке формула? Із чого вона складається?

Яких правил потрібно дотримуватися під час уведення формул?

У чому полягають переваги використання у формулах адрес клітинок і діапазонів?

Які повідомлення про помилки можуть з’являтися в клітинках? Про яку помилку повідомляє кожне з них?

Як уводити у формулу адреси клітинок з використанням миші?

Як надати клітинці ім’я? Які є вимоги до імені клітинки?

Як виділити об’єкт електронної таблиці, використавши його ім’я? Що таке модифікація формул? Коли і як вона відбувається?

Виконайте завдання

Відкрийте файл завдання 4.3.1.х1зх з власної папки (або файл Розділ 4\Пункт 4.4\зразок 4.4.1.х1вх). Уведіть у клітинку В7 формулу для обчислення загальної площі океанів. У формулі використайте

адреси відповідних клітинок. Збережіть таблицю у файлі з іменем завдання 4.4.1.xlsx у вашій папці.

, Створіть у табличному процесорі Excel 2007 електронну таблицю за зразком таблиці на малюнку 4.43. Збережіть таблицю у файлі з іменем завдання 4.4.2.xlsx у вашій папці.

. Запишіть у зошит формули для обчислення значень нижченаведе-них числових виразів у Excel 2007. Створіть електронну таблицю (мал. 4.47), обчисліть результати і запишіть їх у зошит. Збережіть таблицю у файлі з іменем завдання 4.4.3.xlsx у вашій папці.

, Створіть у табличному процесорі Excel 2007 електронну таблицю (мал. 4.48) для обчислення значень нижченаведених виразів. Знайдіть і запишіть результати в зошит. Збережіть таблицю у файлі з іменем завдання 4.4.4.xlsx у вашій папці.

 

 

Відкрийте файл завдання 4.2.8.х1зх з власної папки (або файл Розділ 4\Пункт 4.4\зразок 4.4.5.х1зх). Відформатуйте таблицю на ваш розсуд. Уведіть у відповідні клітинки формули для обчислення загальної площі та кількості населення в зазначених країнах. Додайте додатковий стовпець, у якому обчисліть густоту населення в кожній країні (густота = кількість населення : площа країни). У формулах використайте адреси відповідних

клітинок. Збережіть таблицю у файлі з іменем завдання 4.4.5.х1зх у вашій папці.

. Створіть електронну таблицю для обчислення значення функції у = 2л: + 5 на відрізку [-10; 10] за наведеним зразком (мал. 4.49). Уведення значень у клітинки рядка 3 виконайте автозаповненням. Збережіть таблицю у файлі з іменем завдання 4.4.6.х1зх у вашій папці.

У клітинці Е5 записано формулу =ВЗ+С4. Запишіть, як виглядатиме ця формула, якщо її скопіювати в клітинку: а) Е6; б) 17; в) С4; г) Е9.

У клітинці С6 записано формулу =А5+С3. Запишіть, як виглядатиме ця формула, якщо її перемістити в клітинку: а) С7; б) К8; в) В4; г) Е9.

Відкрийте вказаний учителем файл (наприклад, Розділ 4\Пункт 4.4\завдання 4.4.9.х1вх). Визначте, яким клітинкам надано імена, а також область застосування кожного з них. Запишіть результати в зошит. Надайте ім’я клітинкам СІ та В5. Простежте, як змінилися формули в таблиці. Збережіть таблицю у файлі з тим самим іменем у вашій папці.

Виміряйте довжину, ширину та висоту кухні, вітальні та спальні вашої квартири. Створіть таблицю та заповніть її отриманими даними. Обчисліть у таблиці площу підлоги, площу стін та об’єм кожного із цих приміщень, а також загальну площу та загальний об’єм цих приміщень. Збережіть таблицю у файлі з іменем завдання 4.4.10.ХІ8Х у вашій папці.

З’ясуйте в батьків, як обчислюється плата за комунальні та інші послуги у вашій квартирі (будинку). Складіть у зошиті таблицю для розрахунку квартплати за вашу квартиру (будинок). Створіть електронну таблицю. У відповідні клітинки запишіть потрібні формули. Збережіть таблицю у файлі з іменем завдання 4.4.11.х1вх у вашій папці.

4.5. ВИКОРИСТАННЯ ВБУДОВАНИХ ФУНКЦІЙ У ТАБЛИЧНОМУ ПРОЦЕСОРІ EXCEL 2007. ВИКОРИСТАННЯ ФУНКЦІЙ У ФОРМУЛАХ

Ви вже знаєте, що формули в Excel 2007 можуть містити числа, тексти, посилання на клітинки, знаки арифметичних дій (оператори), дужки та імена функції. Поки що ми використовували прості формули і не використовували в них функції.

Однак використання функцій дає змогу спростити запис формул. Крім того, багато обчислень в Excel 2007 взагалі не можна виконати без використання функцій. Розглянемо це на прикладі.

В електронній таблиці вказано кількість учнів у 1-11-х класах ніколи. Потрібно визначити загальну кількість учнів ніколи (мал. 4.50).

Для обчислення потрібного значення можна записати в клітинку В14 формулу =ВЗ+В4+В5+В6+В7+В8+В9+В10+В11+В12+В13. Ця формула досить громіздка та незручна для введення. Спростити запис формули можна за допомогою функції SUM, яка призначена для обчислення суми чисел у зазначених клітинках і діапазонах клітинок. Формула матиме такий вигляд: =SUM(B3:B13), що значно компактніше та простіше для введення.

Excel 2007 має вбудовану бібліотеку функцій, до якої входить більше ніж триста різноманітних функцій. Для зручності їх розподілено за категоріями: математичні, статистичні, текстові, логічні, фінансові та інші.

Функція в Excel 2007 має такі параметри: ім’я, аргументи і результат. Під час запису функції у формулі спочатку вказується її ім’я, а потім у дужках список аргументів через крапку з комою. Аргументами функції можуть бути числа, текст, посилання на клітинки та діапазони, вирази та функції. Так, у вищенаведеній формулі =SUM(B3:B13) використано функцію з іменем SUM, аргументом якої є діапазон клітинок ВЗ:В13,

а результатом - сума чисел із зазначеного діапазону клітинок (мал. 4.51).

 

Уставити функцію у формулу можна так:

1. Вибрати кнопку Вставлення функції

у Рядку формул.

2. Вибрати у вікні Вставлення функції у списку Категорія потрібну категорію функції (мал. 4.52), наприклад Математичні.

3. Вибрати у списку потрібну функцію, наприклад SUM.

4. Вибрати кнопку ОК.

5. Увести у вікні Аргументи функції в поля Числої, Число2 аргументи функції (мал. 4.53), наприклад ВЗ:В13.

6. Вибрати кнопку ОК.

 

 

Вікно Аргументи функції (мал. 4.53) містить коментарі про призначення даної функції та її аргументи. Крім того, під час уведення аргументів праворуч від поля з’являються значення відповідних аргументів і нижче відображається поточний результат обчислення. На все це варто звертати увагу! Для отримання детальнішої інформації щодо цієї функції можна вибрати посилання Довідка з цієї функції.

ВБУДОВАНІ ФУНКЦІЇ SUM, AVERAGE, MAX, MIN

У 7-му класі для обчислень в електронних таблицях використовуватимемо тільки чотири функції: SUM, AVERAGE, MAX, MIN. У таблиці 4.4 наведено їх призначення та запис.

Таблиця 4.4

Приклади вбудованих функцій в Excel 2007

Категорія

Функція та и призначення

Приклад запису функції та їі результат

Математичні

8иМ(число1;число2;...)

Обчислює суму вказаних чисел

SUM(B10;C15;E3)

Сума чисел з клітинок BIO, С15 та ЕЗ

Статистичні

А УЕК АОЕ(число 1 ;число2;...)

Обчислює середнє арифметичне вказаних чисел

AVERAGE(A1:A100)

Середнє арифметичне чисел з діапазону клітинок А1:А100

М АХ(число 1 ;число2;...) Визначає максимальне із вказаних чисел

MAX(D5:D19;A30:F30)

Найбільше із чисел у діапазонах клітинок D5:D19 та A30:F30

МШ(число1;число2;„.)

Визначає мінімальне із вказаних чисел

MIN(B2;A5:C15)

Найменше число серед числа з клітинки В2 і чисел діапазону клітинок А5:С15

Уведення вказаних функцій зручно виконувати так:

 

1. Розмістити табличний курсор у клітинку, де повинен розміщуватися результат обчислень.

2. Вибрати на Стрічці у групі Редагування вкладки Основне список кнопки Автосума Z.

3. Вибрати у списку потрібну функцію (мал. 4.54).

Після вибору потрібної функції в поточну клітинку автоматично вставляється знак = (якщо в цій клітинці введення формули ще не розпочиналося), ім’я функції та пара круглих дужок.

4. Увести потрібні аргументи функції в середину дужок (посилання на клітинки чи діапазони тощо).

Аргументи можна ввести вручну з клавіатури або виділити потрібні клітинки чи їх діапазони вказівником миші. Якщо аргументів кілька, то їх потрібно відокремити символом ; (крапка з комою).

5. Натиснути Enter.

Цей самий список функцій можна відкрити, виконавши Формули => Бібліотека функцій => Автосума.

Працюємо з комп’ютером

1. Запустіть табличний процесор Excel 2007.

2. Відкрийте вказаний учителем файл (наприклад, Розділ 4\Пункт 4.5\ вправа 4.5.xlsx), у якому наведено оцінки журі учасникам на спортивних змаганнях.

3. Уведіть у клітинку 05 формулу для обчислення найвищого бала першого учасника, у клітинку Н5 - найнижчого бала та в клітинку 15 -суми балів.

4. Скопіюйте формули діапазону клітинок 05:15 в діапазон клітинок в6:І10.

5. Уведіть у клітинку ВИ формулу для обчислення середнього бала першого судді.

6. Скопіюйте формулу з клітинки ВИ в діапазон клітинок С11:П1.

7. Змініть дані в різних клітинках діапазону В5:П0 та простежте за змінами в клітинках діапазону 05:110 та В11:П1.

8. Збережіть електронну таблицю у власній папці у файлі з тим самим іменем.

Найважливіше в цьому пункті

У формулах можна використовувати функції. У табличному процесорі Excel 2007 використовується понад триста різноманітних функцій, які згруповані за категоріями. Функція має ім’я, аргументи і результат. У ході використання функції у формулі спочатку вказується її ім’я, а потім у дужках список аргументів через крапку з комою, якщо аргументів кілька.

Серед функцій в Excel 2007 є такі: SUM - обчислення суми чисел, AVERAGE - обчислення середнього арифметичного, МАХ і MIN - визначення максимального і мінімального значення серед указаних чисел або діапазону клітинок. Для їх вставлення у формулу зручно використати кнопку Автосума Z У групі Редагування вкладки Основне.

Дайте відповіді на запитання

, Які категорії функцій використовуються в Excel 2007?

, Які параметри має функція в Excel 2007?

, Що може бути аргументом функції?

. Як записується функція в Excel 2007?

, Як в Excel 2007 вставити функцію у формулу?

, Які функції в Excel 2007 ви знаєте? Яке їх призначення? До якої категорії вони належать?

, Як уставити у формулу функцію MIN?

, Які переваги надає користувачу застосування функцій у формулах?

Виконайте завдання

. Відкрийте вказаний учителем файл (наприклад, Розділ 4\Пункт 4.5\зразок 4.5.1.х1зх). У таблиці наведено кількість учнів у загальноосвітніх школах в різних областях України (мал. 4.56). Знайдіть загальну кількість хлопців, дівчат і загальну кількість учнів в Україні. Збережіть таблицю у файлі з іменем завдання 4.5.1.х1зх у власній папці.

Відкрийте вказаний учителем файл (наприклад, Розділ 4\Пункт 4.5\зразок 4.5.2.хівх). Обчисліть середній бал за рік для зазначених учнів (мал. 4.57). Збережіть таблицю у файлі з іменем завдання 4.5.2.х1вх у власній папці.

Відкрийте вказаний учителем файл (наприклад, Розділ 4\Пункт 4.5\зразок 4.5.3.х1вх). На аркуші Аркуші наведено таблицю очок, які набрав кожен з учасників шкільного шахового турніру (мал. 4.58). Додайте до таблиці формули для обчислення суми очок, які набрав кожен з учасників, максимальну та мінімальну загальну кількість очок у турнірі. Збережіть таблицю у файлі з іменем завдання 4.5.3.ХІ8Х у власній папці.

. Відкрийте вказаний учителем файл (наприклад, Розділ 4\Пункт 4.5\зразок 4.5.4.х1вх). На аркуші Аркуші наведено таблицю щоденної кількості опадів у січні. Додайте до таблиці формули для обчислення кількості опадів за кожну декаду січня, за весь місяць, мінімальну кількість щоденних опадів, а також середню денну кількість опадів протягом цього місяця. Установіть для середньої кількості опадів числовий формат з двома десятковими розрядами. Збережіть таблицю у файлі з іменем завдання 4.5.4.х1зх у власній папці.

. Відкрийте вказаний учителем файл (наприклад, Розділ 4\ Пункт 4.5\зразок 4.5.5.х1вх). У таблиці наведено щоденну середньодобову температуру за кожний місяць минулого року. Обчисліть середньомісячну температуру, мінімальну та максимальну температуру кожного місяця. А також середньодобову, максимальну та мінімальну температуру за рік. Збережіть таблицю у файлі з іменем завдання 4.5.5.х1зх у власній папці.

. Створіть таблицю «Підсумки спортивних змагань» (стовпці Прізвище спортсмена, Оцінка 1-го судді, Оцінка 2-го судді, ..., Оцінка 6-го судді). Заповніть таблицю довільними значеннями для п’яти спортсменів. Обчисліть середній бал кожного спортсмена, виключивши найвищу і найнижчу оцінку суддів. Збережіть таблицю у файлі з іменем завдання 4.5.6.хк>х у власній папці.

. Запишіть значення, яке отримаємо в клітинці Б1 після виконання обчислення за наведеним зразком:

Запишіть значення, які отримаємо в клітинках СІ, Б1 та Е1 після виконання обчислень за наведеним зразком:

Запишіть формулу, яка буде міститися в клітинці Е2, якщо в неї скопіювали формулу =МАХ(А1:С1) з клітинки Б1.

ПРАКТИЧНА РОБОТА № 7

«Виконання обчислень за даними електронної таблиці. Використання вбудованих функцій»

1. Відкрийте вказаний учителем файл (наприклад, Розділ 4\практична

7.х1вх). 39 40 41 42

4.6. ДІАГРАМИ В EXCEL 2007

1. Що таке діапазон клітинок електронної таблиці? Як можна його виділити?

2. Що таке діаграма? Які типи діаграм ви знаєте? Під час вивчення яких предметів ви будували або використовували діаграми?

3. Що розуміють під редагуванням та форматуванням?

ДІАГРАМИ В EXCEL 2007 ТА ЇХ ОБ’ЄКТИ

З курсу математики ви вже знаєте, що для графічного подання числових даних використовують різноманітні діаграми: секторні, стовпчасті та інші.

Діаграма (грец. διάγραμμα - креслення) - це графічне зображення, у якому співвідношення між числовими даними відображається з використанням геометричних фігур. Таке подання даних є більш наочним, ніж запис із використанням чисел, що значно покращує їх сприйняття та розуміння.

Діаграми в Excel 2007 будують за даними, які подано в електронній таблиці. Діаграми в Excel 2007 динамічні — змінюючи дані в таблиці, діаграми автоматично змінюються.

В Excel 2007 можна побудувати діаграми одного з одинадцяти типів: стовпчаста, лінійчата, секторна, гістограма, графік тощо. Кожний із цих типів має кілька видів. їх можна переглянути, відкривши списки відповідних кнопок на вкладці Вставлення в групі Діаграми.

Розглянемо приклади електронних таблиць (мал. 4.60) і секторні та стовпчасті діаграми, які побудовано за даними цих таблиць.

На малюнку 4.61 подано секторні діаграми, які побудовано за даними з діапазону клітинок В4:В7 таблиці «Добування газу в Україні» та діапазону клітинок 03:014 таблиці «Середньомісячна кількість опадів». Секторні діаграми призначені для відображення частки кожного окремого числа в їх загальній сумі.

На малюнку 4.62 наведено приклади стовпчастих діаграм, які побудовано за даними з діапазону клітинок В4:В7 таблиці «Добування газу в Україні» та діапазону клітинок В5:07 таблиці «Середньомісячна кількість опадів». Стовпчасту діаграму доцільно створювати тоді, коли потрібно порівняти значення одного або кількох наборів чисел.

ОБ’ЄКТИ ДІАГРАМ ТА ЇХ ВЛАСТИВОСТІ

Розглянемо основні об’єкти діаграм на прикладі стовпчастої діаграми (мал. 4.63).

 

 

 

1. Область діаграми

2. Область побудови діаграм

3. Заголовок діаграми

4. Легенда

5. Підписи даних

6. Елемент даних (точка даних)

7. Головна горизонтальна вісь та її назва

8. Головна вертикальна вісь та її назва

Мал. 4.63. Діаграма та її об’єкти

 

Усі об’єкти діаграми розміщуються в області діаграми (мал. 4.63, 1 -рожевий прямокутник). Сама діаграма розташовується в області побудови діаграми (мал. 4.63, 2 - сірий прямокутник). На області діаграми (найчастіше над діаграмою) може бути розміщено заголовок діаграми (мал. 4.63, 3 - Кількість опадів навесні в 2011-2013 роках).

Геометричну фігуру, яка подає на діаграмі певне значення з електронної таблиці, називають елементом (або точкою) даних (мал. 4.63, 6). На наведеній стовпчастій діаграмі елементом даних є прямокутник. Для інших видів стовпчастих діаграм такою фігурою може бути прямокутний паралелепіпед, піраміда, конус, циліндр або інша фігура. На діаграмах інших типів дані можуть бути зображені точками, лініями, секторами круга та іншим. Елемент даних може мати підпис (мал. 4.63, 5) - це значення з таблиці.

Розміри геометричних фігур на секторних і стовпчастих діаграмах пропорційні числовим даним, які вони відображають.

Набір елементів даних, які пов’язані між собою певним чином, утворює ряд даних. За замовчуванням усі елементи одного ряду даних подаються на діаграмі геометричними фігурами одного виду й кольору. На діаграмі 4.63 відображено три ряди даних - кількість опадів у вказані місяці за три роки спостережень (2011-2013 роки). Перший ряд подано прямокутниками зеленого кольору (для травня), другий - червоного кольору (для квітня), третій - синього (для березня). У таблиці «Середньомісячна кількість опадів» ці дані записано в клітинках діапазону В5:07.

 

Назви рядів даних і відповідні їм кольори можуть бути відображені в поясненні до діаграми, яке називають легенда (мал. 4.63, 4 - жовтий прямокутник). За замовчуванням назви рядів даних є назвами рядків діапазону даних, за якими побудовано діаграму (діапазон клітинок таблиці «Середньомісячна кількість опадів» А5:А7).

Плоскі стовпчасті діаграми мають осі X та У. Вісь X називають головна горизонтальна вісь (мал. 4.63, 7). На ній позначаються значення певної властивості даних. Зокрема, це можуть бути назви стовпців, наприклад, на нашій діаграмі це 2011 р., 2012 р., 2013 р. з діапазону клітинок В2:02.

Вісь У називають головна вертикальна вісь (мал. 4.63, 8). На ній міститься шкала з певним кроком, який установлюється автоматично, залежно від найменшого та найбільшого значень даних, зображених на діаграмі. Саме за цією шкалою можна оцінити дані, подані на діаграмі.

Під горизонтальною віссю та ліворуч від вертикальної осі можуть міститися назви осей (мал. 4.63, 7 і 8 - роки, кількість опадів у мм).

Сукупність усіх об’єктів діаграми, їх розміщення та оформлення визначають макет діаграми.

Діаграма може розміщуватися на аркуші з електронною таблицею як окремий об’єкт (див. мал. 4.63) або на окремому аркуші.

Властивості об’єктів діаграми наведено в таблиці 4.5.

Властивості об’єктів діаграми

Таблиця 4.5

Об’єкт діаграми

Властивості

Область діаграми

Стиль межі, її колір, колір і вид заливки, формат шрифту написів та інше

Область побудови діаграми

Стиль межі, її колір, колір і вид заливки, наявність сітки та інше

Заголовок діаграми, назви осей

Стиль межі, її колір, колір і вид заливки, формат символів тексту, формат абзацу та інше

Ряд даних

Кількість елементів даних, їх значення, розміщення та інше

Елемент даних

Вид геометричної фігури, її розміри, стиль межі, її колір, колір і вид заливки, наявність підписів даних та інше

Легенда

Розміщення, стиль межі, її колір, колір і вид заливки, формат символів тексту та інше

Осі

Мінімальне та максимальне значення, ціна основних і додаткових поділок, колір і тип ліній та інше

СТВОРЕННЯ ДІАГРАМ

Для побудови діаграми спочатку потрібно виділити діапазон клітинок з даними, за якими будуватиметься діаграма. Бажано, щоб до нього увійшли підписи рядків і стовпців. Це забезпечить їх автоматичне вставлення на діаграму як підписи осей та легенди.

Далі можна скористатися таким способом:

1. Відкрити на вкладці Вставлення в групі Діаграми список кнопки потрібного типу діаграм (мал. 4.64, а).

2. Вибрати потрібний вид діаграми (мал. 4.64, б).

У результаті виконання цих алгоритмів на аркуші з електронною таблицею окремим об’єктом буде побудовано діаграму, значення властивостей об’єктів якої встановлюються за замовчуванням.

Після вибору діаграми область діаграми стає виділеною і на Стрічці з’являється тимчасовий розділ Знаряддя для діаграм з трьома вкладками з елементами керування для роботи з діаграмою: Конструктор, Макет і Формат.

РЕДАГУВАННЯ ДІАГРАМ

Після створення діаграми її за бажанням можна відредагувати: змінити тип чи вид діаграми;

поміняти місцями на діаграмі відображення стовпців і рядків; додати або видалити рядки чи стовпці даних на діаграмі; перемістити діаграму на окремий аркуш електронної книги тощо.

Елементи керування для редагування діаграми розміщуються на вкладці Конструктор тимчасового розділу Знаряддя для діаграм (мал. 4.65)

1. Кнопка для змінення типу діаграми

2. Кнопка для зміни місцями стовпців і рядків на діаграмі

3. Список готових макетів діаграм

4. Список стилів оформлення діаграм

5. Кнопка для змінення місця розміщення діаграми (на окремому аркуші або на поточному)

Мал. 4.65. Вкладка Конструктор тимчасового розділу Знаряддя для діаграм

Для змінений типу та виду діаграми потрібно її виділити, виконати Конструктор => Тип => Змінити тип діаграми,у вікні, що відкриється, вибрати потрібний тип і вид діаграми та підтвердити вибір кнопкою ОК.

Щоб поміняти місцями рядки і стовпці на діаграмі, потрібно виділити діаграму та вибрати кнопку Перехід рядок/стовпець на вкладці Конструктор у групі Дані. Як результат отримаємо інше подання даних таблиці на діаграмі.

Наприклад, діаграму з малюнка 4.63 можна подати так:

 

 

За потреби можна перенести діаграму на окремий аркуш. Для цього потрібно виконати Конструктор => Розташування => Перемістити діаграмуі у вікні Переміщення діаграми(мал. 4.68) вибрати перемикач окремому.

Якщо в області діаграми відсутні назва, підписи осей, легенда, то додати їх можна, використовуючи елементи керування вкладки Макет тимчасового розділу Знаряддя для діаграм:

• У групі Підписи - уставити заголовок діаграми, легенду, підписи даних, підписи осей тощо;

• У групі Осі - налаштувати режими відображення осей, наявність основних і проміжних поділок сітки на кожній з осей.

Для видалення всієї діаграми чи якогось з її об’єктів потрібно вибрати об’єкт і натиснути клавішу Delete.

ФОРМАТУВАННЯ ДІАГРАМ

Форматування діаграми полягає в зміненні оформлення як діаграми в цілому, так і окремих її об’єктів.

Одне зі стандартних оформлень діаграм (стиль)можна вибрати на вкладці Конструктор в групі Стилі діаграм. Набір стилів можна змінити, виконавши Розмітка сторінки => Теми => Темиі вибравши зі списку іншу тему оформлення. При цьому змінюється не лише набір стилів, а й оформлення самої діаграми (мал. 4.69).

Якщо стандартне оформлення діаграми не влаштовує, то можна відформатувати діаграму по-іншому, використавши елементи керування вкладки Формат тимчасового розділу Знаряддя для діаграм (мал. 4.70).

Для форматування окремого об’єкта діаграми його потрібно виділити. Після вибору об’єкта діаграми для форматування можна:

вибрати один зі стилів оформлення виділеного об’єкта зі списку групи Стилі фігур вкладки Формат;

вибрати один зі стилів оформлення текстового об’єкта зі списку групи Стилі \Уог<1Агі вкладки Формат;

вибрати один з видів заливки, оформлення меж, ефектів зі списків кнопок Заливка фігури, Контур фігури, Ефекти для фігур групи Стилі фігур вкладки Формат.

Щоб змінити розміри діаграми, потрібно виділити область діаграми й перетягнути один з маркерів зміни розмірів, які розміщені на її межі. Розміри діаграми чи об’єкта можна точно задати, використавши лічильники в групі Розмір.

Працюємо з комп’ютером 43

2. Відкрийте вказаний учителем файл (наприклад, Розділ 4\Пункт 4.6\ вправа 4.6.х1зх), у якому на Аркуші наведено успішність п’яти учнів із чотирьох предметів за підсумками І семестру (мал. 4.71).

3. Роздивіться зразок діаграми, яку потрібно побудувати (мал. 4.72). З’ясуйте:

а) Який тип і вид діаграми?

б) Які об’єкти є на діаграмі?

в) Скільки рядів даних на діаграмі?

г) За даними яких клітинок побудовано діаграму?

д) Як ці клітинки можна виділити?

е) Які підписи є на діаграмі?

ж) Які клітинки потрібно виділити для підписів під час побудови діаграми? 44 45 46 47 48

9. Додайте до діаграми назву головної вертикальної осі Бали. Для цього виконайте Знаряддя для діаграм=> Макет=> Підписи=> Назва осей=> Назва головної вертикальної осі=> Обернена назваі введіть потрібну назву в поле Назва осі.

10. Розмістіть легенду внизу діаграми. Для цього виконайте Знаряддя для діаграм => Макет => Легенда => Відображати легенду внизу.

11. Відформатуйте об’єкти діаграми, використавши стиль 26. Для цього виконайте Знаряддя для діаграм=> Конструктор=> Стилі діаграмі виберіть потрібний стиль у списку.

 

12. Збережіть електронну книгу у файлі з іменем вправа 4.6-l.xlsx у власній папці.

13. Змініть дані в таблиці на власний розсуд, простежте за змінами на діаграмі.

14. Змініть тип діаграми на стовпчаста об’ємна конічна. Для цього виконайте Знаряддя для діаграм=>

Конструктор => Тип => Змінити тип діаграмиі виберіть потрібний вид.

15. Поміняйте місцями рядки і стовпці на діаграмі. Для цього виділіть діаграму та виконайте Знаряддя для діаграм => Конструктор => Дані => Перехід рядок/стовпець.

16. Видаліть з оновленої діаграми легенду (мал. 4.73). Для цього виділіть на діаграмі легенду й натисніть клавішу Delete.

17. Перемістіть діаграму на окремий аркуш. Для цього виконайте Знаряддя для діаграм => Конструктор => Розташування => Перемістити діаграмуі виберіть перемикач окремому.

18. Збережіть електронну книгу у файлі з іменем вправа 4.6-2.xlsx у власній папці.

19. Проаналізуйте побудовану діаграму й запишіть у зошит відповіді на такі запитання:

а) Який найбільший і найменший бали подано на діаграмі?

б) Кому з учнів і з якого предмета ці бали належать?

в) 3 якого предмета різниця в балах в учнів найбільша? На скільки балів?

г) 3 якого предмета різниця в балах в учнів найменша? На скільки балів?

д) 3 яких предметів Коцур учиться краще, ніж Сидоренко? З яких -гірше?

е) Хто з учнів краще вчиться?

Найважливіше в цьому пункті

Для більш наочного подання та полегшення розуміння числових даних використовують діаграми. Діаграма - це графічне зображення, у якому співвідношення між числовими даними відображається з використанням

геометричних фігур. Розміри цих фігур на діаграмах пропорційні числовим даним, які вони відображають.

Секторні діаграми призначені для відображення частки кожного окремого числа в їх загальній сумі. Стовпчасту діаграму доцільно створювати тоді, коли потрібно порівняти значення одного або кількох наборів чисел.

Діаграми будуються за даними, які подано в електронній таблиці, і є динамічними - змінюючи дані в таблиці, діаграми автоматично змінюються. Створити діаграму можна, використовуючи елементи керування вкладки Вставлення групи Діаграми.

На діаграмі можна виділити такі об’єкти: область діаграми, область побудови діаграми, заголовок діаграми, елемент даних, ряд даних, легенда, головна горизонтальна вісь, головна вертикальна вісь, назви осей, підписи даних. Усі ці об’єкти можна редагувати та форматувати. Для цього використовують елементи керування вкладок Конструктор, Макет і Формат тимчасового розділу Знаряддя для діаграм.

) Дайте відповіді на запитання

. Для чого використовують діаграми?

. Які типи діаграм використовують в Excel 2007?

. Які об’єкти діаграм в Excel 2007 ви можете назвати?

. Які властивості мають об’єкти діаграм в Excel 2007?

. Коли доцільно використовувати стовпчасті діаграми?

. Для яких числових даних зручніше використовувати секторні діаграми?

. Як створити діаграму?

. Які операції редагування можна виконувати над діаграмою?

. Які операції форматування можна виконувати над об’єктами діаграми?

, Що означає динамічність діаграм в Excel 2007?

, Як залежить розмір фігури на діаграмі від числа в таблиці?

Виконайте завдання

Відкрийте вказаний учителем файл (наприклад, Розділ 4\Пункт 4.6\зразок 4.6.1.хівх). На аркуші Аркуші наведено таблицю розподілу площі суші й води на Землі. Побудуйте за даними цієї таблиці на цьому самому аркуші такі діаграми:

а) стовпчасту; в) секторну;

б) об’ємну стовпчасту; г) розрізану секторну.

Застосуйте до діаграм стандартні макети. Відформатуйте діаграми з використанням стилів. Збережіть книгу у файлі з іменем завдання 4.6.1.ХІЗХ у власній папці.

Відкрийте вказаний учителем файл (наприклад, Розділ 4\Пункт 4.6\ зразок 4.6.2.хІ8х). На аркуші Аркуші наведено таблицю видобування газу в Україні за 2013 рік. За даними цієї таблиці побудуйте на цьому самому аркуші секторну та стовпчасту діаграми за наведеними зразками (див. мал. 4.61 та 4.62). Збережіть книгу у файлі з іменем завдання 4.6.2.хівх у власній папці.

. Відкрийте вказаний учителем файл (наприклад, Розділ 4\Пункт 4.6\зразок 4.6.3.х1зх). На аркуші Аркуші наведено таблицю середньомісячних опадів протягом 2011-2013 років на деякій території. Побудуйте на окремих аркушах за даними цієї таблиці секторну та стовпчасту діаграми. Збережіть книгу у файлі з іменем завдання 4.6.3.ХІВХ у власній папці.

. Відкрийте вказаний учителем файл (наприклад, Розділ 4\Пункт 4.6\зразок 4.6.4.х1вх). На аркуші Аркуші наведено таблицю участі України в літніх Олімпійських іграх за 1996-2012 роки. Побудуйте на аркуші Діаграмаї за даними цієї таблиці стовпчасту діаграму загальної кількості отриманих Україною медалей за всі вказані роки, а на аркуші Діаграма2 - секторну діаграму різних видів медалей за 2012 рік. До кожної діаграми додайте заголовок, підписи осей і даних, легенду, установіть один зі стилів оформлення. Збережіть книгу у файлі з іменем завдання 4.6.4.х1зх у власній папці.

. Складіть у табличному процесорі таблицю, яка відображає чисельність населення України за останні п’ять років. Який тип діаграми потрібно вибрати для унаочнення цих даних? Побудуйте таку діаграму на окремому аркуші. На діаграмі відобразіть такі об’єкти: заголовок діаграми, підписи осей і даних, легенду. Відформатуйте діаграму за власним розсудом. Збережіть книгу у файлі з іменем завдання 4.6.5.х1зх у власній папці.

.Перегляньте підручники для 7-го класу та підберіть 2-3 приклади застосування діаграм у навчальних предметах. Які дані подано на діаграмах? Які типи діаграм використано? Побудуйте одну із цих діаграм у табличному процесорі, створивши відповідну таблицю. Збережіть книгу у файлі з іменем завдання 4.6.6.хівх у власній папці.

. До кожної діаграми, побудованій в завданнях 1-6, дайте відповіді на такі запитання:

а) Скільки рядів даних представлено?

б) Яке найбільше і найменше значення подано на діаграмі?

в) Яким об’єктам таблиці вони відповідають?

г) За значеннями якого діапазону клітинок побудовано діаграми?

ПРАКТИЧНА РОБОТА № 8 «Створення діаграм. Аналіз даних, поданих на діаграмі»

1. Відкрийте вказаний учителем файл (наприклад, Розділ 4\практична

8.хк>х).

2. Побудуйте на окремому аркуші секторну діаграму щомісячних витрат електроенергії.

3. Оформіть її за наведеним зразком (мал. 4.75).

4. Побудуйте на окремому аркуші стовпчасту діаграму щомісячної плати за електроенергію.

5. Оформіть її за наведеним зразком (мал. 4.76).

6. Збережіть книгу у файлі з іменем практична 8.х1ах у власній папці.

7. Проаналізуйте побудовані діаграми та запишіть у зошит відповіді на такі запитання:

а) Скільки рядів даних представлено на кожній діаграмі?

б) За значеннями якого діапазону клітинок побудовано діаграми?

в) Яке найбільше і найменше значення подано на кожній діаграмі?

г) Яким об’єктам таблиці вони відповідають?

ПІДІБ’ЄМО ПІДСУМКИ РОЗДІЛУ 4 «Табличний процесор»

 

 

Формули

 

Вбудовані функції

 

Діаграми в табличному процесорі

 

 

Учнівські олімпіади з інформатики

Першу золоту медаль на Міжнародній олімпіаді з інформатики здобув для України учень Голосіївського ліцею м. Києва, а потім Українського фізико-математичного ліцею Київського національного університету імені Тараса Шевченка Богдан Яковенко 2003 року в США.

4.1. ЕЛЕКТРОННІ ТАБЛИЦІ. ТАБЛИЧНИЙ ПРОЦЕСОР LIBREOFFICE CALC

1. Де вам траплялися дані, подані у вигляді таблиці? Наведіть приклади таблиць.

2. Які ви знаєте об’єкти вікна текстового процесора LibreOffice Writer? Поясніть призначення кожного з них.

3. Які засоби використовуються для навігації в текстовому процесорі Writer 4.2?

ТАБЛИЦІ. ЕЛЕКТРОННІ ТАБЛИЦІ

У своїй діяльності та повсякденному житті люди часто використовують таблиці для впорядкування та наочного подання різноманітних даних. Наприклад, розклад уроків за днями тижня, розклад руху пасажирських потягів, нарахування заробітної платні співробітникам та інше (мал. 4.1).

а)

РОЗКЛАД РУХУ ПАСАЖИРСЬКИХ ПОТЯГІВ ВІД СТАНЦІЇ ЗАПОРІЖЖЯ-І ДО СТАНЦІЇ КИЇВ-ПАСАЖИРСЬКИЙ

Таблйця (лат. tabula - дошка) -структурована сукупність даних, розміщених по рядках і стовпцях.

 

Як ви бачите на прикладах, у таблицях відображаються відомості про деякі об’єкти та значення їх властивостей. Складається таблиця зі стовпців і рядків, на перетині яких містяться клітинки. Кожний рядок — це опис одного з об’єктів за всіма властивостями. Кожний стовпець - це опис однієї властивості для всіх об’єктів, зазвичай має назву, що відображає назву цієї властивості. У клітинці вказується значення властивості. У кожній з них можуть розміщуватися текст, числа, малюнки, формули і навіть інші таблиці.

Важливою особливістю правильно складеної таблиці є структурованість даних, тобто дані в одному стовпці повинні бути однотипними. Наприклад, прізвища співробітників, час відправлення потягів, назви уроків у середу тощо.

Створити таблиці можна в різних електронних документах: у текстовому документі, у мультимедійній презентації, у графічному зображенні тощо. Для цього у відповідних програмах існують спеціальні засоби.

Однак дуже часто виникає потреба не тільки компактно та впорядковано розмістити відомості про якісь об’єкти, а й виконати певні розрахунки за даними цих таблиць. Наприклад, розрахувати час перебування потягу в дорозі, визначити середній бал успішності учня, обчислити заробітну платню робітників за рік тощо. Тобто в таблицю потрібно внести не тільки дані, а й формули для розрахунків. І таких формул в одній таблиці може бути багато.

Для створення таких таблиць призначені спеціальні програми — табличні процесори, а документи, створені в цих програмах, називають електронними таблицями.

Особливістю електронних таблиць та їх основною перевагою є те, що у формулах для виконання розрахунків можна використовувати дані з різних клітинок таблиці. Якщо змінити дані в клітинках, то за формулами автоматично виконаються обчислення з новими даними, і результат буде змінено.

Табличний процесор - це прикладна програма, яка призначена для опрацювання даних, поданих в електронних таблицях.

Основні можливості табличного процесора:

уведення даних в клітинки електронних таблиць, їх редагування та форматування·,

обчислення за формулами та з використанням вбудованих функцій; побудова діаграм і графіків за даними, що містяться в клітинках електронних таблиць;

друкування електронних таблиць, діаграм і графіків; робота з файлами (відкриття, збереження, перегляд тощо)

та інше.

У наш час табличні процесори є одним з ефективних засобів опрацювання числових даних. Наприклад, використовуючи їх, бухгалтер може швидко нарахувати заробітну платню, інженер-проектувальник - розрахувати міцність конструкції, фізик - опрацювати дані експерименту, менеджер - вести облік товарів у магазині, учитель - вести облік успішності учнів в електронному журналі тощо. У повсякденному житті табличні процесори є корисними для ведення обліку сімейних доходів і витрат, проведення розрахунків за комунальні послуги, кредити та інше. Можна використовувати табличні процесори і в навчальній діяльності: для розв’язування математичних задач, опрацювання результатів досліджень, практичних і лабораторних робіт з хімії та фізики тощо.

Серед сучасних табличних процесорів можна назвати такі: Microsoft Office Excel, SuperCalc, LibreOffice Calc, GNumeric з пакета GNOME Office тощо. Існують табличні процесори і для мобільних пристроїв (телефонів, планшетів), зокрема SpreadCE.

Ми з вами вивчатимемо один з вільнорозповсюджуваних табличних процесорів LibreOffice Calc (лат. calculator - лічильник; той, що рахує). Надалі програму будемо називати скорочено - Calc.

 

Чи знаєте ви, що...

Перший табличний процесор, який одержав назву VisiCalc (англ. Visible Calculator - наочний калькулятор), створили 1979 року студент Гарвардського університету (США) Ден Бріклін і його товариш - програміст Боб Френк-стон (мал. 4.2). Його було розроблено для комп’ютера Apple II.

Табличний процесор Calc, як і текстовий процесор Writer, можна запустити на виконання кількома способами. Наведемо найпоширеніші з них:

виконати

 

двічі клацнути на ярлику LibreOffice

 

 

на Робочому столі та вибрати у вікні LibreOffice, що відкриється, кнопку Таблиця Calc; двічі клацнути на будь-якому файлі електронних таблиць Calc. Після запуску відкривається вікно табличного процесора Calc, стандартний вигляд якого наведено на малюнку 4.3. Його інтерфейс схожий з інтерфейсом вікна програми Writer.

 

1. Поле зі списком Область аркуша

2. Поточна клітинка з табличним курсором

3. Рядок заголовка

4. Рядок меню

5. Стандартна панель інструментів

6. Панель Форматування

7. Панель формул

8. Поле Рядок вводу

9. Рядок номерів стовпців

10. Стовпець номерів рядків

11. Кнопки та повзунок для встановлення масштабу перегляду

12. Смуги прокручування

13. Рядок стану

14. Робоча область документа

15. Кнопка створення нового аркуша

16. Рядок ярликів аркушів

17. Кнопки прокручування ярликів аркушів

18. Кнопка Виділити все

Мал. 4.3. Вікно табличного процесора Calc

Вікно табличного процесора Calc, як і вікно текстового процесора Writer, має Рядок заголовка (3) з іменем електронної книги, Рядок меню (4), панелі інструментів Стандартна (5) та Форматування (6), кнопки та повзунок для встановлення масштабу перегляду (11), Рядок стану (13).

На панелях інструментів для опрацювання даних в електронних таблицях розміщено різні елементи керування. Під панелями інструментів міститься Панель формул (7) з новими для вас елементами вікна табличного процесора Calc:

поле зі списком Область аркуша (1), де відображається адреса поточної клітинки електронної таблиці,

поле Рядок вводу (8) для відображення даних, що містяться в поточній клітинці.

Нижче Панелі формул розміщено робочу область (14), у якій відображається вміст поточного аркуша електронної книги. Електронна книга складається із сукупності кількох електронних таблиць, які розміщено на окремих аркушах.

Робоча область має такі елементи:

поточну клітинку з табличним курсором (2); рядок номерів стовпців (9); стовпець номерів рядків (10);

вертикальну та горизонтальну смуги прокручування (12); кнопку створення нового аркуша (15); рядок ярликів аркушів (16); кнопки прокручування ярликів аркушів (17); кнопку Виділити все (18).

ОБ’ЄКТИ ТАБЛИЧНОГО ПРОЦЕСОРА CALC ТА ЇХ ВЛАСТИВОСТІ

Основним об’єктом опрацювання табличного процесора є електронна книга, яка за замовчуванням має ім’я Без назви 1. Користувач може змінити ім’я книги під час її збереження у файлі. За замовчуванням книга складається з одного аркуша з іменем Аркуші, яке вказано на ярлику аркуша.

Па кожному аркуші електронної книги розміщено електронну таблицю. Електронна таблиця складається зі стовпців і рядків, на перетині яких утворюються клітинки. Електронна таблиця табличного процесора Calc містить 1 048 576 рядків (номери від 1 до 1 048 576), 1024 стовпці (за замовчуванням номери складаються з літер англійського алфавіту: А, В, С, ..., Z, АА, АВ.....ZZ, AAA, ААВ, ..., AMJ) та 1 073 741 824 клітинки.

 

Кожна клітинка електронної таблиці має адресу. Адреса клітинки складається з номера стовпця та номера рядка, на перетині яких вона розташована, наприклад Al, СЗ, D17,

АА26. Завжди одна з клітинок електронної таблиці є поточною. Її адреса відображається в полі Область аркуша.

На малюнку 4.4 такою є клітинка С5. Її виділено табличним курсором у вигляді чорної рамки, а номер рядка і номер стовпця поточної клітинки виділяються іншим кольором.

Сукупність декількох клітинок аркуша електронної таблиці утворює діапазон клітинок. Діапазон клітинок, як і окрема клітинка, має адресу. Адреса діапазону клітинок задається адресами двох клітинок, розміщених у його протилежних кутах, що розділені двокрапкою. Наприклад, на малюнку 4.5 зафарбовано такі діапазони клітинок: АЗ:А7 (синій колір), В11:Е11 (червоний колір), С2:С9 (зелений колір).

У клітинках електронної таблиці можуть зберігатися числа, тексти та формули. На аркуші, крім електронної таблиці, можуть розміщуватися й інші об’єкти: діаграми (мал. 4.6), малюнки тощо.

У таблиці 4.1 наведено перелік основних об’єктів табличного процесора та їх властивості.

Об’єкти табличного процесора та їх властивості

 

Таблиця 4.1

Об’єкт

Властивості об’єкта

Електронна

книга

Ім’я, кількість аркушів, порядок розміщення аркушів та інше

Аркуш

Ім’я, кількість розміщених об’єктів та їх вид, колір ярлика та інше

Електронна

таблиця

Загальна кількість рядків, стовпців і клітинок; кількість рядків, стовпців і клітинок, що містять дані, та інше

Рядок

Номер, висота, кількість заповнених даними клітинок та інше

Стовпець

Номер, ширина, кількість заповнених даними клітинок та інше

Клітинка

Адреса, вміст, тип даних у клітинці, межі, заливка та інше

Діапазон

клітинок

Адреса, ім’я, кількість клітинок та інше

 

Для тих, хто хоче знати більше

 

Стовпці електронної таблиці можуть також нумеруватися натуральними числами від 1 до 1024. У цьому разі адреси клітинок записуються так: R1C1, R5C2, R17C4, R27C26 тощо, де після літери R (англ. Row - рядок) вказується номер рядка, а після С (англ. Column - стовпець) - номер стовпця. Тобто адресу R5C2 потрібно розуміти так: рядок п’ятий, стовпець другий. Для змінення способу нумерації стовпців потрібно виконати Засоби => Параметри => LibreOffice Calc => Формула і вибрати у списку Синтаксис формули значення Excel R1C1.

 

ВІДКРИВАННЯ, ПЕРЕГЛЯД І ЗБЕРЕЖЕННЯ ЕЛЕКТРОННОЇ КНИГИ

Операції створення нової книги, відкриття раніше створеної книги, збереження книги у файлі здійснюються в програмі Calc аналогічно до цих самих операцій у програмах Writer і Impress.

Стандартним типом файлу в Calc є тип Електронна таблиця ODF, а

стандартним розширенням імені файлу є ods (значок

 

Хоча можна

 

зберегти книгу й у файлі іншого типу.

Для перегляду вмісту всієї таблиці чи діаграми, якщо вони не вміщуються у вікні, можна використати смуги прокручування. Для перегляду іншого аркуша слід вибрати його ярлик вказівником миші.

Щоб перемістити табличний курсор у потрібну клітинку електронної таблиці, тобто зробити клітинку поточною, можна:

• вибрати потрібну клітинку вказівником миші;

• перемістити табличний курсор у потрібну клітинку, використавши клавіші керування курсором (аналогічно до роботи в Writer).

 

Працюємо з комп’ютером

 

2. Роздивіться вікно програми і знайдіть основні елементи вікна програми, які наведено на малюнку 4.3. Виберіть по черзі різні команди меню. Ознайомтеся з переліком елементів керування на панелях інструментів та їх призначенням, використовуючи підказки, які з’являються після наведення вказівника на елемент керування.

 

3. Закрийте вікно програми вибором кнопки Закрити

 

 

4. Відкрийте файл електронної книги вправа 4.1.о(І8, який міститься в папці Розділ 4\Пункт 4.1.

5. Виберіть ярлик Аркуші за допомогою миші. Роздивіться електронну таблицю.

6. Установіть поточною клітинку В4, вибравши її вказівником миші.

7. Опрацюйте переміщення курсора по таблиці, використовуючи клавіші керування курсором. Зверніть увагу на зміну даних у полі Область аркуша та в Рядку вводу. У яких клітинках уведено текст? У яких клітинках уведено числа? У яких клітинках уведено формули? Запишіть у зошит приклади адрес відповідних клітинок.

8. Установіть поточною клітинку С4. Уведіть з клавіатури число 132. Зверніть увагу на зміни в клітинці С7 і на діаграмі. Поясніть, чому це сталося.

9. Уведіть у клітинки С5 і С6 відповідно числа 100 і 2. Простежте за змінами в клітинці С7 і на діаграмі.

10. Виберіть ярлик Аркуш2. Перегляньте електронну таблицю, використовуючи смуги прокручування. У яких клітинках уведено текст? У яких клітинках уведено числа? У яких клітинках уведено формули? Запишіть у зошит приклади адрес відповідних клітинок.

11. Змініть дані в деяких клітинках стовпців С і Б. Простежте за зміною результатів обчислень у стовпці Е і на діаграмі.

12. Установіть різні масштаби перегляду аркуша, використовуючи кнопки та повзунок у Рядку стану.

13. Збережіть електронну книгу у вашій папці у файлі з тим самим іменем.

14. Збережіть електронну книгу в папці Мої документи у файлі з іменем таблиця 4.1.о<І8.

15. Закрийте вікно програми.

 

Найважливіше в цьому пункті

 

Електронна таблиця - це таблиця в електронній книзі, клітинки якої містять структуровані по рядках і стовпцях дані про об’єкти. Для створення й опрацювання електронних таблиць використовують табличні процесори. До основних можливостей цих програм належать обчислення за введеними формулами та побудова діаграм за наведеними даними.

Основними об’єктами табличного процесора Calc є електронна книга, аркуш, електронна таблиця, рядок, стовпець, клітинка, діапазон клітинок.

 

Кожна клітинка електронної таблиці має адресу, що складається з номера стовпця та номера рядка, на перетині яких вона розміщена. Сукупність клітинок аркуша електронної таблиці утворює діапазон клітинок. Адреса діапазону клітинок задається адресами двох клітинок, розміщених у його протилежних кутах, що розділені двокрапкою.

У клітинках електронної таблиці можуть зберігатися числа, тексти та формули, а також інші об’єкти: діаграми, малюнки тощо.

Дайте відповіді на запитання

Що таке табличний процесор? Які можливості він має?

Що таке електронна таблиця? Із чого вона складається?

. Які переваги використання електронних таблиць порівняно з паперовими?

У яких сферах людської діяльності зручно використовувати електронні таблиці?

. Які типи даних можуть міститися в клітинках електронної таблиці?

Які об’єкти табличного процесора Calc ви знаєте? Які їх властивості? Яке ім’я за замовчуванням має аркуш електронної книги?

Із чого складається адреса клітинки? Наведіть кілька прикладів. Що таке діапазон клітинок? Як задати його адресу?

Що таке табличний курсор? Який він має вигляд?

Виконайте завдання

. Наведіть приклади таблиць, які ви використовували в навчальній діяльності; у повсякденному житті.

. Опишіть призначення об’єктів вікна табличного процесора Calc.

. Складіть алгоритм збереження електронної книги у файлі.

. Визначте, скільки клітинок містять діапазони: а) АЗ:А7; б) В11:Е11; в) C2:G9; г) Е5.

. Відкрийте вказаний учителем файл (наприклад, Розділ 4\Пункт 4.1\зразок 4.1.ods). Прогляньте електронну таблицю на аркуші Аркуші. Заповніть таблицю.

Змініть дані в одній з клітинок із числовими даними. Які зміни відбулися після цього в таблиці? Закрийте вікно програми.

. Відкрийте вказаний учителем файл (наприклад, Розділ 4\Пункт 4.1\зразок 4.1.осів). З’ясуйте призначення таких сполучень клавіш для переміщення курсора в електронній книзі:

, Запустіть табличний процесор Calc. Відкрийте Довідку (вона викликається так само, як і в текстовому процесорі Writer). Знайдіть відомості про панелі інструментів Calc. Скопіюйте ці повідомлення в документ Writer. Збережіть текстовий документ у власній папці у файлі з іменем вправа 4.1.7.odt.

.Перегляньте підручник з географії для 7-го класу. Запропонуйте, які таблиці із цього підручника зручно виконати в табличному процесорі. Поясніть чому.

.Перегляньте підручники з математики та фізики для 7-го класу. Запропонуйте 2-3 завдання із цих підручників, які зручно виконати в табличному процесорі. Запишіть у зошит відповідні таблиці.

4.2. УВЕДЕННЯ ТА РЕДАГУВАННЯ ДАНИХ В CALC

1. Яке призначення клавіш Delete і Backspace в текстовому процесорі Writer?

2. Чим відрізняються операції копіювання та переміщення фрагментів тексту? Як їх виконати в текстовому процесорі Writer?

3. Для чого і як використовується Буфер обміну операційної системи?

УВЕДЕННЯ ТЕКСТОВИХ І ЧИСЛОВИХ ДАНИХ

Як уже зазначалося, у клітинки електронної таблиці можна вводити числа, тексти і формули. Уведені дані відображаються і в поточній клітинці, і в Рядку вводу.

Для того щоб увести потрібні дані в клітинку, її треба зробити поточною (розмістити в ній табличний курсор), увести відповідні дані та натиснути клавішу Enter. Зауважимо, що перед початком уведення текстовий курсор у клітинці відсутній, він з’являється після введення першого символа.

Наступною поточною клітинкою після натиснення Enter за замовчуванням стане сусідня клітинка знизу. Якщо наступною клітинкою для введення повинна бути не нижня клітинка, то потрібно замість клавіші Enter натиснути відповідну клавішу керування курсором або вибрати іншу клітинку вказівником миші.

Уводити дані можна також у Рядок вводу. Для цього спочатку потрібно зробити необхідну клітинку поточною, встановити текстовий курсор у Рядок вводу і ввести дані. Завершити введення потрібно натисненням клавіші Enter або вибором іншої клітинки.

Якщо під час уведення даних натиснути клавішу Esc або вибрати кнопку

Скасувати

 

яка з’являється на Панелі формул ліворуч від Рядка вводу,

то введення даних буде скасоване.

Під час уведення числових даних слід дотримуватися таких правил: уводячи від’ємні числа, потрібно перед числом уводити знак - (мінус) або брати число в круглі дужки, наприклад -4 або (4); для відокремлення цілої та дробової частин десяткового дробу за замовчуванням використовується кома, наприклад 48,35;

для позначення відсотків після числа потрібно вводити символ

наприклад

 

звичайні дроби потрібно вводити, обов’язково вказуючи цілу частину та відділяючи її від дробової частини пропуском. Наприклад, число

 

уводиться так: 5 3/4. Такі дані Calc перетворює у текст, який і

відображається у Рядку вводу і в клітинці;

позначення одиниць вимірювання після чисел не вводяться, за винятком стандартних позначень грошових одиниць (грн, €, $, £ та інші), наприклад 4345 €.

Текстові дані вводяться за тими самими правилами, що й у Writer. Але Calc надає додаткові можливості для автоматизації введення текстів. Програма запам’ятовує текстові дані, уведені в попередні клітинки поточного стовпця. І під час уведення перших літер таких самих даних у наступні клітинки цього стовпця програма автоматично пропонує їх повний текст. За згоди потрібно натиснути Enter, інакше слід продовжувати введення потрібного тексту.

НЕКОРЕКТНЕ ВІДОБРАЖЕННЯ ВВЕДЕНИХ ДАНИХ І ЙОГО УСУНЕННЯ

Уведені в клітинки електронної таблиці дані іноді можуть відображатися некоректно. Наприклад, якщо ширина стовпця таблиці замала для відображення введеного числа, то в клітинці замість числа буде відобра-

жено

(мал. 4.7).

 

Якщо в клітинці не вміщаються введені текстові дані, то текст накладається на сусідню клітинку (мал. 4.8). Але це тільки візуальне сприйняття, насправді весь текст міститься тільки в одній клітинці.

 

 

Для виправлення таких ситуацій потрібно збільшити ширину стовпця, де містяться введені дані. Для цього слід двічі клацнути на межі стовпця в Рядку імен стовпців (мал. 4.9), і його ширина збільшиться до потрібного розміру, тобто відбудеться автодобір ширини стовпця. Або межу можна перетягнути праворуч на потрібну ширину стовпця.

РЕДАГУВАННЯ ДАНИХ У КЛІТИНКАХ

Редагування даних можна проводити безпосередньо в клітинці або в полі Рядка вводу.

Для редагування даних безпосередньо в клітинці потрібно двічі клацнути на цій клітинці або натиснути клавішу F2, а для редагування даних у Рядку вводу потрібно спочатку вибрати клітинку, а потім довільне місце в Рядку вводу. Далі слід провести редагування даних способами, які ви знаєте. Після завершення потрібно натиснути клавішу Enter.

Якщо в клітинку потрібно ввести інші дані, то можна зробити її поточною і, не видаляючи в ній даних, уводити нові. Попередні дані буде замінено на нові.

 

на

 

і Повернути

 

У табличному процесорі Calc, як і в текстовому процесорі Writer, є можливість скасувати або повернути до ста останніх кроків уведення або редагування даних, використовуючи кнопки Скасувати

панелі інструментів Стандартна або сполучення клавіш

ВИДІЛЕННЯ ОБ’ЄКТІВ ЕЛЕКТРОННОЇ ТАБЛИЦІ

Як і в текстовому процесорі Writer, для виконання опера ній над кількома об’єктами електронної таблиці одночасно потрібно виділити ці об’єкти. Різні способи виділення об’єктів електронної таблиці подано в таблиці 4.2.

Виділення об’єктів електронної таблиці

Таблиця 4.2

Об’єкт

Способи виділення

Клітинка

Вибрати клітинку

Стовпець (рядок)

Вибрати номер стовпця (рядка)

Діапазон

клітинок

I спосіб. Виділити перший об’єкт діапазону, натиснути клавішу Shift і, утримуючи її, виділити останню клітинку діапазону.

II спосіб. Виділити перший об’єкт діапазону, натиснути ліву кнопку миші і, утримуючи її, перемістити вказівник до останньої клітинки діапазону

Усі клітинки аркуша

I спосіб. Вибрати кнопку Виділити все.

II спосіб. Натиснути сполучення клавіш Ctrl + А

 

Ще один спосіб виділення діапазону клітинок - увести адресу діапазону в поле Область аркуша, наприклад ВЗ:Б5. Зверніть увагу, що на клітинці, з якої почалося виділення діапазону, встановлено табличний курсор. Вважається, що саме вона є поточною клітинкою (мал. 4.10).

Щоб зняти виділення діапазону, потрібно вибрати довільну клітинку або натиснути одну з клавіш керування курсором.

Перевагою виділення числового діапазону в Calc є автоматичне відображення в Рядку стану суми чисел діапазону (див. мал. 4.10).

КОПІЮВАННЯ, ПЕРЕМІЩЕННЯ ТА ВИДАЛЕННЯ ДАНИХ

Для видалення даних потрібно виділити відповідні клітинки та натиснути клавішу Delete. Можна також виконати Зміни => Видалити вміст, установити позначки прапорців у вікні Вилучити вміст для визначення типів даних, які потрібно видалити, та вибрати кнопку Гаразд.

Операції копіювання та переміщення даних з клітинки або діапазону клітинок електронної таблиці в табличному процесорі Calc здійснюються аналогічно до цих самих операцій у текстовому процесорі Writer.

Наприклад, уміст виділеної клітинки або виділеного діапазону клітинок копіюється до Буфера обміну (команди Копіювати, Вирізати), і звідти його можна вставити в інше місце електронної таблиці (команда Вставити). Перед вставленням потрібно виділити об’єкти, до яких буде вставлено дані з Буфера обміну.

Уміст клітинки можна вставити в клітинку та в діапазон, при цьому всі клітинки діапазону будуть заповнені однаковим значенням. Уміст виділеного діапазону можна вставити в діапазон такого самого розміру. Для цього достатньо вказати першу клітинку діапазону для вставлення.

Звертаємо вашу увагу, що під час виконання команди Вирізати в Calc об’єкти, дані з яких видаляються, у книзі обводяться пунктирною рамкою.

КОПІЮВАННЯ ДАНИХ

З ВИКОРИСТАННЯМ МАРКЕРА ЗАПОВНЕННЯ

 

Під час заповнення таблиці інколи виникає потреба введення даних, що повторюються або мають певну закономірність. Наприклад, номери за порядком учнів класу або номер класу для всіх учнів цього класу тощо (мал. 4.11). Для введення таких списків даних зручно копіювати дані з використанням маркера заповнення - маленького чорного квадрата в правому нижньому куті табличного курсора.

Для введення послідовності текстових даних у діапазон клітинок потрібно (мал. 4.12):

1. Увести в першу клітинку діапазону перший елемент списку.

2. Зробити цю клітинку поточною.

 

3. Навести вказівник на маркер заповнення (при цьому вказівник виглядатиме як чорний хрестик

4. Натиснути ліву кнопку миші та, утримуючи її натиснутою, виділити потрібний діапазон.

5. Відпустити ліву кнопку миші.

Для введення послідовності чисел (мал. 4.13) потрібно:

1. Увести у дві сусідні клітинки перші два елементи списку.

2. Виділити ці клітинки.

3. Заповнити потрібний діапазон клітинок, використовуючи маркер заповнення.

При цьому за першими двома елементами списку обчислюється різниця між елементами та, враховуючи її, його наступні елементи.

ВСТАВЛЕННЯ ТА ВИДАЛЕННЯ РЯДКІВ (СТОВПЦІВ) ЕЛЕКТРОННОЇ ТАБЛИЦІ

Інколи виникає потреба вставити до таблиці або видалити з неї стовпці чи рядки. Для цього потрібно виділити стовпці (рядки), перед якими необхідно вставити нові, і виконати Вставка => Стовпчики (Рядки).

Після вставлення до таблиці нових об’єктів інші автоматично зсуваються вправо або вниз і перенумеровуються. При цьому з кінця таблиці видаляється стільки стовпців або рядків, скільки вставлено нових, якщо ці останні не містять даних. Якщо ж вони містять дані, то вставлення нових об’єктів буде неможливим.

Звертаємо вашу увагу,якщо виділити один стовпець (рядок), то перед ним уставиться один новий стовпець (рядок), а якщо виділити кілька стовпців (рядків) поспіль, то перед ними вставиться така сама кількість стовпців (рядків).

Видалення стовпців і рядків відбувається аналогічно до вставлення. Для виконання цих операцій потрібно виконати Зміни => Видалити комірки.

Працюємо з комп’ютером

1. Запустіть табличний процесор Calc.

2. На аркуші Аркуші уведіть у клітинки таблиці дані за наведеним зразком (мал. 4.14).

3. Створіть Аркуш2, вибравши кнопку створення нового аркуша

 

 

Уведіть на аркуші Аркуш2 у клітинки таблиці дані за наведеним зразком (мал. 4.15).

Мал. 4.15

 

Вказівка: дані у стовпці А та F увести автозаповненням.

4. Створіть АркушЗ. Уведіть на аркуші АркушЗ у клітинки таблиці дані за наведеним зразком (мал. 4.16).

Вказівка: дані у стовпець В увести автозаповненням.

5. Збережіть електронну книгу у вашій папці у файлі з іменем вправа 4.2.1.о<І8.

6. Очистіть на Аркушії дані діапазону СЗ:Е7 і видаліть рядок 6.

7. Змініть на Аркуші2 дані в діапазоні ВЗ:ГЗ на дані про себе. Додайте перед стовпцем С стовпець Школа. Заповніть клітинки даними на власний розсуд.

8. Відредагуйте дані на АркушіЗ за наведеним зразком (мал. 4.17), використовуючи операції копіювання та переміщення.

Мал. 4.17

9. Виділіть по черзі вказані діапазони клітинок і проаналізуйте повідомлення в Рядку стану:

а) Аркуші діапазони - АЗ:А7, стовпець С, діапазон стовпців від С до Е;

б) Аркуш2 діапазони - ВЗ:В7, СЗ:Е7, рядки від 5 до 7;

в) АркушЗ діапазони - стовпець В, рядок 4, стовпці від А до Е.

10. Збережіть електронну книгу у вашій папці у файлі з іменем вправа 4.2.2.о(І8.

11. Закрийте вікно програми.

Найважливіше в цьому пункті

У клітинки електронної таблиці можна вводити числа, тексти і формули. Введені дані відображаються і в поточній клітинці, і в Рядку вводу. Під час уведення даних потрібно дотримуватися певних правил.

Дані в клітинках можна редагувати (змінювати, видаляти, копіювати, переміщувати). Якщо якусь операцію потрібно виконати над кількома об’єктами електронної таблиці, то їх потрібно виділити. Після цього можна здійснювати копіювання, переміщення, видалення, використовуючи команди меню Зміни або контекстного меню тощо.

) Дайте відповіді на запитання

Як увести дані безпосередньо в клітинку? Як увести дані в клітинку, використовуючи Рядок вводу?

Яких правил потрібно дотримуватися під час уведення числових даних?

, Які можливості надає табличний процесор Calc для введення числових і текстових даних?

Що означає поява в клітинці таких символів ###? Як виправити цю ситуацію?

Які способи редагування даних у клітинці ви знаєте?

Як виділити клітинку; стовпець; рядок; діапазон клітинок; усі клітинки електронної таблиці?

. Що можна побачити в Рядку стану, якщо виділено діапазон клітинок із числовими даними; з текстовими даними?

Як виконати копіювання даних з використанням Буфера обміну? Як видалити дані з клітинок електронної таблиці?

Як видалити, скопіювати чи перемістити рядки таблиці?

Виконайте завдання

Запустіть табличний процесор Calc. Виділіть такі об’єкти електронної таблиці:

а) клітинки - F99, К12, В17, С22;

б) стовпці - D, Е, І, К;

в) рядки - 6, 12, 5, 22;

г) діапазони стовпців - від А до D, від С до G, від AD до AF;

д) діапазони рядків - від 3 до 7, від 4 до 11, від 137 до 154;

е) діапазони клітинок - D20:J28, D36:D24, Е34:К34, В20:В38.

Запустіть табличний процесор Calc. Уведіть дані за наведеним зразком (мал. 4.18). Під час уведення даних у стовпці A, D, Е використовуйте автозаповнення. Збережіть книгу у файлі з іменем завдання 4.2.2.ods у власній папці.

Запустіть табличний процесор Calc. Уведіть дані за наведеним зразком (мал. 4.19). Збережіть книгу у файлі з іменем завдання 4.2.3.ods у власній папці.

 

Відкрийте вказаний учителем файл (наприклад, Розділ 4\Пункт 4.2\зразок 4.2.ойз). Змініть дані на Аркуші у діапазоні А5:В8 на власні. Простежте за змінами у стовпці С. Видаліть останній стовпець. Уставте перший рядок і додайте назву таблиці. Збережіть книгу у файлі з іменем завдання 4.2.4.о(І8 у власній папці. Відкрийте вказаний учителем файл (наприклад, Розділ 4\Пункт 4.2\зразок 4.2.ойв). Скопіюйте дані на Аркуші так:

а) з клітинки А2 в клітинку А4;

б) з клітинки ВЗ в клітинку В6;

в) з клітинки С2 в діапазон клітинок СЗ:С6;

г) з діапазону клітинок Е2:Е5 в клітинки діапазону І4:К7;

д) з діапазону клітинок С2:Е5 в клітинки діапазону Е8:011. Збережіть книгу у файлі з іменем завдання 4.2.5.о<І8 у власній папці. Відкрийте вказаний учителем файл (наприклад, Розділ 4\Пункт 4.2\зразок 4.2.оЙ8). Перемістіть дані на Аркуш2 так:

а) з клітинки А2 в клітинку А6;

б) з клітинки ВЗ в клітинку В9;

в) з діапазону клітинок С2:Е5 в клітинки діапазону І5:К8;

г) з діапазону клітинок С2:Е5 в клітинки діапазону Е10:О13. Збережіть книгу у файлі з іменем завдання 4.2.6.о<І8 у власній папці.

. Знайдіть в Інтернеті відомості та створіть таблицю про океани Землі за наведеним зразком (мал. 4.20). Збережіть книгу у файлі з іменем завдання 4.2.7.о<І8 у власній папці. Використовуючи відомості в Рядку стану, визначте і запишіть у зошит загальну площу поверхні зазначених океанів.

 

Мал. 4.20

 

Знайдіть в Інтернеті відомості та створіть таблицю про п’ять країн Європи за наведеним зразком (мал. 4.21). Збережіть книгу у файлі з іменем завдання 4.2.8.осІ8 у власній папці. Використовуючи відомості в Рядку стану, визначте і запишіть у зошит загальну площу та загальну кількість населення зазначених країн.

4.3. ФОРМАТУВАННЯ ОБ’ЄКТІВ ЕЛЕКТРОННОЇ ТАБЛИЦІ

1. Що таке формат? У чому полягає операція форматування об’єктів?

2. Які властивості символів і абзаців ви знаєте? Яких значень вони можуть набувати?

3. Які засоби для форматування символів та абзаців існують у текстовому процесорі LibreOffice Writer?

ФОРМАТУВАННЯ КЛІТИНОК

Ви вже знаєте, що в електронних таблицях можна використовувати дані різних типів: числа, тексти, формули. Але подання цих даних може бути різним. Наприклад, на малюнку 4.22 наведено приклади подання чисел (а) і дат (б) у різних форматах.

Числові дані можна подати в кількох форматах. Формат Числовий (клітинка В4) використовується для подання числа у вигляді десяткового дробу із заданою кількістю десяткових розрядів, до якої буде округлено число. У цьому форматі також можна встановити розділювач розрядів у вигляді пропуску.

У форматі Грошовий (клітинка Вб) до числа додається позначення грошових одиниць (грн, €, $, £ тощо). Розділення розрядів встановлюється автоматично.

У форматі Відсотковий (клітинка В6) дані подаються у вигляді числа, яке отримане множенням вмісту клітинки на 100, зі знаком % у кінці.

У форматі Дробовий (клітинка В7) дробова частина числа подається у вигляді звичайного дробу, який найменше відрізняється від даного десяткового дробу.

Формат Текстовий використовують для подання числових даних у клітинках як текст (клітинки В8). Наприклад, цей формат зручно використовувати для запису номерів мобільних телефонів, які є послідовністю цифр і виглядають як число, але над ними не виконують ніяких математичних дій.

Також для числових даних можна встановити формат Дата (мал. 4.22, б), який теж буває кількох видів.

Звертаємо вашу увагу, що змінення формату подання даних не змінює дані в пам’яті комп’ютера, а лише встановлює певний їх вигляд в клітинці. Реальне значення даних можна побачити в Рядку вводу, зробивши відповідну клітинку поточною (на мал. 4.22, а клітинка В7).

Для тих, хто хоче знати більше

Усі дати в LibreOffice Calc зберігаються як цілі числа. Числу 1 відповідає дата 31.12.1899, числу 2 - дата 01.01.1900 і так далі. Числу 0 відповідає дата 30.12.1899, числу-1 -дата 29.12.1899 і так далі.

Таке подання дат дає змогу виконувати обчислення з датами. Так, кількість днів між двома датами визначається різницею чисел, що відповідають цим датам. Наприклад, різниця 01.09.2015 - 01.01.2015 = 42 248 - 42 005 = 243 (мал. 4.23). Для визначення числа, яке відповідає деякій даті, потрібно встановити для клітинки з датою числовий формат.

 

Деякі операції зі встановлення формату можна здійснити, використовуючи кнопки на панелі Форматування (мал. 4.24). 49 50 51 52

Форматування даних у клітинках також можна здійснювати з використанням елементів вікна Формат комірок, яке відривається виконанням Формат => Комірки.

ФОРМАТУВАННЯ КЛІТИНОК ЕЛЕКТРОННОЇ ТАБЛИЦІ

Для текстових і числових даних у клітинках можна встановлювати шрифт символів, їх розмір, накреслення, колір тощо (мал. 4.25).

Це форматування здійснюється аналогічно до форматування символів у текстовому процесорі LibreOffice Writer, використовуючи елементи керування на панелі Форматування та вкладок Набір символів і Текстові ефекти вікна Формат комірок.

 

Використовуючи елементи керування на панелі Форматування, можна вибрати також колір заливки клітинок

 

 

і встановити значення влас

 

тивостей меж

 

колір ліній, їх товщину, ефекти та інше. Це саме

 

можна зробити, використовуючи вкладки Тло і Обрамлення вікна Формат комірок.

За замовчуванням дані в текстовому форматі вирівнюються в клітинці ліворуч, у всіх інших форматах - праворуч. Для змінення цих значень можна використати кнопки

 

 

панелі Форматування, призна

 

чення і застосування яких аналогічне до їх застосування в текстовому процесорі LibreOffice Writer. Виконавши Формат => Вирівнювання, можна встановити значення вирівнювання не тільки по горизонталі, а й по вертикалі.

У вікні Формат комірок на вкладці Вирівнювання (мал. 4.26) можна змінити значення не тільки вирівнювання в клітинках по горизонталі та вертикалі, а й встановити кут нахилу тексту й чисел відносно горизонталі (Напрям тексту); установити режим перенесення слів, які не вміщуються в клітинці, на новий рядок (Переносити по словах).

 

Після такого об’єднання всі ці клітинки розгля-

 

Інколи потрібно кілька сусідніх клітинок об’єднати в одну (мал. 4.27, клітинки А1, В1, СІ). У таку об’єднану клітинку, наприклад, можна ввести текст заголовка таблиці або кількох стовпців. Для цього клітинки потрібно виділити й вибрати на панелі Форматування кнопку Об’єднати і центрувати комірки

датимуться як одна клітинка, адресою якої є адреса верхньої лівої з них (клітинка А1 на прикладі). Дані, які містилися в клітинках до об’єднання, крім верхньої лівої, буде втрачено. Тому доцільно клітинки спочатку об’єднати, а потім уводити дані. Текст, що міститься в цій клітинці, буде розміщено по центру об’єднаної клітинки. Щоб відмінити об’єднання клітинок, потрібно повторно вибрати цю кнопку.

ФОРМАТУВАННЯ ЕЛЕКТРОННОЇ ТАБЛИЦІ

В електронній таблиці можна змінити ширину стовпців, висоту рядків, установити їх відображення чи приховування тощо.

Якщо ширини стовпця чи висоти рядка не вистачає для відображення даних, то змінити ширину стовпця чи висоту рядка можна так:

двічі клацнути в рядку номерів стовпців на правій межі стовпця -автодобір ширини стовпця;

двічі клацнути у стовпці номерів рядків на нижній межі рядка - автодобір висоти рядка;

перетягнути в рядку номерів стовпців праву межу стовпця або виділеного діапазону стовпців вліво або вправо;

перетягнути у стовпці номерів рядків нижню межу рядка або виділеного діапазону рядків уверх чи вниз.

Для встановлення точного значення ширини стовпців (висоти рядків) потрібно зробити стовпець (рядок) поточним або виділити потрібний діапазон стовпців (рядків), виконати Формат => Стовпчик => Ширина (Формат => Рядок => Висота)і у вікні, що відкриється, ввести потрібне значення (мал. 4.28).

 

Якщо заповнена частина таблиці досить велика й деякі стовпці (рядки) тимчасово не потрібні для роботи, то їх можна приховати, виділивши їх і виконавши Формат => Стовпчик => Сховати(Формат => Рядок => Сховати). Для відновлення відображення прихованих стовпців (рядків) потрібно виділити стовпці (рядки), між якими розміщено приховані, і виконати Формат => Стовпчик => Показати (Формат => Рядок => Показати).

Для очищення всіх установлених форматів, тобто для повернення до формату за замовчуванням, слід виділити потрібні клітинки та виконати Формат => Скасувати пряме форматування.

Працюємо з комп’ютером

1. Запустіть табличний процесор LibreOffice Calc.

2. Відкрийте файл завдання 4.2.3.ods з вашої папки, створений на попередньому уроці (або файл Розділ 4\Пункт 4.3\вправа 4.3.ods).

3. Відформатуйте таблицю за наведеним зразком (мал. 4.29).

 

Для цього:

 

1. Об’єднайте клітинки діапазону В1:П, розмістіть текст по центру. Для цього потрібно виділити клітинки вказаного діапазону та вибрати на панелі Форматування кнопку Об’єднати і центрувати клітинки

2. Установіть для тексту клітинки В1 такий формат: СаІіЬгі, 18 пт, напівжирний, зелений.

3. Установіть для діапазону клітинок B2:F2 такий формат: Times New Roman, 14 пт, курсив, чорний, колір заливки червоно-рожевий, вирівнювання у центрі.

4. Установіть для діапазону клітинок B2:F2 перенесення тексту в клітинках, установивши позначку прапорця Переносити по словах на вкладці Вирівнювання вікна Формат комірок.

5. Змініть ширину стовпців і висоту рядків згідно зі зразком, перетягнувши мишею відповідні межі стовпців і рядків.

6. Установіть для діапазону клітинок B3:F11 такий формат: Times New Roman, 14 пт, чорний, колір заливки блідо-зелений.

7. Установіть у діапазоні клітинок B3:F11 такий формат подання даних:

а) стовпець В - текстовий’,

б) стовпець С - числовий з двома десятковими розрядами’,

в) стовпець D - числовий з одним десятковим розрядом;

г) стовпець Е - числовий з трьома десятковими розрядами;

д) стовпець F - числовий без десяткових розрядів.

Для цього потрібно виділити відповідний стовпець і встановити заданий формат на вкладці Числа вікна Формат комірок.

8. Установіть для діапазону B2:F11 тонкі межі клітинок і товсту зовнішню межу. Для цього потрібно виділити зазначений діапазон, відкрити список кнопки Обрамлення на панелі Форматування і вибрати у списку кнопку Всі межі Ш.

9. Збережіть книгу у файлі з іменем вправа 4.3.ods у вашій папці.

Найважливіше в цьому пункті

Одні й ті самі дані можна подати в різних форматах. Для числових даних використовують такі формати: грошовий, відсотковий, текстовий, дробовий, а також формат дати.

Змінення формату не змінює дані в пам’яті комп’ютера, а лише встановлює певний вигляд їх подання в клітинці.

Форматування чисел і текстів у клітинках передбачає встановлення шрифту символів, їх розміру, накреслення, кольору, формату даних. Форматування клітинок — це встановлення кольору заливки та меж клітинок, способу вирівнювання та орієнтації тексту в клітинках, об’єднання клітинок тощо.

Під час форматування електронної таблиці можна приховувати рядки й стовпці, установлювати ширину стовпців і висоту рядків тощо.

Усі операції з форматування об’єктів електронної таблиці здійснюються елементами керування на панелі Форматування та вікна Формат комірок.

Дайте відповіді на запитання

У яких форматах можна подати числові дані?

Які формати даних потрібно встановити для таких даних: зріст учня, дата народження учня, прізвище учня, домашній номер теле-

фону учня, вартість квитка на потяг, відсоток хлопців від загальної кількості учнів класу?

Значення яких властивостей можна встановити для символів у клітинках? Які засоби для цього існують?

Значення яких властивостей можна встановити для клітинок електронної таблиці? Які засоби для цього існують?

Які операції з форматування таблиці можна виконати? Які засоби для цього існують?

У яких випадках потрібно змінювати ширину стовпців і висоту рядків?

Для чого призначено приховування рядків або стовпців? Як виконати ці дії? Як відобразити приховані об’єкти?

Як об’єднати кілька клітинок в одну? Для чого це використовують? Для чого потрібно виконувати форматування об’єктів електронної таблиці?

Виконайте завдання

Відкрийте файл завдання 4.2.7.осІ8 з вашої папки, створений на попередньому уроці (або файл Розділ 4\Пункт 4.3\зразок 4.3.1.осів). Відформатуйте таблицю за наведеним зразком (мал. 4.30). Для даних стовпця В установіть числовий формат з розділенням розрядів, для стовпця С - числовий формат з двома десятковими розрядами. Збережіть книгу у файлі з іменем завдання 4.3.1.осІ5 у вашій папці.

Відкрийте файл завдання 4.2.2.о<І8 з вашої папки, створений на попередньому уроці (або файл Розділ 4\Пункт 4.3\зразок 4.3.2.оФз). Відформатуйте таблицю за наведеним зразком (мал. 4.31). Для даних

у стовпцях установіть такі формати подання: стовпці А та С - числовий без десяткових знаків, інші стовпці - текстовий формат. Збережіть книгу у файлі з іменем завдання 4.3.2.ods у вашій папці. 3е. Відкрийте вказаний учителем файл (наприклад, Розділ 4\Пункт 4.3\зразок 4.3.3.ods). Установіть на аркуші Аркуші такі формати числових даних:

а) для стовпця А - числовий з двома десятковими розрядами;

б) для стовпця В - грошовий з двома десятковими розрядами, знаком евро після числа;

в) для стовпця С - дата з повною назвою місяця;

г) для стовпця D - відсотковий;

д) для стовпця Е - текстовий.

Збережіть книгу у файлі з іменем завдання 4.3.3.ods у вашій папці. 4*. Складіть алгоритм збільшення розрядності чисел у стовпці С деякої електронної таблиці.

5*. Складіть алгоритм змінення напрямку тексту в клітинках діапазону В2:Е2 під кутом 45 градусів.

6*. Відформатуйте всі раніше створені вами електронні таблиці на власний розсуд. Збережіть їх у власній папці з тими самими іменами. 7*. З’ясуйте за допомогою Довідки, як можна встановити в клітинці різний формат символів. Апробуйте на практиці. Запишіть у зошит алгоритм виконання таких дій.

ПРАКТИЧНА РОБОТА № 6

«Уведення, редагування та форматування даних у середовищі табличного процесора»

Увага! Під час роботи з комп’ютером дотримуйтеся правил безпеки та санітарно-гігієнічних норм.

1. Запустіть табличний процесор LibreOffice Calc.

2. Створіть на аркуші Аркуші електронну таблицю за наведеним зразком (мал. 4.32).

3. Збережіть книгу у файлі з іменем практична 6.о4в у вашій папці.

 

4.4. ВИКОНАННЯ ОБЧИСЛЕНЬ У ТАБЛИЧНОМУ ПРОЦЕСОРІ LIBREOFFICE CALC

 

1. Яке основне призначення табличних процесорів?

2. Чим визначається порядок обчислень в арифметичному виразі?

3. Які засоби для копіювання даних можна використати в LibreOffice Calc?

 

ФОРМУЛИ В LIBREOFFICE CALC

Як уже зазначалося, у клітинки електронної таблиці, крім чисел і текстів, можна вводити формули.

Формула - це вираз, який задає операції над даними в клітинках електронної таблиці та порядок їх виконання. Починається формула зі знака = і може містити числа, тексти, посилання на клітинки і діапазони клітинок, знаки математичних дій (оператори), дужки та імена функцій.

Уведення формул аналогічне до введення текстів. Під час уведення формул потрібно дотримуватися таких правил:

• для позначення математичних дій використовують такі оператори:

 

 

у формулах не можна пропускати оператор множення, як іноді ви записуєте в зошиті з математики;

пріоритет операцій збігається з порядком виконання операцій, прийнятим у математиці, за окремими винятками;

операція знаходження протилежного числа в LibreOffice Calc має вищий пріоритет, ніж операція піднесення до степеня. Тому в LibreOffice Calc значення за формулою =-5"2 дорівнює 25, а не -25, як у математиці;

у формулі =2-5~2 знак - {мінус) означає не знаходження протилежного числа, а віднімання, пріоритет якого нижче, ніж в операції піднесення до степеня, тому значення цього виразу дорівнює, як і в математиці, 2 - 25 = -23;

для обчислення відсотків від числа потрібно виконати множення числа на ці відсотки, увівши у формулу після кількості відсотків знак %. Наприклад, формула знаходження 25% від числа 134 виглядатиме так: =134*25%;

для змінення порядку виконання дій використовують круглі дужки. Наприклад, =(12+13)*8, =2Л(4-3), =1000/(34*17)+5; формулу потрібно записувати у вигляді рядка символів (так званий лінійний запис виразу). Наприклад, якщо в клітинку треба ввести

формулу для обчислення значення виразу

 

 

формула виглядатиме так: =(17*5+21)/(43*4-41)-4"3*6.

За замовчуванням після введення формули в клітинці відображається результат обчислення за цією формулою, а сама формула відображається

 

 

в Рядку вводу, якщо зробити цю клітинку поточною. Тобто якщо в клітинку С2 (мал. 4.33) увести формулу =(25+67)/2, то як результат у цій клітинці відобразиться число 46, а в Рядку вводу, якщо зробити клітинку С2 поточною, відобразиться введена формула.

Під час уведення в клітинку формули знак = можна ввести з клавіатури, а можна вибором кнопки Функція

 

 

ліворуч від Рядка вводу. У ході введення кнопка Функція замінюється кнопкою Прийняти

 

 

Її можна вибрати для завершення введення формули і виконання обчислення. При цьому табличний курсор залишається в тій самій клітинці, у яку вводиться формула. Для завершення введення формули можна також натиснути на клавіатурі клавішу Enter, після чого табличний курсор переміщується в сусідню клітинку.

Під час уведення формул у клітинках електронної таблиці можуть з’являтися повідомлення про помилки (табл. 4.3).

Таблиця 4.3

Деякі повідомлення про помилки та причини їх появи

 

Повідомлення

Причина помилки

Спроба поділити на нуль

У формулі для математичних обчислень міститься посилання на клітинку, вмістом якої є текст

Не існує клітинок, посилання на які використовуються у формулі

Відсутні дані для обчислень

 

ПОСИЛАННЯ НА КЛІТИНКИ У ФОРМУЛАХ

Як уже зазначалося, у формулах можна використовувати посилання на клітинки. Наприклад, у клітинці БЗ (мал. 4.34, а) для обчислення вартості одного з видів товару введено формулу =ВЗ*СЗ (кількість зошитів * ціна одного зошита), а в клітинці В6 (мал. 4.34, б) для обчислення загальної кількості товару введено формулу =ВЗ+В4+В5 (кількість зошитів + кількість олівців + кількість ластиків). У цих формулах посиланням на клітинки є їх адреси.

 

 

Для обчислення за цими формулами будуть використані числа, які містяться у зазначених клітинках. Тобто під час обчислення вартості зошитів число 20 буде помножено на число 9,15, і в клітинку 03 буде записано число 183,00. Аналогічно для обчислення загальної кількості товару буде визначено 20 + 10 + 5, і в клітинку В6 буде записано число 35.

Так, якщо у формулі використовуються посилання на клітинки, то під час обчислення за такою формулою використовуються дані із зазначених клітинок.

Якщо в клітинці ВЗ замість числа 20 увести число 100 (мал. 4.35), то в клітинці БЗ результат буде переобчислено, і в клітинці відобразиться нове значення вартості зошитів - 915,00 грн, тобто 9,15 грн * 100 од. А в клітинці В6 відобразиться нове значення - 115, тобто нове значення загальної кількості товарів (100 + 10 + 5).

Тобто якщо у формулах використовуються посилання на клітинки, то під час змінення даних у цих клітинках відбувається автоматичне пере-обчислення значень за всіма формулами, які містять такі посилання.

Використання у формулах не самих числових значень, а посилань на клітинки має ряд переваг. На малюнках 4.36 і 4.37 зображено дві таблиці для обчислення ПДВ (податок на додану вартість), який платить державі будь-яке підприємство, що отримує прибутки. На сьогодні в Україні розмір цього податку становить 20 %.

У таблиці на малюнку 4.36 використовуються формули для обчислення ПДВ із зазначенням конкретної ціни товару: від конкретної ціни кожного товару обчислюється 20 %. А в таблиці на малюнку 4.37 використовуються формули для обчислення ПДВ з посиланнями на клітинки із цінами

товарів. Відповідні формули, що містяться в клітинках Б7 кожної таблиці, відображаються в Рядку вводу. Як бачимо, результати обчислень в обох таблицях однакові.

Однак, змінивши ціни на товари, у першій таблиці потрібно буде внести зміни в клітинках двох стовпців (Ціна і ПДВ), а в другій таблиці - лише одного (Ціна), оскільки у стовпці ПДВ переобчислення виконаються автоматично. А якщо таблиця велика, то економія часу виявиться досить суттєвою.

Якщо передбачити, що може змінитися також і відсоток податку, тоді доцільно виділити для ставки ПДВ окрему клітинку (наприклад, С2) і використовувати у формулах посилання на цю клітинку, а не конкретне значення ставки ПДВ - 20 % (мал. 4.38).

Щоб уникнути помилок під час уведення у формулу посилань на клітинки, потрібні клітинки можна вибирати вказівником. При цьому посилання у формулі та межі відповідних клітинок виділятимуться певним кольором, що зручно для контролю правильності введення формул (мал. 4.39). Після введення формули кольорове виділення зникає.

ІМЕНА КЛІТИНОК

Клітинці або діапазону клітинок можна надати ім’я, наприклад Курс_ євро. Перевага використання імен полягає в тому, що їх легше запам’ятовувати й простіше використовувати у формулах. В імені клітинки не

можна використовувати пропуски, воно не може розпочинатися із цифри, не може збігатися з адресами клітинок. Ім’я клітинки розповсюджується на аркуш або всю електронну книгу - це називають областю видимості, яка задається під час створення імені. В одній області видимості не може бути клітинок з однаковими іменами.

Надати клітинці або діапазону клітинок ім’я можна так: виділити клітинку, увести її ім’я в поле Область аркуша і натиснути Enter (при цьому областю видимості імені буде вся книга). Також це можна зробити, виконавши Вставка => Назви => Задати. Коли клітинку чи діапазон з іменем зробити поточними, то в полі Область аркуша будуть відображатися не адреси клітинок, а їх імена.

Для виділення клітинки чи діапазону клітинок, які мають ім’я, потрібно в поле Область аркуша ввести ім’я об’єкта.

Ім’я клітинки можна використовувати в формулах. Наприклад, якщо в клітинку з іменем Доход увести число 3500, у клітинку з іменем Витрати - число 2000, а в клітинку Е5 - формулу =Доход-Витрати, то в останній клітинці відображатиметься число 1500.

КОПІЮВАННЯ ТА ПЕРЕМІЩЕННЯ ФОРМУЛ. ПОНЯТТЯ ПРО МОДИФІКАЦІЮ ФОРМУЛ

Уміст клітинок з формулами можна копіювати та переміщувати, як і вміст будь-яких інших клітинок, використовуючи елементи керування панелей інструментів, команди меню вікна програми, команди контекстного меню, сполучення клавіш, а також автозаповнення.

Наприклад, для того щоб обчислити вартість покупки зошитів, олівців і ластиків (див. мал. 4.34, а), можна скопіювати формулу з клітинки D3 в клітинки D4 і D5. Виконаємо це за допомогою автозаповнення:

1. Зробимо поточною клітинку D3, у якій міститься формула для копіювання.

2. Наведемо вказівник на маркер заповнення.

3. Виділимо діапазон клітинок D4:D5.

У клітинки діапазону D4:D5 скопіюються формули, за якими буде виконано обчислення, і в клітинках відобразяться результати.

При цьому, як бачимо на малюнку 4.40, у формулах автоматично змінилися адреси клітинок і формули набули вигляду =В4*С4 та =В5*С5.

Якщо у формулі містяться адреси клітинок, то під час копіювання у формулі відбувається автоматична зміна адрес клітинок - модифікація формули.

Пояснимо, як саме відбулася модифікація. Копіювання проходило з клітинки БЗ в клітинку Б4, різниця між номерами рядків цих двох клітинок дорівнює 4-3 = 1. Тому у скопійованій формулі всі номери рядків у посиланнях на клітинки збільшилися на 1.

Аналогічно під час копіювання формули з ВЗ в клітинку Б5 різниця між номерами рядків становила 2, тому й у скопійованій формулі номери рядків у посиланнях збільшилися на 2.

Скопіюємо тепер формулу з клітинки В6 у клітинку В6, скориставшійся Буфером обміну. Як бачимо, і ця формула модифікувалася (див. мал. 4.40). В адресі клітинки В6 номер стовпця на 2 більше, ніж номер стовпця клітинки В6, тому всі номери стовпців у формулі, що копіюється, збільшилися саме на два номери, і формула з =ВЗ+В4+В5 автоматично змінилася на =ВЗ+В4+В5.

Отже, під час копіювання формул відбувається їх модифікація за таким правилом: номери стовпців (рядків) у адресах клітинок змінюються на різницю номерів кінцевого й початкового стовпців (рядків).

У ході копіювання можуть виникнути помилки, аналогічні до тих, які трапляються під час уведення даних (див. табл. 4.3).

Звертаємо вашу увагу:

• Імена клітинок під час копіювання не модифікуються.

• Під час переміщення формули не модифікуються.

Працюємо з комп’ютером

1. Запустіть табличний процесор LibreOffice Calc.

2. Відкрийте вказаний учителем файл (наприклад, Розділ 4\Пункт 4.4\ вправа 4.4.ods).

3. Уведіть на аркуші Аркуші у клітинку ЕЗ формулу для обчислення загальної довжини шляху, який пройшов перший турист за всі дні змагань (мал. 4.41).

4. Скопіюйте формулу з клітинки ЕЗ з використанням маркера заповнення в діапазон клітинок Е4:Е7. Для цього зробіть клітинку ЕЗ поточною, наведіть вказівник на маркер заповнення та виділіть потрібний діапазон клітинок.

5. Запишіть у клітинку В8 формулу для обчислення загальної довжини шляху, який пройшли всі туристи за перший день змагань.

6. Скопіюйте формулу з клітинки В8 з використанням маркера заповнення в діапазон клітинок С8:Е8.

7. Уведіть на аркуші Аркуш2 в клітинку БЗ формулу для обчислення кількості юнаків у ЗОШ № 1, а в клітинку ЕЗ - кількості дівчат (мал. 4.42).

8. Скопіюйте формули з діапазону клітинок ВЗ:ЕЗ з використанням маркера заповнення в діапазон клітинок В4:Е7. Для цього виділіть діапазон клітинок ВЗ:ЕЗ, наведіть вказівник на маркер заповнення та виділіть діапазон клітинок В4:Е7.

9. Уведіть у клітинку В8 формулу для обчислення загальної кількості учнів у всіх школах міста.

10. Скопіюйте формулу з клітинки В8 в діапазон клітинок В8:Е8 з використанням Буфера обміну. Для цього зробіть клітинку В8 поточною, виберіть на панелі Стандартний кнопку Копіювати, виділіть діапазон клітинок В8:Е8 і виберіть на панелі Стандартний кнопку Вставити.

11. Надайте на аркуші АркушЗ клітинці АЗ ім’я Долар, а клітинці А6 -ім’я Євро (мал. 4.43). Для цього зробіть поточною клітинку і введіть її ім’я в поле імені клітинки.

12. Уведіть у клітинку БЗ формулу для переведення ціни товару в гривнях у долари з використанням у формулі імені клітинки Долар, а в клітинку ЕЗ формулу для переведення ціни товару в евро.

13. Скопіюйте формули з клітинок БЗ і ЕЗ у клітинки стовпців Б і Е.

14. Збережіть книгу у файлі з тим самим іменем у вашій папці.

Найважливіше в цьому пункті

У клітинки електронної таблиці, крім чисел і текстів, можна вводити формули. Формула - це вираз, який задає операції над даними в клітинках електронної таблиці та порядок їх виконання. Починається формула зі знака = і може містити числа, тексти, посилання на клітинки та діапазони клітинок, знаки математичних дій (оператори), дужки та імена функцій.

Якщо у формулі використовуються посилання на клітинки, то під час обчислення за такою формулою використовуються дані з вказаних клітинок, під час змінення даних відбувається автоматичне переобчислення значень за всіма формулами, які містять такі посилання.

Уміст клітинок з формулами можна копіювати та переміщувати, використовуючи елементи керування панелей інструментів, команди меню вікна програми, команди контекстного меню, сполучення клавіш, маркер заповнення.

Якщо у формулі містяться посилання на клітинки, то під час копіювання у формулі відбувається автоматичне змінення адрес клітинок - модифікація формули: номери стовпців (рядків) в адресах змінюються на різницю номерів кінцевого й початкового стовпців (рядків). Під час переміщення формули не модифікуються.

Клітинкам можна надати ім’я, яке потім можна використовувати у формулах. Під час копіювання таких формул ім’я клітинки не модифікується.

Дайте відповіді на запитання

Що таке формула? Із чого вона складається?

Яких правил потрібно дотримуватися під час уведення формул?

У чому полягають переваги використання у формулах адрес клітинок і діапазонів?

Які повідомлення про помилки можуть з’являтися в клітинках? Про яку помилку повідомляє кожне з них?

Як уводити у формулу адреси клітинок з використанням миші?

Як надати клітинці ім’я? Які є вимоги до імені клітинки?

Як виділити об’єкт електронної таблиці, використавши його ім’я? Що таке модифікація формул? Коли і як вона відбувається?

Виконайте завдання

Відкрийте файл завдання 4.3.1.0(18 з власної папки (або файл Розділ 4\Пункт 4.4\зразок 4.4.1.осів). Уведіть у клітинку В7 формулу для обчислення загальної площі океанів. У формулі використайте адреси відповідних клітинок. Збережіть таблицю у файлі з іменем завдання 4.4.1.о(І8 у вашій папці.

Створіть у табличному процесорі LibreOffice Calc електронну таблицю за зразком таблиці на малюнку 4.40. Збережіть таблицю у файлі з іменем завдання 4.4.2.ods у вашій папці.

, Запишіть у зошит формули для обчислення значень нижченаведе-них числових виразів у LibreOffice Calc. Створіть електронну таблицю (мал. 4.44), обчисліть результати й запишіть їх у зошит. Збережіть таблицю у файлі з іменем завдання 4.4.3.ods у вашій папці.

 

. Створіть у табличному процесорі LibreOffice Calc електронну таблицю (мал. 4.45) для обчислення значень нижченаведених виразів. Знайдіть і залишіть результати в зошит. Збережіть таблицю у файлі з іменем завдання 4.4.4.ods у вашій папці.

 

 

, Відкрийте файл завдання 4.2.8.о<І8 з власної папки (або файл Розділ 4\ Пункт 4.4\зразок 4.4.5.огіз). Відформатуйте таблицю на ваш розсуд. Уведіть у відповідні клітинки формули для обчислення загальної площі та кількості населення в зазначених країнах. Додайте додатковий стовпець, у якому обчисліть густоту населення в кожній країні (густота = кількість населення : площа країни). У формулах використайте адреси відповідних клітинок. Збережіть таблицю у файлі з іменем завдання 4.4.5.осІ5 у вашій папці.

Створіть електронну таблицю для обчислення значення функції у = 2л; + 5 на відрізку [-10; 10] за наведеним зразком (мал. 4.46). Уведення значень у клітинки рядка 3 виконайте автозаповненням. Збережіть таблицю у файлі з іменем завдання 4.4.6.осІ8 у вашій папці.

У клітинці Е5 записано формулу =ВЗ+С4. Запишіть, як виглядатиме ця формула, якщо її скопіювати в клітинку: а) Е6; б) 17; в) С4; г) Е9.

У клітинці С6 записано формулу =А5+С3. Запишіть, як виглядатиме ця формула, якщо її перемістити в клітинку: а) С7; б) К8; в) В4; г) Е9.

Відкрийте вказаний учителем файл (наприклад, Розділ 4\Пункт 4.4\завдання 4.4.9.оФз). Визначте, яким клітинкам надано імена, а також область видимості кожного з них. Запишіть результати в зошит. Надайте ім’я клітинкам СІ та В5. Простежте, як змінилися формули в таблиці. Збережіть таблицю у файлі з тим самим іменем у вашій папці.

Виміряйте довжину, ширину та висоту кухні, вітальні та спальні вашої квартири. Створіть таблицю та заповніть її отриманими даними. Обчисліть у таблиці площу підлоги, площу стін та об’єм кожного із цих приміщень, а також загальну площу та загальний об’єм цих приміщень. Збережіть таблицю у файлі з іменем завдання 4.4.10.о<і8 у вашій папці.

З’ясуйте в батьків, як обчислюється плата за комунальні та інші послуги у вашій квартирі (будинку). Складіть у зошиті таблицю для розрахунку квартплати за вашу квартиру (будинок). Створіть електронну таблицю. У відповідні клітинки запишіть потрібні формули. Збережіть таблицю у файлі з іменем завдання 4.4.11.осів у вашій папці.

4.5. ВИКОРИСТАННЯ ВБУДОВАНИХ ФУНКЦІЙ У ТАБЛИЧНОМУ ПРОЦЕСОРІ LIBREOFFICE CALC. ВИКОРИСТАННЯ ФУНКЦІЙ У ФОРМУЛАХ

Ви вже знаєте, що формули в табличному процесорі Calc можуть містити числа, тексти, посилання на клітинки, знаки арифметичних дій (оператори), дужки та імена функцій. Поки що ми використовували прості формули і не використовували в них функції.

Однак використання функцій дає змогу спростити запис формул. Крім того, багато обчислень у табличних процесорах взагалі не можна виконати без використання функцій. Розглянемо це на прикладі.

В електронній таблиці вказано кількість учнів у 1-11-х класах ніколи. Потрібно визначити загальну кількість учнів ніколи (мал. 4.47).

 

Для обчислення потрібного значення можна записати в клітинку В14 формулу =ВЗ+В4+В5+В6+В7+В8+В9+В10+В11+В12+В13. Ця формула досить громіздка та незручна для введення. Спростити запис формули можна за допомогою функції SUM, яка призначена для обчислення суми чисел у зазначених клітинках і діапазонах клітинок. Формула матиме такий вигляд: =SUM(B3:B13), що значно компактніше та простіше для введення.

Calc має вбудовану бібліотеку функцій, до якої входить значна кількість різноманітних функцій. Для зручності їх поділено за категоріями: математичні, статистичні, текстові, логічні, фінансові та інші.

 

Функція в Calc має такі параметри: ім’я, аргументи і результат. Під час запису функції у формулі спочатку вказується її ім’я, а потім у дужках список аргументів, розділених ; (крапкою з комою). Аргументами функції можуть бути числа, текст, посилання на клітинки та діапазони, вирази та функції. Так, у вищенаве-деній формулі =SUM(B3:B13) використано функцію з іменем SUM, аргументом якої є

у Рядку вводу.

діапазон клітинок ВЗ:В13, а результатом - сума чисел із зазначеного діапазону клітинок (мал. 4.48).

Уставити функцію у формулу можна так:

1. Вибрати кнопку Помічник з функцій

 

 

2. Вибрати у вікні Помічник з функцій вкладку Функції, у списку Категорія потрібну категорію функції, наприклад Математичні (мал. 4.49).

3. Вибрати у списку потрібну функцію, наприклад SUM.

4. Вибрати кнопку Далі.

 

5. Увести у вікні Помічник з функцій в полях числої, число2 аргументи функції, наприклад ВЗ:В13 (мал. 4.50).

6. Вибрати кнопку Гаразд. 56 57 58 59

Останнє вікно (див. мал. 4.50) містить коментарі про призначення вибраної функції та її аргументи. Для отримання детальнішої інформації щодо цієї функції можна вибрати кнопку Довідка.

ВБУДОВАНІ ФУНКЦІЇ SUM, AVERAGE, MAX, MIN

У 7-му класі для обчислень в електронних таблицях використовуватимемо тільки чотири функції: SUM, AVERAGE, MAX, MIN. У таблиці 4.4 наведено їх призначення та запис.

Таблиця 4.4

Приклади вбудованих функцій

Категорія

Функція та її призначення

Приклад запису функцїі та її результат

Математичні

Статистичні

Уведення вказаних функцій здійснюється аналогічно до способу, описаного вище.

Для введення функції SUM є більш зручний і швидкий спосіб:

1. Розмістити табличний курсор у клітинку, де повинен міститися результат обчислення суми.

2. Вибрати в Рядку вводу кнопку Сума

 

 

Автоматично в клітинку вставляється знак =, ім’я функції та пара круглих дужок.

3. Увести потрібні аргументи функції в середину дужок (посилання на клітинки чи діапазони тощо).

Аргументи можна ввести вручну з клавіатури або виділити потрібні клітинки чи їх діапазони вказівником миші. Якщо аргументів кілька, то їх потрібно відокремити символом ; (крапка з комою).

4. Натиснути Enter.

Працюємо з комп’ютером 60 61

3. Уведіть у клітинку Є5 формулу для обчислення найвищого бала першого учасника, у клітинку Н5 - найнижчого бала, 15 - суми балів.

4. Скопіюйте формули діапазону клітинок 05:15 у діапазон клітинок 06:110.

5. Уведіть у клітинку ВИ формулу для обчислення середнього бала першого судді.

6. Скопіюйте формулу з клітинки ВИ в діапазон клітинок С11:П1.

7. Змініть дані в різних клітинках діапазону В5:П0 і простежте за змінами в клітинках діапазону 05:110 та В11:И1.

8. Збережіть електронну таблицю у власній папці у файлі з тим самим іменем.

Найважливіше в цьому пункті

У формулах можна використовувати функції. У табличному процесорі LibreOffice Calc використовується значна кількість різноманітних функцій, які згруповано за категоріями. Функція має ім’я, аргументи і результат. Використовуючи функції у формулі, спочатку вказується її ім’я, а потім у дужках список аргументів через крапку з комою, якщо аргументів кілька.

Серед функцій в LibreOffice Calc є такі: SUM - обчислення суми чисел, AVERAGE - обчислення середнього арифметичного, МАХ і MIN - визначення максимального та мінімального значення серед указаних чисел або діапазону клітинок.

 

у Рядку

вводу. Для введення у формулу функції обчислення суми зручно користуватися кнопкою Сума

 

 

Для вставлення функцій у формулу використовують Помічник з функцій, який відкривається у відповідному вікні вибором кнопки

у Рядку вводу.

Дайте відповіді на запитання

Які категорії функцій використовуються в LibreOffice Calc?

Які параметри має функція в LibreOffice Calc?

Що може бути аргументом функції?

Як записується функція в LibreOffice Calc?

Як в LibreOffice Calc вставити функцію в формулу?

Які функції в LibreOffice Calc ви знаєте? Яке їх призначення? До якої категорії вони належать?

Як швидко вставити у формулу функцію SUM?

Які переваги надає користувачу застосування функцій у формулах?

Виконайте завдання

Відкрийте вказаний учителем файл (наприклад, Розділ 4\Пункт 4.5\ зразок 4.5.1.осів). У таблиці наведено кількість учнів у загальноосвітніх школах різних областей України (мал. 4.52). Знайдіть загальну кількість хлопців, дівчат і загальну кількість учнів в Україні. Збережіть таблицю у файлі з іменем завдання 4.5.1.осів у власній папці.

, Відкрийте вказаний учителем файл (наприклад, Розділ 4\Пункт 4.5\зразок 4.5.2.осів). Обчисліть середній бал за рік для зазначених учнів (мал. 4.53). Збережіть таблицю у файлі з іменем завдання 4.5.2.ос1в у власній папці.

Відкрийте вказаний учителем файл (наприклад, Розділ 4\Пункт 4.5\зразок 4.5.3.оЙ8). На аркуші Аркуші наведено таблицю очок, набраних кожним з учасників шкільного шахового турніру (мал. 4.54). Додайте до таблиці формули для обчислення суми очок, набраних кожним з учасників, максимальну та мінімальну загальну кількість очок у турнірі. Збережіть таблицю у файлі з іменем завдання 4.5.3.ойв у власній папці.

. Відкрийте вказаний учителем файл (наприклад, Розділ 4\Пункт 4.5\зразок 4.5.4.оФз). На аркуші Аркуші наведено таблицю щоденної кількості опадів у січні. Додайте до таблиці формули для обчислення кількості опадів за кожну декаду січня, за весь місяць, мінімальну кількість щоденних опадів, а також середню денну кількість опадів протягом цього місяця. Установіть для середньої кількості опадів числовий формат з двома десятковими розрядами. Збережіть таблицю у файлі з іменем завдання 4.5.4.о4я у власній папці.

. Відкрийте вказаний учителем файл (наприклад, Розділ 4\Пункт 4.5\зразок 4.5.5.осій). У таблиці наведено середньодобову температуру за кожний день кожного місяця минулого року. Обчисліть середньомісячну температуру, мінімальну та максимальну температуру кожного місяця. А також середньодобову, максимальну та мінімальну температуру за рік. Збережіть таблицю у файлі з іменем завдання 4.5.5.о<І8 у власній папці.

. Створіть таблицю «Підсумки спортивних змагань» (стовпці Прізвище спортсмена, Оцінка 1-го судді, Оцінка 2-го судді, ..., Оцінка 6-го судді). Заповніть таблицю довільними значеннями для п’яти спортсменів. Обчисліть середній бал кожного спортсмена, виключивши найвищу й найнижчу оцінку суддів. Збережіть таблицю у файлі з іменем завдання 4.5.6.о<І8 у власній папці.

Запишіть значення, яке отримаємо в клітинці Б1 після виконання обчислення за наведеним зразком:

. Запишіть значення, які отримаємо в клітинках СІ, БІ, Е1 після виконання обчислень за наведеним зразком:

. Запишіть формулу, яка буде міститися в клітинці Е2, якщо в неї скопіювали формулу =МАХ(А1:С1) з клітинки 61.

ПРАКТИЧНА РОБОТА № 7

«Виконання обчислень за даними електронної таблиці. Використання вбудованих функцій»

1. Відкрийте вказаний учителем файл (наприклад, Розділ 4\практична 7.оси>). 62 63 64 65

4.6. ДІАГРАМИ В LIBREOFFICE CALC

1. Що таке діапазон клітинок електронної таблиці? Як можна його виділити?

2. Що таке діаграма? Які типи діаграм ви знаєте? Під час вивчення яких предметів ви будували або використовували діаграми?

3. Що розуміють під редагуванням та форматуванням?

ДІАГРАМИ В LIBREOFFICE CALC ТА ЇХ ОБ’ЄКТИ

З курсу математики ви вже знаєте, що для графічного подання числових даних використовують різноманітні діаграми: секторні, стовпчасті та інші.

Діаграма (грец. διάγραμμα - креслення) - це графічне зображення, у якому співвідношення між числовими даними відображається з використанням геометричних фігур. Таке подання даних є більш наочним, ніж запис з використанням чисел, що значно покращує їх сприйняття та розуміння.

Діаграми будують за даними, які подано в електронній таблиці. Діаграми в LibreOffice Calc динамічні - зі зміною даних у таблиці автоматично змінюються й діаграми.

 

В LibreOffice Calc можна побудувати діаграми одного з десяти типів: гістограма, кругова, бульбашкова, лінійчата тощо. Кожний із цих типів має кілька видів. їх можна переглянути, відкривши вікно Майстер діаграм вибором на панелі Стандартний кнопки Діаграма

Розглянемо приклади електронних таблиць (мал. 4.56) та кругові діаграми і гістограми, які побудовано за даними цих таблиць (мал. 4.57 і мал. 4.58).


На малюнку 4.57 подано кругові діаграми, які побудовано за даними з діапазону клітинок В4:В7 таблиці «Добування газу в Україні» та діапазону клітинок 03:014 таблиці «Середньомісячна кількість опадів». Кругові діаграми призначені для відображення частки кожного окремого числа в їх загальній сумі.

На малюнку 4.58 наведено приклади гістограм, які побудовано за даними з діапазону клітинок В4:В7 таблиці «Добування газу в Україні» та діапазону клітинок В5:07 таблиці «Середньомісячна кількість опадів». Гістограму доцільно створювати тоді, коли потрібно порівняти значення одного або кількох наборів чисел.

ОБ’ЄКТИ ДІАГРАМ ТА ЇХ ВЛАСТИВОСТІ

Розглянемо основні об’єкти діаграм на прикладі гістограми (мал. 4.59).

Усі об’єкти діаграми розміщуються в області діаграми (мал. 4.59, 1 -рожевий прямокутник). Сама діаграма розташовується в області побудови діаграми (мал. 4.59, 2 - сірий прямокутник). На області діаграми (найчастіше над діаграмою) може бути розміщений заголовок діаграми (мал. 4.59, 3 - Кількість опадів навесні в 2011-2013 роках).

1. Область діаграми

2. Область побудови діаграми

3. Заголовок діаграми

4. Легенда

5. Підписи даних

6. Елемент даних (точка даних)

7. Головна горизонтальна вісь та її назва

8. Головна вертикальна вісь та її назва

Мал. 4.59. Діаграма та її об’єкти

Геометричну фігуру, яка подає на діаграмі певне значення з електронної таблиці, називають елементом (або точкою) даних (мал. 4.59, 6). На наведеній гістограмі елементом даних є прямокутник. Для інших видів гістограм такою фігурою може бути прямокутний паралелепіпед, піраміда, конус, циліндр або інша фігура. На діаграмах інших типів дані можуть бути зображені точками, лініями, секторами круга та іншим. Елемент даних може мати підпис (мал. 4.59, 5) - це значення з таблиці.

Розміри геометричних фігур на кругових діаграмах і гістограмах пропорційні числовим даним, які вони відображають.

Набір елементів даних, які пов’язані між собою певним чином, утворює ряд даних. За замовчуванням усі елементи одного ряду даних подаються на діаграмі геометричними фігурами одного виду і кольору. На діаграмі 4.59 відображено три ряди даних - кількість опадів у вказані місяці за три роки спостережень (2011-2013 роки). Перший ряд подано прямокутниками зеленого кольору (для травня), другий - червоного кольору (для квітня), третій - синього (для березня). У таблиці «Середньомісячна кількість опадів» ці дані записано в клітинках діапазону В5:07.

Назви рядів даних і відповідні їм кольори можуть бути відображені в поясненні до діаграми, яке називають легендою (мал. 4.59, 4 - жовтий прямокутник). За замовчуванням назви рядів даних є назвами рядків діапазону даних, за якими побудовано діаграму (діапазон клітинок таблиці «Середньомісячна кількість опадів» А5:А7).

Плоскі діаграми мають осі X та У. Вісь X називають головна горизонтальна вісь (мал. 4.59, 7). На ній позначаються значення певної властивості даних. Зокрема, це можуть бути назви стовпців, наприклад, на нашій діаграмі це 2011 р., 2012 р., 2013 р. з діапазону клітинок В2:Б2.

Вісь У називають головна вертикальна вісь (мал. 4.59, 8). На ній міститься шкала з певним кроком, який установлюється автоматично, залежно від найменшого та найбільшого значення даних, зображених на діаграмі. Саме за цією шкалою можна оцінити дані, подані на діаграмі.

Під горизонтальною віссю та ліворуч від вертикальної осі можуть міститися назви осей (мал. 4.59, 7 і 8 - роки і кількість опадів у мм відповідно).

Сукупність усіх об’єктів діаграми, їх розміщення та оформлення визначають макет діаграми.

Діаграма розміщується на аркуші з електронною таблицею як окремий об’єкт.

Властивості об’єктів діаграми наведено в таблиці 4.5.

Властивості об’єктів діаграми

Таблиця 4.5

Об'єкт діаграми

Властивості

Область діаграми

Стиль межі, її колір, колір і вид заливки, формат шрифту написів та інше

Область побудови діаграми

Стиль межі, її колір, колір і вид заливки, наявність сітки та інше

Заголовок діаграми, назви осей

Стиль межі, її колір, колір і вид заливки, формат символів тексту, формат абзацу та інше

Ряд даних

Кількість елементів даних, їх значення, розміщення та інше

Елемент даних

Вид геометричної фігури, її розміри, стиль межі, її колір, колір і вид заливки, наявність підписів даних та інше

Легенда

Розміщення, стиль межі, її колір, колір і вид заливки, формат символів тексту та інше

Осі

Мінімальне та максимальне значення, ціна основних і додаткових поділок, колір і тип ліній та інше

СТВОРЕННЯ ДІАГРАМ

Для побудови діаграми спочатку потрібно виділити діапазон клітинок з даними, за якими будуватиметься діаграма. Бажано, щоб до нього ввійшли підписи рядків і стовпців. Наприклад, діапазони клітинок 32:1)2 і АЗ:А14 (див. мал. 4.59). Це забезпечить їх автоматичне вставлення на діаграмі як підписи осей і легенди.

При цьому на аркуші з’явиться діаграма. Подальші дії будуть автоматично на ній відображатися.

2. Крок 1. Вибрати тип діаграми. Для цього вибрати у вікні Майстер діаграм потрібний тип діаграми та її вид. За бажанням можна встановити прапорець Тривимірний вигляд для створення об’ємної діаграми. Наприклад, тип діаграми - кругова, вид - розділена кругова (мал. 4.60).

 

 

Далі потрібно виконати такий алгоритм:

1. Вибрати на панелі Стандартний кнопку Діаграма

3. Вибрати кнопку Далі.

4. К р о к 2. Вибрати діапазон даних. Для цього ввести в поле Діапазон даних потрібні адреси клітинок або діапазону. Якщо клітинки було виділено до початку побудови діаграми, то вони з’являться в полі автоматично.

5. Установити за потреби прапорці Перший рядок як підпис і Перший стовпчик як підпис для вставлення на діаграмі підписів елементів діаграми на легенді та горизонтальній осі (мал. 4.61). 66 67

8. Вибрати кнопку Далі.

9. К р о к 4. Визначити заголовок діаграми, наявність легенди та її розміщення, відображення осей, увівши потрібні значення та вибравши відповідні перемикачі та прапорці (мал. 4.63).

10. Вибрати кнопку Завершити.

Як результат виконання цих дій на аркуші з електронною таблицею буде вставлено діаграму як окремий об’єкт.

РЕДАГУВАННЯ ДІАГРАМ

Після створення діаграми її за бажанням можна відредагувати:

• змінити тип чи вид діаграми;

• обміняти місцями на діаграмі відображення стовпців і рядків;

• додати або видалити окремі об’єкти діаграми тощо.

Для того щоб виконати ці операції, потрібно:

 

1. Вибрати діаграму, двічі клацнувши в області діаграми. При цьому межа обрамлення діаграми стане товстішою.

2. Відкрити контекстне меню діаграми, вибравши правою кнопкою миші будь-яке місце діаграми (мал. 4.64).

3. Вибрати в меню потрібну команду.

4. Установити потрібні налаштування діаграми.

Наприклад, діаграму з малюнка 4.59 можна подати так:

 

Для видалення всієї діаграми чи якогось з її об’єктів потрібно вибрати об’єкт і натиснути клавішу Delete.

Розміри діаграми та її положення на аркуші можна змінити так само, як і для графічного об’єкта в текстовому документі.

ФОРМАТУВАННЯ ДІАГРАМ

Форматування діаграми полягає у зміненні оформлення окремих її об’єктів: колір символів, шрифт, колір заливки, прозорість, вид межі об’єкта тощо.

Для виконання цих операцій потрібно:

1. Виділити діаграму подвійним клацанням в області діаграми лівою кнопкою миші.

2. Відкрити контекстне меню об’єкта форматування правою кнопкою миші.

3. Вибрати в меню команду Формат потрібного об’єкта.

4. Установити нові значення властивостей об’єкта діаграми на вкладках вікна Формат.

5. Вибрати кнопку Гаразд.

Наприклад, на малюнку 4.67 наведено вікно Легенда для налаштування властивостей об’єкта діаграми легенда. 68

Працюємо з комп’ютером

2. Відкрийте вказаний учителем файл (наприклад, Розділ 4\Пункт 4.6\ вправа 4.6.осі8), у якому на аркуші Аркуші наведено успішність п’яти учнів із чотирьох предметів за підсумками І семестру (мал. 4.68).

 

3. Роздивіться зразок діаграми, яку потрібно побудувати (мал. 4.69). З’ясуйте:

а) Який тип і вид діаграми?

б) Які об’єкти є на діаграмі?

в) Скільки рядів даних на діаграмі?

г) За даними яких клітинок побудовано діаграму?

д) Як ці клітинки можна виділити?

е) Які підписи є на діаграмі?

ж) Які клітинки потрібно виділити для підписів під час побудови діаграми?

 

6. Виберіть тип діаграми - Гістограма, вид - Звичайна (мал. 4.70).

7. Виберіть кнопку Далі.

8. Перевірте правильність вибору діапазону клітинок для побудови діаграми (мал. 4.71). У разі помилки внесіть відповідні зміни. 69 70

11. Виберіть кнопку Далі.

12. Перевірте правильність вибору даних для окремих об’єктів діаграми, уведіть заголовок діаграми - Успішність учнів (мал. 4.73).

13. Виберіть кнопку Завершити.

14. Перемістіть діаграму на аркуші під таблицю. Для цього виділіть діаграму та перетягніть її в потрібне місце.

15. Змініть розміри діаграми, щоб її ширина дорівнювала ширині таблиці. Для цього перетягніть нижній кутовий маркер у потрібне місце.

16. Додайте до елементів даних підписи. Для цього виділіть діаграму та виберіть у контекстному меню кожного ряду даних команду Додати підписи даних.

17. Відформатуйте об’єкти діаграми на власний розсуд. Для цього потрібно відкрити контекстне меню об’єктів діаграми, вибрати команду Формат і встановити значення властивостей діаграми.

18. Збережіть електронну книгу у файлі з іменем вправа 4.6-l.ods у власній папці.

19. Змініть дані в таблиці на власний розсуд, простежте за змінами на діаграмі.

20. Змініть тип діаграми на гістограма, тривимірна, конічна. Для цього виділіть діаграму, відкрийте контекстне меню діаграми, виберіть команду Тип діаграми, виберіть Гістограма, установіть прапорець Тривимірний вигляд, фігура - конус.

21. Поміняйте місцями рядки й стовпці на діаграмі. Для цього виділіть діаграму, відкрийте контекстне меню діаграми, виберіть команду Діапазони даних, установіть перемикач Ряди даних у рядках.

22. Видаліть з оновленої діаграми легенду (мал. 4.74). Для цього виділіть на діаграмі легенду та натисніть клавішу Delete.

23. Збережіть електронну книгу у файлі з іменем вправа 4.6-2.о<І8 у

власній папці.

24. Проаналізуйте побудовану діаграму і запишіть у зошит відповіді на

такі запитання:

а) Який найбільший і найменший бал подано на діаграмі?

б) Кому з учнів та з якого предмета ці бали належать?

в) 3 якого предмета різниця в балах в учнів найбільша? На скільки балів?

г) 3 якого предмета різниця в балах в учнів найменша? На скільки балів?

д) 3 яких предметів Коцур учиться краще, ніж Сидоренко? З яких -гірше?

е) Хто з учнів краще вчиться?

Найважливіше в цьому пункті

Для більш наочного подання та полегшення розуміння числових даних використовують діаграми. Діаграма - це графічне зображення, у якому співвідношення між числовими даними відображається з використанням геометричних фігур. Розміри цих фігур на діаграмах пропорційні числовим даним, які вони відображають.

Кругові діаграми призначені для відображення частки кожного окремого числа в їх загальній сумі. Гістограму доцільно створювати тоді, коли потрібно порівняти значення одного або кількох наборів чисел.

Діаграми будують за даними, поданими в електронній таблиці, вони є динамічними - змінюючи дані в таблиці, діаграми автоматично змінюються. Створення діаграми відбувається за допомогою Майстра діаграм,

 

на панелі інструментів

Стандартний.

На діаграмі можна виділити такі об’єкти: область діаграми, область побудови діаграми, заголовок діаграми, елемент даних, ряд даних, легенда, головна горизонтальна вісь, головна вертикальна вісь, назви осей, підписи даних. Усі ці об’єкти можна редагувати та форматувати. Для цього використовують елементи керування відповідних вікон Формат, які відкриваються через контекстне меню об’єктів діаграми.

 

який відкривається вибором кнопки Діаграма

) Дайте відповіді на запитання

, Для чого використовують діаграми?

, Які види діаграм використовують в LibreOffice Calc?

, Які об’єкти діаграм ви можете назвати?

, Які властивості мають об’єкти діаграм?

, Коли доцільно використовувати гістограми?

, У яких випадках слід використовувати кругові діаграми?

, Як створити діаграму?

, Які операції редагування можна виконувати над діаграмою?

, Які операції форматування можна виконувати над об’єктами діаграми?

Що означає динамічність діаграм у табличних процесорах?

Як залежить розмір фігури на діаграмі від числа в таблиці?

Виконайте завдання

, Відкрийте вказаний учителем файл (наприклад, Розділ 4\Пункт 4.6\зразок 4.6.1.065). На аркуші Аркуші наведено таблицю розподілу площі суші й води на Землі. Побудуйте за даними цієї таблиці на цьому самому аркуші такі діаграми:

а) гістограму звичайну;

б) гістограму тривимірну;

в) кругову діаграму звичайну;

г) кругову діаграму розрізану.

Збережіть книгу у файлі з іменем завдання 4.6.1.оск у власній папці.

. Відкрийте вказаний учителем файл (наприклад, Розділ 4\Пункт 4.6\зразок 4.6.2.осі8). На аркуші Аркуші наведено таблицю видобування газу в Україні за 2013 рік. За даними цієї таблиці побудуйте кругову діаграму та гістограму за наведеними зразками (див. мал. 4.57 та мал. 4.58). Збережіть книгу у файлі з іменем завдання 4.6.2.осі8 у власній папці.

. Відкрийте вказаний учителем файл (наприклад, Розділ 4\Пункт 4.6\зразок 4.6.3.осі8). На аркуші Аркуші наведено таблицю середньомісячних опадів протягом 2011-2013 років на деякій території. Побудуйте за даними цієї таблиці кругову діаграму та гістограму. Збережіть книгу у файлі з іменем завдання 4.6.3.оФз у власній папці.

. Відкрийте вказаний учителем файл (наприклад, Розділ 4\Пункт 4.6\зразок 4.6.4.оФз). На аркуші Аркуші наведено таблицю з результатами участі України у літніх Олімпійських іграх за 1996-2012 роки. Побудуйте за даними цієї таблиці гістограму загальної кількості отриманих Україною медалей за всі вказані роки та кругову діаграму різних видів медалей за 2012 рік. До кожної діаграми додайте заголовок, підписи осей і даних, легенду. Збережіть книгу у файлі з іменем завдання 4.6.4.о(І8 у власній папці.

. Складіть в табличному процесорі таблицю, яка відображає чисельність населення України за останні п’ять років. Який тип діаграми потрібно вибрати для унаочнення цих даних? Побудуйте таку діаграму. На діаграмі відобразіть такі об’єкти: заголовок діаграми, підписи осей і даних, легенду. Відформатуйте діаграму за власним розсудом. Збережіть книгу у файлі з іменем завдання 4.6.5.0(18 у власній папці.

. Перегляньте підручники для 7-го класу та підберіть 2-3 приклади застосування діаграм у навчальних предметах. Які дані подано на діаграмах? Які типи діаграм використано? Побудуйте одну із цих діаграм у табличному процесорі, створивши відповідну таблицю. Збережіть книгу у файлі з іменем завдання 4.6.6.0(18 у власній папці.

. До кожної діаграми, побудованій у завданнях 1-6, дайте відповіді на такі запитання:

а) Скільки рядів даних представлено?

б) Яке найбільше і найменше значення подано на діаграмі?

в) Яким об’єктам таблиці вони відповідають?

г) За значеннями якого діапазону клітинок побудовано діаграми?

ПРАКТИЧНА РОБОТА № 8 «Створення діаграм. Аналіз даних, поданих на діаграмі» 71

2. Побудуйте кругову діаграму щомісячних витрат електроенергії.

3. Оформіть її за наведеним зразком (мал. 4.76).

4. Побудуйте гістограму щомісячної оплати за електроенергію.

5. Оформіть її за наведеним зразком (мал. 4.77).

6. Збережіть книгу у файлі з іменем практична 8.осІ8 у власній папці.

7. Проаналізуйте побудовані діаграми та запишіть у зошит відповіді на такі запитання:

а) Скільки рядів даних представлено на кожній діаграмі?

б) За значеннями якого діапазону клітинок побудовано діаграми?

в) Яке найбільше і найменше значення представлено на кожній діаграмі?

г) Яким об’єктам таблиці вони відповідають?

 

ПІДІБ’ЄМО ПІДСУМКИ РОЗДІЛУ 4

«Табличний процесор»

 

Властивості деяких об’єктів табличного процесора

Електронна

таблиця

| Рядок |

Стовпець I

| Клітинне

• КІЛЬКІСТЬ

рядків

• КІЛЬКІСТЬ

стовпців

• КІЛЬКІСТЬ КЛІТИНОК з даними

■ номер

* висота

* кількість заповнених даними

КЛІТИНОК

» номер

* ширина

* КІЛЬКІСТЬ

заповнених

даними

КЛІТИНОК

* адреса

• ім'я

• вміст

* тип даних

у КЛІТИНЦІ

• межі

* заливка

Запуск програми

Дані в клітинках електронної таблиці

Формули

Вбудовані функції

 

 

Діаграми в табличному процесорі

 

 

Учнівські олімпіади з інформатики

Найбільше призерів Міжнародної учнівської олімпіади з інформатики підготував заслужений вчитель України, учитель ліцею «ПОЛІТ» при Кременчуцькому педагогічному училищі ім. А.С. Макаренка Мельник Валентин Іванович.

Станом на 01.01.2015 р. його вихованці вибороли одну золоту (Сергій Нагін, 2012 рік, Італія), п'ять срібних і шість бронзових медалей.

На фото В.І. Мельник і його вихованці - призери олімпіади в Австралії Роман Фурко і Роман Рубаненко.

Учнівські олімпіади з інформатики

Найбільших успіхів з учнів України на міжнародних олімпіадах досягли Юрій Зновяк, Данило Нейтер і Сергій Нагін.

Учень Київського ліцею № 171 «Лідер» Юрій Зновяк брав участь у трьох олімпіадах і завоював бронзову (2003 р., США), срібну (2004 р., Греція) та золоту (2005 р., Польща) медалі.

Данило Нейтер, учень Українського фізико-математичного ліцею Київського національного університету імені Тараса Шевченка, виборов дві золоті медалі на олімпіадах у Мексиці (2006 р.) та Хорватії (2007 р.).

Учень Олександрійського ліцею інформаційних технологій Сергій Нагін став срібним призером олімпіади в Таїланді (2011 р.) та виборов золоту медаль на олімпіаді в Італії (2012 р.).

 

Це матеріал з підручника Інформатика 7 клас Ривкінд

 

Категорія: Інформатика

Автор: admin от 11-02-2017, 10:20, Переглядів: 17815