Народна Освіта » Географія » Природнi багатства материків i океанів та використання їх людиною

НАРОДНА ОСВІТА

Природнi багатства материків i океанів та використання їх людиною

ПРОЧИТАЙТЕ І ДІЗНАЄТЕСЯ

• Що є природними ресурсами і як їх використовує людство.

• Які наслідки використання природних багатств людиною.

• Що є природними ресурсами і як їх використовує людство.

 

Використання природних багатств материків і океанів

Ми живемо в спільному домі під назвою Земля. Кожен з нас має піклуватися про добробут і благополуччя спільного дому. Адже від його внутрішньої чистоти, від наявності в ньому потрібних нам якісних повітря і води, харчів і одягу, палива та інших ресурсів залежить не лише здоров'я кожного з нас, а й життя всього людства.

Натомість ми майже забули про свої обов’язки перед природою. Нині ми забираємо в неї більше ресурсів, ніж усі інші живі істоти разом узяті, а кількість вилученого не встигає відновлюватися. До того ж ми забруднюємо довкілля, викидаючи в нього величезну кількість відходів. Утім, ще не все втрачено. Ще є час і можливість виправити заподіяну природі шкоду. Для цього треба лише усвідомити: ми також є частиною природи й маємо довести, що є справжніми господарями у власному домі - на планеті Земля.

 

Будь-які цінні тіла природи, які людина використовує або може використати як сировину, джерело енергії, безпосередньо для споживання, відпочинку та задоволення інших потреб, називають природними ресурсами. Вони і є справжніми природними багатствами, які людство протягом своєї історії постійно використовувало.

Ресурси поділяють за походженням, за місцем розташування, за призначенням, за вичерпністю, за можливістю заміни одних ресурсів іншими. На кожному материку і в кожному з океанів є різноманітні природні ресурси, проте розміщені вони нерівномірно. Це пояснюється переважно відмінностями в геологічних процесах і кліматичних умовах материків і океанів.

Земельні ресурси - це універсальний вид природних ресурсів, необхідний практично для усіх сфер людської діяльності. Для промисловості, будівництва, транспорту земля є «плацдармом», на якому розгортається господарська діяльність людини. До того ж це база для сільського господарства та виробництва продовольства.

 

Далеко не всі землі освоєні і можуть бути освоєні. Адже приблизно третина суходолу не придатна для освоєння, оскільки не родюча. Нині лише 1/3 земель на нашій планеті - це сільськогосподарські угіддя. Розорано 15 % площі поверхні суходолу. Проте є території, де рілля становить 60 % і більше. До них передусім належить Європа (зокрема, й територія України) та Північна Америка.

Мінеральні ресурси - це сукупність запасів корисних копалин мінерального походження. Використовують понад 200 видів мінеральної сировини. Залежно від призначення мінеральні ресурси поділяють на три групи.

Перша група - це паливні ресурси, які використовують для отримання теплової енергії. Це насамперед база для промислового виробництва. Майже до початку XIX ст. основним енергетичним ресурсом була деревина. Із часом її замінило вугілля, а на зміну вугіллю прийшли нафта і газ. Цими важливими ресурсами володіють не всі країни. Тому у світі існує певна нестача їх, що часто призводить до енергетичних криз. Найбільші вугільні басейни у СІЛА, Німеччині (мал. 199), Польщі, Росії, Китаї. Основні поклади нафти та природного газу зосереджені в районі Перської затоки (Саудівська Аравія, Ірак, Кувейт та ін.) і в Америці (Венесуела, Мексика). Значні запаси нафти в Росії.

Другу групу мінеральних ресурсів утворюють металеві (рудні) ресурси. Найбільші запаси цих ресурсів у Росії, Україні, СІЛА, Бразилії, Австралії тощо. Великі запаси руд містяться на дні Світового океану.

Третя група - неметалеві (нерудні) ресурси, що використовуються як сировина для хімічної промисловості, будівництва тощо. Вони поширені в багатьох країнах світу, запаси окремих їхніх видів відомі, зокрема у СІЛА, Канаді, Україні, Росії, Німеччині та ін.

Лісові ресурси охоплюють ЗО % суходолу Землі і є одним з найбагат-ших середовищ життя. Чітко простежується два лісові пояси Землі - помірних та екваторіальних широт. За лісовими площами лідерами є Америка й Азія, а серед країн - Росія, Бразилія, Канада, СІЛА, Індонезія та ін.

МОЇ Д О СПI Д_ж Е н Н Я

За картою природних зон визначте регіони поширення лісів помірного поясу, а також вологих екваторіальних лісів. Як людство використовує лісові ресурси?

Водні ресурси зосереджені переважно в океанах, що мають значну солоність. Запаси прісних вод становлять лише 0,6 % загального об’єму води. Тому й відчутна нестача водних ресурсів. Води нині недостатньо там, де її немає в природі, де її інтенсивно використовують або де вона стала непридатною для використання внаслідок забруднення.

Сукупність усіх форм використання природних ресурсів називають природокористуванням. Воно буває раціональне і нераціональне. Раціональне природокористування передбачає економне використання ресурсів, турботу про їхнє відтворення з урахуванням перспектив розвитку господарства та збереження здоров’я людей. Нераціональне природокористування не забезпечує відтворення і збереження ресурсів і часто характеризується як хижацьке.

• Якими є наслідки використання природних багатств людиною. У різних куточках планети люди нещадно експлуатують природні ресурси без урахування їхніх запасів, особливостей і термінів відновлення. Так, багато мінерально-сировинних ресурсів опиняються у відвалах, вода забруднюється значною кількістю хімічних речовин, а ґрунти втрачають родючість, потерпаючи від ерозії. Нераціональне природокористування призвело до знищення куточків незайманої природи, диких тварин і рослин. Тільки за останні три століття на Землі зникло 120 видів тварин. Учені прогнозують, що в найближчі ЗО років така доля чекає ще на понад 100 видів.

На нашій планеті неухильно збільшується площа пустель. За останні 50 років вона зросла на 9 млн км2, що дорівнює половині території Південної Америки. I нині пустелі охоплюють понад 40 % загальної площі суходолу.

НОТАТКИ ДО ТЕМИ

Загроза спустелення. Понад 250 млн людей перебувають під безпосереднім впливом опустелення, а понад 1 млрд - під потенційною загрозою. Спричинюючи нестачу їжі, опустелення також викликає інші проблеми - призводить до переміщення цілих поселень, перетворюючи людей на екологічних біженців.

На всіх материках промисловість, сільське господарство й зростання міст перетворили ландшафти природних зон або їхні окремі ділянки на комплекси нового типу. Комплекси, які людина змінила або штучно створила на природній основі, називають антропогенними (мал. 200).

За особливостями й ступенем змін природних ландшафтів сучасні антропогенні комплекси поділяють на слабозмінені, змінені, перетворені (культурні) і штучні. До слабозмінених комплексів належать ті, у яких природні зв’язки майже не порушені. Це території, які охороняють (національні парки, заповідники та ін.), природні луки, ліси. Змінені комплекси виникають унаслідок тривалого нераціонального використання природних комплексів. Це вторинні збіднені ліси й чагарники, що з’явилися в районах підсічно-вогняного господарства, напівпустелі - унаслідок перевипасання худоби в сухих саванах, покинуті гірничі шахти та кар’єри в місцях видобутку корисних копалин, занедбані перезволожені ділянки місцевості. Відновити в них природні процеси неможливо, тому їх називають антропогенним бедлендом (у перекладі з англійської мови означає «дурні» землі, непридатні для обробітку).

Культурні комплекси — це поля, сади, плантації культурних рослин, сіяні луки, лісосмуги, парки, у яких природні зв’язки змінені цілеспрямовано і які постійно підтримує людина. Штучні комплекси людина створює на природній основі. До них належать міста, села, транспортні шляхи, наземні комунікації, греблі тощо. Людина освоїла, експлуатує і змінила

тією чи іншою мірою природні комплекси майже на 60 % території нашої планети, а на 1/5 частині суходолу змінила їх докорінно (мал. 200).

МОЇ Д О СЛI Д_ж Е ння

За малюнком 200 визначте, у яких регіонах світу частка антропогенних комплексів більша, а в яких менша, які антропогенні комплекси переважають. У якому регіоні таких комплексів немає і чому?

ПРОЧИТАЛИ - ПЕРЕВІРТЕ СЕБЕ!

ЧИ ЗНАЮ

1. Які існують види природних ресурсів?

2. Що таке культурні комплекси (ландшафти)?

ЧИ РОЗУМІЮ

3. Чим нераціональне природокористування відрізняється від раціонального?

4. Чим природний ландшафт відрізняється від антропогенного?

ЧИ ПОЯСНЮЮ

5. У чому полягають проблеми використання деяких ресурсів?

6. Чи можливо уникнути виникнення антропогенних ландшафтів?

ЧИ ВМІЮ

7. Наведіть приклади наслідків використання природних багатств у вашій місцевості.

8. Визначте антропогенні і, зокрема, культурні ландшафти, що оточують вас.

 

Це матеріал підручника Географія 7 клас Пестушко, Уварова

 

Категорія: Географія

Автор: admin от 9-02-2017, 19:51, Переглядів: 6414