Народна Освіта » Природознавство » Способи зображення Землі. Масштаб

НАРОДНА ОСВІТА

Способи зображення Землі. Масштаб

Дізнаючись дедалі більше про форму й розміри Землі, люди намагалися якомога точніше її зобразити. А оскільки наша планета куляста й має величезні розміри, довелося шукати спосіб, як зобразити Землю в зменшеному вигляді.

Що таке масштаб?

Тіла великих розмірів, наприклад тридцятиповерховий будинок, неможливо зображати в повну величину.

Тому архітектор спершу робить зменшену копію будинку, що має назву макет. І зменшення, наприклад у 50 разів, стосується всього, що є на макеті - стін, вікон, дверей тощо. Про таке відтворення будинку кажуть, що його макет виготовлено з дотриманням масштабу 1:50.

Масштабом прийнято називати відношення дійсних розмірів об’єкта (тіл, предметів тощо) до величини його зображення. Землю зображують на глобусі та картах з до -триманням мас0табу, який на них зазначено. Наприклад, на карті вказано масштаб 1:100 000. Це означає, що на місцевості відстань у 100 000 разів більша, ніж на карті, тобто в 1 см на карті вміщено 100 000 см на місцевості.

Що зображено на глобусі?

Кулясту форму нашої планети найточніше передає її модель - глобус (мал. 93). На глобусі чітко видно вісь, навколо якої обертається куля. Та нехай у тебе не складеться хибне уявлення, що Земля має всередині стрижень. Просто інакше на моделі не покажеш, як Земля щоденно обертається навколо своєї осі, внаслідок чого ніч і день змінюють одне одного. Глобус має також підставку, що створює зручності під час роботи з моделлю.

На глобусі можна бачити місця, де вісь входить у кулю і виходить з неї (мал. 93). Ці місця на глобусі позначають Північний і Південний географічні полюси Землі. Посередині глобус має суцільну лінію. Це екватор Землі - уявна лінія, яка ділить нашу Землю на дві рівні півкулі. У верхній півкулі розташований Північний полюс Землі, тому і півкулю назвали Північною. Відповідно друга півкуля зветься Південною.

Щоб швидко знаходити потрібні об’єкти, на глобуси і карти нанесено особливі лінії. Це паралелі і меридіани (мал. 94). Паралелі -це колові лінії, проведені через рівні проміжки вгору і вниз від екватора. Паралелі вказують напрямок «захід-схід». Меридіани - колові лінії, які проведені від полюса до полюса і вказують напрямок «північ-південь». На полюсах вони сходяться.

Глобус - модель різнокольорова, адже кожний об’єкт на ньому позначено певним кольором. Наприклад, водойми (річки, моря, океани) на глобусі позначено синім кольором, гори - коричневим. Світліші відтінки синього передають меншу глибину водойм, а світліші відтінки коричневого - меншу висоту гір. Рівнини позначено зеленим кольором. Достатньо поглянути на глобус, щоб безпомилково визначити, що суходолу на нашій планеті значно менше, ніж ділянок, вкритих водою.

Величезні ділянки суходолу, відокремлені одна від одної водами океанів, географи назвали материками, або континентами.

Пригадай, які ти знаєш назви материків і океанів.

Отож материків на Землі шість: Євразія, Африка, Північна Америка, Південна Америка, Австралія, Антарктида. Суходіл на Землі поділяють ще й на частини світу, яких також шість: Європа, Азія, Африка, Америка, Австралія, Антарктида. Зверни увагу, що дві частини світу - Європа й Азія - розміщені на одному материку Євразія, а два материки - Північна Америка і Південна Америка -утворюють одну частину світу - Америку. Назви решти материків і частин світу збігаються.

Ми живемо в Європі, що розміщена на материку Євразія.

Саме глобус дає найповніше уявлення нро місцерозташу-вання материків і океанів. Так, на ньому можна бачити, де розташовані Тихий, Атлантичний, Індійський і Північний Льодовитий океани і які континенти вони омивають.Крім того, на глобусі позначено ще безліч різних об’єктів: моря, річки й озера, острови, гори й рівнини, найбільші міста світу тощо.

Схожість і відмінність карти з глобусом

Глобус - це об’ємна модель Землі, що передає її форму. А карта - це зображення земної поверхні на площині. Карти, так само як і глобуси, виготовляють з дотриманням масштабу. Усі зображення, що є на глобусі, можна знайти і на картах. До того ж з картами зручніше працювати, ніж з глобусами, їх легше транспортувати.

Карти бувають найрізноманітніші: карти світу, карти півкуль, карти материків і океанів, карти країн, карти областей, районів, карти заповідників, міст тощо.

Зібрання карт, що мають спільне призначення, називають атласом. Наприклад, майже в кожного автомобіліста є атласи доріг.

На практичному занятті ми будемо знайомитися з фізичною картою України та фізичною картою світу. Знайди ці карти на форзацах цього підручника й уважно розглянь їх.

На фізичній карті України бачимо, що Україна має вихід до Чорного й Азовського морів. На карті також зображено і підписано Кримські й Карпатські гори, рівнини, багато річок, великі міста нашої держави. Найбільшими річками, що течуть територією України, є Дніпро, Дністер, Південний і Західний Буг, Сіверський Донець та ін.

На фізичній карті світу можна побачити материки, океани й моря, найбільші річки, гори, рівнини, великі міста світу й ще безліч інших об’єктів.

Підсумки

Глобус - об’ємна куляста модель, зменшена копія Землі з нанесеними на ній зображеннями. Усі зображення виконано з дотриманням масштабу. Географічна карта, або мапа, - зображення Землі чи окремих територій земної поверхні на площині. На картах теж витримано масштаб.

Сторінка природодослідника

Практичне заняття.Ознайомлення з глобусом і картою Завдання 1. Знайди на карті світу та глобусі полюси, меридіани, паралелі, екватор, півкулі. Знайди, у якій півкулі - у Північній чи Південній -розташована наша держава Україна.

Завдання 2. Знайди на карті світу й глобусі материки і частини світу. За зображеннями на глобусі з’ясуй, який материк найбільший, а який -найменший.

Завдання 3. Знайди на карті України географічні об’єкти: Кримські та Карпатські гори, річку Дніпро, Чорне й Азовське море, одну з рівнин. Завдання 4. Уважно розглянувши карту України, визнач, чого в нашій державі більше - гір, водойм чи рівнин.

Сторінка ерудита

Карти люди почали виготовляти кілька тисяч років тому. Звичайно, вигляд перших карт і спосіб їх виготовлення відрізняються від сучасних, часто карта існувала в одному екземплярі. і\/Іатеріалом для виготовлення карти в різні часи слугували береста, срібні чи бронзові пластинки, тканина. ІНині у великій кількості карти виготовляють на спеціальних фабриках із паперу, картону. Та перш ніж виготовляти будь-яку кількість копій карт, треба виготовити ту одну, з якої це будуть робити.

Є така професія - картограф. Люди цієї професії у своїй роботі використовують матеріали відеозйомок, фотографування, цифрові і текстові дані, роблять виїзди на об’єкти. Щоб успішно працювати картографом, треба бути схильним до копіткої праці, яка потребує уважності, посидючості, акуратності.

Дізнатися про історію географічних карт можна з цікавих науково-популярних книг

Перевір свої знання

1.    Які є зображення Землі, материків і частин світу?

2.    Яке значення масштабу в створенні карт?

3.    Що спільного та чим відрізняються глобус і карта?

4.    Якими кольорами на карті позначають гори, рівнини, океани, моря, річки?

5.    Знайди на карті України місцевість, у якій ти проживаєш. Назви її географічні об’єкти.

6*.  Склади розповідь про один з об’єктів, нанесених на карту чи глобус, до яких тобі вдалося здійснити подорож. Поділися з однокласниками своїми враженнями від цієї мандрівки.

Категорія: Природознавство

Автор: admin от 8-10-2013, 22:17, Переглядів: 10554