Народна Освіта » Природознавство » Тіла навколо нас. Характеристики тіла

НАРОДНА ОСВІТА

Тіла навколо нас. Характеристики тіла

Що в науці називають тілом

У науці звичне для нас слово «тіло» має інше значення. Тілом учені називають усе живе і неживе, що створено природою чи зробила людина. Птах і рослина, маленька комаха і великий слон, кожен з нас, камінь, хмари на небі, річка, автомобіль, праска - усе це приклади природних і рукотворних тіл (мал. 10).

Як бачиш, тіла дуже різноманітні. Насамперед вони мають різну форму. Форма тіла - це його зовнішні обриси. У м’яча форма куляста, у лінійки - прямокутна. Є тіла правильної і неправильної форми. Тіла правильної форми характеризуються довжиною, шириною і висотою, наприклад цеглина чи підручник. А на мгілюнку 11 зображено тіла неправильної форми.

Тіла розрізняють також за розмірами, об’ємом, масою. Усе це характеристики тіл, які можна виміряти.

Як виміряти лінійні розміри тіла

Щоб виміряти довжину, висоту чи ширину тіла (його лінійні розміри), використовують лінійки, косинці, рулетки.

Процес вимірювання лінійних розмірів тіла - це порівняння їх з довжиною еталона. Еталоном довжини є метр (мал. 12). Саме за цим еталоном і виготовлено косинці й лінійки, якими ти користуєшся на уроках.

Основною одиницею вимірювання довжини є метр (м). Застосовують також й інші одиниці вимірювання, більші або менші за метр, наприклад кілометр (км), сантиметр (см), міліметр (мм). Тобі вже відомо, що 1 км = 1000 м, 1 м = 100 см, а 1 см = 10 мм.

Як виміряти об’єм тіла

Кожне тіло має об’єм. Це величина будь-якого тіла в довжину, ширину й висоту, виміряна в кубічних одиницях. Тобто об’єм тіла вимірюють у метрах кубічних (м3), або літрах (л), а також у сантиметрах кубічних (см3), або мілілітрах (мл). Отже, 1 м3 = 1000 л, 1 л = 1000 мл, або 1000 см3.

Об’єм тіла прямокутної або правильної форми, наприклад картонної коробки, визначають так:

1)    спочатку вимірюють довжину, ширину й висоту тіла;

2)    потім перемножують значення одержаних вимірів. Об’єм тіла неправильної форми (наприклад, картоплини)

можна визначити за об’ємом витісненої ним води (мал. 13). Зрозуміти це тобі допоможе такий дослід. У мірний стакан

наллємо 500 мл води й обережно зануримо картоплину середніх розмірів. На малюнку 13 видно, що вода в стакані піднялася до поділки 620 мл. Обчислимо різницю об’ємів: 620 мл - 500 мл = 120 мл. Знайдена різниця і є об’ємом картоплини. Оскільки 1 мл дорівнює 1 см3, то об’єм картоплини становить 120 см3.

Як виміряти масу тіла Ти вже знаєш, що для вимірювання маси тіла використовують різноманітні терези. Процес зважування на терезах - це порівняння маси тіла з масою еталона. Еталоном маси є кілограм. Тож одиниця вимірювання маси - кілограм (кг). Також масу вимірюють тоннами (т) і грамами (г); 1 т = 1000 кг; 1 кг = 1000 г.

Отже, хоч би яким тіло було - великим чи малим, важким чи легким, - його можна виміряти і порівняти з іншими тілами за формою, розмірами, об’ємом, масою.

Підсумки

Тіла - усе живе й неживе, що створила природа і людина.

Основними характеристиками тіл є лінійні розміри (довжина, ширина, висота), форма, об’єм, маса.

Виміряти - означає порівняти з еталоном.

Кожна характеристика тіла має певні одиниці вимірювання.

Сторінка природодослідника

Практична робота. Вимірювання маси й розмірів різних тіл. Мета:виробити вміння вимірювати масу й розміри тіл правильної й неправильної форми.

Обладнання:гумка прямокутної форми, лінійка, мірний посуд, терези, важки, вода.

Завдання 1. За допомогою лінійки виміряй довжину, ширину та висоту гумки. Результати вимірювань запиши в зошит Перемнож одержані значення, і ти визначиш об’єм гумки.

Завдання 2. За допомогою терезів і важків виміряй масу гумки. Результати вимірювань запиши в зошит

Завдання З. Визнач об’єм гумки, зануривши її в мірний посуд з водою. Результати вимірювань запиши в зошит Переконайся, що об’єми, отримані в результаті вимірювань 1 і З, однакові.

Завдання 4. Зваж і виміряй об’єм тіла неправильної форми (наприклад, сливи, цибулини). Результати вимірювань запиши в зошит Зроби висновок, давши відповіді на запитання:

Як вимірюють масу й розміри тіл правильної та неправильної форми? Як за допомогою лінійних розмірів можна визначити об’єм гумки? Які знання з природознавства допомогли тобі визначити масу і об’єм:

а) гумки; б) тіла неправильної форми?

Сторінка ерудита

Яка кулька важча і чому? Покладемо на різні шальки терезів залізну і дерев’яну кульки однакових розмірів. Терези вийдуть з рівноваги. Шалька із залізною кулькою опуститься, а з дерев’яною підніметься. Це означає, що залізна кулька важча за дерев’яну. І_|е пояснюється різною густиноюзаліза і деревини. Одиниці вимірювання густини - кілограм на метр кубічний (кг/м) або грам на сантиметр кубічний (г/см). Щоб обчислити густину, потрібно значення маси тіла поділити на значення його об’єму. ІНаприклад, знаючи об’єм картоплини (мал. 13), можна обчислити її густину. Для цього картоплину потрібно зважити й виміряну в грамах величину маси поділити на об’єм, тобто на 120 см^.

Перевір свої знання

1.    Наведи приклади тіл, що оточують людину: а) природних; б) рукотворних.

2.    Що є зайвим у переліку: заєць, гора, соняшник, щука?

3.    За якою ознакою укладено перепік тіл: телевізор, олівець, автомобіль, пенал?

4.    Назви відомі тобі характеристики тіл і одиниці їхнього вимірювання.

5.    Опиши олівець за таким планом: 1) тіло живої чи неживої природи; 2) належить до природних чи рукотворних тіл; 3) має правильну чи неправильну форму.

Допоможуть дорослі

Виміряй і порівняй зріст членів твоєї родини. Результати вимірювання запиши в зошит

Категорія: Природознавство

Автор: admin от 7-10-2013, 22:03, Переглядів: 9444