Народна Освіта » Природознавство » Обладнання та прилади для вивчення природи

НАРОДНА ОСВІТА

Обладнання та прилади для вивчення природи

Нині важко уявити, щоб людина досліджувала природу лише за допомогою власних органів чуттів. Під час проведення спостережень, вимірювань і експериментів використовують різноманітне обладнання - прилади і пристрої. Вони допомагають людині не лише в наукових дослідженнях, а й у повсякденному житті.

Вивчаючи різні теми, ти матимеш змогу ознайомитися з багатьма приладами. Про деякі з них ти вже знаєш з початкової школи.

Збільшувальні прилади

Можливості органів чуттів людини обмежені. Адже якпцо розглядати листок рослини неозброєним оком, то можна помітити жилки листка, але не розгледіти на його поверхні волоски. На зоряному небі видно Місяць, на якому без збільшувальних приладів можна побачити тільки темні й світлі ділянки поверхні. Проте ш;об з’ясувати, ш;о вони собою являють, потрібне спеціальне обладнання.

Отже, ш;об розширити свої можливості вести спостереження за природою, людина створила різноманітні збільшувальні прилади. До них належать лупа, бінокль, мікроскоп, телескоп (мал. 4).

За допомогою мікроскопа вивчають тіла найменших розмірів. Лупа збільшує тіла природи в кілька разів, а потужний мікроскоп - у сотні тисяч разів. Телескоп дає змогу розглядати небесні тіла, які перебувають на дуже великих відстанях від людини. Так, за допомогою телескопа розглядають Місяць, зорі та їхні скупчення.

Вимірювальні прилади

До вимірювальних приладів належать терези, годинник, секундомір, термометр, лінійка та інші. З початкової школи ти вже знаєш, що такі прилади мають шкалу з певною ціною поділки (мал. 5). Її слід обов’язково враховувати, виконуючи вимірювання. Наприклад, розглянь лінійку, якою ти користуєшся на уроках, і з’ясуй ціну поділки на ній.

Для вимірювання маси тіл використовують терези. Розглянь малюнок 6, і ти побачиш, наскільки вони бувають різні.

Лінійні розміри тіл - довжину, висоту, ширину - вимірюють лінійкою і косинцем або метром чи рулеткою (мал. 7).

Температуру повітря, тіла людини, води вимірюють термометрами (мал. 5, 1). Ціна поділки на них зазвичай дорівнює 1 °С (один градус Цельсія).

Виміряти час допомагають такі вимірювальні прилади, як годинник і секундомір (мал. 8). Годинниками вимірюють час у годинах, хвилинах, секундах.

Пригадай, скільки хвилин налічує 1 година, скільки секунд має 1 хвилина.

 

Лабораторне обладнання і робота з ним

Лабораторне обладнання використовують для проведення дослідів з фізики, хімії, біології.

Уважно розглянь малюнок 9. На ньому зображено нескладне лабораторне хімічне обладнання, а саме: мірний циліндр, мірний стакан, колбу, хімічний стакан, пробірку, лійку, скляну паличку, порцелянову чашку, лабораторний штатив. Як бачиш, переважає серед нього скляне обладнання. Тому за правилами безпеки слід працювати з ним обережно, уважно, не сильно нагрівати, ставити на звичне для нього місце, наприклад пробірку - у штатив для пробірок. Таким обладнанням зручно користуватися під час проведення хімічних, фізичних і біологічних дослідів.

Мірний циліндр чи мірний стакан мають поділки, тому ними відміряють потрібний об’єм рідини. Хімічні стакани, колби, пробірки поділок не мають. Їх використовують для зберігання рідин, приготування розчинів речовин у воді, виконання дослідів з речовинами. Пінетками набирають невеликі об’єми рідини. Призначення лійки - наливати рідину акуратно без розбризкування. Скляною паличкою перемішують речовини в посудині. У порцеляновій чашці здійснюють випарювання рідини з розчинів.

Пам’ятай! Під час роботи з будь-якими приладами чи пристроями потрібно дотримуватися правил користування ними і правил безпеки. Тому уважно слухай пояснення вчителя, як правильно користуватися обладнанням.

Підсумки

Для вивчення живої і неживої природи використовують різноманітні прилади і пристрої, лабораторне обладнання.

До збільшувальних приладів належать лупа, бінокль, мікроскоп, телескоп.

Масу вимірюють за допомогою терезів, час - за допомогою годинника і секундоміра, а температуру - термометром.

Для визначення лінійних розмірів тіл використовують лінійки, косинці, метри, рулетки.

Лабораторне обладнання використовують для проведення дослідів з фізики, хімії, біології.

Сторінка природодослідника

Практичне заняття Ознайомлення з простим обладнанням для природничо-наукових спостережень і дослідів.

Мета: ознайомитися з простим обладнанням для природничо-наукових спостережень і дослідів, провести вимірювання з його використанням. Завдання 1. Розглянь запропоновані вчителем вимірювальні прилади і з’ясуй ціну поділки для кожного з них.

Завдання 2. Зваж монети вартістю 5 і 50 копійок. Виміряй довжину і ширину твого учнівського столу, відстань від нього до вікна. Виміряй час, за який ти прочитаєш наведені в завданні 3запитання.

Завдання 3. Запиши в зошиті відповіді на такі запитання:

-    Яким приладом зважували монети?

-    За допомогою якого приладу вимірювали розміри тіл і відстані між ними?

-    Яким приладом вимірювали час на цьому практичному занятті?

Перевір свої знання

1.    Назви лабораторне обладнання для вивчення природи.

2.    Наведи приклади вимірювальних приладів і поясни, що ними вимірюють.

3.    Назви збільшувальні прилади.

4.    Допиши речення:

а)    Лінійка призначена для вимірювання ... , а годинник - для вимірювання ... ;

б)    Щоб виміряти об’єм води, можна скористатися ... .

5.    Знайди і виправ помилки в реченні:

Лінійні розміри тіл вимірюють термометром, а об’єм - годинником.

Допоможуть дорослі

Поцікався у своїх рідних, які вимірювальні прилади вони використовують і з якою метою. Склади перелік побутових вимірювальних приладів і здійсни вимірювання за допомогою одного з них. Одержані результати вимірювань запиши в зошит.

Категорія: Природознавство

Автор: admin от 7-10-2013, 21:57, Переглядів: 26439