Народна Освіта » Географія » Урок 11. Узагальнення знань за темами «Вступ», «Форма і рухи землі», «материки та океани — великі природні комплекси географічної оболонки»

НАРОДНА ОСВІТА

Урок 11. Узагальнення знань за темами «Вступ», «Форма і рухи землі», «материки та океани — великі природні комплекси географічної оболонки»

Мета: узагальнити, систематизувати й перевірити знання про добовий і орбітальний рухи планети, теорію тектоніки літосферних плит, гіпотези дрейфу материків і океанів, закономірності формування кліматів Землі, природних комплексів планети, закономірності будови земної кори та розподілу тектонічних структур, форм рельєфу та родовищ корисних копалин.

Тип уроку: контролю й оцінювання рівня знань.

Обладнання: аркуші із завданнями (I і II варіанти).

Очікувані результати: учні зможуть: узагальнити, систематизувати й перевірити свої знання про добовий і орбітальний рухи планети, теорію тектоніки літосферних плит, гіпотезу дрейфу материків і океанів, закономірності формування кліматів Землі, природні комплекси планети, закономірності будови земної кори та розподіл тектонічних структур, форми рельєфу та родовища корисних копалин.

Хід уроку I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

 

II. ПЕРЕВІРКА Й ОЦІНЮВАННЯ РІВНЯ ЗНАНЬ

 

I ВАРІАНТ

Початковий рівень. Виберіть правильний варіант відповіді.

(0,5 бала за кожну правильну відповідь)

1. Карта масштабу 1 : 10 000 000 є:

А Дрібномасштабною В Великомасштабною

Б Середньомасштабною Г Топографічною

2. Хто висунув гіпотезу дрейфу материків?

А Отто Шмідт В Чарльз Дарвін

Б Альфред Вегенер Г Карл Лінней

3. Укажіть кількість великих (основних) материкових літосферних плит на планеті.

А П’ять В Сім

Б Шість Г Вісім

4. Як називається відносно стійка у тектонічному відношенні ділянка земної кори?

А Платформа В Складчастий пояс

Б Геосинкліналь Г Літосферна плита

5. Укажіть назву перехідного кліматичного поясу.

А Екваторіальний В Тропічний

Б Субекваторіальний Г Помірний

 

6. Укажіть найбільші зональні природні комплекси.

А Природні зони В Материки

Б Географічні пояси Г Океани

Середній рівень. Продовжте речення. (1 бал за кожне питання)

7. Широтна зональність — це ... .

8. До основних кліматотвірних чинників належать: ... .

9. Щит — це ... .

Достатній рівень. Дайте розгорнуту відповідь на запитання.

(1,5 бала за кожне питання)

10. Охарактеризуйте закономірності в розміщенні форм рельєфу, тектонічних структур і покладів корисних копалин на планеті.

11. Як характер підстилаючої поверхні впливає на клімат місцевості?

Високий рівень. Дайте розгорнуту відповідь на запитання. (3 бали)

12. Поясніть причини змін тривалості світлового дня впродовж року.

II ВАРІАНТ

Початковий рівень. Виберіть правильний варіант відповіді.

(0,5 бала за кожну правильну відповідь)

1. Карта масштабу 1 : 5 500 000 є:

а Дрібномасштабною В Великомасштабною

Б Середньомасштабною Г Топографічною

2. Укажіть форму планети Земля.

А Куля В Геоїд

Б Еліпсоїд Г Коло

3. Укажіть найбільший за площею материк планети.

А Північна Америка В Австралія

Б Південна Америка Г Євразія

4. Укажіть назву давньої докембрійської платформи.

А Східноєвропейська В Західносибірська

Б Тихоокеанська Г Туранська

5. Як називаються постійні вітри, що дмуть від тридцятих широт до екватора?

А Пасати В Західні вітри

Б Мусони Г Бризи

6. Укажіть природну зону помірного географічного поясу.

А Степ В Тундра

Б Савани та рідколісся Г Перемінно-вологі ліси

Середній рівень. Продовжте речення. (1 бал за кожне питання)

7. Вертикальна поясність — це . .

8. Основні кліматичні пояси відрізняються від перехідних . .

9. Плита — це . .

Достатній рівень. Дайте розгорнуту відповідь на запитання.

(1,5 бала за кожне питання)

10. Від чого залежить температура повітря певної місцевості? Як змінюється температура повітря залежно від географічної широти?

11. Поміркуйте, що відбудеться з природним комплексом, якщо в ньому змінити хоча б один компонент. Чому? Відповідь обґрунтуйте.

Високий рівень. Дайте розгорнуту відповідь на запитання. (3 бали)

12. Поясніть причини чергування дня і ночі.

 

Це матеріал посібника Сучасний майстер клас з Географії за 7 клас Шуліка К. С.

 

Категорія: Географія

Автор: admin от 29-01-2017, 12:15, Переглядів: 1564