Народна Освіта » Географія » Урок 1. Що вивчає географія материків та океанів

НАРОДНА ОСВІТА

Урок 1. Що вивчає географія материків та океанів

Мета: сформувати уявлення учнів про те, що вивчає географія материків і океанів, які джерела географічних знань та методи географічних досліджень вона використовує, сформувати навички роботи з різноманітними географічними джерелами інформації; розвивати образне і логічне мислення, зв'язне мовлення, пам'ять, увагу, вміння висловлювати думки; виховувати доброзичливість та уважність.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу, вступний.

Обладнання: підручник, стінні карти, атлас, контурні карти, зошит для практичних робіт.

Очікувані результати: учні зможуть: розповідати, що вивчає географія материків і океанів, визначати, добирати та працювати з різноманітними джерелами географічних знань; називати, які методи географічних досліджень використовує географія як наука.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ І ВМІНЬ

Кросворд

Розв’яжіть кросворд, і у виділених клітинках прочитаєте назву єдиної планети Сонячної системи, що містить незліченну кількість унікального природного мінералу, який не має ні смаку, ні кольору і становить основу для розвитку життя,— води.

 

вступ

 

1. Газ, який становить 78 % складу атмосферного повітря.

2. Велика ділянка суходолу, з усіх боків оточена водами океанів та морів.

3. Метаморфічна гірська порода, що утворюється в результаті впливу високого тиску і температур у надрах планети на вапняк.

4. Прозорий мінерал, що входить до складу такої гірської породи, як граніт.

5. Велика китайська річка, третя за довжиною у світі, після Амазонки і Нілу.

III. мотивація навчальної та пізнавальної діяльності

Вступне слово вчителя

Природа планети Земля унікальна. Тут зустрічається надзвичайне видове різноманіття живих організмів. Вона вабить бездонними океанічними глибинами, пропонує опуститися на дно найглибших океанічних жолобів Світового океану, проплисти казковим світом коралових рифів Великого Вододільного хребта, відвідати теплі й холодні «річки без берегів» — океанічні течії, пірнути в цілющі води Мертвого моря.

Величні льодові шапки Гімалаїв, зелені таємничі простори сибірської тайги, гаряче дихання пісків Сахари, важкопрохідна сельва Ама-зонії, холодні вітри Антарктиди, «сухе серце Австралії» — озеро Ейр — усі ці унікальні географічні об’єкти, а також безліч інших ми обов’язково відвідаємо на наших уроках, адже протягом наступного навчального року ми будемо вивчати географію материків та океанів — найбільших азональних природних комплексів планети.

Скільки таємниць ми розкриємо! Ми дізнаємося, чому Африка — найжаркіший материк планети, а Антарктида — найхолодніший; чому Південна Америка — найвологіший материк Землі, а Австралія — най-сухіший, де на планеті перебувають температурні максимуми і мінімуми, чому рослинний і тваринний світ Австралії унікальний, чому Євразія — це материк, що характеризується найбільшим різноманіттям природних умов, які унікальні природні об’єкти Північної Америки віднесені до Світової спадщини ЮНЕСКО тощо.

(Учитель оголошує тему й основні етапи роботи на уроці, разом з учнями визначає мету й завдання уроку відповідно до його теми.)

IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Пояснення вчителя

Учитель ознайомлює семикласників зі структурою підручника, пропонує розглянути атлас*, контурні карти, зошит для практичних робіт**, якими учні користуватимуться протягом вивчення курсу географії материків і океанів.

1. Що вивчає географія материків і океанів Розповідь учителя

У сьомому класі ви докладно ознайомитеся з материками і океанами, які є основними об’єктами вивчення регіональної географії — географії материків і океанів. Вивчаючи окремі материки і океани, ви дізнаєтеся, хто і коли їх відкрив та як відбувалися подальші дослідження. Ви отримаєте уявлення про рельєф, клімат, води суходолу, рослинність і тваринний світ усіх континентів, розширите свої знання про Світовий океан та його вплив на нашу планету і господарську діяльність.

Суходіл і водні простори вже давно освоєні людьми. Вони живуть і працюють на рівнинах і в горах, серед лісів і степових просторів, у холодній тундрі і спекотних пустелях. Люди зводять будинки, будують фабрики і заводи, виплавляють метал, створюють машини, вирощують різні рослини, розводять тварин, виловлюють рибу. Усе це також вивчає географія материків і океанів. Ви розширите свої знання про країни, що розташовані на материках, життя і господарство народів, які їх населяють.

2. Співвідношення та розподіл материків і океанів на Землі Робота з підручником

Учитель роздає учням картки з текстом, що містить пропущені слова, і пропонує, використовуючи матеріал підручника й карти атласу, заповнити пропуски в тексті.

Материк — ... ділянка суходолу, як правило, з усіх боків оточена водами морів і ... . На земній кулі налічується ... материків: Євразія, ..., Північна Америка, Південна Америка, ..., Антарктида.

... є найбільшою ділянкою суходолу, що включає територію материка (материків) або їх частин, разом із ... . Частин світу також налічується ...: Європа, ..., ..., Австралія, Африка і Антарктида.

... — це безперервна водна оболонка Землі, що оточує материки й острови. Він складається з ... океанів: Тихий, ..., Індійський та Північний Льодовитий.

Розповідь учителя

71 % поверхні Землі вкрито водами Світового океану, і лише 29 % займає суходіл. Чому ж тоді нашу планету назвали не Океан, а Земля? Річ у тому, що середня глибина Світового океану становить тільки 4 км, і якщо порівняти її з діаметром Землі (12 740 км), то Океан виявиться лише тонкою плівкою на поверхні планети.

Завдання

Використовуючи матеріал підручника й атласу, розташуйте:

1) материки планети в порядку збільшення їх площі;

2) океани планети в порядку зменшення їх площі.

Розповідь учителя

Якщо уважно розглянути карту світу, то можна помітити, що майже увесь суходіл зосереджений на північ від екватора, тоді як моря й океани — на південь від нього. Своєрідна материкова півкуля охоплює широку смугу суходолу навколо Північного Льодовитого океану. Тут розмістилися найбільші за площею материки (Євразія, Африка, Північна Америка і значна частина Південної Америки), що становить 7/8 всього суходолу Землі. Океанічну півкулю утворює Тихий океан разом із південними частинами Атлантичного та Індійського. Тут розташовані два найменші материки — Австралія і Антарктида, що становлять лише 1/8 частину всього суходолу.

Певні закономірності існують і у взаєморозташуванні ділянок суходолу та водних просторів — вони протистоять одна одній. У цьому легко переконатися, скориставшись глобусом. Якщо подумки від будь-якої точки суходолу провести діаметр через земну кулю, то протилежна точка виявиться на території океану або моря. Так, можна помітити, що Антарктида лежить навпроти Північного Льодовитого океану, Європа й Африка — навпроти Тихого океану, Північна Америка — навпроти Індійського океану, Австралія — навпроти північної частини Атлантичного океану.

3. Джерела географічних знань Розповідь учителя

Ви вже знаєте, що поповнити свої знання з географії можна за допомогою різних джерел: підручників, довідників та енциклопедій, карт і атласів, журналів і газет. Для вивчення географії материків і океанів корисними будуть телевізійні передачі про природу різних куточків нашої планети, господарство, населення та культуру країн світу. Використовуючи можливості мережі Інтернет, можна швидко отримати будь-яку географічну інформацію.

Поясніть, чому карту називають «другою мовою» географії.

4. Методи географічних досліджень Розповідь учителя

Про деякі методи — способи досліджень певних об’єктів або явищ природи і суспільства — ви дізналися у шостому класі. Вам уже відомо про спостереження, описовий та експедиційний методи. Картографічний метод полягає у визначенні місця розташування природних об’єктів (річок, озер, гірських хребтів), міст і країн та нанесенні їх на карту. Також географи використовують аерокосмічний метод — вивчення поверхні Землі за фотознімками, зробленими з літаків і космічних апаратів. За допомогою методу моделювання, використовуючи комп’ютерну техніку, передбачають зміни в навколишньому середовищі. Палеогеографічний метод дає змогу дізнатися про природу давніх геологічних епох шляхом вивчення гірських порід.

Географічний диктант

Учитель зачитує твердження, що характеризують метод географічних досліджень, а учні мають указати назву методу.

1. За допомогою цього методу вивчаються процеси, що відбуваються в мантії і земній корі. (Геофізичний)

2. Цей метод використовує досягнення комп’ютерної техніки. (Моделювання)

3. Цей метод базується на вивченні скам’янілих решток рослин і тварин. (Палеогеографічний)

4. Найдавніший метод збирання географічної інформації. (Спостереження)

5. Вивчення поверхні Землі за аерофотознімками, зробленими з літаків і космічних апаратів. (Аерокосмічний)

6. Цей метод передбачає подорожі науковців із метою дослідження природних явищ і процесів. (Експедиційний)

7. Метод, за допомогою якого людина намагається дати відповіді на запитання «що?», «де?», «коли?» щодо об’єктів навколишнього світу. (Описовий)

8. Цей метод досліджує рух хімічних речовин у природних комплексах. (Геохімічний)

9. Цей метод передбачає вивчення географічних об’єктів і явищ шляхом використання умовних знаків. (картографічний)

V. УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ І ВМІНЬ

Завдання і запитання

1. Укажіть, що вивчає географія материків і океанів.

1) Природні умови і багатства материків і океанів

2) Основні фізико-географічні закономірності

3) Територіальну організацію життя населення планети

4) Проблеми збереження і відновлення природних комплексів Землі

5) Територіальну організацію світового господарства

6) Особливості життя і побуту населення найбільших країн світу

7) Оболонки Землі (літосферу, атмосферу, гідросферу, біосферу, географічну оболонку)

2. Поміркуйте, які методи досліджень міг використовувати Фернан Магеллан під час свого навколосвітнього плавання.

VI. ПІДСУМКИ УРОКУ

Учні разом з учителем підбивають підсумки уроку, відповідаючи на запитання.

1. Що нового ви дізналися на уроці?

2. Про що вам уже було відомо?

3. Де ви зможете використовувати знання, здобуті на сьогоднішньому уроці?

4. Що було складним або незрозумілим?

VII. домашнє завдання

1. Опрацюйте § 1 підручника*.

2. Уявіть себе учасником телепроекту «Останній герой». Які екзотичні куточки нашої планети ви хотіли б відвідати, аби випробувати власні сили? Що вам відомо про ці місця?

 

Це матеріал посібника Сучасний майстер клас з Географії за 7 клас Шуліка К. С.

 

Категорія: Географія

Автор: admin от 29-01-2017, 11:31, Переглядів: 1521