Народна Освіта » Математика » Алгебра » Урок 14. Контрольна робота № 1

НАРОДНА ОСВІТА

Урок 14. Контрольна робота № 1

Мета уроку: перевірити рівень засвоєння знань учнів з теми «Вирази зі змінними.

Степінь з натуральним показником. Одночлени», розвивати логічне мислення, увагу, пам'ять; виховувати самостійність, відповідальність. Очікувані результати: учні повинні продемонструвати вміння самостійно застосовувати знання, набуті під час вивчення теми, до розв'язування задач.

Обладнання: роздавальний матеріал.

Тип уроку: контроль знань, умінь і навичок.

Хід уроку

I. Організаційний етап

II. Перевірка домашнього завдання

 

Учитель збирає учнівські зошити на перевірку.

III. формулювання теми, мети й завдань уроку; мотивація навчальної діяльності

 

Учитель налаштовує учнів на роботу, нагадує схему оцінювання та правила поведінки під час контрольної роботи.

IV. перевірка знань, умінь і навичок

 

Текст контрольної роботи № 1

Варіант 1

Початковий і середній рівні (6 балів)

У завданнях 1-6 позначте правильну, на ваш погляд, відповідь.

1. Чому дорівнює значення виразу х2 +1, якщо х = 0,1 ?

А 1,1 Б 1,01 В 2 Г 1,21

2. Яка з наведених рівностей є тотожністю?

 

 

3. Чому дорівнює

 

4. Виконайте дії:

 

5. Який із наведених виразів є одночленом стандартного вигляду?

 

6. Подайте одночлен

 

у стандартному виглядI.

 

 

Достатній рівень (3 бали)

7. Обчисліть:

 

 

8. Доведіть тотожність

 

 

Високий рівень (3 бали) 9. Виразіть значення виразу

 

 

 

Варіант 2

Початковий і середній рівні (6 балів)

У завданнях 1-6 позначте правильну, на ваш погляд, відповідь.

1. Чому дорівнює значення виразу

 

 

2. Яка з наведених рівностей є тотожністю?

 

3. Чому дорівнює

 

5. Який із наведених виразів є одночленом стандартного вигляду?

 

6. Подайте одночлен

 

у стандартному виглядI.

 

 

Достатній рівень (3 бали)

7. Обчисліть:

 

 

8. Доведіть тотожність

 

 

Високий рівень (3 бали) 9. Виразіть значення виразу

 

через а і b, якщо

 

 

Відповіді та розв’язання

 

Варіант 1

 

8. Перетворимо ліву частину тотожності, звівши її до вигляду правої частини:

 

Варіант 2

 

8. Перетворимо праву частину тотожності, звівши її до вигляду лівої частини:

що й потрібно довести.

 

 

V. підбиття підсумків уроку

 

VI. домашнє завдання

 

Учитель збирає роботи учнів, відповідає на можливі запитання, пропонує ознайомитися з правильними відповідями.

Повторити:

1. Означення подібних доданків.

2. Зведення подібних доданків.

 

Це матеріал з посібника Майстер-клас з Алгебри за 7 клас Кушнір

 

Категорія: Математика » Алгебра

Автор: admin от 29-01-2017, 09:25, Переглядів: 1590