Народна Освіта » Математика » Алгебра » Урок 10. Одночлен. Стандартний вигляд одночлена

НАРОДНА ОСВІТА

Урок 10. Одночлен. Стандартний вигляд одночлена

Мета уроку: сформувати поняття одночлена, стандартного вигляду одночлена, сформувати вміння записувати одночлени в стандартному вигляді; розвивати навички самоконтролю, уміння висувати гіпотези; виховувати відповідальність, чесність.

Очікувані результати: учні повинні знати означення одночлена, стандартного вигляду одночлена, вміти записувати одночлени в стандартному виглядI.

Основні поняття: одночлен, стандартний вигляд одночлена, коефіцієнт одночлена, степінь одночлена, подібні одночлени.

Обладнання: підручник, роздавальні матеріали.

Тип уроку: засвоєння нових знань і вмінь.

Хід уроку

I. організаційний етап

 

II. перевірка домашнього завдання

 

Самоперевірка за готовими розв'язками

Декілька учнів записують на дошці розв’язання вправ домашнього завдання, решта здійснюють самоперевірку й беруть участь в обговоренні розв’язань.

III. актуалізація опорних знань

 

Виконання усних вправ

1. Назвіть числовий і буквені множники виразу:

 

2. Спростіть вираз:

 

3. Назвіть коефіцієнт виразу:

 

4. Назвіть подібні доданки:

 

IV. формулювання теми, мети й завдань уроку; мотивація навчальної діяльності

 

Слово вчителя

Розгляньте вирази

 

 

 

і заповніть таблицю. Вирази, що не

містять дій додавання і віднімання, запишіть у лівий стовпчик, а решту — у правий.

Ми дістали таблицю:

 

Вирази, записані в різних колонках таблиці, мають спеціальні назви: у лівій колонці — одночлени, у правій — многочлени. Допишемо у стовпчиках назви виразів:

 

 

Сьогодні ми вивчимо означення одночлена, дізнаємось, що таке стандартний вигляд одночлена, навчимося записувати одночлени в стандартному виглядI. З поняттям многочлена ми ознайомимось на наступних уроках.

V. сприйняття та усвідомлення нового матеріалу

Фронтальна бесіда

1. Означення одночлена

Який вираз називають одночленом? [Учні висловлюють припущення.] Одночленом називають добуток чисел, змінних та їх степенів.

2. Стандартний вигляд одночлена

Розглядаючи одночлен 3а2аbb або 9 • 2b, виникає бажання спростити ці вирази. Після спрощення дістанемо: 3а3b2; 18b. Такі одночлени називають одночленами стандартного вигляду.

Що таке стандартний вигляд одночлена? [Учні висловлюють припущення.]

одночленом стандартного вигляду називають такий одночлен, який містить тільки один числовий множник, записаний на першому місті, і степені різних змінних.

3. Коефіцієнт одночлена

Що називають коефіцієнтом одночлена? [Учні висловлюють припущення.]

Числовий множник одночлена стандартного вигляду називають коефіцієнтом одночлена.

4. Степінь одночлена

Що називають степенем одночлена?

степенем одночлена називають суму показників усіх змінних, які входять до нього. Якщо одночленом є число, відмінне від нуля, то вважають, що степінь такого одночлена дорівнює нулю.

Якщо одночленом є число 0, то степінь такого одночлена не визначений.

5. Подібні одночлени

Які одночлени називають подібними? [Учні висловлюють припущення.]

Подібними називають одночлени, у яких однакові буквені частини.

 

Колективне виконання завдань під керівництвом учителя

Запишіть у вигляді одночлена стандартного вигляду вираз:

Назвіть коефіцієнт і степінь кожного з отриманих одночленів.

 

VI. ОСМИСЛЕННЯ нового МАТЕРІАЛУ

 

виконання усних вправ

1. Чи є одночленом вираз:

 

2. Назвіть коефіцієнт і степінь одночлена:

 

 

Колективне виконання завдань під керівництвом учителя

1. Випишіть одночлени стандартного вигляду:

 

2. Запишіть у стандартному вигляді одночлен:

 

3. Знайдіть коефіцієнт одночлена:

 

4. Запишіть одночлен, подібний даному, коефіцієнт якого втричі більший за коефіцієнт поданого одночлена:

5. Знайдіть значення одночлена:

 

VII. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ уроку

 

Бліц-опитування

1. Який із виразів є одночленом, записаним у стандартному вигляді?

2. Наведіть приклади одночленів, коефіцієнти яких дорівнюють:

а) 2; б) 0,5; в) 1; г) -1.

3. Наведіть приклади одночленів, степені яких дорівнюють:

а) 5; б) 8; в) 1; г) 0.

4. Наведіть приклади подібних одночленів.

 

VIII. домашнє завдання

 

Індивідуально.

Подайте вираз

де п — натуральне

 

число, у вигляді одночлена стандартного вигляду. Укажіть його коефіцієнт і степінь.

 

Це матеріал з посібника Майстер-клас з Алгебри за 7 клас Кушнір

 

Категорія: Математика » Алгебра

Автор: admin от 29-01-2017, 09:19, Переглядів: 1920