Народна Освіта » Математика » Алгебра » Урок 7. Степінь з натуральним показником

НАРОДНА ОСВІТА

Урок 7. Степінь з натуральним показником

Мета уроку: домогтися засвоєння поняття степеня з натуральним показником, основи й показника степеня; сформувати вміння читати вирази, які містять степінь, обчислювати значення виразів, які містять степінь; розвивати навички самоконтролю, логічне мислення, пам'ять, увагу; виховувати працьовитість, акуратність.

Очікувані результати: учні повинні знати означення степеня з натуральним показником, основи й показника степеня; вміти читати й записувати вирази, які містять степінь, обчислювати значення виразів, які містять степінь.

Основні поняття: степінь, основа й показник степеня.

Обладнання: підручник, роздавальні матеріали.

Тип уроку: засвоєння нових знань і вмінь.

Хід уроку І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

 

ІІ. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНbОГО ЗАВДАННЯ

 

Самоперевірка за готовими розв'язками

Декілька учнів записують на дошці розв’язання вправ домашнього завдання, решта здійснюють самоперевірку й беруть участь в обговоренні розв’язань.

 

III. актуалізація опорних знань

 

Фронтальне опитування

1. Як знайти добуток десяткових дробів? Наведіть приклади.

2. Обчисліть:

 

3. Як знайти добуток звичайних дробів? Наведіть приклади.

4. Обчисліть:

 

5. Яке число називають від’ємним; невід’ємним? Наведіть приклади.

6. Яке число називають парним? Наведіть приклади.

7. Як знайти добуток від’ємних чисел? Від чого залежить знак добутку декількох від’ємних чисел? Наведіть приклади.

8. Обчисліть:

 

IV. формулювання теми, мети й завдань уроку; мотивація навчальної діяльності

 

Слово вчителя

Ви знаєте, що вираз а + а + а + а + а + а можна записати коротше. А саме, суму декількох однакових доданків можна замінити добутком, тобто а + а + а + а + а + а = а■ 6. А чи можливо добуток кількох однакових множників записати коротше? Наприклад, вираз а ■ а ■ а ■ а ■ а ■ а ? Це можна зробити за допомогою степеня. Сьогодні ми вивчимо означення степеня, навчимося обчислювати значення виразів, які містять степінь.

V. сприйняття та усвідомлення нового матеріалу

 

Розповідь учителя

1. Що називають степенем числа з натуральним показником? Степенем числа а з натуральним показником п, більшим за 1, називають добуток п множників, кожний з яких дорівнює

 

 

Наприклад, р ■ р ■ р ■ р ■ р = р .

2. Як називають числа а і п у записі ап ?

Число а називають основою степеня, а число п — показником степеня.

 

3. Що називають степенем числа а з показником 1?

Степенем числа а з показником 1 називають саме це число.

Наприклад,

 

 

4. Яке число, від’ємне чи невід’ємне, отримаємо, підносячи до степеня невід’ємне число?

Підносячи невід’ємне число до степеня, отримаємо невід’ємне число.

Наприклад,

 

 

5. Яке число, від’ємне чи невід’ємне, отримаємо, підносячи до степеня від’ємне число?

Підносячи від’ємне число до степеня з парним показником, отримаємо невід’ємне число, а підносячи від’ємне число до степеня з непарним показником, отримаємо від’ємне число.

Наприклад,

 

 

Колективне виконання завдань під керівництвом учителя

1. Обчисліть:

 

2. Знайдіть значення виразу:

VI. ОСМИСЛЕННЯ нового МАТЕРІАЛУ

 

виконання усних вправ

1. Прочитайте вираз:

 

2. Назвіть основу і показник степеня:

 

Колективне виконання завдань під керівництвом учителя

1. Запишіть у вигляді степеня добуток:

 

3. Порівняйте з нулем значення виразу:

 

4. Знайдіть значення виразу:

 

 

5. Обчисліть:

а) суму квадратів чисел 0,2 і -0,5;

б) квадрат суми 0,2 і -0,5;

в) суму кубів чисел 0,1 і 2; куб суми чисел 0,1 і 2.

6. Подайте у вигляді квадрата число:

 

7. Подайте у вигляді степеня з основою 2 число:

vм. підбиття підсумків уроку

 

Фронтальне опитування

1. Що називають степенем числа з натуральним показником?

2. Наведіть приклади степеня з натуральним показником і назвіть його основу й показник.

3. Чому дорівнює будь-яке число в першому степені?

4. Який знак має степінь із натуральним показником залежно від знака основи?

VIII. домашнє завдання

 

Індивідуально.

Замініть зірочку одним зі знаків >, <, >, < так, щоб здобута нерівність була правильною за будь-якого значення змінної:

 

Це матеріал з посібника Майстер-клас з Алгебри за 7 клас Кушнір

 

Категорія: Математика » Алгебра

Автор: admin от 29-01-2017, 09:16, Переглядів: 1925