Народна Освіта » Математика » Алгебра » Урок 3. Розв'язування задач на складання виразів зі змінними та знаходження їх числових значень

НАРОДНА ОСВІТА

Урок 3. Розв'язування задач на складання виразів зі змінними та знаходження їх числових значень

Мета уроку: удосконалити вміння складати числові вирази за умовою задачі та знаходити числові значення виразів при заданих значеннях змінних; розвивати логічне мислення, пам'ять; виховувати уміння самооргані-зовуватися, відповідальність.

Очікувані результати: учні повинні вміти складати вирази за умовою задачі та знаходити їх числові значення при заданих значеннях змінних.

Основні поняття: значення змінної, числове значення виразу.

Обладнання: підручник, роздавальні матеріали.

Тип уроку: удосконалення вмінь і навичок.

Хід уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

ІІ. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНbОГО ЗАВДАННЯ

 

Завдання на встановлення відповідності

Варіант 1

Установіть відповідність між значеннями змінних р і q (1-4) та значенням виразу 4 + 3р - 7q при цих значеннях змінних (А-Д).

 

 

Варіант 2

Установіть відповідність між значеннями змінних т і п (1-4) та значенням виразу 5 - 4т + 6п при цих значеннях змінних (А-Д).

 

 

[Учні здійснюють самоперевірку за готовими відповідями, заздалегідь підготовленими вчителем.]

Відповіді

 

ііі. актуалізація опорних знань

 

Фронтальне опитування

1.    Що називають периметром фігури? Чому дорівнює периметр шестикутника, кожна зі сторін якого дорівнює 5 см; а см?

2.    Як знайти відстань, яку подолав автомобіль, якщо відомий час, протягом якого він рухався, і швидкість його руху?

3.    Як знайти вартість товару, якщо відомі кількість одиниць цього товару і ціна одиниці товару?

IV. формулювання теми, мети й завдань уроку; мотивація навчальної діяльності

 

Слово вчителя

Ми навчилися обчислювати числові значення заданих виразів. Але значно цікавіше обчислювати значення виразів, складених самостійно. Сьогодні ми удосконалимо вміння складати вирази зі змінними за умовами задач і обчислювати їх значення.

 

V. УДОСКОНАЛЕННЯ ВМІНb І НАВИЧОК

Колективне виконання завдань під керівництвом учителя

1. Складіть вираз для обчислення периметра фігури, зображеної на рисунку. Надайте змінній розумного значення й обчисліть значення здобутого виразу.

2.    Автомобіль рухався 3 год зі швидкістю V км/год і t год зі швидкістю 80 км/год. Складіть вираз для обчислення відстані, яку подолав автомобіль. Надайте змінним розумних значень і обчисліть значення здобутого виразу. Чи відповідає дійсності, що V = 3000 км/год, а t = 1000 год?

3.    У 8 вагонах потяга їхало по а пасажирів, а у b вагонах — по 36 пасажирів. Складіть вираз для знаходження загальної кількості пасажирів, які їхали потягом. Обчисліть значення здобутого виразу, якщо а = 54 і b = 15 .

4.    На базі було а кг чаю першого ґатунку по ціні р1 грн за кілограм і b кг чаю другого ґатунку по ціні р2 грн за кілограм. Запишіть у вигляді виразу:

а)    загальну масу чаю;

б)    загальну вартість чаю першого ґатунку;

в)    загальну вартість усього чаю;

г)    середню вартість 1 кг чаю.

Надайте змінним розумних значень і обчисліть значення здобутих виразів.

5.    Відомо, що х - у = 3 і 2 = -5. Обчисліть:

Робота в парах

Усі учні отримують однакові завдання і надають змінним своїх значень.

1.    У магазин привезли 30 кг цукерок по т грн за кілограм і 50 кг по п грн за кілограм. Складіть вираз для знаходження загальної вартості цукерок (у гривнях), які привезли в магазин. Надайте змінним т і п значень і обчисліть значення здобутого виразу.

2.    Укажіть одне значення х, при якому значення виразу є цілим числом, і одне, при якому значення виразу є дробовим числом:

[Після закінчення обчислення учні здійснюють взаємоперевірку і здають зошити на перевірку вчителю, який оцінює і виконання, і перевірку роботи.]

V!. підбиття підсумків уроку

Бліц-опитування

1.    Складіть вираз для обчислення периметра прямокутника зі сторонами а см і b см. Надайте значення змінним а і b та обчисліть значення здобутого виразу.

2.    Складіть задачу на рух, у якій деякі дані замінені змінними, і вираз для її розв’язання. Надайте значення змінним і обчисліть значення здобутого виразу.

3.    Назвіть три значення х, при яких значення виразу 10х менше від 10.

VM. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

 

індивідуально

Доведіть, що значення виразу

 

 

 

не залежить від значення змінних.

Це матеріал з посібника Майстер-клас з Алгебри за 7 клас Кушнір

 

Категорія: Математика » Алгебра

Автор: admin от 29-01-2017, 09:06, Переглядів: 1546