Народна Освіта » Математика » Алгебра » Урок 2. Числове значення виразу

НАРОДНА ОСВІТА

Урок 2. Числове значення виразу

Мета уроку: сформувати поняття числового значення виразу зі змінними, домогтися розуміння, що числове значення виразу зі змінними залежить від значення змінних, сформувати вміння знаходити значення виразу при заданих значеннях змінних; розвивати культуру математичного мовлення й записів; виховувати наполегливість, працьовитість.

Очікувані результати: учні повинні розуміти, що числове значення виразу зі змінними залежить від значення змінних, вміти знаходити значення виразу при заданих значеннях змінних.

Основні поняття: значення змінної, числове значення виразу.

Обладнання: підручник, роздавальні матеріали.

Тип уроку: засвоєння нових знань і вмінь.

Хід уроку

I. організаційний етап

II. перевірка домашнього завдання

 

Тестові завдання

 

Варіант 1

Позначте правильну, на вашу думку, відповідь.

1. Який із наведених виразів є виразом зі змінними?

 

2. Який із наведених виразів є цілим?

 

Варіант 2

Позначте правильну, на вашу думку, відповідь.

1. Який із наведених виразів є виразом зі змінними?

 

2. Який із наведених виразів є цілим?

[Учні здійснюють самоперевірку за готовими відповідями, заздалегідь підготовленими вчителем.]

 

Відповіді

Варіант 1.1 — Б. 2 — Г. Варіант 2.1 — Г. 2 — А.

ііі. актуалізація опорних знань

Фронтальне опитування

1.    Наведіть порядок виконання дій під час обчислення значення числового виразу, якщо цей вираз не містить дужок; містить дужки.

2.    У якому випадку числовий вираз не має змісту?

3.    Які властивості дій над числами ви знаєте? Сформулюйте ці властивості.

4.    Обчисліть найбільш раціональним способом значення виразу:

IV. формулювання теми, мети й завдань уроку; мотивація навчальної діяльності

Слово вчителя

Що означає знайти значення числового виразу? [Учні відповідають.] А тепер знайдіть значення виразу:

а) 5• 2 + 0,7 ; б) 5• 3 + 0,7 ; в) 5• 6 + 0,7 ; г) 5• а + 0,7 .

Чи можемо ми знайти значення виразу 5 • а + 0,7 ? Що потрібно знати, щоб знайти значення цього виразу? Від чого залежить значення цього виразу? Сьогодні на уроці ми знайдемо відповіді на ці запитання, навчимося знаходити числові значення не тільки числових, а й виразів зі змінними.

V. сприйняття та усвідомлення нового матеріалу

Розповідь учителя

Щоб знайти числове значення виразу 5 • а + 0,7, потрібно знати значення змінної а. При різних значеннях цієї змінної вираз набуває різних значень. Наприклад, якщо а = 2, значення виразу дорівнює 10,7, якщо а = 3, — 15,7.

Числовим значенням виразу зі змінними називають значення цього виразу при певних значеннях змінних.

Отже, щоб знайти значення виразу 5 • а + 0,7, потрібно замість а підставити його значення й виконати зазначені дії.

Якщо вираз містить кілька змінних, то для знаходження його числових значень слід надавати значення кожній змінній. Наприклад, значення виразу 2т + 3п, якщо т = 7, п = 4, дорівнює 2 • 7 + 3 • 4 = 26.

 

Колективне виконання завдань під керівництвом учителя

1. Знайдіть числові значення виразу 2а + 5, якщо:

 

2. Знайдіть числові значення виразу 3р + 2к , якщо:

VI. ОСМИСЛЕННЯ нового МАТЕРІАЛУ

 

виконання усних вправ

Знайдіть значення виразу:

 

Колективне виконання завдань під керівництвом учителя

1.    З-поміж чисел -3; -2; -1; 0; 3; 5; 6; 10 виберіть ті, при яких значення виразу 6,5 + 2,5а є цілим числом.

2.    Знайдіть значення виразу:

 

 

3. Обчисліть значення виразу:

 

V!!. підбиття підсумків уроку

 

Фронтальна бесіда

1.    Що називають числовим значенням виразу зі змінними?

2.    Скільки числових значень може мати один і той самий вираз зі змінними?

3.    Як знайти числове значення виразу зі змінними?

VШ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

 

 

індивідуально

Значення а і b такі, що -0,2а-0,5& = -7. Чому дорівнює значення виразу 2а + 5b при тих самих значеннях змінних? Відповідь. 70.

 

Це матеріал з посібника Майстер-клас з Алгебри за 7 клас Кушнір

 

Категорія: Математика » Алгебра

Автор: admin от 29-01-2017, 09:04, Переглядів: 2808