Народна Освіта » Математика » Алгебра » Урок 1. Вирази зі змінними. Цілі раціональні вирази

НАРОДНА ОСВІТА

Урок 1. Вирази зі змінними. Цілі раціональні вирази

Мета уроку: сформувати поняття виразу зі змінними, цілого раціонального виразу, формувати вміння застосовувати ці поняття до розв'язування задач; розвивати культуру математичного мовлення й записів; виховувати зацікавленість у пізнанні нового.

Очікувані результати: учні повинні знати означення виразу зі змінними, цілого раціонального виразу, вміти читати вирази та обчислювати їх значення при заданих значеннях змінних.

Основні поняття: числовий вираз, вираз зі змінними, цілий раціональний вираз.

Обладнання: підручник.

Тип уроку: засвоєння нових знань і вмінь.

Хід уроку

Організаційний етап

Учитель повідомляє учням, що вони приступають до вивчення нового предмета — алгебри. Пояснює, що це один із розділів математики, який вивчає загальні властивості дій над різними величинами і розв’язання рівнянь, пов’язаних із цими діями.

Алгебра — давня наука, так, деякі алгебраїчні поняття й загальні прийоми розв’язування задач знали у Стародавньому Вавилоні та Єгипті понад 4000 років тому. Знання алгебри потрібне і в повсякденному житті, і на виробництві, і у сфері науки та техніки.

Учитель розповідає учням про особливості вивчення алгебри в 7 класі та знайомить їх зі структурою підручника.

іі. перевірка домашнього завдання

 

Якщо учні отримували завдання на літні канікули, то вчитель збирає зошити із розв’язаннями.

 

ііі. актуалізація опорних знань

 

Фронтальне опитування

1. Прочитайте числовий вираз, застосовуючи слова «сума», «різниця», «добуток», «частка»:

 

 

2.    Сформулюйте та запишіть за допомогою букв:

а)    переставну та сполучну властивості додавання;

б)    переставну та сполучну властивості множення;

в)    розподільну властивість множення.

3.    Сформулюйте правила розкриття дужок, перед якими стоїть знак «+»; знак «-».

4.    Які доданки називають подібними?

5.    Що означає спростити вираз?

IV. формулювання теми, мети й завдань уроку; мотивація навчальної діяльності

 

Слово вчителя

Будь-яка мова складається зі слів. В алгебрі велику роль відіграють вирази, вони дозволяють записувати властивості дій над числами у стислій формі. Вирази — це мова алгебри. Щоб опанувати її, потрібно вміти виконувати дії над виразами, перетворювати їх, записувати в стислій формі. З деякими виразами ви ознайомилися в попередніх класах. Сьогодні ми продовжимо це знайомство, наприклад, дізнаємось, які вирази називають цілими, тощо.

V. сприйняття та усвідомлення нового матеріалу

 

Розповідь учителя

1. Що називають виразом зі змінними?

Виразом зі змінними називають вираз, який містить не тільки числа, а й змінні, пов’язані арифметичними діями.

2. Який вираз називають раціональним?

Вираз називають раціональним, якщо він не містить інших дій, крім додавання, віднімання, множення, ділення і піднесення до степені.

 

Усі вирази, з якими ми будемо працювати, є раціональними.

3. Які вирази називають цілими?

Усі раціональні вирази діляться на цілі й дробові. Раціональний вираз називають цілим, якщо він не містить ділення на вираз зі змінною.

 

 

Колективне виконання завдань під керівництвом учителя

1. Прочитайте вираз:

 

2. Запишіть у вигляді виразу:

а)    суму чисел а і т;

б)    добуток чисел 5 і г;

в)    піврізницю чисел т і ^

г)    подвоєний добуток чисел b і X.

VI. ОСМИСЛЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

 

виконання усних вправ

1. Які з виразів є цілими:

2. Складіть три цілі вирази з чисел 5 і 2 та змінних а і b.

 

Колективне виконання завдань під керівництвом учителя

1.    Запишіть у вигляді виразу:

а)    суму чисел а і b, помножену на 5;

б)    добуток суми чисел т і п та різниці цих чисел;

в)    частку від ділення суми чисел 8 і & на різницю чисел г і 9.

2.    Запишіть вираз для знаходження периметра фігури, зображеної на рис. 1.

3.    Запишіть вираз для знаходження площі фігури, зображеної на рис. 2.

 

4. Спростіть вираз:

5. Запишіть у вигляді виразу число, в якому:

а) а десятків і 7 одиниць;    в) х десятків і у одиниць;

б) 4 десятки і т одиниць;    г) г сотень і & одиниць.

V!!. підбиття підсумків уроку

Фронтальна бесіда

1. Який вираз називають виразом зі змінними? Наведіть приклади.

3. Який вираз називають раціональним; цілим; дробовим? Наведіть приклади.

VШ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

 

індивідуально

Спростіть вираз

 

 

Відповідь. b.

 

Це матеріал з посібника Майстер-клас з Алгебри за 7 клас Кушнір

 

Категорія: Математика » Алгебра

Автор: admin от 29-01-2017, 09:03, Переглядів: 6524