Народна Освіта » Німецька мова » Розгорнуте календарне планування до підручника німецької мови за 7 клас Сотникова, Гоголєва

НАРОДНА ОСВІТА

Розгорнуте календарне планування до підручника німецької мови за 7 клас Сотникова, Гоголєва

 Рік видання: 2015

 Видавництво: "Ранок"

 Автори: Світлана Сотникова, Ганна Гоголєва


Скачати матеріал [натисни тут]

 

Розгорнуте календарне планування до підручника
німецької мови за 7 клас Сотникова, Гоголєва читати онлайн


Навчально-методичний комплект «[email protected], Freunde!» розроблений для вивчення німецької мови як другої іноземної в 7-х класах загальноосвітніх навчальних закладів (3-й рік навчання). До його складу входять підручник, робочий зошит, тестовий зошит, книга для читання, книга для вчителя й аудіодиск.

Навчально-методичний комплект ґрунтується на особистісно-орієнтованому та диференційованому підходах як новій парадигмі навчання та виховання. Комунікативна та діяль-нісна спрямованість також чітко виражена: представлений навчальний матеріал націлений на формування в учнів мовленнєвих компетенцій на рівні, який уможливлює здійснення іншомовного спілкування в чотирьох видах мовленнєвої діяльності (читанні, письмі, аудію-ванні, говорінні), що відбувається в типових ситуаціях. Основними принципами комплекту є автентичність джерел, інтерактивність, комунікативна спрямованість, розвиваючий характер, динамічність, поступове зростання рівня складності, урахування вікових особливостей школярів.

Використання всіх складових комплекту на уроках німецької мови дозволить учителям якнайефективніше подати навчальний матеріал, регламентований чинною програмою Міністерства освіти і науки України, а учням — засвоїти й відпрацювати нові лексичні й граматичні структури, довести навички їх уживання в усному й писемному мовленні до автоматизму.

Пропоноване видання являє собою розгорнуте календарне планування уроків німецької мови як другої іноземної в 7-х класах. Воно укладене авторами навчально-методичного комплекту, тому розподіл за темами, а всередині тем за уроками повністю відповідає розподілу й послідовності матеріалу в підручнику «[email protected], Freunde!».

Для кожного уроку докладно перераховуються навчальні цілі, вказується лексичний і граматичний матеріал для засвоєння, подаються номери вправ із підручника й робочого зошита на розвиток кожної компетенції, домашні завдання, а також номери й сторінки тестів із тестового зошита (для уроків контролю рівня знань). Для зручності користування календарне планування оформлене у вигляді розворотних таблиць, передбачений пустий стовпчик для вписування вчителем дати проведення кожного уроку.

Сподіваємося, що пропонований методичний посібник стане в пригоді в процесі підготовки й проведення уроків як учителям-початківцям, так і досвідченим викладачам німецької мови.

Автор: admin от 28-01-2017, 06:00, Переглядів: 14111