Народна Освіта » Географія » Тектонічна будова і рельєф. Рівнини

НАРОДНА ОСВІТА

Тектонічна будова і рельєф. Рівнини

Пригадай або здогадайся

1. Від чого передусім залежить сучасний рельєф материка?

2. Що таке платформи? Якими за віком і будовою вони бувають?

3. Які форми рельєфу відповідають платформам?

4. Які бувають рівнини за походженням, абсолютною висотою, характером рельєфу?

 

Назви зображені об’єкти чи явища

 

Загальні риси рельєфу материка

Материк найбільших висот і найнижчих западин. За таких величезних розмірів не дивно, що природні умови материка дуже різноманітні, у тому числі й рельєф. Там розташовані найвища вершина Землі — г. Джомолунгма (Еверест) висотою 8 848 м і найглибша западина суходолу — рівень Мертвого моря (-395 м). Середня висота Євразії становить 830 м над рівнем моря. Гори разом з плоскогір’ями займають близько 2/3 території материка (мал. 4.66).

Платформні області

 

Мал. 4.67. Виступикристалічного фундаменту Східноєвропейської платформи в межах Балтійського кристалічного щита

 

Материк, зітканий із частин давніх літосферних плит. Різноманітність природи Євразії пов’язана не тільки з її великою протяжністю, а й з надзвичайною складністю будови земної кори в межах материка. Всі інші материки мають в основі одну давню стійку платформу із приєднаними до неї молодшими і рухливими складчастими поясами.

 

Мал. 4.68. Західні Гати — брилові гори на півострові Індостан, які сформувалися в зоні відколення Індостанськоїплатформи від Гондвани

 

"її*- Чи відомо тобі?

Вздовж русла річки Лени на багато кілометрів тягнеться комплекс вапнякових скель заввишки до 100 м. їх називають Ленськими стовпами. Вони сформувалися в результаті підняття ділянки платформи вздовж розлому, що призвело до активізації процесів вивітрювання гірських 'порід.

 

 

Євразія складається з декількох давніх платформних ядер — Східноєвропейської, Сибірської, Китайсько-Корейської, Південнокитайської, Індо-станської та Аравійської платформ, що з’єднані між собою різновіковими складчастими поясами (мал. 4.67). Ці давні платформи є частинами декількох з’єднаних в єдине ціле літосферних плит. Так, Аравійський півострів та Індостан є частинами давньої Гондвани, які приєдналися пізніше до давніх євразійських платформних ядер (мал. 4.68).

Крім давніх платфом у межах Євразії є декілька молодих платформ, осадовий чохол яких поховав зруйновані часом гори, що були сформовані ще в палеозойську еру. Серед найбільших молодих платформ (плит) — Західносибірська, Західноєвропейська, Туранська.

Рівнини як результат взаємодії внутрішніх і зовнішніх сил. Платформам у рельєфі відповідають рівнини, відмінні за висотою, характером поверхні. Це зумовлено не тільки тектонічними структурами, які лежать у їх основі, а й дією зовнішніх сил. Саме вони зазвичай є причиною нагромадження осадових гірських порід, якими складена поверхня рівнин, утворення малих і середніх форм земної поверхні (пагорбів, скель, балок, ярів і т. ін.). У межах Євразії представлено

всі типи рівнин, які сформувалися у процесі взаємодії внутрішніх і зовнішніх сил — алювіальні, льодовикові, водно-льодовикові, денудаційні, морські.

Рівнини Євразії

 

Рівнини давніх платформ. Східноєвропейській давній платформі відповідає в рельєфі Східноєвропейська рівнина.

У її межах виділяють менші за розмірами височини і низовини, які відрізняються характером рельєфу, абсолютними висотами та походженням. У північній частині вони сформовані давнім льодовиком, у центральній — його талими водами та процесами вивітрювання гірських порід, а на півдні — річковими наносами та відкладами моря. Отже, льодовикові та водно-льодовикові рівнини на Східноєвропейській рівнині пов’язані з формуванням упродовж останніх двох мільйонів років декілька разів покривних льодовиків, осередок зародження яких розташовувався на Скандинавському півострові (мал. 4.69).

"її*- Чи відомо тобі?

Місцями поміж розломами земної кори в межах давніх платформ піднялися плоско-вершинні брилові гори. Це Східні й Західні Гати на півострові Індостан, хребти на північному сході Китаю, Ал-данського нагір’я з висотами до 1 700-2 000 м, в основі якого лежить Алданський щит Сибірської 'платформи.

 

У межах високопіднятої Сибірської платформи панують плоскогір’я, плато та нагір’я, які називають Середньосибірським плоскогір’ям. Роздроблена Китайсько-Корейська платформа, різні частини якої зазнали висхідних рухів та опускань, у приморській частині сформована алювіальними відкладами.

 

Рівнини на місці гір палеозойської ери. Рівнинні форми поверхні здебільшого відповідають і молодим платформам. На більшості з них розкинулися великі низовини (Західносибірська, Туранська), але інколи і плоскогір’я (пустеля Гобі). На зовнішній вигляд цих рівнин також значний вплив мали й екзогенні процеси: діяльність річок і тимчасових водотоків, вітру, морських хвиль, карстових процесів, а у північній частині — й материкових покривних зледенінь.

Є на території Євразії і рівнини, що виникли на місці гір у результаті їхнього тривалого руйнування. В своїй основі вони сформовані пластами гірських порід, які зім’яті в складки.

 

Однак незначні абсолютні висоти та сучасний згладжений рельєф не дають підстав уважати ці ділянки земної поверхні горами. До рівнин такого типу належить Казахський дрібносопковик (мал. 4.70). На сьогодні це хвиляста рівнина, яка ускладнена горбами з округлими вершинами (сопками) та скельними виступами у місцях виходу на поверхню стійких до вивітрювання гірських порід. Вітер, дощ, текучі води зруйнували колись високі гори і перетворили їх на горбисту рівнину.

Опрацювавши параграф, спробуй відповісти

1. Чим рельєф Євразії відрізняється від інших материків?

2. Чим тектонічна будова Євразії відрізняється від інших материків?

3. Завдяки яким чинникам сформувалися рівнинні території Євразії?

4. Які особливості рельєфу та походження найбільших рівнин материка?

Застосуй знання, дізнайся більше

1. Знайди на карті атласу Месопотамську та Індо-Гангську низовини, дізнайся про їхнє походження.

2. Знайди описи рельєфу найбільших рівнин Євразії.

Назви зображені об’єкти чи явища

 

 

Це матеріал з підручника Географія 7 клас Гілецький

 

Категорія: Географія

Автор: vlad2017 от 26-01-2017, 11:34, Переглядів: 4423