Народна Освіта » Підручники, книги » Підручник Іспанська мова 5 клас В. Редько, В. Береславська скачати, читати, дивитись онлайн

НАРОДНА ОСВІТА

Підручник Іспанська мова 5 клас В. Редько, В. Береславська скачати, читати, дивитись онлайн

Підручник Іспанська мова 5 клас Редько, Береславська

Рік видання: 2013

Автори: Валерій Редько, Валентина Береславська

Технічна інформація:

Редько В.Г. Р33 Іспанська мова : підруч. для 5-го кл. загальноосвіт. навч. закл. (5-й рік навчання) / В.Г. Редько, В.І. Береславська. - К. : Генеза, 2013. - 224 с. : іл. ISBN 978-966-11-0257-5.


Скачати підручник Іспанська мова 5 клас В. Редько, В. Береславська:Ispanska_mova_5klas_Redko_HOLA.pdf [3,47 Mb] (cкачиваний: 121)


 

Видання є продовженням серії підручників “Hola”, створених для навчання іспанської мови учнів загальноосвітніх навчальних закладів. Підручник побудований за тематичним принципом на засадах комунікативного підходу відповідно до вимог програми, вікових особливостей та інтересів учнів 5 класу, їх навчального та життєвого досвіду.

Передмова до підручника Іспанська мова 5 клас Редько, Береславська

Навчально-методичний комплект “HOLA. ESPANOL-5” складається з підручника і робочого зошита.

Підручник продовжує серію навчальної літератури, рекомендованої для оволодіння іспанською мовою учнями загальноосвітніх навчальних закладів.

Підручник побудовано за тематичним принципом на матеріалі, дібраному й організованому відповідно до вимог навчальної програми, вікових особливостей учнів, їхніх інтересів і навчального досвіду.

Комунікативно-діяльнісний, особистісно орієнтований та культурологічний підходи стали методологічними засадами для створення змісту підручника.

Оптимізована система вправ і завдань, раціонально визначені засоби орієнтування, у тому числі дидактично доцільні ілюстрації, сприяють ефективному формуванню в учнів механізмів спілкування в усній і письмовій формі з таких тем:

1.    Por el mundo hispanico.

2.    La naturaleza que nos rodea.

3.    La escuela que yo adoro.

4.    En el mundo de las profesiones.

5.    Los gustos y las preferencias.

6.    і Que maravilla es viajar!

7.    iQue bella es mi Ucrania!

Окремі завдання сприяють удосконаленню загальнонавчального досвіду школярів.

У кінці кожного тематичного модуля пропонуються додаткові тексти культурологічного спрямування, зміст яких співзвучний темі, що вивчається.

У підручнику подаються тексти для індивідуального читання і завдання до них. Зміст текстів в основному відповідає рівню навченості п’ятикласників з іспанської мови. З ними можуть працювати учні з високою динамікою розумового розвитку. Це дає можливість здійснювати диференційований підхід до школярів. Робота з текстами і виконання завдань до них сприяють удосконаленню вмінь і навичок іспаномовного спілкування.

Тексти, діалоги та ілюстративний матеріал підручника дозволяють формувати в учнів соціокультурну компетенцію, забезпечують їхній освітній і культурний розвиток.

У кінці підручника подано короткий граматичний довідник, таблицю відмінювання неправильних дієслів та іспансько-український словник.

Також ви маєте змогу читати онлайн підручник з Іспанської мови за 5 клас В. Редько, В. береславська:

Автор: admin от 2-10-2013, 21:27, Переглядів: 12898