Народна Освіта » Фізика » Рівномірний рух. Швидкість руху

НАРОДНА ОСВІТА

Рівномірний рух. Швидкість руху

Під час репортажів з автомобільних перегонів, у повідомленнях про погоду можна, наприклад, почути: «Швидкість руху автомобіля-переможця перед фінішем сягнула 250 кілометрів за годину»; «Швидкість вітру сягатиме 25 метрів за секунду» тощо. Що це означає? Як порівняти ці швидкості?

Знайомимося з рівномірним рухом

- Слово «швидкість» ви знаєте змалку. Тому, коли чуєте, що швидкість руху автомобіля становить 20 метрів за секунду, то розумієте: автомобіль, рухаючись із такою швидкістю, кожну секунду долає відстань 20 м.

Поміркуйте, яку відстань подолає цей автомобіль за 10 секунд; за півсекунди; за 0,1 секунди.

Скоріш за все, більшість із вас відповіли так: за 10 с автомобіль подолає 200 м, за півсекунди — 10 м, за 0,1 с — 2 м. І ці відповіді є правильними, якщо вважати, що за будь-які (малі або великі) рівні інтервали часу автомобіль долає однаковий шлях. Тобто якщо рух автомобіля є рівномірним.

Рівномірний рух — це механічний рух, у ході якого за будь-які рівні інтервали часу тіло долає однаковий шлях.

Зверніть увагу на слова «будь-які рівні інтервали часу». Інколи, розглядаючи навіть нерівномірний рух тіла, теж можна дібрати такі рівні інтервали часу, за які тіло долає однакову відстань. Наприклад, за кожні 30 с плавець пропливає доріжку в басейні (25 м), проте не можна стверджувати, що він рухається рівномірно, бо під час розвороту він сповільнює рух.

|2| Вивчаємо рівномірний прямолінійний рух

Якщо автомобіль рівномірно рухається прямолінійною ділянкою дороги, то за рівні інтервали часу він здійснює однакові переміщення (рис. 8.1), тобто долає однаковий шлях і не змінює напрямку свого руху. Такий рух називають рівномірним прямолінійним.

Рівномірний прямолінійний рух — це механічний рух, у ході якого за будь-які рівні інтервали часу тіло здійснює однакові переміщення.

Рівномірний прямолінійний рух — найпростіший вид руху, який у реальному житті зустрічається дуже рідко. Прикладами такого руху можуть бути рух автомобіля на прямолінійній ділянці дороги (без розгону та гальмування), стабільне падіння кульки в рідині, політ парашутиста через деякий час після розкриття парашута.

13 Даємо означення швидкості рівномірного руху

Сподіваємося, вам неважко визначити швидкість рівномірного руху, наприклад, пішохода, який пройшов 30 м за 20 с. Із курсу

математики вам добре відомо, що для цього слід шлях, який подолав пішохід ( і = 30м), поділити на час його руху (t = 20с).

Швидкість рівномірного руху (и) — це фізична величина, що дорівнює відношенню шляху І, який подолало тіло, до інтервалу часу ^ протягом якого цей шлях був подоланий:

Зверніть увагу! У ході рівномірного прямолінійного руху модуль переміщення дорівнює шляху (8 = І), тому значення швидкості руху можна визначити за будь-якою з формул:

У Міжнародній системі одиниць шлях вимірюють у метрах, час — у секундах, тому одиниця швидкості руху в СІ — метр за секунду:

. м . . . .

1— дорівнює швидкості такого рівномірного руху, в ході якого тіло с

за 1 с долає шлях 1 м.

Приладом для вимірювання швидкості руху слугує спідометр.

|4 Характеризуємо швидкість руху

Швидкість руху — векторна величина: вона має не лише значення, а й напрямок. На рисунках напрямок швидкості руху тіла позначають стрілкою (див. рис. 8.1, 8.2). Якщо тіло рухається рівномірно прямолінійно, то значення і напрямок швидкості руху залишаються незмінними (див. рис. 8.1). Якщо тіло рухається рівномірно криволінійною траєкторією, значення швидкості руху залишається незмінним, а напрямок увесь час змінюється (див. рис. 8.2).

Напрямок і значення швидкості руху залежать від того, відносно якого тіла розглядають рух. Уявіть, що ви сидите у вагоні потяга, який

прямує на схід (рис. 8.3). Потяг проїжджає повз станцію зі швидкістю

иПоТ = 5 —. У цей час інший пасажир іде вагоном зі швидкістю ипас = 0,5 —, с с

рухаючись проти руху потяга.

Як ви вважаєте, чи однаковою буде швидкість руху пасажира для вас і для людей, що стоять на пероні? Звісно, ні! Для вас пасажир рухається

Л к м

на захід зі швидкістю 0,5 —, а для людей на пероні він разом із потягом

с

Л к м

рухається на схід зі швидкістю 4,5 —.

с

 

 

Значення швидкості руху може бути подано не тільки в метрах за секунду, але й в інших одиницях. Наприклад, автомобіль рухається зі

швидкістю 36 кілометрів за годину

ракета мчить зі швид-

 

кістю 8 кілометрів за секунду

 

 

равлик повзе зі швидкістю

 

18 сантиметрів за хвилину

 

тощо.

 

Для розв’язування задач слід навчитися подавати швидкість руху, виражену в одних одиницях, в інших одиницях. Як це зробити? Наведемо приклад.

Швидкість руху автомобіля — 36 км/год. Щоб подати її в метрах за секунду, згадаємо, що 1 год = 3600 с, а 1 км = 1000 м. Тоді:

 

 

Спробуйте подати в метрах за секунду швидкості руху ракети та равлика.

Найскладніше подавати в інших одиницях швидкість руху, надану в метрах за секунду, але послідовність дій залишається тією самою. Наприклад, швидкість руху літака — 250 м/с. Подамо її в кілометрах

за годину

 

 

Щоб швидкість руху, подану в метрах за секунду, подати в кілометрах за годину (і навпаки), можна скористатися схемою на рис. 8.4.

 

|5 Визначаємо шлях і час руху тіла

З курсу математики ви знаєте: якщо відомі швидкість і час руху тіла, то можна знайти шлях, який подолало тіло. Для цього слід швидкість руху помножити на час:

 

 

де І — шлях; V — швидкість руху; t — час руху із зазначеною швидкістю.

Якщо відомі шлях і швидкість руху тіла, можна знайти час руху тіла. Для цього необхідно шлях поділити на швидкість руху:

 

 

Інколи для знаходження шляху, швидкості або часу руху тіла зручно скористатися «чарівним трикутником» (рис. 8.5).

 

 

 

Підбиваємо підсумки

Рівномірний рух — це механічний рух, у ході якого за будь-які рівні інтервали часу тіло долає однаковий шлях.

Рівномірний прямолінійний рух — це такий рух, у ході якого за будь-які рівні інтервали часу тіло здійснює однакові переміщення.

Швидкість рівномірного руху — це фізична величина, що дорівнює відношенню шляху, який подолало тіло, до інтервалу часу, протягом

якого цей шлях був подоланий: V =7.

t

Одиницею швидкості руху в СІ є метр за секунду (м/с). Спідометр — прилад для прямого вимірювання швидкості руху тіла.

Окрім значення швидкість руху має напрямок. Напрямок і значення швидкості руху тіла залежать від вибору системи відліку.

 

 

Контрольні запитання

1. Який рух називають рівномірним? 2. Який рух називають рівномірним прямолінійним? Наведіть приклади. 3. Як знайти швидкість рівномірного руху тіла? 4. Назвіть одиниці швидкості руху. 5. Спідометри автомобілів проградуйовані в кілометрах за годину. Як швидкість, виміряну спідометром, подати в метрах за секунду? 6. Як визначити шлях, подоланий тілом, якщо відомі швидкість і час руху тіла? 7. Як визначити час руху тіла, якщо відомі шлях і швидкість його руху? 8 7

 

Категорія: Фізика

Автор: admin от 21-01-2017, 06:54, Переглядів: 5958