Народна Освіта » Історія України » Вступ: історія України в Середні віки (IX—XV ст.)

НАРОДНА ОСВІТА

Вступ: історія України в Середні віки (IX—XV ст.)

 

 

Пізнання минулого відбувається на основі вивчення й аналізу дослідниками історичних джерел, що розповідають про те, яким було життя людей у різні історичні періоди. Існують декілька типів історичних джерел, серед яких основними є речові, писемні, усні, мовні, етнографічні, фото-і кінодокументи. Кожне окреме джерело відображає лише певний бік минулого і містить обмежений обсяг історичної інформації. Оскільки творцями всіх пам’яток минулого були люди, то історичні джерела ві-

дображають їхнє бачення і сприйняття подій. Унаслідок цього повну картину життя людей у певний період можна відтворити лише шляхом поєднання і порівняння інформації з різних історичних джерел.

Типи історичних джерел

Речові джерела

Залишки матеріальної культури минулого: будівлі, культові споруди, знаряддя праці, предмети побуту, зброя, прикраси тощо

Писемні джерела

Літописи, документи, договори, укази, хроніки тощо

Усні джерела

Легенди, билини, перекази, казки, пісні тощо

Мовні джерела

Відомості з історії розвитку мови

Етнографічні джерела

Результати досліджень побуту та звичаїв народів

Фото- та кіно-документи

З'явилися у другій половині ХІХ ст. і відображають етапи розвитку суспільства

П! Висновки. Людям необхідно вивчати історію, оскільки без знання свого минулого вони не зможуть зрозуміти сучасність і спрогнозувати майбутнє. Історія України містить чимало цінного для розуміння сьогодення.

В Україні в минулому відбувалися процеси, схожі на ті, що мали місце й в інших частинах Європи та світу. Тому історію України, як і всесвітню історію, поділяють на стародавній, середньовічний, новий і новітній періоди.

Довідатися про різні події минулого можна лише шляхом поєднання інформації, отриманої з різних історичних джерел.

Запитання і завдання

1. Як перекладається слово «історія»? 2. Що таке історичні факти та історичні події? 3. Що вивчає і досліджує історія України? 4. Що таке історична періодизація? 5. На які періоди поділяється історія України? 6. Що таке історичні джерела? 7. Які існують типи історичних джерел? 8. За якими типами історичних джерел вивчають середньовічну історію України?

9. У чому полягає зв'язок між історією України як наукою і навчальним предметом? 10. Розкажіть про те, за якими типами джерел досліджують середньовічну історію України. 11. Що вивчає середньовічна історія України?

12.    Зверніть увагу на висновки до параграфа. Поясніть їхній зміст, наводячи факти з підручника. (Надалі таку вправу можна виконувати після кожного параграфа з метою самоперевірки знань.)

13.    Наведіть приклади типів джерел, за якими вивчається історія України в Середні віки. Які, на вашу думку, є найважливішими? Чому?

 

Це матеріал з підручника Історія України 7 клас Гісем, Мартинюк

 

Категорія: Історія України

Автор: admin от 18-01-2017, 14:18, Переглядів: 1597