Народна Освіта » Всесвітня Історія » Узагальнення за розділами «Країни Центральної та Східної Європи в X—XV ст.», «Середньовічний Схід» та тестові завдання

НАРОДНА ОСВІТА

Узагальнення за розділами «Країни Центральної та Східної Європи в X—XV ст.», «Середньовічний Схід» та тестові завдання

1. Використовуючи знання з географії, поясніть, чому кочові племена, що проникали в Західну Європу (гуни, авари, угри), постійно обирали для поселення саме Паннонію (Угорську рівнину)?

2. Що спільного в історичних долях Польщі, Угорщини та Чехії в Х—ХП ст.?

3. Складіть розповідь про одну з визначних битв: Грюнвальдська, Куликовська, Невська, «Льодове побоїще» тощо.

4. Підготуйте історичний портрет одного з історичних діячів: Ян Гус, Болеслав Хоробрий, Казимир ІІІ, Дмитрій Донськой, Іван ІІІ, Мехмед ІІ, Чингізхан, Батий, Іштван, Олександр Невський.

5. Дайте визначення понять і термінів: «гуситські війни», «варни», «санскрит», «турки-османи», «яничари», «султан», «Новгородська боярська республіка», «баскаки», «ярлик», «Боярська дума», «Судебник», «віче».

6. Виконайте завдання за історичною картою:

1) укажіть напрямки походів монголів; позначте держави, що були ними загарбані;

2) покажіть держави, що виникли у Східній Європі в Середні віки;

3) покажіть місця визначних битв, що зупинили просування німецьких хрестоносців на Схід; битви, у якій було завдано поразки Тевтонському ордену; битви, що сприяла ліквідації монгольського панування над Московською державою;

4) обведіть межі Володимиро-Суздальського князівства, Новгородської землі, Московської держави;

5) покажіть кордони імперії Гуптів, Делійського султанату, китайських держав (імперій Суй, Тан, Юань, Мін);

6) прослідкуйте етапи османських завоювань. Які території займала Османська імперія на кінець Середніх віків?

7. Складіть хронологію ключових подій історії країн Східної Європи.

8. Опишіть одну з визначних пам’яток культури країн Східної Європи, Московської держави, Китаю або Індії.

9. Який шлях з’єднував Європу з Китаєм?

10. Складіть розповідь про битву на Косовому полі та взяття тур-ками-османами Константинополя.

11. Складіть хронологію подій історії середньовічного Китаю.

Тестові завдання для тематичного контролю

1. Який із польських королів отримав прізвисько Великий?

А Казимир ІІІ Б Мешко І

В Болеслав І Г Владислав

2. Діяльність ченців Кирила і Мефодія сприяла

А утвердженню християнства у Східній Європі Б організації Першого хрестового походу

В успішному припиненню мусульманської експансії в Європі Г утворенню Візантійської імперії

3. Яким роком датується перша літописна згадка про Москву?

А 1147 р. Б 1185 р.

В 1187 р. Г 1199 р.

4. Укажіть ім’я воєначальника, який очолив рух гуситів у Чехії.

А Ян Гус Б Ян Жижка

В Ягайло Г Іржі з Подебрад

5. У Грюнвальдській битві польсько-литовське військо завдало поразки

А німецькому імператору Б монгольській орді

В Тевтонському ордену Г гуситам

6. «Льодовим побоїщем» називають

А битву на Чудському озері Б Невську битву В Куликовську битву Г Грюнвальдську битву

7. Боротьба чеського народу в першій половині XV ст. проти ка

толицької церкви і німецького засилля переросла в так звані А гуситські війни Б альбігойські війни

В італійські війни Г балканські війни

8. Верховна влада в Османській імперії належала

А великому кагану Б імператору

В хану Г султану

9. У Середньовічній Європі уявлення про Китай сформувалися завдяки описам подорожі купцем на ім’я

А Афанасій Нікітін Б Марко Поло

В Плано де Карпіні Г Ібн Баттута

10. Який із зазначених винаходів належить китайцям?

А компас Б вітряк

В механічний годинник Г колесо

11. Дата 1453 рік — це

А взяття турецькими військами Константинополя Б утворення Делійського султанату В захоплення Чингізханом Пекіна Г розгром Тимуром турецьких військ

12. Про що китайські ремісники часів династії Тан говорили таке: «[має бути] блискучим, як дзеркало, тонким, як папір, дзвінким, як гонг, гладким і сяючим, як озеро в сонячний день»?

А порцеляновий посуд Б шовк

В зелений чай Г каліграфічне письмо

ДОДАТКИ

Плани-схеми для самостійної роботи учня з підручником і додатковою літературою

Як порівнювати різноманітні оцінки історичних явищ

1. Визначте сутність кожної оцінки історичної події або явища.

2. Спробуйте з’ясувати, на що спирався автор, даючи цю оцінку, і визначте об’єктивність його висновків.

3. Проаналізуйте наведені аргументи і логіку наведених доказів.

4. Зробіть свій вибір на користь однієї з наведених оцінок і поясніть його.

Як скласти повідомлення

1. Прочитайте в підручнику матеріал, до якого складаєте повідомлення.

2. Доберіть літературу, за якою будете його готувати.

3. Складіть план своєї розповіді.

4. За планом напишіть зміст повідомлення або складіть його тези (стислі положення).

5. Подумайте над тим, який ілюстративний матеріал доцільно використати.

Як скласти портрет історичного діяча

1. Як відбувалося становлення особистості історичного діяча.

1) Назвіть ім’я та прізвище. Де і коли він народився?

2) Де і в яких умовах жив, зростав, виховувався?

3) Як формувалися його погляди?

2. Особисті якості й риси характеру.

1) Як особисті якості діяча впливали на його діяльність?

2) Які з його особистих якостей вам подобаються, а які — ні?

3. Діяльність історичного діяча.

1) Охарактеризуйте основні справи його життя.

2) Які успіхи й невдачі були в його справах?

3) Які верстви населення підтримували його діяльність, а які — ні? Чому?

4) Хто був його друзями, а хто — ворогами? Чому?

5) Якими були наслідки його діяльності?

6) Завдяки чому людство пам’ятає цю людину?

4. Яким є ваше особисте ставлення до історичного діяча?

1) Які почуття викликає у вас його діяльність?

2) Як ви ставитеся до засобів і методів його діяльності? Обґрунтуйте свою позицію.

Як працювати з історичним документом

1. З’ясуйте походження документа.

1) Хто його автор?

2) За яких історичних обставин з’явився документ?

3) Що являє собою документ за змістом і формою (опис історичної події сучасником, оцінка події істориком, законодавчий акт тощо)?

2. З’ясуйте, яке завдання до документа ви повинні виконати і що для цього потрібно (якщо документ має поглибити ваші знання про якесь історичне явище, подію чи особу, — пригадайте, що вам уже відомо про це).

3. Прочитайте текст документа, з’ясуйте значення понять і термінів, що містяться в ньому.

4. Виконайте завдання до документа.

Як написати реферат

1. Уважно прочитайте тему реферату.

2. Опрацюйте літературу з цієї теми.

3. Складіть план реферату.

1) Вступ (поясніть важливість і актуальність обраної теми, зверніть увагу на те, що і як будете описувати).

2) Основна частина (розкрийте зміст теми реферату).

3) Заключна частина (сформулюйте висновки, яких ви дійшли).

4) Список використаної літератури.

 

Це матеріал з підручника Всесвітня Історія 7 клас Гісем, Мартинюк

 

Автор: admin от 11-01-2017, 22:44, Переглядів: 4440