Народна Освіта » Всесвітня Історія » Середньовічна Індія

НАРОДНА ОСВІТА

Середньовічна Індія

Опрацювавши цей параграф, ви дізнаєтесь: що нового з’явилося в розвитку середньовічної Індії; що таке Делійський султанат; якими були надбання середньовічної культури Індії.

Індійське суспільство в епоху середньовіччя. Коли в Європі відбувалися значні зміни, пов’язані з падінням Західної Римської імперії та становленням феодалізму, Індія продовжувала розвиватися за власним сценарієм. Безліч дрібних держав воювали між собою, тоді як засади життя основної маси населення лишалися непорушними.

Варни — соціальні прошарки в індійському суспільстві.

 

Ще зі стародавніх часів індійське суспільство поділялося на чотири великі групи — варни. Вищі варни (брахмани і кшатрії) продовжували управляти та воювати, а нижчі (вайш’ї та шудри) — працювати на полях і в майстернях. У Середні віки в цьому давньому поділі відбулися зміни. Варни стали поділятися на менші групи людей, які об’єднувалися за професіями або родом занять. Так, наприклад, серед брахманів виділилися аптекарі, лікарі, вчителі тощо. Серед кшатріїв — воїни, чиновники тощо. Європейці назвали ці групи кастами. До X ст. кількість каст зросла до декількох тисяч. Кожна каста мала свої особливі знаки, ритуали, прикраси, правила поведінки. Як і варни, касти поділялися на нижчі й вищі. Існувала також особлива каста «недоторканих».

Представникам вищих каст не можна було ні стояти, ні сидіти поряд із нижчими, тим паче брати їжу чи воду з їхніх рук. Вважалося, що вищих може осквернити навіть тінь «недоторканих». Тільки представники вищих каст могли читати і слухати священні тексти. Ті, хто порушував ці звичаї і традиції, зазнавали жорстоких покарань.

Із записок китайського мандрівника сюань Цзана (УМ ст.)

М'ясники, рибалки, прибиральники сміття, знахарі, пралі, мандрівні артисти, гробарі, кати й подібні до них живуть за межами міста. На вулицях ці люди або зовсім не з'являються, або тримаються лівого боку, поки не дійдуть до потрібного місця. Їхні помешкання оточені стінами й розташовані за межами міста. 1. до яких каст належать наведені групи жителів міст — вищих чи нижчих? 2. Яких обмежень зазнавали представники названих у документі професій? Чому?

Також представники різних каст об’єднувалися в общини (громади), що існували як маленькі самодостатні держави. Общини виступали як єдине ціле щодо державної влади та були основою індійського суспільства. Вони забезпечували йому внутрішню стабільність, у той час як державна влада була слабкою й обмежувалася збиранням податків з общин.

 

Між різними кастами в общині склалася система взаємного обслуговування — обміну продуктами й послугами. Майже всі питання община вирішувала сама: обирала раду, суддів, систему сплати податків, виділяла людей для суспільних робіт. Той, хто порушував правила життя в общині, міг бути покараним. Найгіршим покаранням було вигнання з общини.

У середньовічній Індії існувало декілька релігій. На основі стародавньої релігії в І тис. н. е. сформувався індуїзм. Серед сотень богів на перше місце вийшло поклоніння трьом богам: Брахмі, Вішну та Шиві. На їхню честь зводили храми й здійснювали щедрі жертвопринесення.

Індуси вірили в переселення душ після смерті. Якщо людина за життя суворо дотримувалася кастових традицій, то в наступному житті вона могла народитися у вищій касті. Якщо відступала від традицій, то перероджувалась у нижчій касті або у вигляді тварини, рослини, каміння тощо. Священною твариною індусів була корова, яку заборонялося вбивати. До того ж індуси поклонялися річці Ганг, яку також вважали священною.

Другою релігією Індії був буддизм, що виник у VI ст. до н. е. Будда навчав, що все життя людини — це туга і страждання, і тому її душа повинна звільнитися від усього земного і прагнути вищого спокою. Він закликав забути про багатства, задоволення, говорити лише правду і не вбивати живих істот.

Від V ст. буддизм в Індії занепадає, але швидко поширюється в Китаї, Японії, Кореї, Монголії, країнах Південно-Східної Азії. Згодом буддизм став ще однією світовою релігією поряд із християнством та ісламом.

Із приходом завойовників-мусульман в Індію проник іслам. Найбільшого поширення він набув на півночі країни.

Крім згаданих релігій, в Індії існували ще сотні місцевих культів.

Делійський султанат. Як уже зазначалося, на території півострова Індостан, на якому розташована Індія, за багатотисячну історію не існувало сильної державної влади. Траплялося, що одна з багатьох держав відокремлювалася і прагнула підпорядкувати собі інші. Проте, вичерпавши свій потенціал у війнах проти сусідів, вона знову розпадалася. Так сталося з державою Гуптів, що виникла в 320 р. завдяки діяльності її правителя Чандрагупти. Однак його наступники не змогли зберегти єдність держави і встояти проти набігів гунів, і наприкінці VI ст. вона припинила своє існування. У VI! ст., за підрахунками китайського мандрівника Сюань Цзана, в Індії налічувалося близько 70 князівств, правителями яких були раджі й магараджі, які воювали між собою.

 

Значні зміни в житті Індії відбулися з XII ст., коли її північні області були підкорені мусульманами. Вони прагнули підкорити Індію з VШ ст., але їхні дії успіху не мали. Зрештою правитель сусідньої з Індією держави Газневидів, що постала після розпаду Багдадського халіфату, Махмуд Газневі (998—1030) здійснював систематичні грабіжницькі походи до Індії. Завдяки награбованим багатствам і захопленим рабам він перетворив свою столицю Газні на одне з найкрасивіших міст Сходу. Після його смерті постала нова держава Делійський султанат (1206 р.) із центром у місті Делі. Від кінця XIII ст. султанат досить швидко збільшував свою територію і до початку XIV ст. захопив майже весь півострів Індостан. Найбільших розмірів султанат досяг за Мухаммеда Туглака (1325—1351). Його завойовницька політика підірвала внутрішню могутність держави, яка почала розпадатися. Наприкінці XIV ст. Делійський султанат займав територію меншу, ніж на початку XIII ст. Йому вже доводилося відбивати вторгнення могутніх сусідніх держав, що постали після розпаду султанату. Із цього скористалися монголи, які почали здійснювати походи в Північну Індію, грабуючи міста і населення. У 1398 р. в Індію рушив Тимур, головною метою якого було пограбування країни. 120-тисячна армія Тимура вогнем і мечем пройшла містами Північної Індії.

Після походів Тимура та міжусобної боротьби між двома десятками держав, що постали після розпаду Делійського султанату, Індія виявилася ослабленою і незахищеною перед загрозою

європейського проникнення, що почалося з XVI ст., та вторгнення моголів на чолі з Бабуром (1526 р.).

Серед причин, які зумовлювали успіхи завойовників в Індії, можна виділити такі: значні природні багатства країни, що приваблювали загарбників, відсутність етнічної і релігійної єдності, міжусобні війни правителів та існування традиційної селянської общини.

Культура Індії. У Середні віки в розвитку культури Індії відбулися суттєві зрушення. Завершився процес взаємопроникнення культур півночі й півдня півострова, відбулося становлення релігій індуїзму і буддизму.

Протягом XIII—XV ст. у розвитку Індії були дві суттєві особливості. По-перше, на півночі Індії тривав процес поєднання елементів мусульманської та індійської цивілізацій. По-друге, у цей час досить інтенсивно розвивалося міське життя, яке було пов’язане з розбудовою резиденцій різних правителів і залученням Індії до міжнародної торгівлі за посередництвом арабських купців. Швидко зростали міста.

Спираючись на попередні досягнення, культура Індії продовжувала розвиватися, збагачуючи своїми здобутками світову культуру. Так, уже на початку нашої ери в Індії користувалися десятковою системою чисел, яка тепер застосовується в усьому світі. Індійські математики вміли обчислювати площі фігур та об’єми тіл, виконувати дії з дробами, відносно точно визначати число пі.

Вагомими були здобутки в медицині. Індійські лікарі досконало знали внутрішню будову тіла, робили складні операції тощо.

До наших днів збереглося багато споруд часів Середньовіччя. Шедеврами архітектури цієї доби є буддійські храми, витесані у скелях, — в Аджанті, Еллорі, храми острова Елефант.

 

 

Храми в Аджанті — це цілий комплекс споруд, печер, що будувалися протягом дев'яти століть. Тридцять залів були розписані фресками (вони збереглися лише в 16 печерах), що зображують тогочасну Індію, сцени з життя Будди. Фарби, якими написані фрески, не втратили яскравості й дотепер. Їхньою головною властивістю є те, що вони світяться в темряві.

 

Крім храмів у скелях, зводилися храми у вигляді башт. В Орис-сі було споруджено й обнесено могутніми стінами ціле храмове містечко. Усередині храми майже не прикрашали, проте ззовні вони були суцільно вкриті рельєфами, статуями і майстерно виконаним різьбленням на камені. Скульптори відтворювали сцени з легенд та оповідей. Вони вміли добре зображувати людей і тварин у русі.

Починаючи від XIII ст. на архітектуру Індії значний вплив справляла мусульманська культура. Найбільш вражаючим став велетенський мінарет Кутб-Мінар у Делі. Його висота сягає 70 метрів.

Література середньовічної Індії створювалася переважно санскритом (найдавніша літературна мова аріїв). Ця мова виконувала ту саму роль, що й латина в Європі. Відомим поетом і драматургом тогочасної Індії був Калідаса. Після мусульманських завоювань індійські поети почали використовувати народну мову, арабську та перську.

Індійці дуже любили музику й танці. В індійському танці кожен рух тіла, ніг, рук, особливо пальців, кожен жест щось означають. Мистецтво танцю прирівнювалося до ремесла. Його опановували роками.

Індійці полюбляли ігри та розваги, найулюбленішою з яких була гра в шахи, що поширилася в усьому світі.

1206 р. Утворення делійського султанату

1398 р. Розорення Північної Індії Тимуром

Запитання і завдання

I. Який поділ існував в індійському суспільстві? Що нового в цьому поділі з'явилося в Середні віки? 2. Які релігії поширилися на території Індії в Середні віки? 3. Коли було створено делійський султанат? Скільки років він проіснував? 4. Назвіть причини загибелі делійського султанату. 5. Якими були мета і наслідки походу Тимура до Індії? 6. Назвіть шедеври індійської середньовічної культури.

7. Хто із завойовників залишив найпомітніший слід в історії Індії: гуни чи араби? 8. Чому Індія зазнала нападу багатьох завойовників? 9. Якими були наслідки завоювань для Індії? 10. Яким був внесок індійської культури у світову скарбницю?

II. Складіть план відповіді за темою «Середньовічна Індія» і підготуйте розповідь за ним.

12. Що було основою сталості індійської цивілізації в умовах змін завойовників?

 

Це матеріал з підручника Всесвітня Історія 7 клас Гісем, Мартинюк

 

Автор: admin от 11-01-2017, 22:42, Переглядів: 3975