Народна Освіта » Технології ( Трудове навчання ) » Засоби художнього конструювання

НАРОДНА ОСВІТА

Засоби художнього конструювання

Що таке композиція

Композиція - це побудова цілісного виробу, елементи якого перебувають у взаємозв’язку і гармонійній єдності.

Існують такі основні види композиції.

Площинна - композиція, що складається з елементів, які не виступають над площиною (малюнок, аплікація, інкрустація, рисунок тканини тощо). Елементи розташовуються в одній площині у двох напрямках: вертикальному й горизонтальному.

О б’ємно-фронтальна - композиція, що передбачає компонування рельєфних деталей на одній площині (різьба на поверхні меблів, декоративні вироби з пластичних матеріалів). Композиція розвивається в трьох напрямках.

Об’ємно-просторова - композиція із взаємозалежних об’єктів, розміщених на різних рівнях і площинах. Розрахована на сприйняття з одного, двох або трьох боків. Виразність об’ємної композиції залежить від кута зору.

Глибинно-просторова - композиція, пов’язана з простором, у якому вона розміщена (інтер’єри, парки, глибокі вітрини). Може розглядатися з усіх боків, елементи розташовуються в різних площинах.

Як досягають цілісності й гармонійності композиції

Симетрія - асиметрія. Найважливішою якістю гармонійної композиції є певна організація - підпорядкованість її частин, що, зокрема, пов’язано із симетрією. Вісь симетрії (або площина симетрії, центр симетрії) завжди композиційно об’єднує елементи. Підпорядкування осі наочно

 

 

простежується у природному світі. Якщо ми подивимося на фігуру людини, то побачимо, що, наприклад, рука чи нога не мають своєї осі симетрії, а тулуб з усіма його частинами підпорядковується тільки одній площині симетрії. Симетрична композиція підкреслює статичність виробу, асиметрична - його динамічність.

Контраст - нюанс. Використання контрасту в композиції дозволяє активніше виразити функціональні й конструктивні особливості елементів. Ті елементи, які треба виділити із загальної сукупності, мають зазвичай іншу форму, розмір, контрастний колір чи фактуру.

Засобом композиції, що протилежний контрасту, є нюанс - незначна розбіжність елементів конструкції за формою, розміром і кольором.

Групування. Для того щоб зберегти композиційну цілісність, іноді використовують групування елементів, тобто об’єднання окремих деталей у групи. Учені з’ясували, що людина може сприймати одночасно тільки обмежену кількість елементів (ие більше ніж 6-7). Коли їх більше, то у свідомості відбувається об’єднання їх у групи.

Пропорційність і ритм. Пропорційність -гармонійне співвідношення частин форми між собою і з цілим. Від вдало знайденого співвідношення конструктивних частин виробу залежить значною мірою його композиційна цілісність.

 

 

Чому людському оку приємні певні пропорції? У чому секрет досконалості шедеврів архітектури? Це питання досліджували римський архітектор Вітрувій, художники доби Відродження Леонардо да Вінчі, Альбрехт Дюрер та багато інших. Було з’ясовано, що існує багато різних математичних співвідношень, покладених в основу пропорцій неперевершених пам’ятників. Одне з них - золотий перетин.

 

 

 

У гармонійній пропорції менша частина відноситься до більшої, як більша до всього цілого.

Якщо с = 1, то Ь = 0,618..., а = 0,382..., і цю операцію (ділячи менший відрізок у тому самому співвідношенні) можна повторювати, одержуючи при цьому ряд золотого перетину.

 

 

 

 

Швейцарський художник, викладач «Баухауза» Йо-ганнес Іттен пов’язував ставлення до кольорів із психічним станом людини. На основі вивчення того, яким кольорам віддають перевагу його учні, він навіть зміг передбачити їхні майбутні професії. Книжка Іттена «Мистецтво кольору» до сьогодні є настільною для художників, дизайнерів, стилістів - усіх, чия діяльність так чи так пов’язана з використанням рзних поєднань кольорів.

 

Дуже близьким до поняття пропорції є ритм - засіб композиції, що забезпечує виділення і зв’язок елементів форми шляхом їхнього повторення, чергування, наростання, спадання. На поверхні предмета в певному ритмі можуть розташовуватися деталі. Ритмічне розміщення меблів в інтер’єрі формує його простір. Ритм стосується не тільки відношення величин або кольорових плям, а й напрямків.

Якщо повторюються однакові величини (деталі, елементи і проміжки між ними), утвориться так званий метричний ряд. В одному виробі може бути кілька метричних рядів.

Кольори і поєднання кольорів. Іноді ми сприймаємо предмет як кольорову пляму, а вже потім - як об’єм. Кожен з нас має схильності до певних кольорів, улюблену кольорову гаму. Однак, загалом, сприйняття кольорів у різних людей подібне. У кольорів є об’єктивні якості, і їх потрібно знати, щоб користуватися кольорами як засобом створення гармонійного предметного середовища.

«Чисті» (хроматичні) кольори спектра можна розділити на теплі (червоний, жовтогарячий, жовтий) і холодні (фіолетовий, синій, блакитний). Проміжне положення займають жовто-зелені. Чистими кольорами майже не користуються, до них додають так звані ахроматичні тони (білий, сірий, чорний).

Кольори впливають на наше сприйняття реального простору. Площини, пофарбовані в кольори «теплого» спектра, здаються нам ближчими, ніж рівновіддалені площини блакитних

 

 

Шість схем поєднання кольорів

1. Аналогічне (аналогова тріада) - поєднання кольорів із трьох сусідніх по колу секторів. М’яке і приємне поєднання кольорів, часто трапляється в природі.

2. Додаткове (комплементарне) - поєднання кольорів із двох протилежних секторів.

Комплементарні кольори - контрастні кольори, які розташовані на протилежних кінцях кола. Дуже вдало використовувати контрастні поєднання можна для виділення деталей.

3. Контрастна тріада - додаткове поєднання, в якому до одного з кольорів додають два сусідніх сектори. Спокійніша альтернатива комплементарному поєднанню кольорів.

4. Рівновіддалене (класична тріада) - використовуються кольори з трьох секторів, рівновіддалених на колі. У такій схемі часто рекомендується вибирати один головний колір, а два інших - для акцентування.

5. Прямокутна схема - тут використовуються дві пари контрастних кольорів. Щоб схема виглядала гармонійно, головним має бути тільки один колір, інші три - допоміжні.

6. Квадратна схема - варіація прямокутної схеми, ко-льор в ній знаходяться на однаковій відстані в колі.

кольорів. Темні кольори роблять предмети вагомішими, масивнішими, ніж світлі. Водночас теплі кольори пов’язуються з більшою вагою, ніж холодні. Колір впливає і на сприйняття величини: світла пляма на темному тлі здається більшою, ніж така сама темна на світлому.

Однак не завжди вплив кольорів можна пояснити чисто фізично або фізіологічно. Ставлення до кольорів пов’язане з культурною нормою. Існує символіка кольорів: чорні кольори в європейців - кольори жалоби, а в японців колір жалоби - білий. Кольори також використовуються як код:

Фізіологічний вплив кольору на людину

Червоний - збуджує, зігріває, енергійний. Активізує функції організму підвищує кров’яний тиск прискорює ритм дихання. Помаранчевий - тонізує. Діє так само, як і червоний, але слабше.

Жовтий - фізіологічно оптимальний, найменше втомлює. Стимулює зір і нервову діяльність. Зелений - фізіологічно оптимальний, найбільш звичний для органа зору, знижує кров’яний тиск і розширює капіляри, заспокоює, підвищує працездатність.

Блакитний - заспокоює. Знижує м’язове напруження і кров’яний тиск, стабілізує пульс і уповільнює ритм дихання.

Синій - заспокійлива дія переходить у пригнічення. Сприяє загальмуванню функцій фізіологічних систем людини. Фіолетовий - поєднує ефект червоного і синього кольорів. Діє гнітюче на нервову систему.

 

червоний колір вирізняє пожежні машини, жовтий - газові труби тощо.

Знаючи об’єктивні закономірності сприйняття кольорів, закони і принципи композиції, можна створити цілісний довершений виріб, а загалом - гармонійне предметне середовище.

1. Що таке композиція? Назвіть види композиції і наведіть приклади з навколишнього предметного середовища.

2. Якими засобами досягають цілісної гармонійної композиції? Наведіть приклади з навколишнього предметного середовища.

3. Створіть (на вибір): а) контрастну; б) нюанс-ну; в) симетричну композицію за кількома ознаками (розмір, колір, форма). Техніка виконання: рисунок, аплікація, колаж, комп’ютерна графіка.

4. Виберіть кілька українських етноісторичиих символів, знаків, традиційних прикрас, виробів і проаналізуйте їх за законами композиції.

5. На основі одного-двох традиційних українських символів створіть орнамент (елементи орнаменту) в сучасному стилі, дотримуючись композиційної єдності. Подумайте, де можна використати цей орнамент. Техніка виконання: рисунок, аплікація, комп’ютерна графіка, різьба по дереву, гнуття дроту тощо.

 

Це матеріал з підручника Трудове навчання 8 клас Терещук, Захаревич

 

Автор: vlad2017 от 5-01-2017, 22:49, Переглядів: 1696