НАРОДНА ОСВІТА

Нарізання різьби

Пригадайте

 

Де використовуються різьбові з'єднання? Для чого потрібно вміти нарізати різьбу вручну?

Які елементи різьби ви знаєте?

Як називається деталь із зовнішньою різьбою?

Як називається деталь із внутрішньою різьбою?

 

Як нарізати зовнішню різьбу

 

Нарізанням різьби називається утворення гвинтової поверхні шляхом зняття стружки чи пластичним деформуванням на зовнішніх або внутрішніх циліндричних і конічних поверхнях.

Нарізання зовнішньої і внутрішньої різьби відбувається за однаковим принципом, відрізняються ці процеси інструментом, що для цього використовується. Зовнішню різьбу нарізають за допомогою плашок, а внутрішню -мітчиком.

Плашка - інструмент, виготовлений із загартованої сталі, для нарізання зовнішньої різьби трикутного профілю вручну або на токарному верстаті (рис. 10.1). Плашка схожа на гайку із просвердленими отворами.

Плашки бувають суцільні, розрізні (мають проріз 0,5-1,5 мм) та розсувні, а за формою -круглі, квадратні, шестигранні, призматичні. Суцільними плашками можна нарізати різьбу тільки одного діаметра, а розрізними можна дещо регулювати діаметр різьби (рис. 10.2).

 

 

Рис. 10.1. Будова плашки: 1 - канавка для стружки; 2 - забірна частина (для нарізання неповних канавок); 3 - калібрувальна частина (для нарізання канавок на повну глибину); 4 - отвір для стопоріння

 

Круглі плашки закріплюють у плашкотримачах за допомогою гвинтів, розташованих но колу воротка. Цими гвинтами також регулюють розмір діаметра розрізних плашок.

 

 

 

Порядок нарізання зовнішньої різьби

1. Визначіться з параметрами різьби (діаметр, крок, довжина частини нарізування). Підберіть інструмент.

2. Виберіть стержень для нарізання різьби і відмітьте на ньому частину, яка має нарізуватися.

3. Зафіксуйте стержень вертикально в лещатах так, щоб кінець, який виступає, був на 20-25 мм довший за частину, яка нарізуватиметься. Зробіть фаску на кінці стержня і змастіть його мастилом.

 

 

Поверхня стержня в під різьбу має бути чистою. Плашка швидко зношується, якщо стержні вкриті іржею.

 

Пам’ятайте:

 

різьбу може зіпсувати найменше перекошування інструмента; у процесі нарізання різьби треба уникати різких рухів, повертати плашку плавно; слід регулярно знімати щіткою металічну стружку, що утворюється під час роботи;

якщо сталося перекошування, то зовнішню різьбу ще можна перенарізати (а внутрішню - ні).

 

4. Виберіть відповідну плашку і закріпіть її гвинтами у плашкогримачі (маркування має бути зверху, а заглиблення - навпроти стопорних гвинтів; закріпіть плашку). Накладіть стержень і вріжте плашку в стержень.

5. Наріжте різьбу, обертаючи плашкотримач за ручки: трохи натискаючи на плашку, робіть по 1-2 оберти (у напрямку нарізання) і півоберту назад; натискайте на плашку у процесі роботи доти, доки вона сама не піде по різьбі.

 

6. Згвинтіть і зніміть зі стержня плашку.

7. Протріть різьбу чистою ганчіркою.

8. Перевірте різьбу гайкою.

 

Діаметр нарізаної різьби вимірюють штангенциркулем, а для визначення кроку різьби використовують різьбомір. Діаметр стержня для нарізання різьби визначають за таблицею. Найкраща різьба виходить тоді, коли діаметр стержня на 0,3-0,4 мм менший від зовнішнього діаметра різьби.

Як нарізати внутрішню різьбу (в отворі)

Внутрішню різьбу, тобто різьбу в отворі, нарізають за допомогою мітчиків. Мітчик схожий на гвинт із повздовжніми канавками. Встановлюється у вороток.

Хвостовик призначений для закріплення мітчика у воротку, на ньому вказане маркування по діаметру. Робоча частина складається із

 

 

забірної і калібрувальної. Забірна - це конусоподібна частина мітчика, яка виконує основну роботу, а калібрувальна - зачищає і калібрує. Канавки призначені для формування різців і виведення стружки (рис. 10.5).

Для нарізання внутрішньої різьби потрібно прикласти великі зусилля. Щоб полегшити роботу і отримати чистішу різьбу, мітчики для ручної обробки металу випускають у комплекті: чорновий, середній і чистовий (і наносять на них відповідно 1, 2, 3 риски чи кільця). Вони відрізняються глибиною прорізування канавок різьби й формою зубця (у чорнового -трапецієподібний; у середнього - трикутник із закругленою вершиною; у чистового - трикутник з гострою вершиною (рис. 10.6).

Для надійного кріплення мітчиків під час роботи потрібен вороток -тримач мітчика (рис. 10.7).

Щоб зменшити нагрівання і отримати чистішу різьбу, використовують змащувально-охолоджувальні рідини - їх вибирають залежно від матеріалу деталі.

 

Пригадайте

 

Який процес називають свердлінням?

Для чого використовують свердління?

Якими інструментами виконують свердління?

 

Свердління. Перед нарізанням внутрішньої різьби в деталях свердлять отвір - наскрізний чи глухий. Головна умова: отвір має бути меншим від діаметра різьби.

Для свердління металевих заготовок застосовують в основному спіральні свердла. На робочій частині вони мають два різальні кромки і дві гвинтові канавки для відведення стружки. Отвори виконують на свердлильних токарних верстатах або електродрилем. На свердлильних верстатах свердло здійснює обертальний і поздовжній рух вздовж осі отвору, заготовка нерухома. При роботі на токарних верстатах обертальний рух здійснює оброблювана деталь, а поступальний уздовж осі отвору - свердло.

Якщо використовують електродриль, то заготовку треба затиснути в лещата. Свердло має бути направлене вертикально відносно заготовки. Щоб свердло при врізанні в заготовку на початку свердління не відвело вбік, центр майбутнього отвору треба накернити. Спочатку свердлять, лише злегка натискаючи на руків’я свердлильної стійки. Коли свердло врізалося в матеріал і пішла чиста стружка, натискання можна посилити. Якщо треба отримати в товстих заготовках отвори діаметром понад 5 мм, попередньо використовують тонше свердло, а потім розсвердлюють до необхідного діаметра.

При свердлінні отворів у металевих заготовках, особливо з твердих металів, свердло в результаті тертя сильно нагрівається і може втратити свої різальні властивості через зниження твердості. Щоб тертя зменшити, свердло змащують. Від перегрівання його захищають охолоджувальними рідинами. Для одночасного змащення й охолодження свердел застосовують комбіновані мастильно-охолоджувальні рідини.

Після свердління отвір треба обов’язково очистити від стружки.

 

Метали тверді і крихкі дають менші зміни величини отвору, ніж м’які й в’язкі.

 

Якщо діаметр внутрішнього отвору замалий, мітчик буде працювати зі значним напруженням І може ВИЙТИ 5 ладу.

 

Якщо діаметр отвору під різьбу завеликий, профіль нарізаної різьби буде неповним, що знизить надійність з’єднання.

 

Отже, перш ніж нарізати різьбу в отворі, треба визначити:

-> діаметр різьбової частини гвинта, який буде вкручуватися;

-> діаметр мітчика;

-> діаметр отвору для нарізання різьби.

Для визначення всіх цих параметрів можна скористатися штангенциркулем і наведеною таблицею.

Діаметр отвору залежить від матеріалу деталі й інструмента, яким нарізується різьба. При нарізанні мітчиками матеріал деталі видавлюється в різному ступені в різних металів. Якщо просвердлити отвір точно по внутрішньому діаметру різьби, то метал, який видавлюється, защемить інструмент, і мітчик зламається.

Послідовність дій під час нарізання внутрішньої різьби

1. Просвердліть отвір потрібного діаметра.

2. Металеву заготовку з отвором закріпіть у струбцині перпендикулярно до площини лещат.

3. Перевірте надійність закріплення заготовки.

4. На хвостовик чорнового мітчика надіньте вороток.

5. Робочу частину мітчика змастіть мастилом.

6. Вертикально без перекосу встановіть мітчик в отвір, кутником перевірте правильність положення мітчика (рис. 10.8, а).

7. Плавно поверніть вороток за годинниковою стрілкою на 1-2 оберти {рис. 10.8, б), стежачи за тим, щоб вісь обертання мітчика збігалася з віссю отвору.

 

8. Тільки-но мітчик вріжеться в метал і встановиться, візьміть вороток обома руками і обертайте його, злегка натискаючи, за таким правилом: 1-2 оберти за годинниковою стрілкою і півоберта проти годинникової стрілки {рис. 10.8, в).

9. Замініть чорновий мітчик на середній і повторіть нарізування різьби.

10. Доведіть різьбу до кінця чистовим мітчиком.

11. Вигвинтіть мітчик і зніміть з нього вороток.

12. Перевірте внутрішню різьбу шпилькою або болтом (рис. 10.8, г).

Проганяючи по різьбі другий і третій мітчики, треба їх щоразу змащувати. Середній і чистовий мітчики рекомендують вводити в отвір без воротка, і, лише переконавшись, що вони пішли по різьбі й почали обертатися, надіти на квадрат хвостовика вороток і нарізати.

Через кожні три оберти воротка треба перевіряти вертикальність кутником.

 

Правила роботи з мітчиком

Під час нарізання різьби мітчик треба змащувати.

Зауважте, що мітчик легко ламається - він виготовлений з високотвердої крихкої інструментальної сталі.

Тримайте мітчик рівно, інакше можливе його перекошування чи поломка мітчика (правильність встановлення контролюйте кутником).

Якщо мітчик обертається туго, вигвинтіть його і з’ясуйте причину (можливо, замалий діаметр отвору, чи отвір забився стружкою, чи мітчик затуплений).

Обертайте мітчик плавно, не допускаючи різких рухів.

Якомога частіше знімайте металеві ошурки.

Правила безпеки під час нарізання різьби

1. Не допускайте перекошування мітчика, особливо обережно нарізайте різьбу в дрібних отворах.

2. Своєчасно змащуйте інструмент.

3. Надійно закріплюйте плашку і мітчик у тримачах.

4. Не чіпайте руками гребінці нарізаної різьби - можна поранитися їхніми гострими і рваними краями.

5. Очищаючи інструмент, користуйтеся щіткою, щоб уникнути потрапляння стружки в очі і травмування рук.

6. Зламаний мітчик не можна видаляти з отвору ударами: скалки загартованого мітчика можуть травмувати.

Види браку

Причини виникнення

Спосіб усунення

Рвана різьба

Відсутнє мастило

Псрскоіпсння мітчика щодо отвору

Тупий мітчик чи плашка

Збільшити охолодження

Правильно встановити інструмент

Замінити інструмент на правильно загострений

Неповна

(тупа)

різьба

Великий розмір просвердленого отвору під різьбу

Замалий діаметр стержня

Правильно підібрати діаметр свердла і мітчика за таблицями

Правильно вибрати діаметр стержня

Ослаблена

різьба

Розбивання різьби мітчиком у разі неправильного його встановлення

Встановити мітчик без перекошування

Зрив різьби

Замалий розмір просвердленого отвору під різьбу

Завеликий діаметр стержня

Правильно підібрати діаметр свердла і мітчика за таблицями

Правильно вибрати діаметр стержня

1. Як вибирають і готують стержень для нарізання зовнішньої різьби?

2. З яких частин складається плашка?

3. Які етапи нарізання різьби круглою плашкою?

4. З яких частин складається мітчик?

5. Чому мітчики випускаються у комплектах?

6. Яким має бути діаметр отвору під різьбу?

7. Для чого використовують мастило при нарізанні різьби?

8. Яких правил безпеки слід дотримуватися, нарізаючи різьбу?

9. Яке треба взяти свердло, щоб просвердлити отвір під внутрішню різьбу: М8, М4, М2?

10*. Ручки напилків досить часто виходять з ладу: з'являються тріщини, розколи, з часом вони не тримаються і від’єднуються від хвостовика напилка. На рисунку показано кріплення ручки напилка, яка може бути не лише дерев’яною, а й із пластмаси. За допомогою якої операції та інструменту можна обробити хвостовик і прикріпити ручку? Виконайте цю операцію разом з учителем.

Практична робота

ВІДПРАЦЮВАННЯ ПРИЙОМІВ НАРІЗАННЯ ВНУТРІШНЬОЇ І ЗОВНІШНЬОЇ РІЗЬБИ

Обладнання для нарізання внутрішньої різьби: слюсарний верстак, лещата (струбцина), заготовка з отворами, набір мітчиків (чорновий, середній, чистовий), вороток, кутник, болт для контролю різьби, щітка, пензлик, машинне мастило.

Обладнання для нарізання зовнішньої різьби: слюсарний верстак, лещата (струбцина), заготовка у вигляді металевого стержня з фаскою на кінці, плашка, плашкотримач, гайка для контролю різьби, щітка, пензлик, машинне мастило.

1. Повторіть правила безпеки під час нарізання різьби.

2. Об’єднайтеся в пари і виберіть потрібний інструмент.

3. Підготуйте все, що потрібно для нарізання внутрішньої/зовнішньої різьби.

4. Повторіть порядок нарізання внутрішньої/зовнішньої різьби.

5. Виконайте нарізання внутрішньої/зовнішньої різьби.

6. Перевірте якість виконання різьби.

7. Проаналізуйте й оцініть якість роботи з допомогою вчителя.

 

Це матеріал з підручника Трудове навчання 8 клас Терещук, Захаревич

 

Автор: vlad2017 от 5-01-2017, 22:43, посмотрело: 9063