Народна Освіта » Технології ( Трудове навчання ) » Контрольно-вимірювальний інструмент. Штангенциркуль

НАРОДНА ОСВІТА

Контрольно-вимірювальний інструмент. Штангенциркуль

Пригадайте

 

Де використовуються

контрольно-вимірювальні прилади? Якими контрольно-вимірювальними приладами ви користувалися на яких уроках? Які основні характеристики вимірювальних інструментів?

 

Не існує приладів, які давали б змогу досягти абсолютної точності вимірювань. Похибка вимірювання позначається на самому інструменті (чи у техпаспорті). Чим менша похибка, тим точніше вимірювання.

 

Яке призначення і будова штангенциркуля

Виготовлення різноманітних виробів потребує постійного контролю розмірів, адже від їх точного дотримання залежить працездатність виробів, можливість частин з’єднуватися з іншими, стійкість конструкцій тощо. Точні вимірювання є невід’ємною складовою будь-якого виробництва - від найпростішого до найскладнішого. Звісно, вимоги до точності залежать від конкретних потреб і завдань. Проте навіть у найелементарніших реальних операціях з обробки металів буде замало точності шкільної вимірювальної лінійки, здатної визначати відстані до 1 мм. До того ж добре знайома лінійка часто не зможе забезпечити навіть цієї точності внаслідок того, що далеко не завжди вимірювані області є рівними поверхнями, до яких її зручно прикладати.

Для точнішого вимірювання заготовок і виробів з металу застосовують штангенциркулі (від нім. Зіаг^еїшгкеї). Штангенциркулі використовують для визначення довжини, товщини, висоти, глибини, зовнішнього і внутрішнього діаметра деталі. У майстернях широко використовують штангенциркуль ШЦ-1, точність вимірювання якого становить 0,1 мм (/тс. 4.1).

 

Для підвищення надійності штангенциркулі виготовляють з матеріалів, що мають високі показники зносостійкості та не піддаються корозії. Зазвичай це загартована сталь, покрита шаром хрому та твердими сплавами.

При роботі зі штангенциркулем потрібно бути уважним і обережним, щоб не поранитися гострими кінцями його губок чи глибиноміром.

Штангенциркуль ШЦ-1 складається зі штанги з нерухомими губками 1 і 2, по якій рухається рамка 4 з рухомими губками З і 8. У потрібному положенні рамку можна закріплювати кріпильним гвинтом 9. На штанзі 5 нанесено поділки, які утворюють міліметрову шкалу. Ціна її поділки становить 1 мм. Довжина міліметрової шкали - 150 мм. До штанги 5 ззаду прикріплено глибиномір б, що рухається по спеціальній канавці на штанзі.

Нижня частина рухомих губок має допоміжну шкалу - ноніус 7. Її поділено на 10 рівних частин, а в цілому довжина ноніуса становить 19 мм (рис. 4.2). Отже, довжина кожної з її частин становить 1,9 мм, що і є ціною поділки ноніуса. Штангенциркуль ШЦ-1 влаштований так, що різниця між ціною поділки ноніуса (1,9 мм) і найближчим до нього значенням основної шкали становить 2,0 - 1,9 = 0,1 мм, що і визначає точність вимірювання штангенциркуля ШЦ-1.

Переконайтесь, що інструмент не забруднений, і перевірте його точність. Для цього потрібно сумістити (звести) губки штангенциркуля. При цьому повинні збігтися початкові (нульові) відмітки двох шкал: нерухомої робочої з міліметровими поділками та рухомої шкали ноніуса. Також десята відмітка шкали ноніуса повинна збігтися з дев’ятнадцятою відміткою шкали штанги.

 

Для чищення штангенциркуля потрібно використовувати чисту м’яку тканину. Не можна зачищати вимірювальні інструменти напилком чи абразивними матеріалами! Вимірювання потрібно виконувати тільки чистими сухими руками. Вимірювані деталі мають бути чистими, сухими, не нагрітими і не охолодженими, з неушко-дженою поверхнею. Стандартною температурою, за якої заміряють деталі (особливо металічні), вважається +20 °С.

 

Принцип роботи ноніуса ґрунтується на тому, що людське око набагато точніше помічає збіг рисок, ніж визначає взаємне розташування двох рисок. Ноніус отримав свою назву на честь португальського математика і астронома XVI ст. Педро Нуніша (латинське написання його прізвища -Nonius), який винайшов дещо інший прилад, що, однак, використовує той самий принцип. Сучасну ж конструкцію шкали запропонував французький математик П’єр Верньє в 1631 р., на честь якого її ще називають «верньєр».

 

Для вимірювання зовнішніх розмірів:

1. Ослабити кріпильний гвинт рамки і розвести вимірювальні губки на розмір, дещо більший від розміру вимірюваної деталі.

2. Помістити деталь між губками штангенциркуля і пересувати рамку до стикання з поверхнею деталі.

3. Закріпити рамку у такому положенні кріпильним гвинтом і вийняти деталь.

4. Тримаючи штангенциркуль прямо перед очима, зчитати результат вимірювання.

 

У металообробці лінійні розміри вказують у міліметрах без запису найменування одиниці. Якщо розмір вказується в інших одиницях, то він за-писується з найменуванням відповідно" одиниці, г

наприклад: 1 см, 1 м.

 

 

Для вимірювання внутрішніх розмірів:

1. Ослабити кріпильний гвинт рамки і розвести вимірювальні губки на розмір, дещо менший від вимірюваного розміру.

2. Ввести губки штангенциркуля в отвір чи іншу вимірювану заглибину і розсунути їх до стикання зі стінками вимірюваної заглибини.

3. Закріпити рамку у цьому положенні кріпильним гвинтом і вийняти з вимірюваної заглибини.

4. Тримаючи штангенциркуль прямо перед очима, зчитати результат вимірювання.

Для вимірювання глибини пазів та отворів:

1. Ослабити кріпильний гвинт рамки, вперти торець штанги у верхній край вимірюваного заглиблення. Переміщуючи розсувну рамку, ввести лінійку глибиноміра в отвір до упору.

2. Закріпити отримане положення рамки кріпильним гвинтом.

3. Вийняти глибиномір із заглибини.

4. Тримаючи штангенциркуль прямо перед очима, зчитати результат вимірювання.

Як зчитувати результати вимірювання

Результат вимірювання штангенциркулем

визначається взаємним розташуванням основної (міліметрової) шкали та шкали ноніуса.

Ціпе число міліметрів зчитують з міліметрової

шкали до нульового штриха ноніуса, а десяті

частки міліметра - зі шкали ноніуса, яка збігається з будь-якою відміткою міліметрової шкали (рис. 4.4).

 

 

Зчитуючи результати вимірювання штангенциркуля, інструмент потрібно тримати прямо перед очима. Якщо дивитися збоку, зчитані результати будуть неправильними. З метою запобігання спотворенню результатів поверхня шкали ноніуса має скіс, призначений для того, щоб наблизити її до основної шкали на штанзі штангенциркуля.

 

Якщо маємо не один, а кілька збігів, враховується цифра, ближча до нуля на шкалі ноніуса.

 

Зчитування результатів вимірювання за допомогою штангенциркуля зовнішніх та внутрішніх розмірів деталей, а також глибини здійснюється за одним і тим самим алгоритмом.

1. Визначити ціле число міліметрів на основній шкалі штангенциркуля - воно відповідатиме цілому числу міліметрів на основній шкалі до нульової позначки ноніуса. На рис. 4.4 нульова позначка ноніуса розташована між шостою і сьомою позначками міліметрової шкали. Отже, кількість цілих міліметрів становить 6.

2. Визначити кількість десятих часток міліметра. Для цього на шкалі ноніуса потрібно знайти позначку, яка чітко збігається з будь-якою позначкою основної шкали. ВАЖЛИВО: збіг повинен бути точним! Значення позначки на шкалі ноніуса, що збігається з позначкою на основній шкалі, відповідає кількості десятих часток міліметра вимірюваного розміру. На рис. 4.4 з позначкою міліметрової шкали чітко збігається дев’ята позначка ноніуса. Отже, кількість десятих часток міліметра становить 9.

 

3. Визначаємо результат вимірювання, додаючи цілі міліметри і десяті ^ частки. На рис. 4.4: 6 мм + 0,9 мм = 6,9 мм.

Закінчивши роботу зі штангенциркулем, інструмент слід протерти, змастити антикорозійним розчином, розвести вимірювальні губки на 2-3 мм, ослабити кріпильний гвинт та покласти до футляра, призначеного для зберігання інструмента.

«Потрібно знати історію інструменту, щоб не допустити еволюційних тупиків і вибрати правильний вектор розвитку» (Б. П. Крамаренко, директор МІКРОТЕХ®)

У Харкові на Науково-виробничому підприємстві МІКРОТЕХ® 2000 року створено «Музей інструменту». Експонати музею дають уявлення про еволюцію інструменту з XVI ст. З-поміж іншого, тут представлено і колекцію ранніх штангенциркулів.

1. З яких частин складається штангенциркуль?

2. Виберіть правильні відповіді.

• Штангенциркуль ШЦ-1 дозволяє виконувати вимірювання:

а) зовнішніх діаметрів, довжини, товщини і висоти; 6) зовнішніх і внутрішніх діаметрів, довжини, товщини і глибини; в) кіл, радіусів, висоти, ширини і довжини.

• Штангенциркуль ШЦ-1 дозволяє виконувати вимірювання з точністю:

а) до 1,0 мм; б) до 0,01 мм; в) до 0,1 мм.

• За рахунок якої деталі штангенциркуль має велику точність вимірювання?

а) штанги; б) глибиноміра; в) ноніуса; г) рамки.

Лабораторно-практична робота ВИМІРЮВАННЯ ЗА ДОПОМОГОЮ ШТАНГЕНЦИРКУЛЯ

Обладнання: штангенциркуль, дріт, металева пластина, металева трубка, деталь із глухим отвором.

1. Підготуйте штангенциркуль до роботи.

2. Пригадайте правила вимірювання штангенциркулем.

3. Виконайте вимірювання, фіксуючи результати у таблиці.

Назва об’єкта вимірювання

Вимірюваний параметр

Значення

1

Дріт

Діаметр

 

2

Металева пластина

Товщина

 

3

Металева трубка

Зовнішній і внутрішній діаметр

 

4

Деталь з глухим отвором

Глибина глухого отвору

 

 

Це матеріал з підручника Трудове навчання 8 клас Терещук, Захаревич

 

 

 

Автор: vlad2017 от 5-01-2017, 22:38, Переглядів: 3355