Народна Освіта » Технології ( Трудове навчання ) » Елементи графічної грамоти. Технічний рисунок

НАРОДНА ОСВІТА

Елементи графічної грамоти. Технічний рисунок

Пригадайте

 

Які види графічних зо бражень ви знаєте? Чим ескіз відрізняєте ся від кресленика?

Що таке аксономет рична проекція?

 

Сфери застосування технічного рисунка

 

Інженерна графіка Ілюстрації для енциклопедій, довідників, підручників Фіксація археологічного, етнографічного, біологічного матеріалу тощо

Графічна мова проектування

 

Для того щоб сконструювати новий виріб, треба спочатку уявити його, виконати рисунок, з’ясувати розміри деталей, зробити кресленик. Часто, коли виникає потреба наочно і швидко пояснити форму деталі чи виробу, послуговуються технічним рисунком.

Технічний рисунок - це аксонометричне зображення предмета, яке виконується окомірно від руки.

Технічний рисунок наочно демонструє предмет, який існує або проектується. Креслярські інструменти при виконанні технічного рисунка не застосовують.

Щоб правильно виконати технічний рисунок, треба знати основні правила побудови аксонометричних проекцій.

 

Аксонометрія - це спосіб наочного зображення тривимірної форми за допомогою паралельних проекцій («аксон» давньогрецькою означало «вісь»). Розміри зображуваного предмета відкладають по трьох осях. Аксонометрична проекція предмета може бути димет-ричною (фронтальною) або ізометричною.

Як приклад розглянемо побудову куба в ди-метричній та ізометричній проекціях (рис. 3.1).

1. Проведіть аксонометричні осі х, у, і.

2. У димегричній проекції розміри зображуваного предмета відкладають по осях х і г у пропорції 1: 1, по осі у - в пропорції 1 : 0,5 (тобто скорочують удвічі, «диметрія» давньогрецькою - «подвійний вимір»).

3. В ізометричній проекції розміри по всіх осях відкладають у пропорції 1 : 1 («ізометрія» давньогрецькою - «однаковий вимір»).

Зверніть увагу на різне розташування осей х і у в аксонометричних проекціях:

у диметричній - вісь у проводять під кутом 45° до горизонталі;

в ізометричній - осі X і у відхиляються від горизонталі на 30°, кути між осями 120°.

 

 

 

Кут 45° можна побудувати за допомогою косинця з кутами 45, 45 і 90°. Побудову осей ізометричної проекції зручно проводити за допомогою косинця з кутами ЗО, 60 і 90° (рис. 3.2).

Якщо рисунок виконують на папері в клітинку, то, щоб отримати кут 45°, проводять діагоналі в квадратних клітинках. Нахил осі 30° виходить при співвідношенні довжин відрізків З : 5 (3 і 5 клітинок).

Як виконати технічний рисунок

Щоб швидко і правильно виконати технічний рисунок, треба навчитися проводити паралельні лінії під різним нахилом, на різній відстані, різної товщини, не застосовуючи креслярських інструментів; ділити відрізки на рівні частини, будувати кути, які найчастіше трапляються (7, 15, ЗО, 41, 45, 60, 90°), ділити кути на рівні частини, будувати кола, овали та ін. Треба мати уявлення про зображення різних фігур у кожній з площин проекцій, вміти виконати на технічному рисунку зображення найуживаніших плоских фігур і простих геометричних форм.

Виконуючи рисунок, дотримуються правил побудови аксонометричних проекцій - під тими самими кутами розташовують осі, розміри відкладають уздовж кожної осі на око, так само на око відкладають кути. Технічний рисунок зручно виконувати на папері в клітинку.

Лише опанувавши правила побудови аксонометричних проекцій і технічних рисунків найпростіших плоских фігур, можна приступати до виконання технічних рисунків об’ємних геометричних фігур. Приклади побудови проекцій плоских фігур наведено в таблицях 3.1 і 3.2.

 

Таблиця 3.1. Побудова плоских фігур, що лежать в горизонтальній площині проекцій

 

Приступаючи до виконання рисунка, потрібно з’ясувати, з яких елементарних геометричних тіл складається деталь (циліндр, конус, куб і т. н.). Потім слід зобразити їх ескізно (на чернетці), невеликого розміру, без конструктивних особливостей. Такий прийом полегшить процес виконання рисунка і допоможе вибрати найбільш наочне зображення.

Як вибрати аксонометричну проекцію, на базі якої буде виконаний технічний рисунок деталі? Це залежить від форми деталі. Якщо криволінійні обриси розташовані в площині хОг, то краще підійде диметрична проекція. Якщо ж криволінійні елементи розташовані в різних площинах, зручніше використати ізометричну проекцію.

Корисні поради

Правильний шестикутник, сторона якого дорівнює 2а, можна побудувати в ізометричній проекції, якщо на осі, розташованій під кутом 30°, відкласти відрізок, рівний 4а, а на вертикальній осі - 3,5а.

Щоб побудувати коло, потрібно на осьових лініях нанести чотири штрихи, між ними ще чотири, а потім обвести коло. Так само можна побудувати овал, вписавши його в ромб.

 

Таблиця 3.2. Побудова плоских фігур, що лежать у вертикальній площині проекцій

 

Приклад послідовності виконання технічного рисунка

1. Побудувати аксонометричні осі й намітити розташування деталі (рис. 3.4, а).

2. Позначити габаритні розміри деталі, починаючи з основи, і побудувати об'ємний паралелепіпед, який охопив би всю деталь (рис. 3.4, б).

3. Паралелепіпед нодумки поділити па окремі геометричні форми - його складові, і виділити їх тонкими лініями (рис. 3.4, в).

4. Після перевірки та уточнення обвести лініями необхідної товщини видимі елементи деталі (рис. 3.4, г, д).

5. Вибрати спосіб відтінення і закінчити технічний рисунок (рис. 3.4, е).

Для кращого відображення об’ємності предмета на технічних рисунках наносять штрихування. При цьому передбачається, що світло падає на предмет зліва згори. Освітлені поверхні залишають світлими, а затінені штрихують - тим більше, чим темніша поверхня предмета.

Побудову технічного рисунка рекомендується виконувати олівцем середньої твердості ТМ (НВ), а світлотінь наносять м’яким олівцем М (В).

► AutoCAD - система автоматизованого проектування і креслення в режимі 2D і 3D.

► Autodesk 3ds Max -професійна програмна система для створення тривимірної графіки та анімації.

► Blender - безкоштовна потужна програма для створення тривимірної графіки та анімації.

► Google Sketchllp- безкоштовна програма, що дозволяє створювати, редагувати і переглядати ЗО-проекти.

► 3DCrafter - безкоштовна програма для 30-моделювання та побудови анімації в режимі реального часу. Підходить навіть для початківців.

► Компас-Зй - популярна система автоматизованого проектування, якою щодня користуються тисячі інженерів, конструкторів і проектувальників у багатьох країнах.

 

Донедавна для того, щоб показати, як виглядатиме деталь чи виріб, використовували технічний рисунок або кресленик, виконані від руки. Сьогодні за допомогою тривимірного (ЗО) моделювання можна створити об’ємне зображення. ЗО-моделі виконують на основі креслеників, рисунків, детальних описів тощо. Таку модель можна побачити з різних боків, вбудувати в різне оточення. Можна створити як просту модель - з низькою деталізацією, спрощеної форми, так і складну конструкцію з розробкою найдрібніших деталей, відображенням фактури. Спеціальні комп’ютерні програми зробили виконання технічного рисунка більш детальним, наочним і зручним.

У сучасних системах тривимірного моделювання побудова моделі здійснюється послідовним виконанням операцій об’єднання, вилучення та перетину об’ємних елементів (призм, циліндрів, пірамід, конусів тощо) (рис. 3.5). Варіюючи ці прості операції, можна побудувати досить складну модель.

М И Ш

1. Що називають технічним рисунком?

2. У чому відмінність між технічним рисунком і аксонометричною проекцією? Між технічним рисунком і художнім рисунком?

3. Яка послідовність виконання технічного рисунка?

4. Як передається об’єм предмета на технічному рисунку?

Практична робота

ВИКОНАННЯ ТЕХНІЧНОГО РИСУНКА

1. Побудуйте від руки на папері в клітинку: а) кути 45 і 30°; б) осі димет-ричної проекції; в) осі ізометричної проекції; г) коло діаметром ЗО мм; д) три овали, що зображають в ізометричній проекції коло діаметром 40 мм (один овал розташуйте перпендикулярно осі х, другий - осі г/, третій - осі г).

2. Виконайте технічний рисунок деталі за кресленнями (на вибір).

3. Виконайте технічний рисунок виробу, який плануєте виготовляти. Розміри виробу та співвідношення його сторін уточніть з учителем.

4. * У металевій пластині три наскрізних отвори: квадратний - зі стороною

ЗО мм, круглий - діаметром ЗО мм і у формі рівностороннього трикутника - зі стороною 40 мм. Придумайте для всіх трьох отворів один металевий корок. Зробіть його технічний рисунок.

 

Це матеріал з підручника Трудове навчання 8 клас Терещук, Захаревич

 

Автор: vlad2017 от 5-01-2017, 22:36, Переглядів: 4064