Народна Освіта » Технології ( Трудове навчання ) » Підготовка швейної машини до роботи. Машинні шви

НАРОДНА ОСВІТА

Підготовка швейної машини до роботи. Машинні шви

Пригадай...

Які інструменти та обладнання використовують для пошиття виробів?

Які бувають швейні машини?

Яка будова швейної машини?

Які технологічні опе-рації можна виконувати за допомогою

І .. її Т"~ сучасної швейної

 

Здавна швейна машина мала велику цінність у домашньому побуті, її передавали як придане з покоління в покоління. І сьогодні швейна машина не втратила актуальності. Вона змінилася зовні та вдосконалилася, але й досі залишається найважливішим обладнанням у процесі виготовлення швейних виробів.

Швейна машина - це пристрій, призначений для зшивання текстильних матеріалів та шкіри, виготовлення одягуг, взуття та інших швейних виробів за допомогою швейних ниток.

Твій успіх у шитті безпосередньо залежить від того, наскільки добре ти вмієш користуватися швейною машиною. Перш ніж починати готувати швейну машину до роботи, потрібно самій правильно підготувати робоче місце, розкласти всі інструменти та приладдя на свої місця.

Іноді за швейною машиною доводиться проводити багато часу. Щоб продуктивніше працювати й менше втомлюватися, потрібно дотримуватися певних правил та вимог.

САНІТАРНО-ГІГІЄНІЧНІ ВИМОГИ ДО РОБОТИ НА ШВЕЙНІЙ МАШИНІ

1. Світло повинно падати на робочу поверхню зліва або спереду.

2. Сидіти за машиною потрібно прямо, на всій поверхні стільця, злегка схиливши корпус і голову вперед.

3. Стілець повинен стояти навпроти голки.

4. Відстань між швачкою і машиною має бути 10-15 см.

5. Ноги мають спиратися всією ступнею на підлогу чи підставку.

ПРАВИЛА БЕЗПЕЧНОЇ РОБОТИ НА ШВЕЙНІЙ МАШИНІ

 

Небезпеки в роботі:

— пошкодження пальців голкою;

потрапляння волосся або країв одягу в обертові частини швейної машини;

— ураження електричним струмом.

Що потрібно зробити перед початком роботи:

— перевірити справність машини;

перевірити перед з’єднанням деталі виробу, чи ие залишилися в них ручна голка або шпилька.

Чого не можна робити під час роботи:

— встановлювати шпульний ковпачок, заправляти верхню нитку, не вимкнувши машини;

класти ножиці та інші інструменти близько до обертових частин машини;

передавати ножиці, виріб або деталі, не вимкнувши машини.

Що потрібно зробити після закінченим роботи: вимкнути машину; прибрати робоче місце.

Підготовка швейної машини до роботи

1. Перевір справність шнура.

2. Під'єднай машину до електромережі.

3. Поверни махове колесо на себе.

4. Нитконритягач і нитконапрямляч мають бути в крайньому верхньому положенні.

5. Підніми ланку.

Намотування нитки на шпульку

1. Постав котушку на котушковий стержень.

2. Дістань шпульний ковпачок і витягни з нього шпульку.

3. Увімкни машину на холостий хід.

4. Надінь шпульку на стрижень моталки. Нитку з котушки заправ між шайбами натягу. Намотай декілька

витків нитки на шпульку. Притисни шпульку до упору, намотай нитку на шпульку.

 

Заправка нижньої і верхньої ниток

1. Встав шпульку в ковпачок.

2. Заправ нитку в проріз шпульного ковпачка, під пружину.

3. Встав шпульний ковпачок у човниковий пристрій.

4. Увімкни машину па робочий хід.

5. Заправ верхню нитку.

6. Притримуючи лівою рукою верхню нитку, правою поверни махове колесо па себе, підтягни верхню нитку до появи нижньої.

7. Заправ обидві нитки під ланку.

ПРАВИЛА РОБОТИ НА ШВЕЙНІЙ МАШИНІ

1. Махове колесо машини повинно обертатися в одному напрямку - «на себе», а ручка ручного приводу «від себе». Неправильне обертання може спричинити заплутування ниток у човниковому пристрої та обрив нитки.

2. Під час намотування шпульки механізм голки не повинен працювати, для цього необхідно встановити машину на холостий хід.

3. Не тягни тканину руками під час шиття - може зламатися голка. Потрібна подача тканини здійснюється самою машиною.

4. Не виконуй строчку без наявності під лапкою тканини, щоб не тупилася зубчата рейка й не псувалась нижня поверхня притискної ланки.

5. Уважно слідкуй за чіткістю роботи машини. Якщо помітила будь-які відхилення: шум, стук або важкий хід, - одразу зупини машину та визнач причину розладу.

6. По закінченню роботи необхідно підкласти під лапку клаптик тканини.

На швейній машині виконують машинні строчки та шви.

 

Машинний шов - місце з'єднання двох або декількох деталей, виконане на швейній машинці.

Ширина шва - це відстань від зрізу тканини до строчки.

Стібок - це відстань між двома проколами голки.

Строчка - це ряд стібків, що повторюються.

Якісна строчка - це така строчка, в якої переплетення нижньої й верхньої ниток відбувається між з'єднував им и м атеріалами.

Неправильне регулювання натягу верхньої й нижньої ниток призводить до дефектів машинної строчки.

Види дефектів машинної строчки

Назва дефектів і їхнє графічне зображення

Причини

виникнення

Способи усунення

Слаба строчка

Недостатній натяг обох ниток

Відрегулювати натяг ниток, починаючи з нижньої

Строчка петляє зверху

Надмірний натяг верхньої нитки або недостатній натяг нижньої

Строчка петляє знизу

Недостатній натяг верхньої нитки, надмірний натяг нижньої

Відрегулювати натяг ниток починаючи з верхньої

Туга строчка

Надмірний натяг обох ниток

Швейна машина обладнана трьома регуляторами для налагодження якісної строчки.

 

Регулятор довжини стібка на рукаві машини (а):

— довжина стібка 0 -4 мм;

чим товща тканина, тим більша довжина стібка;

— оздоблювальні строчки - 3 мм;

— строчки для зборок - 4 мм.

Регулятор натягу верхньої (голкової) нитки на рукаві машини (6):

для посилення натягу - регулятор повернути за годинниковою стрілкою, для послаблення - проти год и пни кової стріл к и.

Регулятор натягу нижньої (човникової) нитки на шпульному ковпачку (в):

для посилення натягу - гвинт повертають за годинниковою стрілкою.

 

Голка є ведучим робочим органом в утворенні стіб-ків кожної швейної машини, її виготовляють відповідно до стандартів. Машинна голка - прямий стальний стрижень неоднакової товщини, загострений иа тонкому кіпці. Усі машинні голки мають номери. Номер голки показує діаметр стрижня, виражений у сотих долях міліметра. Номер голки позначають цифрами па випуклому боці колби (/) - потовщеній частині голки з лискою (2), що слугує для закріплення голки в муфті голководу. У швейній промисловості застосовують номери від 60 до 210. Голка має довгий (_?) і короткий (4) жолобки, що захищають нитку від перетирання. Нитку вдягають з боку довгого жолобка у вушко (5). На кінці голки - вістря (в).

Загострений кінець голки може мати різну форму залежно від виду оброблюваного матеріалу:

ПРАВИЛА ВСТАНОВЛЕННЯ ГОЛКИ

1. Повертаючи махове колесо па себе, голковід встанови в крайнє верхнє положення.

2. Послаб гвинт муфти голководу.

3. Встав голку в муфту голководу вверх до упору так, щоб плоска сторона колби була направлена від працюючого, і міцно закріпи гвинтом.

 

 

Від правильного підбору голок і ниток належить якість роботи машини та виконуваних швів. Так. для тонких тканин необхідно підбирати тонкі нитки й голки. Для операцій, де товщина зшивання тканин збільшується, номер голки треба збільшити, а номер нитки залишити той самий.

 

Підбір номера машинної голки і швейних ниток

Матеріал

Нитки

Голки

Тонкі, легкі тканини - батист, тафта, шифон, крепдешин, трико

Шовк №80; бавовна № 60

№70

Середні і щільні тканини - льон, вовна, джерсі, саржа

Шовк № 50; бавовна № 40-60; синтетика № 40-50

№80

Важкі іі товсті тканини - букле, твід, габардин, пальтові

Шовк № 50; бавовна № 40-60; синтетика № 40-50

№00

Міцні, жорсткі тканини - джинсова, бортовка, груба бавовна, оббивні тканини

бавовна № 40-50; синтетика № 40-50

№90-100

Трикотажні тканини - стрейч-габардин, трикотажне джерсі

Синтетика (або будь-які інші) № 40—50

Із заокругленим вістрям № 75-90

Шкіра, шкірозамінник

Бавовна, синтетика № 50-70

Для шкіри №80-100

 

Неполадки в роботі швейної машини, пов’язані з дефектами голки або неправильним її встановленням

Дефект

Причина виникнення дефекту

Усунення дефекту

Розрив ниток тканини по лінії шва

Тупа голка

Замінити голку

Пропуск стібків

Невідповідність номера голки номеру нитки

П і дібрати відповіли и й номер голки

Пошкодження тканини

Помер голки не відповідає виду тканини

 

Поломка голки.

Обрив верхньої нитки. Пропуск стібків

Зігнута голка

Замінити голку

В ідсут н ість стро чк и. Обрив верхньої нитки

Плоский бік колби направлений до працюючого

Встановити голку так, щоб плоский бік колби був направлений від працюючого

Поломка голки

Голка встановлена низько, тобто не до упору

Послабити гвинт голковому, встановиш голку до упору і закріпити

Види машинних робіт під час виготовлення швейних виробів

У процесі пошиття виробу виконують різного виду роботи: ручні, машинні, волого-теплові. Технологію виконання ручних робіт наведено в рубриці «Застосуй на практиці» (див. с. 83).

ПРАВИЛА ВИКОНАННЯ МАШИННИХ РОБІТ

1. Усі строчки, крім оздоблювальних, виконують нитками в колір тканини. Оздоблення (тасьму, мереживо та ін.) пришивають нитками того самого кольору.

2. Ширина шва повинна відповідати розмірам, вказаним у технологічних картках на виготовлення виробу.

3. Під час виконання машинної строчки припуск па шов розташовують справа від голки, а деталь виробу - зліва.

4. Кінці строчок закріплюються зворотним ходом машини (довжина закріпки 7 10 мм) або зав’язуються вузликом.

5. Під час роботи тканину не можна тягнути або підштовхувати, рука лежить на тканині й напрямляє рух строчки.

6. Номер ниток і машинних голок повинен відповідати товщині тканини.

Термін

Зміст роботи

Застосування

Зшити

З’єднання машинною строчкою двох або кількох деталей по суміщених лініях, які приблизно однакові за довжиною

Зшивання бокових зрізів та частин поясу

Пришити

Прикріплення машинною строчкою малих деталей до великих

Пришити пояс, оборку, нагрудник

Обшити

З’єднання деталей по зрізах із наступним вивертанням їх на лицьовий бік

Обшити бретелі, кінці пояса

Настрочити

Прокладання строчки при накладанні однієї детаїі на іншу чи закріплення припусків шва або складок, направлених в один бік

Настрочування кокетки, накладної кишені

Застрочити

Закріплення підігнутого зрізу детаїі машинною строчкою з підгином або без під гину зрізу всередину

Заст роч и г и нижні й зріз спідниці

Прострочити

Прокладання оздоблюваіьної строчки по краю деталі або виробу

Закріплення та оздоблення країв кокеток, поясу, оборок

Підшити

Закріплення підігнутого зрізу на спецма-шині

Підшивання низу спідниці, штанів

Обметати

Обробка зрізу або прорізу петлі для запобігання їх обсипанню, виконана на спецма-шині

Обме гува н ня п етл і, зрізів виробу

Машинні шви

За своїм призначенням машинні шви бувають з’єднувальні, кранові та декоративно-оздоблювальні.

З’єднувальні шви служать для з'єднання деталей, крайові - для обробки зрізів деталей із виворітного боку, декоративно-оздоблювальні - для художнього оформлення виробу. Коли вивчиш усі види швів, зрозумієш, як виконується кожен із них, і попрактикуєшся на зразках, ти досягнеш такої майстерності, іцо у твоїх виробах усі шви будуть виконані ідеально.

Зшивний шов

 

Застосовують для з'єднання деталей виробів, це основний шов. Виконують за допомогою простої машинної строчки. Довжина стібка залежить від тканини та призначення шва.

 

 

 

Послідовність виконання

1. Скласти деталі виробу лицьовим боком всередину, зрівнюючи зрізи. Зметати деталі на відстані 1 см від зрізів.

2. Зшити деталі на швейній машині. Щоб нитку змотування було легко видаляти, машинну строчку слід прокладати поряд зі зметувальиою, з боку зрізу тканини.

3. Видалити зметувальну строчку.

4. Припрасувати шов, або запрасувати, чи розпрасувати припуски на шов, залежно від його виду.

 

 

Шов «упідгин із закритим зрізом»

Цей шов застосовують при підтипі низу виробів. Послідовність виконання

1. Підігнути зріз виробу на виворітний бік на 0,5 см і заметати.

2. Ще раз підігнути деталь на 1 см і заметати.

3. Застрочити на відстані 0,1 0,2 см від краю першого підтипу.

4. Видалити зметувальні строчки.

5. Шов припрасувати.

 

Машинні стібки

Сучасні швейні машини виконують безліч різноманітних стібків, й інколи нелегко обрати той, що найбільше підходить. Давай розглянемо найпоширеніші типи машинних стібків.

Пряма строчка - найважливіший вид машинного стібка, який виконують па будь-якій швейній машині. Прямою строчкою можна здійснювати всі швейні роботи, за винятком обметування зрізів виробів.

 

 

 

За допомогою прямої строчки можна призборювати та припосаджувати деталі виробу. Для цього треба встановити на машинці найбільшу довжину стібка. Потім прокласти строчки но обидва боки розміченої лінії шва, не закріплюючи кінці швів. Притримуючи нижню нитку, зсунути по ній тканину, створюючи зборки бажаної ширини. Кінці ниток можна закріпити вузликом або накрутити на вколоту шпильку. Зборки розподілити рівномірно.

 

 

 

Зигзагоподібний шов па машині можна регулювати як по довжині (відстань між стійками), так і по ширині. Головним чином його використовують для обробки зрізів припусків на шви.

 

 

Вузький стібок «зигзаг» нормальної довжини, еластичний і може застосовуватись для з’єднання тканин, що розтягуються (джерсі, трикотаж).

 

 

Еластичним швом пришивають еластичну стрічку і зшивають

 

її кінці.

 

Потайним машинним швом за допомогою спеціальної ланки можна непомітно пришити низ виробу.

 

 

Для підшивки низу виробу із еластичних тканин можна застосувати еластичний потайний шов.

 

 

Трирядний шов «сгрейч» не тільки еластичний, але і дуже міцний. Цим швом виконують шви, які повинні бути особливо міцними, наприклад середній шов штанів. Однак будь обережною: оскільки шов трирядний, розпороти його дуже важко. Відповідно, цим швом можна користуватися лише тоді, коли ти впевнена, шо виправлень більше не знадобиться.

 

 

Швом «Оверлок» одночасно виконують шов і крайову обробку трикотажних матеріалів.

 

Практична робота

ВИКОНАННЯ ЗРАЗКІВ МАШИННИХ ШВІВ

 

Матеріали та інструменти: швейна машина, ножиці, голки, лінійка, крейда, нитки, тканина, підручник, зошит.

 

Послідовність виконання роботи

1. Організуй робоче місце.

2. Викрій 7 клаптиків тканини розміром 10x5 см.

3. Послідовно виконай зазначені шви, використовуючи інструкційні картки:

— зшивний шов на ребро;

— зшивний шов у розпрасування;

— зшивний шов у запрасування;

— шов «у під ги н із закритим зрізом».

4. Здійсни оцінювання проведених робіт.

5. Прибери робоче місце.

6. Роботу виконуй, дотримуючись правил безпечної праці.

 

Для кожного виду робіт тільки свої правильні нитки

Поліестерні нитки -міцні, підходять для всіх швів.

Шовкові нитки для обметування петель та декоративних швів.

Нитки секційного фарбування - універсальні нитки для машинної вишивки. Лляні нитки - для ручного шиття міцних тканин.

Кручені нитки - най-міцніші нитки для ручного шиття. Зметувальні нитки -гарно рвуться і легко видаляються з тканини.

Нитки для квілтін-гу - для машинного стьобання. Металізовані нитки-для вишивання мотивів і декоративних стібків.

Оверлочні нитки -тонкі нитки для обметування зрізів і потайних стібків. Нитки для вишивання - для всіх технік і стібків.

Еластичні нитки -для рюшів, оборок і буфів.

 

Запитання та завдання для повторення

1. Як підготувати швейну машину до роботи?

2. Із яких частин складається швейна голка?

3. Від чого залежить вибір номерів голки й нитки?

4. Які несправності в роботі швейної машини викликає погана якість голки чи неправильне її встановлення?

5. З боку якого жолобка заправляється верхня нитка? Чому?

6. Як встановлюється голка в голкотримач?

7. Чи потрібно вміти підбирати голки і швейні нитки?

8. Який стрижень голки товщий - № 90 чи

№120?

9. Яка нитка тонша - з № 40 чи № 80?

10. Які три види машинних швів існують?

11. Для чого слугують з’єднувальні шви?

12. Які шви належать до з'єднувальних?

13. Які шви належать до крайових?

14. Для чого застосовують крайові шви?

Творче завдання

Користуючись різними інформаційними джерелами. розглянь види ручних і машинних швів, їх застосування. Зроби власну презентацію.

ЗАСТОСУЙ НА ПРАКТИЦІ Види ручних робіт

Види ручних голок

Швейні голки / голки для штопання. Довжина може бути різна, а товщина залежить від тканини. Тонкі голки для штопання допоможуть видалити дірки на тонких тканинах, а товстіші голки підійдуть для зметування. Голки для вишивання - використовують для лічильних тканин (аїда, страмін). Голки джерсі (з двома вушками) для капелюхів - не пошкоджують в'язані, стрейчеві полотна; полегшують засилян-ня нитки; довгі, легко проходять крізь товстий фетр.

Голки для ляльок і нанизування бісеру. Голки для ручних робіт з грубого матеріалу.

Голки для протягування стрічок і шнурків у куліски.

Голки для шкіри. Голки для оббивки меблів

 

під час виготовлення швейних виробів

Хоча зараз шиють майже виключно па машинах, зовсім відмовитись від ручного шиття неможливо. Ручні шви особливо незамінні на початковому етапі виготовлення виробу. Щоб вдало викопати ручні шви, необхідно дотримуватись певних правил.

ПРАВИЛА ВИКОНАННЯ РУЧНИХ РОБІТ

Небезпеки в роботі

Не використовуй у роботі тупі, іржаві та погнуті голки.

Якщо голка зламалася, її необхідно загорнути в папірець і викинути.

Не ший де ирийдеться, особливо вдома на килимі. Якщо голка не в тебе в руках, то вона обов'язково повинна бути в гольнику. Не на столі, не в підлокітниках крісла, не в твоєму одязі або роті, а тільки в гольнику. Привчи себе до цього.

Намагайся не зберігати в гольнику голки із вставленими у вушко нитками. Ти й не помітиш, як голка вислизне з гольника, коли ти випадково зачепиш та потягнеш нитку. Закінчила працювати - вийми всі нитки.

Не перетворюй гольник на їжака, зберігай у ньому тільки ті голки, які тобі часто потрібні: три, п’ять, сім, решту голок тримай окремо, надійно запакованими. Якщо гольник впаде, ти, знаючи скільки було голок, будеш впевнена, що всі вони знайдені. Підготовка до роботи

Насамперед навчися засиляти нитку в голку, зав'язувати вузол на кінці нитки.

Довжина нитки для ручних робіт не повинна перевищувати подвійну відстань від кисті до ліктя (не більше 80 см).

— Прислів'я: «Довга нитка - лінива швачка».

Перш ніж засиляти нитку в голку, її кінець скручують між великим і вказівним пальцями правої руки. Голку тримають між великим і вказівним пальцями правої руки, вушком до нитки. Лівою рукою скручену нитку вводять у вушко голки й витягують її на 2/3 довжини.

Зав'язати вузол на кінці нитки необхідно, щоб не розпустилися стібки. Виконання роботи

Деталь, яку обробляєш, поклади на стіл так, щоб шов розташовувався паралельно до краю стола, ближче до працюючого. На початку шва ліва рука повинна лежати на тканині, притиснувши пальцями тканину до столу. В правій руці голка з ниткою.

 

 

Товщина ліній викрійки, проведених на тканині, повинна бути не більша 0,1 см.

Стібки тимчасового призначення виконуй бавовняними нитками контрастного до тканини кольору, які добре видно.

Зметувальні стібки закріпляй трьома-чотирма зворотними стібками.

— Копіювальні стібки видали перед зшиванням.

— Зметувальні стібки видали після зшивання.

 

Термінологія ручних робіт

Термін

Зміст роботи

Застосування

Зметати

(сфастригувати)

Тимчасово з’єднати деталі, рівні за розміром

Зметати частини пояса

Наметати ( нафастри гувати)

Тимчасово з’єднати деталі, накладені одна на одну (менша на більшу)

Наметати кишеню на основну дегаль

Приметати ( прифастригувати )

Тимчасово приєднати меншу деталь до більшої

Приметати пояс до спідниці

Заметати (зафас гри гувати)

Тимчасово закріпити підігнутий край деталі

Заметати низ виробу

Пришити

Прикріпити фурнітуру, оздоблення на виробі стібками постійного призначення

Пришити ґудзики, гачки, кнопки

 

Види ручних швів

 

Пригадай, які ти знаєш види ручних швів та їх застосування.

 

 

Шви тимчасового призначення

Зметувальний. Призначений для змотування двох або кількох шарів тканини, примотування та вимотування різних деталей або розмітки ліній. Шов прокладають справа наліво. Стібки почергово з’являються з верхньою і нижнього боку. Довжина стібків залежить від призначення шва. Дуже короткими стінками можна робити зборки або припосаджувати тканину.

Копіювальний. Застосовують для перенесення виточок, фасонних ліній, припусків на шви з однієї деталі па іншу. Такі стібки шиють бавовняними нитками, контрастного кольору. Для цього симетричні деталі складають лицьовими боками всередину і по намічених лініях прокладають шов «вперед голка* так, щоб кожний другий або третій стібок залишався петлею. Потім деталі розсувають, а нитки стібків між деталями розрізають.

 

 

Шви постійного призначення

«Назад голка». На лицьовому боці тканини стібки дуже малі і виглядають як крапки. Такий шов застосовують здебільшого для пришивання застібок-блиска-вок. Шов виконують справа наліво: голку вколюють у тканину, потім виводять па відстані близько 5 мм. На лицьовому боці тканини пропускають 1 -2 нитки тканини. Знову вколюють голку в тканину иа довжину 5 мм і так далі.

«Строчка». Найміциіший із ручних стібків. Але його застосовують тільки для дуже коротких швів або для виправлення машинних швів, коли використовувати для цього швейну машину не має сенсу. Голку вколоти в тканину, вивести через 5 мм. Відступивши приблизно 3 мм, знову вколоти голку і проколоти на довжину двох стібків. Проколювати тканину точно в місцях виходу голки. Потім знову вколоти голку на довжину двох стібків і т. д.

Потайний. Майже невидимий - його застосовують при підшиванні підкладки, а також для зшивання загорнутих на виворітний бік зрізів основної тканини або для ремонту шва, що розійшовся і не доступний для зшивання на швейній машинці з виворітного боку. ІІІов виконують справа наліво. Вколоти голку в припуск або в згин тканини і вивести, зробивши стібок. Точно над точкою виходу голки вколоти її в згин іншої тканини, иа довжину стібка, не проколюючи тканину наскрізь. Точно над точкою виходу голки із тканини знову вколоти її в згин іншої тканини і т. д.

Обметувальний. Застосовують для обметування зрізів дуже тонких і делікатних тканин (органза, шифон та ііі.). Косий шов шиють зліва па право. Щоб зрізи тканини не скручувалися, не натягуй туго нитку.

Петельний. Міцніший за попередній, застосовують для обметування дуже сипучих тканин. Шиють зліва па право: голкою проколи зріз ззаду, обведи нитку навколо вістря голки, потім протягни голку крізь тканину. Тільки злегка натягни нитку, щоб зрізи тканини не скручувалися.

 

Це матеріал з підручника Трудове навчання 8 клас Терещук

 

Автор: vlad2017 от 5-01-2017, 12:17, Переглядів: 7733