Народна Освіта » Технології ( Трудове навчання ) » Зображення і позначення різьби на кресленні

НАРОДНА ОСВІТА

Зображення і позначення різьби на кресленні

Побудова гвинтової поверхні на кресленні - досить тривалий і складний процес. Тому на кресленнях виробів різьба зображується умовно. Гвинтову лінію замінюють двома лініями - суцільною основною і суцільною тонкою.

Зовнішня різьба на стержні (рис. 85) зображається суцільними основними лініями по зовнішньому діаметру і суцільними тонкими лініями - по внутрішньому діаметру. На зображеннях, одержаних проектуванням на площину, перпендикулярну осі стержня, гонку лінію проводять на 3А кола. Причому ця лінія може бути розімкнена у будь-якому місці (не дозволяється розпочинати суцільну тонку лінію і закінчувати її на осьовій лінії). Відстань між тонкою і основною суцільною лінією не повинна бути меншою 0,8 мм і не більшою за крок різьби. Межу різьби наносять у кінці її повного профілю суцільною основною лінією.

Внутрішня різьба (в гайці) зображується суцільною основною лінією по внутрішньому діаметру і суцільною тонкою - по зовнішньому (рис. 86). Якщо при зображенні глухого отвору, кінець різьби розміщується ближче до його дна, то дозволяється зображати різьбу до кінця отвору.

На розрізах різьбових з’єднань у зображенні на площині, паралельній його осі, в отворі зображують лише ту частину різьби, яка не закрита різьбою стержня (рис. 87).

Штриховку в розрізах і перерізах проводять до суцільної основної • • ••

Ліни, тобто до зовнішнього діаметра зовнішньої різьби і внутрішнього Діаметра внутрішньої.

У техніці дуже широко використовуються різьбові з’єднання за Допомогою: болта і гайки (болтове з’єднання), шпильки і гайки (шпилькове з’єднання), гвинта (гвинтове з’єднання) (рис. 88).

Зображення різьбових з’єднань на складальних кресленнях складний і тривалий процес, а тому їх викреслюють із застосуванням деяких спрощень, передбачених відповідними стандартами. Для кріпильних деталей, у яких на кресленні діаметри стержнів дорівнюють 2 мм і менше, застосовують умовне зображення (рис. 89).

При зображенні болтового з’єднання на навчальних складальних кресленнях болт, гайку і шайбу рекомендується викреслювати не за всіма розмірами, а лише за діаметром і довжиною стержня. Решта роз-

мірів, як правило, визначаються за умовними співвідношеннями елементів болта і гайки у залежності від діаметра різьби б (рис. 90).

Довжину болта розраховують за формулою: Ь1+1і2+8+Н+к=Е (заокруглити до стандартного значення).

При спрощених зображеннях різьба показується по всій довжині стержня кріпильної різьбової деталі. Фаски, заокруглення, а також зазори між стержнем деталі і отвором не зображаються. На виглядах, одержаних проектуванням на площину, перпендикулярну до осі різьби, Різьба на стержні зображується одним колом, яке відповідає зовніш-

ньому діаметру різьби. На цих же виглядах не зображуються шайби, які використовуються у з’єднанні.

При викреслюванні на складальних кресленнях шпилькового з’єднання рекомендується, так само як для болтового з’єднання, користуватися умовним співвідношеннями між діаметром різьби і розмірами елементів гайки і шайби (рис. 91).

Довжину угвинченого кінця шпильки вибирають у залежності від матеріалу деталі. Довжина шпильки (рис. 92) розраховується за формулою: 1 =Ы + з + Н + к = Е (заокруглити до стандартного значення).

У гвинтовому з’єднанні (рис. 93), так само як і в шпильковому, різьбова частина гвинта угвинчується в різьбовий отвір деталі. Межа різьби гвинта повинна бути розміщена дещо вище від лінії розніму деталей. Верхні деталі в отворах різьби не мають. Між гвинтами і цими отворами повинні бути зазори.

Довжина угвинчуваної частини гвинта залежить від матеріалу деталі, в який він угвинчується і дорівнює: 11 = сі (для сталі, бронзи, латуні); 11 = 1,25 (1 (для чавуну); 11 = 2с1 (для легких сплавів). Довжину гвинта в цілому розраховують за формулою: 1 = 11 + Ь1 - Н = Е (заокруглити до стандартного значення) (рис. 94).

Для того, щоб указати, який тип різьби нарізано на зображуваній деталі, їх умовно позначають літерами: М - метрична, трапецеїдальна - Тг, трубна циліндрична - О, упорна - 8 тощо. На рис. 95 показано умовні позначення основних типів різьб.

ЗАПИТАННЯ

І. Як зображується на кресленні зовнішня і внутрішня різьби?

2. У чому полягають особливості зображення різьби на перерізах і розрізах різьбових з'єднань?

3. Охарактеризуйте особливості спрощених зображень шпилькового і гвинтового різьбових з’єднань на кресленні.

4. У яких випадках використовують умовні зображення болтового, шпилькового і гвинтового з’єднань?

5. Як розраховується довжина болта, шпильки і гвинта на їх спрощених зображеннях?

6. Як умовно позначаються на кресленнях метрична, трапецеїдальна, трубна, упорна і дюймова різьби?

 

Це матеріал з підручника Трудове навчання 8 клас Мадзигон

 

Автор: vlad2017 от 3-01-2017, 20:52, Переглядів: 3600