Народна Освіта » Технології ( Трудове навчання ) » Відрізання заготовки і прорізання пазів

НАРОДНА ОСВІТА

Відрізання заготовки і прорізання пазів

Відрізання заготовок від довгих прутів, брусків, кутників виконують за допомогою відрізних фрез (рис. 71 д). Для прорізання вузьких пазів (прорізи, шліци) використовують прорізні фрези (рис. 71 е).

Відрізні та прорізні фрези своєю формою нагадують дискові, але мають меншу ширину, а на зубцях відсутні бічні ріжучі кромки.

Для відрізання сталевих і чавунних заготовок використовують фрези з дрібними і середніми зубцями. Відрізання заготовок із менш твердих матеріалів здійснюють фрезами з великими зубцями.

Вибір прорізних фрез залежить від глибини пазів: для неглибоких шліців використовують фрези з дрібними і середніми зубцями, для глибоких пазів - з великими.

Під час виконання фрезерних робіт необхідно дотримуватись таких правил безпечної роботи, що і при виконанні вправ з управління верстатом. Додатково необхідно враховувати такі вимоги:

• заготовку переміщати плавно, без великих зусиль;

• вимірювати деталь, прибирати стружку, чистити і змащувати верстат тільки після повної його зупинки;

• стружку прибирати щіткою, а з пазів стола і станини - гачком.

При складанні операційних карт для фрезерної обробки способи закріплення деталей показують за допомогою умовних позначень (див. табл. 5).

Таблиця 5

Умовні позначення способів закріплення заготовки

при фрезеруванні

Назва

Рисунок

Умовні

позначення

1.

Опора нерухома 1

Опора рухома (затискач) 2

2.

Закріплення заготовки:

вид за стрілкою А вид за стрілкою Б

вид за стрілкою В

ЗАПИТАННЯ

1. Наведіть приклади деталей, оброблених способом фрезерування?

2. Чим відрізняються фрезерування пазів, від прорізання шліців?

3. Чому, на вашу думку, діаметр фрези рекомендують обирати якомога меншим?

4. Як ви вважаєте, чому при обробці твердих матеріалів застосовують фрези з дрібним зубом?

ЦЕ ЦІКАВО!

До числа перших фрез можна віднести інструменти у вигляді дерев’яних дисків зі вставними зубцями із сталі або каміння. Такими «фрезами» на Сході обробляли торцеві поверхні бронзових коліс. Назва інструмента «фреза» з’явилась у Франції. Це слово у перекладі означає «суниця». Така несподівана назва пояснюється тим, що перші фрези (кулеподібні напилки) мали довгий стержень і своїм видом нагадували відому ягоду - суницю.

Операційна карта

Фрезерна обробка заготовки гвинта різцетримача

М

о

я

я

н

о

.3

X

ф

а ф і Е

Зміст установ і переходів

Схема переходу

Прис

тосу

вання

Інстру

менти

2

£

0.

2

2

М !

св

«

м

ся о

* 5 £ 2

і 5

- се с X

К \ 2 'О

о

А

 

Встановити заготовку в лещатах

Лещата

машинні

         
 

1.

Фрезерувати Уступи в розмір 8 і 7 мм

Оправка

мірне

кільце

Дискові

фрези,

штанген

циркуль

1,

0,5

1

Ручн.

315

Б

 

Встановити

заготовку

Лещата

машинні

         
 

1

Фрезерувати уступи в розмір 8 і 7 мм

Оправка

мірне

кільце

Дискові

фрези,

штанген

циркуль

1,

0,5

1

Ручн.

315

ПРАКТИЧНА РОБОТА

Вивчення фрезерного верстата

Мета. Ознайомлення з будовою фрезерного верстата, формування навичок управління верстатом.

Інструменти і пристосування. Горизонтально-фрезерний верстат і приладдя до нього, штангенциркуль, вимірювальна лінійка, набір нормальних конусів.

Завдання. Виконати вправи з управління верстатом, його налагодження і установки фрез.

Вказівки до роботи.

Ознайомлення з будовою верстата:

• визначити модель верстата і розшифрувати її; знайти основні частини верстата і пояснити їх призначення;

• виміряти габарити стола в поздовжньому і поперечному напрямах;

• визначити найбільшу відстань від поверхні столу до осі, для цього: опустити стіл у крайнє нижнє положення, вставити у верстат оправку відомого діаметру; відстань від поверхні столу до оправки (по перпендикуляру) визначається додаванням до даної величини половини діаметра оправки;

• визначити величину ходу стола в поздовжньому і поперечному напрямах, для цього: відвести поздовжній стіл у крайнє ліве положення; нанести крейдою риску збоку на поздовжньому і поперечному столах верстата; перемістити поздовжній стіл у крайнє праве положення; за зсувом рисок визначити величину ходу поздовжнього стола; аналогічно визначити величину ходу поперечного стола;

• визначити ціни поділок лімбів поздовжньої, поперечної і вертикальної подач: встановити лімб поздовжньої подачі на нульову поділку; нанести крейдою риску збоку на поздовжньому і попере-

І

чному столах верстата; зробити маховичком з лімбом один оберт до співпадання нульової поділки лімба з рискою; за зсувом рисок визначити величину переміщення стола, яка повинна дорівнювати кроку гвинта; поділити отриману величину на число поділок лімба; це буде ціна поділки лімба поздовжньої подачі; аналогічно визначити ціни поділок лімбів поперечної і вертикальної подач;

• користуючись набором нормальних конусів, визначити номер конуса шпинделя.

Вправи з налагодження верстата:

• налагоджують певну частоту обертання шпинделя, вмикають верстат і спостерігають за його роботою на заданому режимі вхолосту протягом 1-2 хв.; повторюють ці дії двічі-тричі, щоразу встановлюючи різні частоти обертання шпинделя;

• налагоджують певну величину поздовжньої подачі стола і вмикають верстат; вмикають механічну поздовжню подачу стола і спостерігають за його роботою при перемиканні подачі на прямий і зворотний хід столу; повторюють ці дії двічі-тричі, щоразу встановлюючи різну величину подовжньої подачі стола;

• аналогічно попередній вправі спостерігають за роботою верстата при різних режимах поперечної і вертикальної подач стола.

Вправи з установки і закріплення фрез на оправках:

• підібрати оправку з конічним хвостовиком, який відповідає розміру конічного отвору;

• протерти конус і конічний хвостовик оправки і вставити оправку в конус;

• ввести в отвір з іншого боку зажимний гвинт, укрутити його в різьбовий отвір оправки спочатку від руки, а потім закрутити гайковим ключем;

• протерти установочні кільця і частину їх надіти на оправку;

• надіти фрезу на оправку, розташувавши її приблизно на середині або дещо ближче до шпинделя, надіти решту кілець і попередньо закрутити затяжну гайку;

• підвести підвіску хобота верстата до кінця оправки і, залежно від її конструкції, притиснути оправку центром або встановити її в підшипнику підвіски;

• остаточно закрутити затяжну гайку ключем, закріпити хобот верстата;

• увімкнути верстат;

• вимкнути верстат;

• відкрутити затяжну гайку;

• відкріпити і відвести підвіску хобота;

• зняти установочні кільця і фрезу;

• відкрутити затяжний гвинт на два-три оберти і легкими ударами мідного молотка зрушити оправку з місця; відкрутити і вийняти затяжний гвинт;

• вийняти оправку з отвору шпинделя, надіти на неї кільця і закрутити гайку;

• покласти на місце оправку, затяжний гвинт і фрезу.

ПРАКТИЧНА РОБОТА Обробка плоских зовнішніх і внутрішніх поверхонь заготовок на фрезерному верстаті

Мета. Оволодіти прийомами виконання найпростіших видів фрезерних робіт.

І нструменти і пристосування. Фрезерний верстат і пристосування до нього, фрези для обробки площин, пазів і відрізання, контрольно-вимірювальні інструменти.

Завдання. На фрезерному верстаті виконати обробку горизонтальної і вертикальної поверхонь, фрезерування паза і відрізання матеріалу.

Вказівки до роботи

Обробка горизонтальних площин проводиться циліндричними (на горизонтально-фрезерному верстаті) і торцевими або кінцевими (на вертикально-фрезерному верстаті) фрезами. Як ті, так і інші Фрези можуть бути цільними або зі вставними зубами.

Заготовку закріплюють у машинних лещатах або безпосередньо на столі за допомогою різних прихватів так, щоб оброблювана площина була паралельна площині столу.

Потім встановлюють і закріплюють фрезу і проводять налагодження верстата на задану швидкість різання і подачу.

Після налагодження верстата на необхідну швидкість різання і подачу, встановлюють глибину фрезерування. Як правило весь припуск прагнуть зняти за один-два проходи (другий прохід у цьому випадку є чистовим).

Обробку зазвичай розпочинають із ручної подачі (врізання), а потім вмикають механічну.

Обробку вертикальних (торцевих) площин здійснюють на горизонтально-фрезерних верстатах торцевими і дисковими фрезами, а також на вертикально-фрезерних — торцевими.

Для цього треба встановити машинні лещата на столі так, щоб губки лещат були перпендикулярні дзеркалу (вертикальним направляючим станини). Вибрати, перевірити і встановити фрезу. Налагодити верстат на необхідну частоту обертання шпинделя і подачу, встановити глибину фрезерування, дещо меншу від потрібної. Профрезерувати торець спочатку попередньо. Перевірити правильність обробки кутником і, якщо необхідно, підналагодити лещата; закріпити заготовку і остаточно профрезерувати торець.

Відкриті (наскрізні) прямокутні пази фрезерують дисковими фрезами, ширина яких повинна бути на 0,15 - 0,20 мм меншою за ширину паза. Ця вимога викликана тим, що як правило биття оправки і закріпленої на ній фрези дещо збільшує розмір паза.

При установці фрези на оправку ретельно протирають торці фрези і установочні кільця. Для фрезерування паза спочатку підводять фрезу до розміченого паза і встановлюють її між рисками. Потім, злегка торкнувшись заготовки фрезою, що обертається, контролюють правильність її розташування, закріплюють стіл у поперечному напрямі, а у вертикальному піднімають на глибину паза по лімбу і також закріплюють, після чого фрезерують паз.

На фрезерних верстатах виконуються також операції з розрізання матеріалу. Для цього використовують відрізні фрези. Прийоми робіт при розрізанні матеріалу аналогічні прийомам фрезерування пазів.

 

Це матеріал з підручника Трудове навчання 8 клас Мадзигон

 

Автор: vlad2017 от 3-01-2017, 20:46, Переглядів: 933