Народна Освіта » Технології ( Трудове навчання ) » Основні відомості про фрезерування

НАРОДНА ОСВІТА

Основні відомості про фрезерування

Фрезерування металів - це один із способів їх обробки різанням, під час якого багатолезовий інструмент-фреза здійснює обертальний (головний) рух, а заготовка - поступальний (рух подачі).

Залежно від потрібної форми поверхні деталі застосовують різноманітні фрези (рис. 71). Зубці фрези беруть участь у процесі різання не постійно, а періодично. За час холостого ходу вони встигають охолонути. Тому фрези вирізняються високою стійкістю порівняно з іншими металоріжучими інструментами.

 

Кожний зуб фрези (рис. 72), як і будь-який різець, має форму клина і складається із таких елементів: передньої поверхні (1), по якій схо-дитьстружка, задньої поверхні (3) і ріжучої кромки (4). Для відводу стружки слугує канавка (2). Канавка, а відповідно, і ріжуча кромка, можуть бути прямими і гвинтовими.

На фрезі можна виділити такі кути:

у - передній кут,

Р - кут загострення,

а - задній кут,

6 - кут різання.

Вони відіграють таку ж роль у процесі різання, як і в будь-якому іншому ріжучому інструменті.

Під час фрезерування Циліндричними і дисковими Фрезами розрізняють залежно В1Д напряму руху інструменту і заготовки зустрічне і попутне фрезерування.

При зустрічному фрезеруванні (рис. 73 а), коли напрям руху зуба фрези і заготовки у місці їх дотику протилежні, зуб фрези поступово, без удару врізається в метал, зрізуючи товстий шар. Навантаження на верстат зростає поступово. Але перед врізанням зуба задня поверхня сильно треться об поверхню що обробляється, в результаті чого збільшується шорсткість поверхні.

 

Під час попутного фрезерування (рис. 73 б), коли напрямки руху фрези і заготовки в місці їх дотику співпадають, зуб фрези починає зрізати повну стружку, і врізання його в метал супроводжується ударом.

Таке фрезерування не можна виконувати на верстатах з недостатньою вібраційною стійкістю, (наприклад, на верстатах НГФ-110 Ш). Перевага попутного фрезерування полягає у тому, що заготовка додатково притискається до поверхні столу інструментом, отже шорсткість обробленої поверхні менша.

Процес фрезерування характеризується такими параметрами: ширина фрезерування, глибина фрезерування, швидкість різання, подача (рис. 74).

Ширина фрезерування - це розмір оброблюваної заготовки у напрямку, паралельному осі обертання фрези (при фрезеруванні на горизонтально-фрезерних верстатах). При фрезеруванні на вертикально-фрезерних верстатах ширина фрезерування вимірюється у напрямку, перпендикулярному до осі обертання торцьової фрези.

Глибина фрезерування - це товщина шару матеріалу, який знімається із оброблюваної заготовки за один прохід фрези.

Під подачею при фрезеруванні розуміють переміщення оброблюваної заготовки відносно фрези, яка обертається. Подачу розрізняють за такими видами:

• на один зуб фрези Бг, мм/зуб;

• на один оберт фрези БО, мм/об (во = Бг г, де ъ - число зубців фрези);

• на одну хвилину (хвилинна подача) вхв., мм/хв. (хв. = йо п = гп).

Вибір величини подачі здійснюється за спеціальними таблицями. Швидкість різання при фрезеруванні визначається як шлях, який проходить за одну хвилину найбільш віддалена від осі обертання точка ріжучої кромки фрези:

V = лБл/ЮСЮ (м/хв.),

де: V - швидкість різання, м/хв.;

О - діаметр фрези, мм; п - частота обертання шпинделя, об/хв.

Швидкість різання обирають за довідником в залежності від при-йнятої (обраної) глибини різання і подачі, а також від матеріалу фрези, наявності змащувально-охолоджуючої рідини. Потім за формулою швидкості різання розраховують потрібну частоту обертання шпинделя і налагоджують верстат.

Для виготовлення фрез застосовують різні марки сталі. Фрези, які працюють при швидкості різання 10-15 м/хв., виготовляють із вуглецевих інструментальних сталей У7-У13, а які працюють при швидкості різання 20 - 25 м/хв. - із легованих інструментальних сталей ХГ, ХВ5, 9ХС і ХВГ. Для фрез, які працюють на більш високих швидкостях різання, застосовують швидкоріжучі сталі (Р6М5, Р6МЗ, Р12 та інші), а також металокерамічні тверді сплави (ВК2, ВК10М, Т5К10, Т14К8 та інші)

ЗАПИТАННЯ

1. У чому полягає схожість і різниця фрезерування, точіння і свердління?

2. У чому суттєва схожість і відмінність між фрезою, свердлом і токарним різцем?

3. У чому переваги і недоліки попутного і зустрічного фрезерування?

4. Чому, на вашу думку, при чистовому фрезеруванні обирають меншу глибину різання?

 

Це матеріал з підручника Трудове навчання 8 клас Мадзигон

 

Автор: vlad2017 от 3-01-2017, 20:45, Переглядів: 1290