Народна Освіта » Технології ( Трудове навчання ) » Конструювання і комбінаторика

НАРОДНА ОСВІТА

Конструювання і комбінаторика

Виготовляючи якусь річ з металу або деревини, людина повсякчас намагається її оздобити, зробити красивою та зручною.

При виготовленні складних об’єктів, різного роду конструкцій бажання людини зробити їх зручнішими та привабливішими перейшло й Fia таку сферу діяльності, як «художнє конструювання». Навіть сучасна промисловість не може обійтися без того, щоб ще на стадії проектування не надати об’єкту сучасного й зручного вигляду. Уся сучасна робота з проектуванням технічних та інших об’єктів у конструкторському колективі пов’язана з художнім конструюванням. За довгі роки розвитку вона виробила певні правила та своєрідну систему законів і методів, які допомагають конструктору надати кожному об’єкту сучасного і красивого зовнішнього вигляду.

Наприклад, щоб упорядкувати різноманітні елементи в конструкції у певній послідовності, яка не порушує зовнішню форму, дотримуються певного «ритму». В конструюванні це слово означає рівномірне й послідовне розміщення певних елементів у якомусь заздалегідь визначеному порядку, сполученні, що не порушує загальний вигляд об’єкта

проектування (рис. 1). Зразком застосування закону «ритму» можуть слугувати проекти зовнішнього вигляду наших будинків, де такі потрібні нам елементи як вікна й балкони заздалегідь проектують на одній лінії. У визначеній послідовності вони повторюються на кожному поверсі, але не псують зовнішній вигляд будинку.

Під час проектування вікон та балконів конструктор-архітектор дотримується правил комбінаторики, які надають можливість розташовувати вікна й балкони за певними прийомами в залежності від зовнішнього вигляду й розміру самого будинку.

Комбінаторику застосовували з давніх-давен. Згадаймо всесвітньо відомі єгипетські піраміди. Завдяки комбінаториці древні архітектори-конструкгори спроектували й збудували піраміди з численних блоків, які мали чітко визначені розміри. Тому слово «комбінаторика» означає - прийоми знаходження найбільш вдалого поєднання різних елементів в одне ціле у певному порядку. Застосовується комбінаторика і при фарбуванні предметів та об’єктів, де певні елементи мають свій колір.

Розглядаючи розташування вікон будинку, зверніть увагу, що вони розміщені симетрично відносно периметру фронтальної сторони та центру. Це ще один принцип, за яким відбувається художнє конструювання. Принцип симетрії в художньому конструюванні означає, що всі елементи в конструкції розташовано чітко відносно загальної осі (в нашому випадку - площини), фронтальної сторони або центру будинку.

У живій природі все розвивається за законами симетрії (рис. 2). Розгляньте листок дерева, і ви побачите, що його краї рівновіддалені від центральної жилки. Роблячи креслення, ви завжди проводите осьову лінію симетрії, яка вказує, що всі точки накресленої деталі рівновіддалені від лінії симетрії. Таку симетрію називають осьовою або площинною. Це означає, що при обертанні навколо осьової лінії симетричного предмета всі точки його периметра постійно будуть суміщатися. На противагу симетрії в художньому конструюванні існує асиметрія, принцип якої полягає у врівноваженості поєднання всіх елементів, якщо відсутня загальна вісь симетрії. Такий принцип застосовується там, де, за необхідності, потрібно урівноважити всі елементи конструкції, без яких вона не може виконувати свої функції (рис. 3).

Застосовується принцип асиметрії там, де певним елементам потрібно надати зовнішніх ознак руху в межах цілої конструкції.

Поєднання симетрії й асиметрії в художньому конструюванні застосовується постійно. Тому, проектуючи об’єкт, конструктор має дотримуватися закону «врівноваженості» поєднаних форм. Врівноваженість

означає такий стан форм, при якому всі елементи симетрії й асиметрії збалансовані. Врівноваженість залежить від розподілення загальної маси елементів композиції відносно центру.

Яскравим прикладом врівноваженості елементів конструкції є шкільний свердлильний верстат. Композиційна врівноваженість усіх елементів досягнута завдяки формам елементів конструкції.

У художньому конструюванні доволі часто потрібно спроектувати певні елементи конструкції так, щоб вони зорово створювали враження руху вперед, вгору тощо. Надання конструкції або її елементам руху називають «динамікою» (рис. 4). Такої форми можна надати як рухомим, так і нерухомим об’єктам. Прикладом вираження руху вперед у нерухомому об’єкті є пам’ятник В’ячеславу Чорноволу в м. Києві. Скульптор надав фігурі людини динамічних форм, а кутом - статичних, за рахунок чого висловив основну думку свого витвору. Однак, здебільшого в художньому конструюванні застосовують статичну форму, яка відтворює стан врівноваженості, спокою.

Прикладом статичних форм у побуті є холодильник, пральна машина, кухонна плита тощо.

У художньому конструюванні при складанні проекту застосовується не тільки креслення, а й технічні рисунки, малюнки проектованих об’єктів, у яких потрібно за допомогою прийому зображення фактури позначати зовнішній вигляд.

Отже, фактура - це сукупність різних технічних прийомів обробки матеріальної поверхні, особливості обробки якогось матеріалу, яка сприяє досягненню художньо-декоративної виразності предмета або об’єкта конструювання.

ПРАКТИЧНА РОБОТА Створення ескізу моделі з елементами

симетрії та асиметрії

ЗАВДАННЯ 1

З креслярського паперу виріжте по 2 3 геометричні фігури: трикутники, прямокутники, трапеції з різними сторонами та інше. Всі вони є елементами одного цілого силуету, який потрібно скласти з геометричних фігур методом комбінаторики так, щоб симетрична

та асиметрична фігури.

ЗАВДАННЯ 2

На аркушах паперу зробіть три-чоти ескізи верстатів або інших об’єктів, у яких за допомогою осьових і формоутворюючих ліній вкажіть симетричність або асиметричність об'єкту. Умовою креслення асиметрії предметів і об’єктів має бути їх композиційна урівноваженість.

ЗАПИТАННЯ

1. У чому полягає діяльність людини в сфері «художнього конструювання»?

2. Що називають ритмом у технічному і художньому конструюванні?

3. У чому полягають правила «комбінаторики»?

4. Яку симетрію називають осьовою?

 

Це матеріал з підручника Трудове навчання 8 клас Мадзигон

 

Автор: vlad2017 от 3-01-2017, 20:23, Переглядів: 1329