Народна Освіта » Технології ( Трудове навчання ) » Процес проектування. Метод ідеальності проектуванні

НАРОДНА ОСВІТА

Процес проектування. Метод ідеальності проектуванні

Під проектуванням розуміють процес створення проектних документів, які потрібні для виготовлення або реконструкції технічного об’єкта, а також для проведення експертизи з метою прийняття рішення на виготовлення, реконструкцію, ремонт та вирішення інших питань. Поряд із традиційними видами розробки проекту технічні системи, об’єкти проектування постійно розширюються. Це викликано трудовими та організаційними процесами, соціальними, екологічними, інженерно-психологічними, генетичними та іншими чинниками. Процес проектування технічного об’єкта включає в себе обґрунтування технічної реалізації потреби, вибір або синтез споживчих якостей об’єкта, структури і конструкції об’єкта і його елементів, виготовлення проектно-конструкторської документації, виготовлення та використання моделей, макетів і дослідних зразків.

Процес проектування можна розділити на дві частини: зовнішнє проектування, пов’язане з виконанням робіт із маркетингу і визначення головних характеристик технічного об’єкта, і внутрішнє проектування, пов’язане з конструюванням технічного об’єкта і його детальною розробкою.

Початкові стадії розробки проекту відносяться до найбільш творчих та характеризуються постановкою і рішенням задач технічної творчості, де бажано використовувати методи технічної творчості.

Останнім часом під час проектування дуже широко використовують комп’ютерну підтримку: системи автоматизованого проектування, засоби автоматизації пошукового проектування і конструювання.

Проектування кожного об’єкта пов’язане із втручанням у середовище життя людини. Інколи новий об’єкт негативно впливає на середовище та життя людини, не забезпечуючи очікуваного покращення. У зв’язку з цим при проектуванні потрібно враховувати не тільки техніко-економічні вимоги, але й соціальні, антропологічні, екологічні та інші. Отже об’єкт повинен проектуватися таким чином, щоб бути ідеальним. Для цього в проектуванні застосовують метод ідеальності.

Кожній епосі, як і кожному суспільству, притаманна своя ідеальність, яка може суттєво різнитися від того ідеалу, який прийнято в певній країні чи в певному столітті. На сьогодні існує таке визначення ідеальності - досконалий!, чудовнії, бездоганний, взірцевий. Загальновизнаний ідеал розглядається як певний щабель того, чого намагається досягнути людський розум і вміння. Ідеальність об'єкта визначається вимогами та запитом людини. Однак, тут існують певні суперечності - що для одного є ідеальним, те для іншого може бути вадою. Особливо таке протиріччя спостерігається в техніці.

Проектуючи технічний об’єкт, конструктор розробляє ііого таким, що, на його думку, ідеально відповідає запланованим технічним функціям конструкції. Однак при наданні конструкції зовнішніх форм виникають певні протиріччя: між художнім оформленням конструкції і тим, яким він був спроектований. Для вирішення цих суперечностей знаходять найбільш вдалий компроміс, який задовольняє вимоги функціональності конструкції і вимоги до зовнішнього оформлення, застосовуючи метод ідеальності технічного об’єкта. Але, як відомо, якщо отримуєш виграш в одному, то обов’язково втрачаєш в іншому. Тому в процесі проектування об’єкта, намагаючись зробити його ідеальним, конструктор підраховує суму чинників, які припадають на втрати, і суму чинників, що відносяться до корисного ефекту спроектованого об’єкта. їх співвідношення і визначає ступінь ефективності або ідеальності спроектованої конструкції.

Цей ступінь визначається за формулою:

де: / - співвідношення ідеальності;

Ф - загальна сума факторів втрат;

н

Ф - загальна сума факторів користі.

Фактори користі регламентуються умовами створення конструкції, а фактори втрат здебільшого обумовлені процесом виробництва та експлуатації конструкції. До факторів втрат відносяться:

Фнт ~ це втрати на проектування та експлуатацію конструкції, втрати, пов’язані з браком при виготовленні; втрати навколишнього середовища від дії конструкції; втрати від аварій та втрати на їх попередження; втрати на ліквідацію наслідків аварій. Тому в процесі проектування технічного об’єкта потрібно якомога більше знизити фактори втрат, намагаючись розробити ідеальний проект.

При застосуванні в проектуванні методу ідеального об’єкта цей процес обумовлюється тим, які саме ідеали потрібно враховувати в проектуванні об’єкта. В промисловому проектуванні вони визначаються, як вже вище зазначалося, співвідношенням Ф до Ф .

н к

В художньому конструюванні промислового об’єкта вони визна-

чаються за принципом створення ідеальних речей для ідеальної людини, що теж є суперечливим. Тому при проектуванні технічних об’єктів, крім зменшення факторів втрат (ФД, намагаються спроектувати конструкцію, яка має більше ідеальних властивостей.

ПРАКТИЧНА РОБОТА

Проектування ідеального об’єкта

ЗАВДАННЯ

Спроектувати та по можливості виготовити модель технічного об'єкту, яка має найбільше ідеальних властивостей.

ЗАПИТАННЯ

1. Який проект називають ідеальним?

2. Яким вимогам повинен відповідати ідеальний об’єкт?

3. Для чого конструктор підраховує фактори втрат і користі ?

4. Яку конструкцію можна назвати ідеальною? Поміркуйте!

 

Це матеріал з підручника Трудове навчання 8 клас Мадзигон

 

Автор: vlad2017 от 3-01-2017, 20:22, Переглядів: 1041