Народна Освіта » Технології ( Трудове навчання ) » Ознайомлення з професіями металообробної промисловості

НАРОДНА ОСВІТА

Ознайомлення з професіями металообробної промисловості

Ви дізнаєтесь

Про можливі шляхи вибору професії. Професії, які існують у сфері металообробки, їх основні характеристики та вимоги до них.

Пригадайте

Які існують професії в сучасній галузі металообробки.

 

Означення

Предмети праці — речі, на які спрямована праця й засоби праці з метою створення життєвих благ, тобто йдеться про природну речовину, сировину, напівфабрикати.

Означення

Засоби праці — речі або їх комплекс, за допомогою яких людина виробляє життєві блага, тобто це інструменти і обладнання, машини і устаткування, земля й дороги, виробничі будівлі й споруди.

 

Вивчаючи виробництво свого краю, зустрічаючись з різними фахівцями, ви можете дізнатися про існування безлічі професій. Так, на металургійному заводі вас познайомить з виробництвом робітник-сталевар, на машинобудівному — токар чи слюсар, фрезерувальник або інструментальник тощо.

Як розібратися у всьому різноманітті професій? Усі професії умовно можна поділити на шість видів: людина — техніка, людина — жива природа, людина — нежива природа, людина — знакова система, людина — людина, людина — художній образ.

Однак вибір виду праці — це лише перший крок у виборі професії. Адже в кожному з них є багато підрозділів, які вимагають від людини особливого підходу, інтересів і нахилів.

Різні професії вимагають різного ступеня підготовки. Є робочі професії, якими можна оволодіти прямо на заводі, переймаючи досвід у майстрів. Багато цікавих й складних професій можна опанувати в навчальних закладах професійної освіти або у вищих навчальних закладах.

Перш ніж вибрати професію, треба вирішити, із якими засобами праці вам цриєм-но і цікаво мати справу: з ручними знаряддями, механічними засобами, автоматичними пристроями тощо.

Важливу роль у виборі професії відіграє й облік умов праці: економічних (зарплата, тривалість відпусток), морального порядку (престиж професії, можливості росту, моральний клімат на підприємстві тощо), санітарно-гігієнічних .

Вибираючи професію, слід враховувати й свої здібності. Вони діляться на загальні (розумова активність, працездатність, воля, уява, пам’ять, увага тощо) і спеціальні (здібності до технічної творчості, математичні, літературно-лінгвістичні тощо).

Означення

Умови праці — це зовнішнє середовище, що оточує працівника в процесі виробництва. Воно впливає на його працездатність і продуктивність праці.

 

Відомий психолог професор Є. А. Кли-мов зауважив: «Вибір професії — це друге народження людини». Він радив спочатку скласти загальне уявлення про світ професій. Потім розібратися в особистих якостях, важливих для вибору спеціальності, і з’ясувати потреби суспільства. У цьому допоможуть вчителі, батьки, психологи, про-форієнтологи, представники різних професій. Важливе значення для свідомого вибору професії також має загальноосвітній предмет «Трудове навчання» освітньої галузі «Технологія» в основній школі, а також проектно-технологічна діяльність у класній та позакласній роботі.

Оволодіння переваленою більшістю професій цілком доступно кожній людині. Причому слід зрозуміти, що покликання нерідко приходить разом з успіхом у роботі.

Наведемо приклади професій зі сфери металообробки, їх загальні характеристики, вимоги до індивідуальних особливостей і медичні протипоказання.

Оператор прокатного стану (мал. 167). На виробництві виконання більшості трудових операцій автоматизовано. Автоматичні верстати, виробничі лінії замінюють людину, виконуючи важку монотонну працю з більшою швидкістю і точністю. Автоматичне або напівавтоматичне обладнання використовується в багатьох виробничих гачузях і фактично на всіх етапах виробничого про-

 

цесу — від виробітку матеріалів до упаковки продукту. Автоматизовані лінії використовуються для того, щоб із сировини (іноді кількох її видів) за допомогою змішування, обробки (температура, тиск, реагенти) або робочих операцій (прокатування, свердління, шліфування тощо) отримувати нові матеріали, деталі або готові вироби. Лініями прокатування металу керує оператор. Він регулює подачу сировини і реагентів, запускає і контролює процес обробки, стежить за отриманою продукцією. Напівавтоматичні лінії застосовуються тоді, коли існує велика варіативність сировини і необхідно постійно контролювати процес обробки (наприклад сортамент виробів з металу часто змінюється). Також можливе їх застосування, коли на одній лінії виготовляються різноманітні види продукції. Якщо ж кількісні та якісні умови можуть бути стандартизовані (сировина, схема обробки), тоді можна запрограмувати порядок і якість виконання операцій. Таким чином, під наглядом оператора може перебувати декілька автоматизованих ліній. Він контролює правильність, безпеку й узгодженість їх роботи, здійснює профілактичний огляд. Оператор контролює роботу лінії, звіряючи показники датчиків з наявними вимогами, стежить за надходженням використовуваних компонентів і вивантаженням або прийомом готової продукції.

Вимоги до індивідуальних особливостей. Оператору прокатного стану необхідна здатність утримувати в пам’яті показники правильності виконання всіх технологічних етапів. Тому він має бути точним, акуратним, врівноваженим і одночасно з гарною швидкістю реакції. У нього має бути хороший слух, розвинена дрібна моторика рук, схильність до планування, передбачення результату. Оператору необхідні знання хімії, фізики, математики, матеріалознавства, обладнання і технології виробництва, основних технічних умов і вимог до різних металів, призначення та області застосування металів та їх сплавів.

Медичні протипоказання. Нервово-психічні захворювання. Хронічні соматичні захворювання, що виливають на концентро-ваність уваги і накладають обмеження на тривалість робочого дня. Особливі вимоги: протипоказанням є алергічні реакції організму на хімічні препарати, пил, шумове забруднення.

Розливальник сталі (мал. 168). Після виготовлення сталі її розливають у спеціальні форми. Розливальники сталі дають команду кранівнику пересувати ківш з рідкою сталлю, відкривають отвір у ковші перед відливанням і закривають після наповнення форми. Ця, на перший погляд, проста операція є дуже складною: розливальникам необхідно постійно змінювати силу струменя металу. Розливальник повинен чітко уявляти собі процес виливки, характер взаємодії струменя сталі з поверхнею форми, будову керованих ним механізмів.

 

Вимоги до індивідуальних особливостей. Професія суто чоловіча. Важливими якостями для розливальника є спостережливість, уважність і чіткість дій. Виконувана робота вимагає витриманості, рішучості, оперативності дій, фізичної сили. Спорідненою професією є сталевар.

Медичні протипоказання. Високі вимоги до нервової системи. Тому хвороби, пов’язані з нею, не дають можливість працювати у цій сфері.

Слюсар-ремонтннк (мал. 169). Широко розповсюджена, наскрізна професія, представники якої мають справу з великою різноманітністю об’єктів, матеріалів, умов, засобів і прийомів праці. Слюсар-ремонтник виконує поточний, капітальний і планово-попереджувальний ремонт, а також монтаж, перевірку й регулювання устаткування, машин і агрегатів. Для визначення несправностей здійснює технічну діагностику механізмів і намічає план ремонтних робіт. Виконує слюсарні роботи: рубку, правку, різання, свердління, обпилювання, нарізування нарізі тощо. При цьому використовує різноманітні слюсарні інструменти (гайкові ключі, молотки, електродрилі, свердлильні й шліфувальні машинки, шабери тощо) і контрольно-вимірювальні прилади. Слюсар-ремонт-

 

ник повинен не тільки налагодити і випробувати відремонтоване обладнання, а й повністю підготувати його до роботи. Працює в приміщенні, індивідуально або в складі бригади. Робота вимагає значних фізичних зусиль.

Вимоги до індивідуальних особливостей. Слюсар-ремонтник повинен володіти фізичною силою і витривалістю, мати хороший зір. Йому потрібні рухливість, коордииоваиість і точність рухів кистей і пальців рук, точний окомір (лінійний та об’ємний), розвинену просторову уяву, добру образну й рухову нам’ять, технічну кмітливість.

Медичні протипоказання. Професія протипоказана особам, що страждають хворобами опорно-рухового апарату, дихальних органів (бронхіальна астма), серцево-судинної системи, що мають схильність до алергічних захворювань, виражені дефекти зору і психічні недуги.

Вимоги до професійної підготовки. Слюсар-ремонтник повинен мати добрі знання в галузі фізики, хімії, металознавства. Він має знати: правила техніки безпеки; будову й принципи роботи ремонтованого обладнання, силових установок, агрегатів і машин; властивості оброблюваних матеріалів, антикорозійних мастил і масел; технологію планово-попереджувального ремонту тощо. Слюсар-ремонтник повинен вміти встановлювати ступінь зносу обладнання; складати дефектні відомості на вузли й деталі, що підлягають ремонту; робити ескізи деталей, які потрібно замінити.

Чи добре засвоїли?

1. Які існують типи професій?

2. Якими якостями має володіти людина тієї чи іншої професії?

 

Поясніть

1. Особливості різних типів професій.

2. Назвіть основні характеристики і вимоги щодо людей, які хочуть працювати в галузі металообробки.

 

Це матеріал з підручника Трудове навчання 8 клас Лебедєв

 

Автор: admin от 1-01-2017, 21:18, посмотрело: 663