Народна Освіта » Технології ( Трудове навчання ) » Обпилювання площин деталей із сортового прокату за лінією розмітки та контроль форми поверхні лінійкою

НАРОДНА ОСВІТА

Обпилювання площин деталей із сортового прокату за лінією розмітки та контроль форми поверхні лінійкою

Ви дізнаєтесь

Про прийоми обпилювання плоских поверхонь за лінією розмітки. Про засоби контролю при обпилюванні площин. Як виконується контроль поверхні «на просвіт» за допомогою лінійки.

Пригадайте

Як закріплюються деталі у слюсарних лещатах. Які додаткові пристосування для закріплення деталі можуть використовуватися.


 

Більшість машин, механізмів і різних побутових приладів та речей мають форму, складовими частинами якої є площини. На сучасному виробництві існує багато верстатів і машин, які забезпечують бездоганне виготовлення плоских елементів конструкції. Але щоб їх сконструювати, треба знати про труднощі, які можуть виникнути під час даної технологічної операції.

Обпилювання площин (поверхонь) деталей є складним трудовим процесом. Найчастіше основними вадами обпилювання площин є відхилення від площинності об-роблювальної поверхні та її ненаралельність (иепернендикулярність) до інших поверхонь деталі.

Працюючи напилком в одному напрямку, складно отримати правильну (плоску)

та чисту поверхшо. Тому напрямок руху напилка та, відповідно, напрямок борозенок, які він утворює, варто міняти. Спочатку обпилювання проводять робочими рухами зліва направо (мал. 130, а) під кутом 30-40° до лінії губок лещат. На другому етапі роботи напрямок руху напилка змінюється на перпендикулярний до поздовжньої осі деталі та вздовж осі (мал. 130, б, г). Закінчують обпилювання косим штрихом під тим самим кутом, тільки справа наліво (мал. 130, в). Така зміна напрямку руху напилка забезпечує отримання необхідної площинності та шорсткості поверхні.

 

Контроль обпиляної поверхні виконується лекальною лінійкою (лінійка для перевірки площинності поверхні) або, за и відсутності, звичайною слюсарною лінійкою (мат. 131, а, б).

Вибір довжини лінійки залежить від розмірів обпиляної поверхні. Лінійка повинна бути довшою за поверхню, що перевіряється. Перевірку якості обпиляної поверхні за допомогою лінійки виконують «на просвіт». Для цього деталь виймають з лещат і підіймають на рівень очей. Лінійка береться за середину правою рукою і прикладається ребром до площини, що перевіряється. Якщо використовується слюсарна лінійка, її площина повинна бути перпендикулярною до контрольованої поверхні (мал. 132).

Для більш якісної перевірки поверхні лінійку спочатку прикладають вздовж довгої сторони у двох-трьох місцях, далі — вздовж короткої сторони також у кількох місцях і, нарешті, у напрямках, які визначаються діагоналями даної поверхні. Якщо в кожному з обраних місць прикладання лінійки просвіт

 

 

 

вузький і рівномірний, то поверхня оброблена задовільно.

Для збереження цілісності контрольної поверхні лінійки її не можна пересувати по поверхні деталі. Щоразу лінійку треба піднімати над контрольованою поверхнею та, перемістивши її у потрібне місце, знову доторкатися до поверхні.

Паралельність двох площин може бути перевірена за допомогою штангенциркуля (мал. 133).

ПОГЛИБ СВОЇ ЗНАННЯ

У випадках, коли поверхня повинна бути обпиляна особливо якісно, перевірка точності обробки виконується за допомогою правильної плити та фарби. Треба на робочу поверхню плити нанести тонкий шар масляної або акрилової фарби. Потім на плиту покласти деталь тією поверхнею, яку треба проконтролювати (мал. 134).

Далі круговими рухами плавно перемістити деталь по зафарбованій поверхні плити і зняти її. На недостатньо оброблених (виступаючих місцях) залишаються плями фарби. У цьому випадку деталь додатково обпилюється, доки після перевірки на її поверхні не буде залишатися рівномірний шар фарби.

ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС ОБПИЛЮВАННЯ ЛИСТОВОГО МЕТАЛУ ТА СОРТОВОГО ПРОКАТУ

1. Надійно закріплюйте заготовку. За необхідності використовуйте м’які накладки на губки лещат.

2. Не підгинайте пальці лівої руки під час зворотного руху напилка.

3. Перевіряйте надійність насадки ручки та її цілісність.

4. Не працюйте напилком без ручки або з ручкою, яка має тріщини.

5. Не здувайте металеві ошурки й не змітайте їх руками — використовуйте щітку.

6. Не перевіряйте якість обпилювання навпомацки.

7. Не припускайте падіння на підлогу інструментів та заготовок.

Цікаво знати

Перевіряючи обпилені поверхні на дотик кінчиками пальців, ви не тільки можете пошкодити руки, доторкнувшись до гострих країв заготовки, а й суттєво уповільнюєте наступний процес обпилювання. Справа в тому, що у порах шкіри, на кінчиках пальців, завжди містяться частинки жиру. Торкаючись заготовки, ви наносите цей жир на оброблювану поверхню і ніби змащуєте її. Таким чином, кілька наступних зворотно-поступальних рухів напилком буде зроблено майже даремно, оскільки жир буде відігравати роль мастила, по якому напилок ковзатиме, не знімаючи стружку, доки не зітре жир з поверхні деталі.

Чи добре засвоїли?

1. Яка послідовність виконання трудових дій під час обпилювання плоскої поверхні?

2. Яким інструментом виконується контроль якості поверхні під час обпилювання?

3. Для чого потрібна правильна плита під час перевірки площинності поверхні деталі?

 

Поясніть

1. Яким чином впливає на форму оброблюваної поверхні невірний розподіл зусиль на ручку та носок напилка?

2. До чого може призвести пересування лекальної лінійки безпосередньо по контрольованій поверхні деталі?

 

ПРАКТИЧНА РОБОТА 8

Обпилювання заготовок із сортового прокату та

листового металу

ПОСЛІДОВНІСТЬ ВИКОНАННЯ РОБОТИ

1. Отримайте від учителя заготовку, від якої на попередніх заняттях було обрубано зайвий матеріал відповідно до ліній розмітки.

2. У разі потреби відновіть контур, за яким здійснюватиметься обпилювання напилком.

3. Перевірте пристосування (лещата) та робочий інструмент на їх відповідність правилам безпеки праці (надійність закріплення ручок на напилках та їх цілісність).

4. Враховуючи форму деталі та наявні лінії розмітки, оберіть найбільш прийнятну послідовність виконання операції обпилювання.

5. Міцно затисніть деталь у лещатах (за необхідності використовуйте м’які губки) і виконайте операцію обпилювання, дотримуючись правил безпеки праці.

6. Перевірте якість і точність виконання трудової операції.

7. Приберіть робоче місце, здайте інструмент учителю.

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТА 4

Послідовність виконання робіт

Зображення

процесу

Інструменти та пристрої

Деталь 1

1. Отримати від вчителя заготовку з листового металу товщиною 2 мм випиляну та вирубану за заданими лініями розмітки, виконати обпилювання за прямолінійними контурами

Слюсарні лещата, напилки прямокутного та тригранного перерізу

2. Виконати обпилювання криволінійних поверхонь деталі з Я 10

Слюсарні лещата, напилки прямокутного та тригранного перерізу

3. Провести контроль розмірів та геометричних параметрів деталі після виконання операції опилю-вання

Слюсарна лінійка, штангенциркуль, слюсарний кутник

Деталь 2

1. Отримати від вчителя заготовку з сортового прокату товщиною 8—10 мм, виконати обпилювання за розміткою

Слюсарні лещата, напилки прямокутного перерізу

2. Провести контроль розмірів та геометричних параметрів деталі після виконання операції' опилю-вання

 

Слюсарна лінійка, штангенциркуль, слюсарний кутник

 

Технологія свердління отворів та нарізання зовнішньої і внутрішньої нарізей

 

Це матеріал з підручника Трудове навчання 8 клас Лебедєв

 

Автор: admin от 1-01-2017, 21:10, посмотрело: 888