Народна Освіта » Технології ( Трудове навчання ) » Рубання листового металу

НАРОДНА ОСВІТА

Рубання листового металу

Ви вже опанували таку слюсарну операцію, як різання листового металу та сортового прокату ножівкою. Оскільки слюсарна ножівка має полотно шириною близько 15 мм, то вона придатна тільки для пиляння по прямій лінії. Тож наступна слюсарна операція дозволить вам розширити свої технологічні можливості при обробці деталей з листового металу зі складним контуром.

Для виконання операції рубання треба використовувати міцні та гарно закріплені лещата. Поверхня губок лещат повинна бути рівною, без сколів і тріщин. Вирішальне значення під час виконання даної операції має таке положення ніг та тулуба працюючого, яке б забезпечило йому найбільшу стійкість (мал. 111).

Отже, тулуб повинен бути випрямленим і повернутим під кутом 45° до площини губок лещат. Положення зліва або справа від осі лещат обирається в залежності від того, із якого боку ви вирішили почати процес рубання. Для забезпечення більшої стійкості ліву ногу треба виставити трохи вперед.

Зубило беруть у ліву руку (шульга може спробувати тримати його правою рукою) за його середню частину (руків’я) на відстані 15-20 мм від кінця ударної частини. Рука тільки утримує і спрямовує зубило в потрібному напрямку. Сильно стискати зубило не бажано, оскільки тоді можлива передача в долоню ударних імпульсів. Перед кожним наступним ударом молотка потрібно обов’язково корегувати положення ріжучої частини зубила (мат. 112).

Молоток беруть правою рукою (лівою, якщо учень шульга) за руків’я на відстані 15-30 мм від його закінчення. Чотири пальці притискають руків’я до долоні,

Ви дізнаєтесь

Про особливості підготовки до виконання операції рубання листового металу. Про прийоми рубання листового металу вручну в лещатах та на плиті.

 

Пригадайте

Як визначити правильну висоту робочого місця зі слюсарними лещатами. Як правильно утримувати слюсарний молоток та виконувати ним робочі рухи.

 

 

 

а великий охоплює його та накладається на вказівний. Усі пальці лишаються в такому положенні під час замаху та удару (мал. 113).

Удари молотком мають суттєвий вплив на якість та ефективність праці. Удар може бути кистьовим, ліктьовим або плечовим (мал. 114, а-в). Поки ви не отримали певних навичок у точності ударів по бойку зубила, бажано використовувати захисну шайбу та удари з найменшою протяжністю руху інструмента.

При замахах слідкують, щоб мізинець не зісковзував з кінця руків’я. Кистьовий удар застосовують під час виконання точних робіт та рубання більш тонкого листового металу.

Під час ліктьового удару діють як кисть руки, так і передпліччя. Рука згинається у лікті й достатньо швидко випрямляється. Такий удар використовують під час звичайного рубання (у губках лещат або на площині) за середньої товщини метану.

Плечовий удар є найсильнішим з трьох наведених і вимагає дуже точних і координованих рухів обох рук, тому у шкільних майстернях він майже не застосовується.

Під час виконання операції рубання листового металу треба дивитися не на бойок,

 

 

а на різальну частину зубила, та слідкувати за правильним положениям леза зубила. Удари наносять по центру бойка сильно та впевнено. Звичайно ці навички приходять з часом і в результаті тренувань.

Також варто зауважити, що рубання у лещатах може виконуватися двома способами: за рівнем губок лещат і за розмічальними рисками (мал. 115, а, б). В останньому випадку треба контролювати кут, під яким лезо зубила спрямовується в тіло заготовки (мал. 115, в, г).

Під час рубання металу на плиті зубило встановлюють вертикально, рубання ведуть плечовими ударами. Різальну крайку зубила встановлюють не на лінію розмітки, а відступаючи від неї 1,5-2 мм (припуск на остаточну обробку) так, щоб лінія розмітки залишилась на деталі, що вирубується. Процес вирубування слід виконувати у такій послідовності:

 

• встановити зубило похило так, щоб лезо було спрямоване вздовж лінії розмітки (мал. 116, а);

• надати зубилу вертикального положення і нанести легкий удар, прорубуючи контур (мал. 116, б);

• ирорубити за контуром, наносячи по бойку зубила сильні удари. Переставляючи зубило 1/3 залишають у прорубаній канав-

ці, після чого вирівнюють його і наносять удар. Повторюють ці дії до прорубування всього розміченого контуру;

• перевернути метал і ирорубити його но опуклості, отриманій на зворотному боці до моменту відокремлення зайвої частини.

ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ ПРАЦІ

ПІД ЧАС РУБАННЯ ЛИСТОВОГО МЕТАЛУ

1. Працюйте тільки справним інструментом (ручки без тріщин, молоток міцно закріплений на ручці, бойок зубила не повинен мати розклепаної ударної частини).

2. Надійно закріплюйте заготовку в лещатах.

3. Використовуйте захисні окуляри та екрани.

4. Під час рубання захищайте ліву руку від пошкоджень ударним інструментом (використовуйте захисні шайби).

5. Не стійте поблизу учня, який виконує операцію рубання.

6. Перед відокремленням частини матеріалу послабте силу удару.

7. Не перевіряйте шорсткість відрубаної поверхні на дотик.

8. Правильно розташовуйте інструменти на робочому місці.

9. Прибирайте обрубані частини металу тільки щіткою.

ПОГЛИБ СВОЇ ЗНАННЯ

 

Під час рубання металу зубилом із заокругленим лезом утворюється рівна канавка (мал. 117, а), силу удару під час рубання можна зробити дещо меншою.

Під час рубання зубилом з прямим лезом форма канавки ступінчаста (мал. 117, б).

Під час рубання кольорових сплавів рекомендується ріжучу частину зубила змащувати розчином мила у воді або протирати мастилом, а під час рубання алюмінію — скипидаром. Це сприяє збільшенню стійкості ріжучої кромки та запобігає налипанню матеріалу на неї.

Чи добре засвоїли?

1. Назвіть вимоги до робочої постави під час виконання операції рубання листового металу зубилом.

2. Як правильно тримати робочий та ударний інструмент?

3. Які види ударів молотком за технікою їх виконання ви знаєте?

 

Поясніть

1. Чому під час рубання на плиті тонкого металу під нього треба підкладати лист м'якої сталі?

2. Чому при остаточному відрубуванні частини заготовки треба послабити силу ударів?

 

ПРАКТИЧНА РОБОТА 7

Вирубування заготовок з листового металу зубилом

ІНСТРУКТАЖ ДО ВИКОНАННЯ ПРАКТИЧНОЇ РОБОТИ

1. Отримайте від учителя заготовку, розмічену і обрізану за прямолінійним контуром на попередніх заняттях.

2. У разі потреби намітьте контур, за яким буде здійснюватися рубання зубилом.

3. Перевірте робочий та ударний інструменти на їх відповідність правилам безпеки праці.

4. Виходячи з форми деталі та наявних ліній розмітки, оберіть найбільш прийнятний спосіб виконання операції рубання (у лещатах або на плиті).

5. Міцно затисніть деталь у лещатах (розмістіть на плиті або ковадлі) і виконайте операцію рубання, дотримуючись правил безпеки праці.

6. Перевірте якість і точність виконання трудової операції.

7. Приберіть робоче місце, здайте інструмент учителю.

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТА З

Послідовність виконання робіт

Зображення

процесу

Інструменти та пристрої

Деталь 1

1. Отримати від вчителя заготовку з сортового прокату товщиною 2 мм з виконаними прямолінійними пропилами по лініях розмітки. Обрати певний вид виконання операції рубання та закріпити заготовку у лещатах або розташувати її на плиті

Слюсарні лещата, плита для рубання листового металу

2. Для виконання операції рубання за рівнем губок лещат, затиснути заготовку так, щоб лінія розмітки за якою планується виконати рубання опинилась нижче поверхні губок лещат на 0,5 мм Виконати операцію рубання

Слюсарні лещата, зубило, слюсарний молоток, захисні окуляри

3. Для виконання операції рубання по криволінійному контуру розмістити заготовку на площині плити або ковадлі та виконати операцію рубання за криволінійним контуром (по А 10)

Слюсарне зубило, слюсарний молоток, плита для рубання або ковадло

Обпилювання заготовок з сортового прокату та листового металу

 

Це матеріал з підручника Трудове навчання 8 клас Лебедєв

 

Автор: admin от 1-01-2017, 21:06, Переглядів: 1887