Народна Освіта » Технології ( Трудове навчання ) » Прийоми різання листового металу ножівкою

НАРОДНА ОСВІТА

Прийоми різання листового металу ножівкою

Ви дізнаєтесь

Як правильно виконувати операцію різання листового металу слюсарною ножівкою.

Пригадайте

Що таке листовий метал. Які основні прийоми різання сортового прокату слюсарною ножівкою.


 

Перш ніж розпочати різання листового металу ножівкою, слід провести ту саму підготовчу роботу, що й під час різання сортового прокату: потрібно підібрати та закріпити ножівкове полотно. Незмінними залишаються і правила роботи зі слюсарною ножівкою.

Особливістю різання листового металу ножівкою є кріплення заготовки в лещатах.

Якщо є можливість, то заготовки збирають пакетом, тобто складають кілька штук разом і закріплюють у лещатах (мал. 99).

 

Іноді потрібно відрізати довгу смугу від металевої пластини. За звичайного закріплення ножівкового полотна цього зробити не можна — заважають лещата і рамка ножівкового станка. У таких випадках полотно повертають на 90° (мал. 100).

Під час вирізання замкнутих контурів, наприклад, для виготовлення різних художніх виробів з тонколистового металу, використовують слюсарний лобзик, у якому закріплюється спеціальне вузьке ножівкове полотно з дрібними зубцями (мал. 101). Працю-

 

ють лобзиком «на себе». Під час вирізання лобзиком фігурних прорізів у місцях зміни напрямку контуру, що випилюється, просвердлюють отвори діаметром, дещо більшим, ніж ширина полотна лобзика. Провівши через такий отвір полотно, закріплюють його в рамці лобзика і продовжують різання по заданому напрямку.

ПОГЛИБ СВОЇ ЗНАННЯ

Для раціонального та більш тривалого користування полотном ножівки рекомендується використовувати його спочатку для розрізання м’яких матеріалів, а потім, після деякого притуплення зубців, — для розрізування більш твердих матеріалів.

Під час поломки полотна ножівки і викришування зубців їх уламки часто залишаються в пропилі. Тому перш ніж почати роботу новим полотном, треба видалити з пропилу уламки поламаного полотна ножівки, інакше нове полотно буде швидко зіпсоване.

У разі поломки старого полотна ножівки під час роботи слід пам’ятати, що старе полотно від тривалої роботи зробилось тоншим і тому ширина пропилу для нового полотна буде малою. У такому випадку потрібно або повернути заготовку і почати розрізування полотном в іншому місці, або обережно розширити пропил новим полотном і потім вже продовжити різання.

ПІДБИВАЄМО ПІДСУМКИ

Заготовку товщиною до 1,5 мм затискають між дерев’яними брусками та розрізають заготовку разом із ними.

Щоб відрізати довгу смугу від металевої пластини, ножівкове полотно повертають на 90°.

Під час вирізання замкнених контурів використовують слюсарний лобзик.

Чи добре засвоїли?

1. Як розрізають листовий метал товщиною 3-5 мм?

2. Для чого призначений слюсарний лобзик?

3. У яких випадках ножівкове полотно повертають на 90°?

 

Поясніть

1. Чим відрізняється різання слюсарною ножівкою сортового прокату від різання листового металу?

2. Чому заготовку товщиною до 1,5 мм під час різання слюсарною ножівкою необхідно затискати між дерев’яними брусками?

 

ПРАКТИЧНА РОБОТА 6

Різання сортового прокату та листового металу

за розміткою

ОБЛАДНАННЯ ТА МАТЕРІАЛИ

• слюсарна ножівка, ножівкові полотна;

• заготовки;

• робочий зошит, рисувалка, лінійка, кутник;

• дерев’яні бруски;

• напилок.

ПОСЛІДОВНІСТЬ ВИКОНАННЯ РОБОТИ

1. Організуйте робоче місце для ручної обробки сортового прокату та листового металу.

2. Отримайте у вчителя і прочитайте кресленик виробів із сортового прокату та .чистового металу

3. У робочому зошиті виконайте технологічну карту виготовлення виробів за креслеником.

4. Виберіть заготовки для різання сортового прокату та листового металу ножівкою з припуском на обробку.

5. Виконайте розмітку заготовок за креслеником. Проведіть операцію різання заготовок із сортового прокату та листового металу ножівкою.

6. Перевірте якість різання сортового прокату та листового металу за допомогою лінійки та кутника.

7. Здайте заготовки вчителю.

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТА 2

Послідовність виконання робіт

Зображення

процесу

Інструменти та пристрої

Деталь 1

1. Отримати від учителя вже розмічену заготовку із сортового прокату товщиною 2 мм. Виконати пропил ножівкою на відстані 18 мм від довшої сторони на глибину 10 мм (з обох сторін)

Слюсарна ножівка, слюсарні лещата

2. Виконати пропили по дотичних до Я 10 з обох сторін заготовки

Слюсарна ножівка, слюсарні лещата

Деталь 2

1. Використовуючи розмічену заготовку із сортового прокату товщиною 8-10 мм, виконати пропил довжиною 62 мм на відстані 19 мм від базової сторони

Слюсарна ножівка, слюсарні лещата

2. Використовуючи розмічену заготовку із сортового прокату товщиною 8-10 мм, виконати пропил довжиною 19 мм на відстані 61 мм від другої базової сторони

Слюсарна ножівка, слюсарні лещата

Деталь 3

Використовуючи розмічену заготовку із сортового прокату 0 6 мм, відрізати від неї частину довжиною 76 мм

Слюсарна ножівка, слюсарні лещата

 

Це матеріал з підручника Трудове навчання 8 клас Лебедєв

 

Автор: admin от 1-01-2017, 21:04, Переглядів: 1366