Народна Освіта » Інформатика » Основи обробки мультимедійних даних

НАРОДНА ОСВІТА

Основи обробки мультимедійних даних

ОГЛЯД ПРОГРАМИ КІНОСТУДІЯ WINDOWS

«Життєвий цикл» будь-якого електронного документа складається з кількох фаз: спочатку його створюють, потім редагують, поширюють та переглядають. Створюють і редагують документи, як правило, за допомогою програм-редаїсторів, а переглядають або в тих самих редакторах, або в спеціальних переглядачах чи програвачах. Не є винятком і мультимедійні документи — аудіо- та відеофайли. Призначені для них програвачі ми розглядали в попередньому параграфі, а тепер почнемо працювати з простим мультимедійним редактором — програмою Windows Movie Maker (Кіностудія Windows) версії 2.6. З допомогою цієї програми можна змонтувати власний фільм просто па домашньому комп’ютері, записати його па компакт-диск, надіслати друзям електронною поштою або розмістити в Інтериеті.

Windows Movie Maker раніше входила до складу операційних систем Microsoft Windows. Потім версію програми під назвою Кіностудія Windows було включено до набору Основи Windows, який заваптажусть-

ся та встановлюється окремо. Можливості цієї версії щодо редагування відео менші, тому для того, щоб оволодіти основними прийомами обробки відео, краще скористатися програмою Windows Movie Maker версії 2.6. Основні її функції перелічені на рис. 4.4.

ДОКУМЕНТИ Й ОБ'ЄКТИ КІНОСТУДІЯ WINDOWS

Документи Windows Movie Maker називають проектами і зберігають у файлах з розширенням .mswmm. їх можна відкривати і редагувати лише за допомогою цієї програми. Однак метою роботи користувача в Movie Maker є створення не проекту, а відеофайла, який можна переглядати й поширювати. Програма дає можливість записувати готові фільми у форматі WMV (Windows Media Video).

У проектах Movie Maker можна працювати з об’єктами таких типів:

• відеозаписи (фільми);

• аудіозаписи (звуки і музика);

• зображення;

• відеоефекти (ефекти, застосовані до фрагментів відеозаписів);

• переходи (ефекти, що відображуються під час зміни фрагментів);

• назви і титри (текстові написи на відеозображенні).

Об’єкти перших трьох типів зберігаються в окремих файлах і можуть бути імпортовані в проект, а об'єкти трьох остаппіх є внутрішніми об’єктами програми і зберігаються в одному файлі з проектом або фільмом. Відеозаписи автоматично чи вручну поділяються на фрагменти, які називаються кліпами. Це основні об’єкти, з якими працюють під час монтажу фільму. На фрагменти можна ділити й аудіозаписи.

ІНТЕРФЕЙС ПРОГРАМИ WINDOWS MOVIE MAKER

У верхній частині вікна програми Movie Maker розташовано рядок мешо та панель інструментів, а внизу — рядок стану. Між ними міститься робоча область, яка складається з кількох частин (рис. 4.5).

 

Нижню частину призначено для настроювання часових параметрів фільму. В пій відображається або часова шкала (як на рис. 4.5), або роз-кадровка. На розкадровці можна визначати лише порядок кліпів у фільмі, а па часовій шкалі настроювати їх відтворення з точністю до сотих часток секунди.

Верхня частина вікна поділена на три частини.

• Ліворуч за умовчанням відображається панель завдань, призначена для спрощення доступу до найуживаніших команд.

• У центрі верхньої частини робочої області розташована область вмісту, в якій відображається вміст поточного документа: збірки кліпів, відеоефекти або переходи між фрагментами фільму. Для перемикання між цими групами елементів потрібно вибрати відповідне зпачення зі списку Папка, розташованого на панелі інструментів.

• Праворуч вгорі розміщено вікно монітора з програвачем, який дас змогу відтворити мультимедійний об’єкт, вибраний в області вмісту.

ПОЧАТОК РОБОТИ НАД ФІЛЬМОМ

Розглянемо основні етапи роботи над фільмом у середовищі Movie Maker. Передусім зазначимо, що перед початком роботи в цій програмі доцільно розробити загальний план фільму, тобто описати його структуру, послідовність і тривалість відтворення всіх складових. Це дасть змогу в майбутньому зосередитись па технічних аспектах роботи пад ві-деофільмом й уникнути його переробки чи реструктуризації. Створення плану фільму можна вважати «нульовим» етапом. Наступні етапи такі:

1. Імпорт аудіо- чи відеозаписів з файла, відеокамери, TV-тюнера або іншого джерела.

2. Монтаж фільму, тобто розрізання, «склеювання» і настроювання параметрів його фрагментів.

3. Запис фільму у файл, на компакт-диск або публікація його в Іп-тернеті.

Імпорт мультимедійних обусктів

Щоб імпортувати в проект Movie Maker відеозапис із файла, потрібно клацнути відповідне посилання в розділі Запись видео (Запис відео) на панелі завдань (рис. 4.5), вибрати потрібний файл у діалоговом.у вікні Импорт файла (Імпорт файла) і клацнути кнопку Импорт (Імпорт). З’явиться вікно, в якому відображатиметься хід процесу імпорту. За потреби його можна зупинити кнопкою Отмена (Скасувати).

Якщо у вікні Импорт файла (Імпорт файла) встановлено прапорець Создание клипов для файлов видео (Створення кліпів для файлів відео), то під час імпорт^' довгі відеозаписи автоматично поділятимуться на кліпи (невеликі відеофрагмепти). Новий кліп починається тоді, коли повністю змінюється зображення на відеокадрі, тобто коли починається новий епізод, відбувається зміна плану тощо. Кожний кліп в області вмісту зображується значком, під яким вказана назва цього кліпу. У ісінці назви міститься його порядковий помер. Імпорт файлів аудіозаписів і зображень здійснюється так само, але поділ на кліпи в цьому разі не робиться; колотому такому файлові відповідає один кліп.

Аудіо- та відеоряд можна імпортувати не лише з файлів, а й із зовнішніх пристроїв, зокрема з камери, веб-камери, звукової плати, TV-tio-иера. Для цього призначено посилання Запись с видеоустройства (Запис з відеопристрою) на панелі завдань.

Важливо розуміти, що під час імпорту об’єкти не перепосяться і не копіюються з' файл проекту — їх файли залишаються там, де і були раніше, а в середовищі Movie Maker ви працюєте лише з посиланнями па об’єкти. Тому файли, що використовуються в проектах, краще не видаляти і не перейменовувати. Якщо є достатньо вільного дискового простору, перед створенням проекту всі необхідні рес}фси доцільно скопіювати до окремої папки, з якої вони згодом імпортуватимуться.

Збірки кліпів

Під час монтажу користувач зазвичай працює з кількома вихідними відеофайлами, кожен з яких поділяється на сотні, а інколи й на тисячі кліпів. З метою впорядкування кліпи розміщаться в папках, що називаються збірками кліпів. Панель збірок відображається в тій самій області, що й панель завдань. Щоб побачити збірки, треба клацнути кнопку Сборники (Збірки) на панелі інструментів, а щоб повернутися до панелі завдань — кнопку Операции (Операції).

Для кожного імпортованого відеофайла відводиться окрема збірка. Можна створити і власну збірку, клацнувши кнопку Создать папку сборников (Створити папку збірок). У власні збірки з області вмісту можна перетягувати кліпи потрібні для монтажу відеосюжетів.

ОСНОВИ МОНТАЖУ ФІЛЬМУ

Коли план фільму створено й у середовище мультимедійного редактора імпортовано всі необхідні об’єкти, можна починати монтаж фільму, тобто розміщувати його фрагмент в часі, налаштовувати параметри звуку тощо.

Часова шкала

У програмі Movie Maker фільми монтують за допомогою часової шкали (рис. 4.6), розміщуючи на ній відео- та аудіокліпи, переходи між кліпами, назви і титри. Часову шкалу поділено па п’ять доріжок, кожну з яких призначено для відображення мультимедійних даних певного типу:

• на доріжці Видео (Відео) розміщують відеоряд;

• доріжку Переход (Перехід) призначено для розміщення відеоефектів;

• на доріжці Звук міститиметься звуковий супровід відеоряду;

• па доріжці Звук или музьїка (Звук чи музика) молена розмістити другий аудіоряд (наприклад, фонову музику), який накладатиметься на основний аудіоряд фільму;

• доріжку Наложение названия (Накладання назви) призначено для розміщення назв і титрів, що відобралеатимуться поверх відеоряду.

Перші три доріжки стосуються відеоряду, а тому їх молена відобра-леати як одну доріжку, якщо клацнути кнопку поряд із назвою доріжки Видео (Відео).

Зверху па часовій шкалі розташовано лінійку позначок часу у форматі години : хвилини : секунди, соті частки секунди (наприклад, 00:02:50,00). Блакитним прямокутником на ній позначено головку відтворення; пов’язана з нею вертикальна синя лінія вказує, який момент відеокліпз' в цей час відтворюється на моніторі. Головку молена перетягувати за допомогою миші, переглядаючи в такий спосіб оіеремі кадри відеоролшеа.

Будь-який об'єкт — кліп, відеоперехід або накладена назва — зображується па доріясці часової шкали як прямокутник, ліва та права межі якого відповідають часу початку та час}' завершення його відтворення. Об’єкти, розташовані на різних лінійках, але на одній вертикалі, відтворюватимуться одночасно. Відрізки часу, в які не відтворюється жодного вмісту з певної доріжки, позначаються па пій синім кольором.

Операції з кліпами

Розглянемо, які операції молена виконувати над кліпами за допомогою часової шкали.

Додавання кліпів до часової пікали. Щоб розмістити кліп на часовій шкалі, його потрібно перетягнути з області вмісту на відповідну доріжку. Кліпи додаткового аудіоряду та назви молена розміщувати в довільних точках часової шкали, а відеокліли — лише один за одним (відеоряд не може містити пустот).

Виділення кліпів. Якщо клацнути прямокутник об’єкта на часовій шкалі, його буде виділено рамкою та білим кольором.

Відтинання початку або кінця кліпу. Зверніть уваїу також на прав}' та ліву межі виділеного прямокутника: на них у вигляді чорних трикутників відображаються маркери монтажу (рис. 4.7). У разі наведення па маркер монтажу курсор набуває вигляду подвійної червоної стрілки — це означає, що маркер можна переміщувати. Якщо його перетягнути всередину прямокутника, кліп буде відітнуто, якщо назовні — розширено, але він не перевищуватиме початкової величини. Ці операції виконують також за допомогою команд мешо Кпип (Кліп), про що йтиметься в підпункті «Точний монтаж кліпів».

Переміщення кліпів. Якщо встановити курсор всередині виділеного кліпу, він набуде форми руки, тоді кліп можна переміщувати доріжкою часової шкали вправо чи вліво.

Видалення кліпів. Щоб видалити виділений кліп з часової шкали, достатньо натиснути клавішу Delete.

 

 

Поділ кліпу на частини. Щоб поділити кліп на дві частини, слід встановити головку відтворення на точку поділу та виконати команду Клип ► Разделить (Кліп ► Поділити).

Об’єднання кліпів. Щоб об’єднати два послідовно розміщених кліпи, їх слід виділити, утримуючи клавішу Shift, і виконати команду Клип ► Обьединить (Кліп ► Об’єднати).

Ці операції є базовими. Застосовуючи їх, можна виконувати складніші завдання з обробки відеоряду. Наприклад, щоб вставити всередину одного кліпу інший, слід перший кліп розділити, а другий перемістити в точку поділу.

Точний монтаж кліпів

Щоб фільм виглядав як єдине ціле, його фрагменти потрібно припасовувати з точністю до сотих часток секунди, або одного кадру. Головпе завдання в цьому випадку — встановити головку відтворення саме на той кадр, який потрібно. З цією метою застосовують низку операцій.

Збільшення та зменшення масштабу часової шкали (кнопки зліва від часової шкали). Масштаб часової шкали збільшують, щоб «розтягнути» на всю часову шкалу невеликий (10 — 15 с) часовий відрізок, і зменшують, коли на шкалі потрібно вмістити більший проміжок часу.

Автоматичне відтворення фільму (кнопка зліва від часової шкали або така сама кнопка на програвачі). Виконується з того моменту, на який вказує головка відтворення.

Пауза (кнопка на програвачі). Зупиняє зображення па поточному кадрі та припиняє відтворення аудіоряду.

Зупинення (кнопка зліва від часової писали або кнопка на програвачі). Встановлює головку відтворення на початок запису.

Покадрове прокручування (кнопки па програвачі).

Прокручування кліпів (кнопки па програвачі). Застосовз'ють для переходу до кліпу, який с попереднім до виділеного кліпу та наступним піал я нього.

Коли головку відтворення встановлено па потрібний кадр, ви можете:

• поділити на частини кліп у поточному кадрі (команда Клип ► Разде-лить (Кліп ► Поділити));

• відітнути частину кліпу від початку до поточного кадру (команда Клип ► Задать начальную точку монтажа (Кліп ► Задати початкову точку монтажу) або клавіші СїгІ+вНіЛ+І);

• відітнути частину кліпу від поточного кадру до кінця (команда Клип ► Задать конечную точку монтажа (Кліп ► Задати кінцеву точку монтажу) або клавіші СігІ+вЬіЛ+О).

ВПРАВА 19

Завдання. Підготувати відеофрагменти для відеокліпу, який ви створюватимете в практичній роботі №6. Для цього з відео у форматі AVI, на яких показані витвори архітектора А. Гауді, створити два відео тривалістю 1 хвилину кожне.

1. Запустіть програму Windows Movie Maker та імпортуйте в неї файл casa_ batllo.avi. Переконайтеся, що ліворуч у вікні відображається панель завдань і скористайтеся посиланням Импорт видео (Імпорт відео). Дочекайтеся, поки відео завантажиться і буде поділено на кліпи.

2. Створіть збірку Будинок Батло. Натисніть кнопку Сборники (Збірки), щоб відобразити дерево збірок. Створіть нову збірку з вказаним іменем.

3. Переглядайте кліпи та перетягуйте ті, що вам сподобаються, у збірку. (Для перегляду кліп слід виділити і натиснути кнопку відтворення в програвачі.)

4. У такий самий спосіб створіть збірку Парк Гуель, завантаживши файл park_guel.avi.

5. Створіть відеоролик, на якому показаний будинок Батло. Для цього переконайтеся, що в нижній частині вікна програми відображається часова шкала, відкрийте папку відповідної збірки, виділіть усі кліпи та перетягніть їх на лінійку Видео (Відео).

6. За потреби обітніть деякі кліпи. Користуйтеся для цього маркерами монтажу.

7. Збережіть відеоролик у файлі, обравши для нього формат WMV.

8. Видаліть фільм з часової шкали та створіть відео для парку Гуель.

Висновки

Редагують мультимедійні документи (аудіо- та відеофайли) за допомогою спеціальних програм, одна з них — редактор Windows Movie Maker.

Документ редактора Windows Movie Maker називається проектом і відкривається лише в цій програмі.

У проекті можна працювати з відеозаписами, аудіозаписами, зображеннями, а також з відеоефектаии, переходами, назвами і титрами.

Загальний порядок роботи над фільмом такий: скласти план фільму, імпортувати в середовище програми всі необхідні вихідні матеріали, викопати монтаж і настроювання параметрів фільму, записати його у файл, па компакт-диск або опублікувати в Інтернеті.

Контрольні запитання та завдання

1. Які є способи додавання мультимедійних даних до проектів Movie Maker?

2. Чим проект Movie Maker відрізняється від готового фільму, створеного в середовищі цієї програми?

3. Як саме відеофайл поділяється на кліпи під час його імпорту в Movie Maker?

4. Що станеться в разі переміщення аудіофайла, який використовувався у проекті Movie Maker, в інше місце?

5. Які доріжки містить часова шкала в Movie Maker?

6. Які дії можна виконувати з кліпом, виділеним на часовій шкалі?

Питання для роздумів

1. Чому доріжка для додаткового аудіозапису є, а доріжки для додаткового відеозапису немає?

2. Коли недоцільно застосовувати автоматичний поділ на кліпи файла, що імпортується?

3е. Чи можна встановити початок відтворення вмісту мультимедійного об’єкта точно па 7,00 с? Якщо ні, то чому? Якщо так, то як це зробити?

Завдання для досліджень

V. З’ясуйте, за допомогою яких клавіш фільм перемотують на один кадр уперед та на один кадр назад.

2. Імпортуйте в проект Movie Maker аудіо- чи відеоряд із зовнішнього джерела, наприклад із смартфона.

З. На панелі завдань с команда Монтаж автофильма (Монтаж авто-фільму). Дізнайтеся, для чого вона призначена та чим різняться типи автофільмів.

4. З’ясуйте, як встановити для фільму такі параметри:

• авторство;

• відношення сторін кадру (4:3 чи 16:9);

• необхідність автоматичного завантаження кодеків з Іптернету в разі їх відсутності.

 

Це матеріал з підручника Інформатика 8 клас Казанцева

 

Категорія: Інформатика

Автор: admin от 19-12-2016, 20:21, Переглядів: 1428